Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  21-06-02   620  
0
Mýlil by sa ten, kto by si myslel, že naše mesto ignoruje svojich bezdomovcov. To vôbec nie. Aj teraz včeličky-pracovníčky MsÚ vymysleli sociálnu inováciu - plastové žetóny pre bezdomovcov. Ako odpoveď na množiace sa ponosy obyvateľov panelákov na ul. T. Vansovej proti bezdomovcom vykonávajúcich svoje fyziologické potreby pod ich oknami. Táto štvrť je známa aktívnymi občanmi, ktorým nie je ľahostajné, v akom prostredí žijú. Trápil ich napríklad akútny nedostatok parkovacích miest a Mesto sa nijako nechcelo rozhýbať a rozobrať opustené budovy býv. SPŠE. Nuž v jednu horúcu augustovú noc v roku 2009 celý areál ľahol popolom a hľa, na mieste zhoreniska sa už parkovisko zriadiť dalo...  


Pravda v r. 2018 im fortieľ nestačil a p. primátor im medzi paneláky nasekal 55 garáží v rámci "riešenia statickej dopravy". Tým sa vytvorila patologická zóna, ktorá značne zhoršila kvalitu života obyvateľov. To sú tie "garáže" ktoré spomínala  p. Kutenicsová vo svojom expozé na zastupiteľstve 26. mája 2021 a práve touto katastrofou, ktorú spôsobili, si treba vysvetľovať aj "ústretovosť" voči pánovi domovníkovi... (téme sme venovali samostatný článok tu...)
 V takomto spustnutom a dehumanizovanom prostredí žijú a vychovávajú svoje deti dotknutí obyvatelia...


Toto je "parkovisko" ktoré na mieste zhoreniska zriadilo mesto pre obyvateľov. A onedlho im sídlisko zapratalo garážami, medzi majiteľmi ktorých sa náhodou objavilo veľa zamestnancov MsÚ.

A teraz už vystúpenie Mgr. Moniky Kutenicsovej, vedúcej odboru komunálnych služieb, od časovej značky 2:10:57 nahrávky tu...

... Na tých bezdomovcov sme s kolegyňou Deniskou Felixovou vymysleli asi pred pár mesiacmi taký systém -  pre tých bezdomovcov - že sa im distribuovali - tým bezdomovcom - žetóny, za ktoré žetóny môžu využiť naše verejné toalety tak na Ľ. Štúra ako aj tuto na Hl. námestí. To znamená, že po odovzdaní týchto žetónov ZADARMO môžu využiť tieto toalety. Tie otázky, ktoré ste smerovali - ten chodník a oplotenie tých garáží - to je zo súdka tých žiadostí od pána domovníka v tejto oblasti a musím povedať že na žiadosť p. domovníka bolo tam spravené parkovisko, bolo tam spravené detské ihrisko, výtlky, drobné opravy sme vykonali, torzo lavičky sme odstránili, nejakú zeminu tiež sme navozili. ČIŽE my s p. domovníkom komunikujeme a tie otázky, ktoré ste spomínali...  VIETE TÍ BEZDOMOVCI PROSTE - PRETO SOM POVEDALA ŽE JE TENTO SYSTÉM NASTAVENÝ - KEBY SME ZROVNA OPLOTILI TEN PRIESTOR MEDZI GARÁŽAMI, ONO TÍ BEZDOMOVCI NÁJDU SI PROSTE NEJAKÝ ĎALŠÍ PRIESTOR - TÍ BEZDOMOVCI. Preto si myslím, že tuto rieśenie nie je. Ako aj nepovažujeme za riešenie proste, aby jeden chodník ktorý je úzky, účelový, proste vedie to medzi proste akože medzi bytovkami, akože proste je nepodstatný, kde sú betónové kocky, aby sme nejakým spôsobom vyškrabávali medzi betónovými kockami, alebo nejakým spôsobom odstarňovali tú zelinu. Tu si myslím, že toto nie je účelné. Môžeme sa dohodnúť s p. riaditeľom, či tam pošle upratovacie vozidlo alebo nie. S pánom domovníkom komunikujeme, sú tam otázky ktoré sme vyriešili a boli tam aj ďalšie, na ktoré si teraz ani nespomeniem....


Nie sme si pravda istí, či v prípade umelohmotných žetónov ide o inováciu dostatočne účinnú, keďže hra na schovávačku doteraz problém bezdomovcov nevyriešila, ale ktovie, možno teraz...

Pritom len nedávno Mesto podalo víťazné hlásenie o vyriešení problému s bezdomovcami na inom sídlisku - na Nábreží - kde sa rozhodli zamurovať opustený prístrešok a tak vystrnadiť stroskotancov, ktorí sa tam zdržiavali. Vedúci právneho odboru MsÚ sa na "rekonštrukcii" objektu osobne zúčastnil a aj nám vytýkal, prečo sme ich aktivitu poňali ako vyháňanie bezdomovcov pod mosty. Veď oni vskutku vôbec nikoho pod mosty nevyháňajú, dokonca pre bezdomovcov vraj veľmi veľa robia... prakticky všetko čo si len viete predstaviť až na tú strechu nad hlavou... A teraz ešte aj žetóny pre nich vymysleli...

Pravda s týmito žetónmi sa toho nedá veľa podniknúť - vlastne nič okrem malej a veľkej potreby pomerne veľmi ďaleko. Ale cítime, že funkcionári nášho mesta ešte s niečim prídu. Skôr či neskôr ich napríklad napadne, či formou žetónov nevyplácať aj časť sociálnych dávok - reku nech si tí chudáci prilepšia nejakými výhrami v kasínach a herniach, ktoré nám tu pribúdajú ako huby po daždi...

 
Budova bývalej jedálne a dielní SPŠE postavená v akcii Z v r. 1981. Ako jediná nepadla za obeť požiaru v roku 2009. Budovu svojho času mesto získalo v rámci výmennej zmluvy s NSK, ale odvtedy sa o ňu nikto nestará. V jej okolí sa utáborili bezdomovci, ktorých mesto "vymurovalo" z Nábrežnej ulice a voči ktorým obyvatelia okolitých panelákov protestujú. Primátor našiel riešenie - bezdomovcom rozdal žetóny, aby mohli bezplatne použiť toalety vzdialené 2km na Hl. námestí, alebo 4km na autobusovej stanici. V meste herní a kasín žetóny viditeľne načisto ovládli obrazotvornosť otcov mesta... .

 

Takto sa vyriešil problém s bezdomovcami na Nábrežnej ulici...V hre na schovávačku, ktorú hrá Mesto s bezdomovcami, má budova žel. stanice nezastupiteľné miesto. Toto je obrázok ktorý každé ráno víta cestujúcu verejnosť na žel. stanici v Nových Zámkoch...
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x