Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  21-10-30   1,866  
0
Až na tretí krát sa poslancovi MsZ Mariánovi Baloghovi podarilo v septembri t.r. presadiť uznesenie, ktorým zastupiteľstvo poverilo hlavného kontrolóra preskúmaním verejnej obchodnej súťaže predaja parciel na ul. Pri Gymnáziu. Na stredajšom zastupiteľstve sa M. Balogh dozvedel výsledok, ktorý mu doslova vyrazil dych. Ing. Rovňaník totiž vôbec nič nezisťoval ani nekontroloval, iba pripravil akúsi rešerš o 9 kolách verejnej obchodnej súťaže (ako keby sa prvých 8 kôl týkalo toho istého majetku) a otázky, na ktoré mal nájsť odpoveď, jednoducho preposlal mestskému právnikovi, ktorého mal vlastne skontrolovať. Ten zosmolil nejaký elaborátik, ktorý potom kontrolór bez akéhokoľvek komentára pripojil ku svojej rešerši.  

Chronológia kauzy predaja parciel Pri Gymnáziu:

 
Od 2:23:50  Ing. Rovňaník, hlavný kontrolór mesta: (číta svoju správu - rešerš o 9 verejných obchodných súťažiach. Kontrolór sa nezmienil:
- o manipulácii s dispozíciou pozemkov - rozdelení parcely č. 6700 a vyňatím jej časti z VOS a súčane včlenením susednej - verejnej zelene do VOS pred vyhlásením 9. kola
- o uvedení poslancov do omylu zaslaním chybných podkladov, na základe ktorých sa napr. nedali identifikovať parcely zmienené v uznesení
- o zatajovaní geometrického plánu
- o tom, či sa pokúšal stretnúť s konateľmi fy Angers či Panpero a či sú to reálni ľudia so záujmomm investovať v NZ
- o tom kto a prečo sa vyhráža JUDr. Závodskému
- o tom, či je mysliteľné, aby MsÚ pripravoval VOS z podkladov potenciálneho uchádzača
- o tom, že cena 64 Eur/m2 bola stanovená pre iné pozemky než sa nakoniec predali).

Od 2:25:50 poslanec M. Balogh: Reakcia na hl. kontrolóra - od rozčúlenia ťažko hľadá slová.

Od 2:37:40 Ing. Rovňaník: Ja som si vypočul, ja ani neviem na koho boli tie otázky kladené, lebo väčšinou sa mi zdalo že na p. Závodského,  ale čo mnne bolo vytýkané, k tomu by som odpovedal asi v tom zmysle, že pri každom kole tej súťaže je uvedené čo bolo predmetom predaja, čiže tam nebol zámer nejakým spôsobom neuvádzať to, takže tam to je napísané, a potom teda že som ja nenapísal, že prečo sa to vlastne predalo a aký bol dôvod a tak, tak tam k tomu bola tá príloha priložená, dosť obsiahla, ja si myslím že by bolo zbytočné aby som z tej prílohy vyťahoval nejaké časti. Dal som vám ju celú, aby ste mohli komplexne prečítať, k niektorým veciam sa ani neviem vyjadriť, lebo nie som natoľko hlboko odvborník, aby tú argumentáciu, ktorú použilo mesto by som mal alebo mohol spochybniť, takže pokiaľ vy máte také znalosti vedomosti samozrejme že je to vaše právo. No a to že sa to predalo a prečo sa to predalo tak v podstate neviem, predpokladám že by ste mohli vedieť že hlavný kontrolór tu nie je nato, aby nejak morálne vyhodnocoval súdil nejaké predaje alebo čo ja viem čo. Ja môžem mať na každé uznesenie úplne iný názor, jak schválené väčśinou, ale je to môj názor a ja keď aj kontrolujem niečo, nemôžem povedať že ale podľa môjho názoru sa to malo takto alebo onako schváliť takže toto odo mňa nechcite, aby som ja dával nejaké subjektívne svoje závery alebo názory. No a viac krát tu padla otázka, že prečo sa to schválilo. Ja by som sa nato tiež mohol spýtať, ale možnože by ste sa aj vy mohli spýtať vašich kolegov, ktorí tu sedia, lebo ja som povedal - nechcel som ich menovať - ale teraz ich vymenujem, že 24 bolo prítomných poslancov a všetci to schválili. Okrem iného aj tu sediaci, niektorý tu momentálne nie je, ale boli to z tejto garnitúry, ktorí tu teda patria k tej vašej skupiny, takzvaných opozičných si dovolím nazvať, aj keď možno že s tým nebudete súhlasiť. Takže inž. Gabriel Katona, inž. Ivan Katona, mag. Koloman Forró, Ing. Péter Nagy, mag. Štefan Prešinský za toto zahlasovali. Odpoveď - lebo som to tu zaregistroval - že oni si to neuvedomili, že došlo k zmene, no, to mi priupadá tak smiešne, že neviem, či sa vôbec k tomu mám vyjadriť, lebo pri iných veciach, keď čiarku zabudnem pomaličky, všetko všetko si všimnú títo páni niektorí, ale že vtedy si to neuvedomili,  no neviem z akého dôvodu. Možno pretože teraz sa to hodí vyťahovať to a operovať s tým, že my nič, my muzikanti, že my sme nevedeli, ale to už sú teraz tie veci, ktoré by som nemal teraz správne nemal hovoriť. Radšej ani nebudem ďalej hovoriť.

Od 2:41:11 posl. Balogh: Ja by som sa len jednoducho opýtal že na základe čoho boli zmenené podmienky VOS, ktorá sa začala realizovať už v r. 2012. Na základe akého uznesenia? Ja som si konkrétne pozrel videozáznam z MsZ konkrétne bod č. 28 z 26.2.2018 kde sa o tomto hlasovalo, a tam aj materiály ktoré boli predložené MsZ graficky neobsahovali to, čo bolo v textovej časti. Navyše textová časť bola rozdielna od tej, ktorá bola uvedená na komisii územného rozvoja asi necelý mesiac predtým. Nebola ani v pozvánke tento zámer predať pozemok. Čiže to bolo len tam podsunuté, odhlasovala si to komnisia v nejakom bode a bolo vybavené. Za necelé dve minúty bol tento pozemok poslaný do verejnej obchodnej súťaže, pozrel som si to - p. Závodský tam spomenul že sa tak deje na základe predchádzajúceho uznesenia,  ktoré to bolo to predchádzajúce uznesenie, podľa ktorého ste zmenili podmienky VOS, kde ste úplne zmenili dispozíciu pozemkov?! Ani cena sa nezhodovala s tou, ktorá prešla cez komisiu. Je tam uvedené 80 Eur za m2 v komisii, do MsZ to išlo za veľmi krásnu cenu 64 Eur/m2...

Ing. Rovňaník: k tomuto sa ja neviem vyjadriť, neviem, či bola táto otázka na mňa daná, lebo na túto otázku odpovedal odbor právny a pokiaľ len tak z toho rozprávania čo aj bolo, lebo som sa na to pýtal, tak vyplynulo to viac-menej - pokiaľ teda som si to dobre vysvetlil, vyplynulo to z  tých jednaní s možnými záujemcami o tento pozemok. Ale to myslím, že právny odbor by k tomu mohol niečo bližśie povedať, ja nie.

posl. Balogh: P. hl. kontrolór, pred chvíľou ste tu spomínal kolegov a isto si spomínate na istú OVS-ku v súvislosti s nimi. Mám taký pocit, že vy ste nešiel do detailov tak, ako to bolo napr. pri tamtej kontrole. Mám za to, že táto rešerš, lebo to nepokladám za materiál, ktorý by sa mohol nazývať kontrolou - som mal k dispozícii asi pred vyše rokom, presne tak som si prešiel všetky OVS-ky, ktoré pozemky tam boli a podobne. A tie 3 otázky ktoré ste na konci uviedli právnemu odboru, tie som položil aj ja - možno ste si všimli, poslal som aj infožiadosť - asi 20 minút pred  tým, ako bola v materiáloch zaslaná Vaša správa. Takže budem rád keď mi bude odpovedané na tú infožiadosť. A fakt len pre zaujímavosť ešte uvediem - mrzí ma to, že táto kontrola neprebehla do takej hĺbky, ako by som si to predstavoval. Je tam viac vecí, ktoré sa mi nepozdávajú a verím tomu, že dneska na to možno dostanem aj nejaké odpovede.

posl. Borbély: Ja by som sa kolegu Balogha chcel spýtať - na jednej strane hodnotím vysoko jeho krásny historický retrospektívny pohľad, ale prečo sa nás pýta, resp. prečo sa tu pýta, keď tam má kopu prísediacich kolegov, ktorí boli priamo aktérmi pri tom akte inkriminovanom, prečo sa ich nepýta. Alebo to nebolo súčasťou jeho prípravy na dnešné zasadnutie?

Posl. P. Podbehlý - (rozporuje opravu o 1m2, ktorú si na základe geom. plánu vyžiadal kataster a následne bola dodatkom k zmluve s fyAngers upravená. Priamo sa obracia na JUDr. Závodského.)

Ved. majetko-právneho odboru MsÚ JUDr. Závodský: Bol by som radšej keby mi boli dané všetky otázky, lebo potom sa to tu mení na vypočúvanie pre Kongresom a tu nie sme ani pred OČTK...

Primátor O. Klein: Otázka bola jedna - teraz od p. poslanca Podbehlého

JUDr. Závodský: Je tam ešte p. Ivan Katona ale on to otočí trocha inak... V každom prípade ďakujem za slovo a za možnosť pred vás predstúpiť a túto ságu ukončiť. Poviem vám pravdu, pôvodne som to bral trocha osobne, lebo ako povedal p. kontrolór, väčšina zastupitelstva dokáže v materiáloch vyčítať bodku i čiarku a teraz zrazu sa to stavia do nejakej pozície, že ja alebo niekto z môjho odboru, nedajbože p. primátor sa rozhodol, že my tu niekomu vychádzame v ústrety a úmyselne zneužívam nejakú právomoc, ktorú síce nemám, ale v trestnom oznámení na moju osobu to už odznelo, ale to len hovorí o kvalite právnehho vzdelania toho právnika, ktorý tieto informácie posúva istým ľuďom ktorí potom behajú po políciách a robia si z toho videjká. Ale aj k tomu sa ešte veľmi rád vyjadrím a čaká nás veľmi zaujímavý predvolebný rok.
 
Teraz k faktom. Ako bolo povedané, táto súťaž prebiehala konkretne 9x, úspešná bola na deviatky. Ak si pozriete - ako p. poslanec správne hovoril - vždy sa zasahovalo približne 530m2 do zelene čiže už ten pôvodný návrh v 2012-m išiel nad rámec územného plánu. Z logiky veci vyplýva, že už vtedajšie zastupiteľstvo počítalo s tým, že bude musieť zmeniť územný plán, aby tento zámer bol zrealizovaný. To je prvá vec. Ako z tej 12-stranovej správy, ktorú sme vám predložili jednoznačne vyplýva, prebehlo niekoľko rokovaní s jedným investorom, ktorý sa obrátil na MsÚ že má pripravený viac-menej takýto projekt, že by bol záujem taký projekt realizovať a pre Novozámčanov zabezpečiť bývanie. On mal vyhliadnutú nejakú inú lojalitu, tam sme mu povedali že samozrejme nie, lebo tá lokalita slúži výhradne na šport a rekreáciu, on povedal že dobre, ešte si to premyslí a požiadal o opätovné stretnutie kde prišiel s touto lokalitou a kde jedným z jeho argumentov bolo, že tá nová budova ktorá by sa mala postaviť by mala byž zrkadľovo symetrická k existujúcej budove na druhej strane. Na toto už tento investor, ktorý len mal záujem, bol upozornený, on povedal že jemu to nevadí, predpokladá že keď MsZ schváli podmienky OVS, tak pravdepodobne pristúpi aj k schváleniu územného plánu.
 
Aby som sa vyjadril veľmi jednoznačne: všetky materiály, ktoré sa týkajú tejto veci, boli predmetom rokovania komisií a v konečnom dôsledku o výsledku podmienok OVS rozhodoval na to orgán jediný prísluśný - a to je v zmysle zák. o majetku obcí a zákona o obecnom zriadení MsZ. Je tam dokonca aj grafika, ja ju tu teraz nemám, ale je to taká hnedo modrá, keď ju máte farebne v počítačoch, ktorá jasne preukazovala v akom rozsahu sa ide zasahovať do - vy to voláte zeleň - aj keď územný plán už v tom čase tam počítal s vybudovaním parkovísk. Takže tam sa nikdy nepočítalo s tým, že tam bude zachovaná nejaká verejná zeleň, alebo park. Od r. 2012 sa tam plánuje budopvať cesta či parkovisko.
V tom čase všetky materiály, ktoré sme mali, aj grafické, boli súčasťou zasadnutia MsZ, poslanci sa tým museli - mali právo oboznámiť. Aj ja som si pozrel ten záznam, nad akúkoľvek svoju povinnosť ktorá mi vyplýva z prac. zmluvy som dokonca upozornil že v tejto časti dochádza k malej zmene. Nebola otvorená žiadna diskusia, nebola dávaná na mňa žiadna otázka a toto uznesenie bolo prijaté jednomyseľne počtom 24 poslancov vrátane poslancov, ktorí predsedajú klubu ktorégho ste členom vy. Čo sa dialo potom ... (pokračuje k otázke posl. Podbehlého o dchýlke v geom. pláne)

2:56:31 posl. Balogh: p. Závodský nie je pravda, že ste na zastupiteľstvo a na komisie, predložili graf. návrh - geodetické zameranie presne toho, čo sa predalo cez OVS-ku. Nie je to pravda. Mám na počítači stiahnutý dokument, ktorý išiel do MsZ, nie je to tam, dokonca tam máme oranžovo vyznačené čo je na predaj. To že už pôvodne tam bolo tých 500m2 vyčlenených na predaj v rámci zelene, to ešte stále definuje územný plán, ktorý ste chceli zmeniť. Našťastie sa nezmenil. Presne podľa dispozície, ktorú si kúpil, alebo získal cez OVSku investor. Čiže ani do komisie nešli materiály v grafickom vyjadrení tak, ako sa predali, ani na zastupiteľstvo nešli a navyše ste na ztastupiteľstve spomenuli - musí vám to rezonovať v ušiach - "na základe predchádzajúceho uznesenia." Povedzte mi prosím, ktoré predchádzajúce uznesenie hovorí o tom, že boli zmenené dispozičné pomery pozemkov, ktoré boli predané. Že ste zarezali do zelene 800m2 a predali ste ich investorovi s tým, že súhlasíte s jeho zámerom. Aj keď bol upopzornený že v súčasnosti to nedovoľuje územný plán. To mi je také čudné.

JUDr. Závodský: Ak môžem - p. primátor môžem? - ďakujem veľmi pekne.
Takto: všetky podklady ktoré sa podarilo mne dohľadať a ktoré aj teraz sú verejné na internete,  pre mňa z tej grafickej  časti jednoznačne vyplýva, že čo sa ide robiť. Ak to pre vás nebolo zrejmé, tak predpokladám že ste čítali návrhy uznesení, kde boli presne uvedené parcely, z ktorých sa bude odčleňovať a v akej výmere. Ja nemôžem garantovať že kto a jak - ja napríklad grafickým prílohám ani geometrickým plánom - sú mi ako španielska dedina, ale čítanému textu rozmiem. Ak je v uznesení napísané, že sa odčlení 1217m2 z nejakej parcely, tak je to 1217m2. Na základe geom. plánu, ktorý sa potom vypracováva. Aby to nevyzeralo tak, že nie som schopný sebareflexie, urobila sa jedna chyba, že sme nepočkali na geom. plán, aj keď hovorím, že to nič nemení na tom, že text uznesenia bol zrozumiteľný a jednoznačný. Takže tam sa hovorili presné m2, poučenie pre mňa aj pre mojich kolegov - sme prijali vnútorné interné také opatrenie, že sa budeme snažiť ak to bude umožnené a ak to bude mať nejakú logiku, dávať do Msz ako podklady už overené geom. plány, samozrejme tu pirchádzame do konfliktu s niektorými obyvateľmi ktorí si ich nebudú chcieť urobiť. Ale ja urobím všetko preto, aby boli predkladané už overené geom. plány. Zabudol som vám odpovedať ešte na jednu otázku a to že ako sme prišli k cene 64 Eur/m2, pravdepodobne sa vychádzalo z uznesení ktoré boli schválené už pri 5. súťaži, kde tá cena bola znížená.

Primátor posl. Baloghovi: - p. poslanec - 4 faktické, pýtate sa stále to isté, pýtate sa JUDr. Závodského, popritom to vôbec nie je jeho bod, je to bod hl. kontrolóra. Myslím si, že boli zodpovedané všetky otázky, ktoré ste mali. Z rokovacieho poriadku si robíte fakt zábavu.

posl. I. Katona: vysoko oceňujem že teraz p. dr. Závodský prvýkrát vyslovil, že chyba nastala (há to je strašný človek toto - JUDr. Závodský) Priatelia smejete sa na tom, aj p. poslanec Hudák sa smeje na tom, spomeňte si na pozemok za babku - vtedy ste sa nesmiali (ide o kauzu "pozemkov za facku" kde rodina poslancov Petra a Pavla Hudákovcov získala 2 stavebné pozemky a posl. Schwarz tretí - pozn. Watson.sk). Toto isté sa stalo v podstate tu. Jediný problém čo tu nastal bol ten, že 28.  februára, keď sa vyhlasovala v budúcnosti úspešná OVS-ka ako grafickeé prílohy boli prílohy ktoré boli neaktuálne. To je jediný a základný problém. P. ved. majetprávneho odboru má pravdu, že nebola žiadna diskusia, lebo uviedol: "Zmena oproti predošlým podmienkam je len, že v zmysle predchádzajúceho uznesenia MsZ sme dali vypracovať geometrický plán, taakže sa už navrhujú súťažiť konkrétne pozemky s konkrétnymi výmerami".

 
Ale nepovedal ste to, že pozemok, ktorý sa berie zo zelenej plochy má úplne iný tvar a úplne inú výmeru. Prvý raz ste priložil geom. plán až ku kontrolórovej správe, z ktorého len porovnaním - nemusím výmery pozerať - len si pozriem tvar tohoto pozemku - zelenej plochy a tvar toho, čo ste nám dal do zastupiteľstva, je úplne rozdielny. A tam sa stala najväčśia chyba. 28. februára je červeným zvýraznený pozemok, za dvoma rodinnými domami, ktorý teraz odkúpila schránková spoločnosť - uvidíme komu to nakoniec pripadne - je vyznačený ako pozemok, ktorý má ísť do OVS-ky. Ktorý nakoniec nešiel. A pozemok, ktorý sa mal zobrať zo zelenej plochy, je taký istý ako predtým. Nuž ale na geom. pláne je to všetko úplne inak. Ten geom. plán má dátum vyhotovenia 23. január 2018. Čiže v čase keď zastupiteľstvo rokovalo o tomto, už tento geom. plán bol. Kebyže nepoviete vy na zastuipiteľstve pri prednáśaní tohto bodu, že sa nemení nič, len sa dopĺňajú parc. čísla, tak si buďte istý, že prvé čo by bolo, že sa začneme pýtať. Keby že tam máme ten geometrický plán, že prečo sa to týmto spôsobom zmenilo. A prečo nepredávame pozemok, ktorý týmto ostane neprístupný.
 
K správe p. hlavného kontrolóra. Ja si myslím, že obdobne by táto správa dopadla aj keď dáme skontrolovať, či sa dodržali podmienky pri prioemyselnomm parku - nedozvieme sa z toho nič, je to strelená správa, jak Maroš povedal rešerš. Absolútne nula bodov.
 
K vyjadreniu majetkovo-právneho odboru. Ja by som ho nazval inak. K vyjadreniu zástupcu investora. (Toto je už hlboká urážka, pán poslanec, tieto vaše reči... - JUDr. Závodský) Tu máme medzi podmienkami, že ak do 36 mesiacov od zverejnenia kúpnej zmluvy neukončí výstavbu - mesto môže chcieť zmluvnú pokutu 0,05% za každý deň omeškania a môže odstúpiť od zmluvy. Nikde som sa nedočítal, že by mesto bolo bývalo požadovalo zmluvnú pokutum, ani žeby sa bolo dožadovalo odstúpenia od zmluvy. Ale dočítal som sa stanoviská zástupcu investora, ktoré ste písal vy a podpísal ste sa ako majetkoprávny odbor. Že je to vyššia moc, že je to Covid. Odkiaľ to vy viete, že toto by bol povedal investor. Ani ste sa ho nespýtal. Evdentne s ním máte asi blízke vzťahy. A toto je tá tragédia na tom celom. A naďalej zotrváva ten istý stav čo ste urobil pri priem. parku - kde ste mal pôvodne urobiť dokonalú zmluvu, z ktorej ste nevedel sám vykorčuľovať a priemyselný park nám odplával. Tuto môžeme odstúpiť od zmluvy ale vy už vopred viete, že je to zbytočné a dokonca poviete to, že keď MsZ súhlasilo s predajom aj väčšej zelenej plochy, hoci  ste sám uviedol a dnes ste aj sám priznal že nebol tam ten geometrický plán, ale bolo ta niečo iné (to som nepovedal, to som nepovedal - JUDr. Závodský) tak by zastupiteľstvo automaticky malo súhlasiť s tým, že jednoducho automaticky zmeníme  územný plán. Toto prosím Vás z čoho vyplýva? Že zmeníme územný plán! V podmienkach OVS je, že kupujúci je povinný dodržiavať všetky platné VZN mesta Nové Zámky. Územný plán je VZN mesta Nové Zámky. Tak potom kde prosím Vás týmto spôsobom dospejeme? My tu kontrolujeme, resp. p. kontrolór kontroluje procesy, kde sa nedozvedáme nič, dozvedáme sa historický exkurz čo je ľahko dohľadateľný, ale najpodstatnejší moment v tom, že nebol geom. plán - ako ste to uznal vy - že mali ste ho tam dať a teraz ste mali prijať nejaký interný predpis (to som nepovedal neobracajte moje slová preboha - JUDr. Závodský) by sa toto nebolo stalo. A ak sa to už aj stalo, keby Maroš Balogh nebol pýtal na posledných zastupiteľstvách či ste pýtali zmluvnú pokutu a všetko ostatné, tak k tomu ani nedospejeme. Nemusíte si pýtať zmluvnú pokutu, odstúpme od tej zmluvy. Vráťme to naspäť mestu. Vybavená vec, neni problém. Hoci je pravda, že pozemok tam vzadu, ktorý má Panpero, ktorý je neprístupný, už nezrušíme, ten tam ostane. Tak aspoň to spravme. A to že tie správy kontrolóra sú aké sú, s tým už zrejme nič nespravíme, veď p. kontrolór nadsluhuje. Ďakujem pekne.

JUDr. Závodský: P. primátor ak dovolíte-dovolíš, teraz by som už naozaj potreboval:

O. Klein: Neviem či je to na mieste.

JUDr. Závodský:  Ale áno. áno.
Pán poslanec Katona, stačilo tohoto primitívneho populizmu. (I. Katona hovorí niečo mimo mikrofón) Buďte ticho. Buďte ticho, lebo poviem niečo čo nechcem. Nie ja to napíšem. Napíšem, nebojte sa. P. Katona, ja si vyhradzujem, ja si vyprosujem, aby ste ma vy spájali s nejakým investorom. Vy neviete aký s ním mám vzťah, ako so mnou rozpráva a ako sa mi vyhráža. Vy neviete nič, vy tu čisto fabulujete a klamete, urobili - voete čo ste urobili? Nech tam dám hocijakú grafiku - ja nemám žiadnu povinnosť ju tam ani dávať. Robíme ju v dobrom úmysle, aby ste mali čo najviac informácií. Vašou psou povinnosťou ako poslanca bolo si prečítať uznesenie. Mali ste tam čísla, prečo ste za to hlasovali keď teraz Vám to tam vadí?!  (Sú iné - zo sály) Nie sú iné! 1m2 teraz som vám to vysvetlil. Vy ste si neprečítali uznesenie. Potom ste si urobili túto politiku a teraz to chcete hodiť na nejakého úradníka. Je to vaša zodpovednosť, vy ste hlasovali za predaj toho pozemku. Ďakujem a na viac otázok už nebudem odpovedať!

Ing. Rovňaník: (so smiechom) Nedá mi nezareagovať lebo neviem, či mám plakať či smiať sa takým argumentáciám. Svojho času ešte keď bol primátorom Ing. Pischinger, ktorého ste vy tak vehementne podporovali, tak on mi vytýkal, že si tam dávam nejaké svoje názory, subjektívne pocity a podobné. Čo nebola síce pravda, len mu vadilo, že z tých faktov, ktoré som mu ja tam uviedol bolo jasné východisko ktoré logicky dávalo ten záver. Takže to bolo dva a dva keď niekde je tak poviem že výsledok je štyri. A jemu sa to javilo, že dávam vlastné pocity. A tu jkeď ja skonštatujem fakty ktoré sú - ja nemôžem a ja neviem už čojaviemčo mám robiť proste keď je taká kontrola z ktorej ja nevyčítam také veci, z ktorých by som vyčítal že 2 a 2 sú 4, tak ja to nemôžem povedať. To by som išiel nad rámec práci hlavného kontrolóra. To že sa vám neľúbi tá správa  že to tam niečo nie je, že vy ste si subjektívne mysleli niečo iné aj vy pán Balogh, však to je normálne, však každý keby to robil... Však to by som keby robil možno o mesiac, tak tam bude trošku niečo iné. Keby ste to vy robili, tak to bude trošku iné. Hociktorý kolega keby to robil, by to bolo trochu iné. Otázka či horšie, alebo lepšie. Takže prosím vás aby som ja teraz robil také vlastné závery a za každú cenu napísal to čo vy tam chcete počuť a vidieť, hoci ja to objektívne nevidím - ja to tam nemôžem dať proste. Ja som sa x-krát stretol aj s niektorými subjektami, keď sa im neľúbilo svojho času, to bol rúbanie stromov tam niekde na Sihoti, že do toho kanála bolo popadané a neviemčo a viac tých stromov, darmo, keď som ja nevedel objektívne zistiť že kto má pravdu, musel som povedať "bohužiaľ". A to vtedy pobabral p. Pischinger a spol. A ten pán mal zrejme pravdu. Ale keď som to ja nevedel dokázať, ja som nemohol napísať, že ja si myslím že ten pán má pravdu. Proste som to tam nenapísal. Toľko. Čiže od kontrolóra nežiadajte, aby tam dával vlastné závery, úvahy a neviemčo konšpirácie, preto aby vyhovoval nejakej skupine poslancov. Ďakujem.

Primátor: Ďakujem pekne, prosím návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra:


  
 


 
 
 
 
 
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
02:24:19 Fraška na tému Kontrola VOS Pri Gymnáziu [2021-10-30; 1,866 x]
02:23:45 Stav "informačného systému mesta" [2015-11-09; 2,786 x]
02:23:31 Pre veľký úspech ... zrušené! Internet v knižnici skončil, počítače putovali do skladu... [2014-09-07; 4,565 x]
02:23:19 Deň hanby - pred rokom odhalili súsočie byzantských vierozvästcov v Nových Zámkoch / A szégyen napja... [2012-07-05; 3,966 x]
02:23:12 Hokejový klub vrátil mestu 154 tisíc Eur - dotácie za rok 2017, o nezrovnalostiach pri vyúčtovaní kt... [2019-02-19; 2,339 x]
02:22:53 Kiállítás a Párkányi csata és Esztergom visszafoglalásának 330. évfordulója alkalmából [2013-09-22; 2,812 x]
02:22:41 Vysoké hry novozámockých lokálpatriotov - Kauza Novocentrum II. / Érsekújvári lokálpatrióták fortély... [2012-08-09; 6,573 x]
02:22:08 Vysoké hry novozámockých lokálpatriotov - Kauza Novocentrum I. / Érsekújvári lokálpatrióták fortélyo... [2012-08-03; 5,172 x]
02:21:36 Beseda o publikácii Ferenca Kovácsa „Študenti v búrke“ / Beszélgetés Kovács Ferenc "Diákok a viharba... [2012-05-07; 1,814 x]
02:21:34 Rukoväť pre výber kandidátov do komunálnych volieb v Nových Zámkoch [2018-11-04; 6,851 x]
02:21:32 Egy csésze kávé Pintér Gyulával, az egykori érsekújvári Radio Star alapítójával [2015-10-07; 2,659 x]
02:21:00 Ruth Ellen Gruber, Zsidó emlékhelyek Közép- és Kelet Európában / Židovské pamiatky Východnej a Stred... [2013-08-19; 7,676 x]
02:20:27 Zostávajúci dražitelia Holotovho domu ponúkajú mestu dohodu o urovnaní. Žiaľ ich situácia nie je dob... [2018-07-10; 2,806 x]
02:19:55 Novozámocká tržnica - miesto, kde sa osudy malých ľudí krížia s ambíciami mocných... [2018-07-01; 3,039 x]
02:19:45 Do 200 ľudí na treťom novozámockom protestnom zhromaždení [2024-02-01; 728 x]
02:19:21 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu III. JCP Štúrovo / Az ér... [2013-06-24; 6,378 x]
02:19:00 Primátor Klein si kruto zahral s drobnými subdodávateľmi rekonštrukcie kina Mier. Nedostali zaplaten... [2018-06-07; 7,090 x]
02:18:46 Búracie práce v areáli bývalej SEŠ oproti železničnej stanici [2019-02-12; 1,808 x]
02:18:30 Obyvateľom sídlisk sa nápad vybetónovať všetky zelené priestranstvá pod parkoviská ani trochu nepáči... [2016-08-23; 3,408 x]
02:18:22 Zápisnica z návštevy ved. odboru živ. prostredia OÚ na novozámockej mestskej skládke dňa 15.02.2022... [2022-10-06; 1,334 x]
02:18:11 Kniha týždňa: Marek Hudec. Uzol. Vojnový príbeh Nových Zámkov (Absynt 2022) [2022-09-18; 904 x]
02:17:55 Presťahovať knižnicu z budovy mestského úradu je nešťastný nápad / A könyvtár kiköltöztetése a város... [2013-06-05; 3,110 x]
02:17:37 Futbalové A-mužstvo sa rozutekalo, funkcionári sa okydávajú špinou. Na toto šli státisíce z našich d... [2018-07-23; 6,433 x]
02:17:33 Reakcia na FB príspevok poslanca Štefana Pivodu [2020-12-18; 1,659 x]
02:15:57 Kostlivec v skrini opäť zahrkotal a tentokrát to už nebude zadarmo... [2018-06-06; 3,631 x]
02:15:54 Oslavy Cyrila a Metoda v Nových Zámkoch ukončila búrka [2013-07-05; 4,783 x]
02:15:41 Rozhovor s kapelou 3+2, nekorunovanými kráľmi svadobného rocku zo Srbska [2018-10-15; 2,749 x]
02:15:14 Reakcia čitateľa na článok o veternych elektrárňach [2024-04-11; 757 x]
02:14:45 A Komáromi Imanapok emlékezete / Z histórie komárňanských modlitebných dní [2015-01-18; 3,759 x]
02:14:34 Képtelen történetek Érsekújvárból / Hlúpe historky z Nových Zámkov [2016-09-24; 2,729 x]
02:14:08 To je hrozne, že Klein a všetkých 25 poslancov toto robí s nami... Z listu anonyma [2017-12-12; 3,798 x]
02:13:34 Kniha týždňa: L. Vochmina, I. Osipova, Russkij klass, učebnica ruštiny pre začiatočníkov (2010)... [2018-09-21; 1,815 x]
02:12:58 Kostlivec v skrini zahrkotal - skončí mesto hru na schovávačku s dražiteľmi Holotovho domu? [2017-12-08; 5,096 x]
02:12:34 Primátor si nespomína, kto mu staval bazén v čase keď podpisoval zmluvu na rekonštrukciu jazdiarne.... [2023-01-19; 1,460 x]
02:12:24 Kontrola hospodárenia s majetkom mesta v spoločnosti Novocentrum a.s. za obdobie od jej vzniku [2020-05-16; 2,125 x]
02:12:07 Zamilovanosť počas manželstva? - je ako práca v bani [2015-04-05; 3,736 x]
02:11:53 Rokovanie zastupiteľstva 4. marca 2015. Sme rukojemníkmi zmluvy s Brantnerom? [2015-03-04; 5,852 x]
02:11:11 Radnica zo svojej strany uzavrela otázku predaja starej nemocnice... [2018-12-31; 2,236 x]
02:10:29 Nové Zámky o krok bližšie k Európe. Na štedrý deň primátor obedoval s bezdomovcami a ľuďmi v núdzi... [2014-12-26; 3,528 x]
02:09:58 Vyúčtovanie mestských dotácií na šport, kultúru a sociálne veci za rok 2018 [2019-05-19; 2,595 x]
02:09:56 Turczel Lajos: Érsekújvár és a Sarló [2011-05-22; 7,154 x]
02:09:24 Szabó László: Érsekújvári albumok [2013-01-28; 7,533 x]
02:08:49 Nyomtatásban is megjelentek a "Keressünk közös nyelvet a közös múlthoz" konferencia anyagai / Vyšie... [2013-03-16; 2,716 x]
02:08:29 Dokážeme prinútiť mestských papalášov, aby si riadne označili svoje služobné autá? [2020-01-11; 2,488 x]
02:08:23 Kto platí za odvoz smetí zo súkromných ulíc papalášov? [2019-09-14; 2,884 x]
02:08:13 101. výročie založenia Československa [2019-10-29; 2,396 x]
02:07:35 Denný stacionár pre bezdomovcov realitou - mesto si prenajalo priestory býv. Športhotela na Sihoti, ... [2020-05-02; 2,689 x]
02:06:23 Kniha týždňa/A hét könyve: Borovszky Samu, Magyarország vármegyéi. Nyitra vármegye / Nitrianska župa... [2011-01-24; 10,478 x]
02:05:47 Začaté konkurzné konanie voči HC Nové Zámky [2019-10-08; 2,276 x]
02:05:11 Ani tretí štátny orgán v poradí nezistil porušenie zákona v prípade ilegálneho znovuotvorenia mestsk... [2023-08-24; 883 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x