Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  22-01-20   1,084  
0
Otázky spojené s vlastníctvom pôdy na Slovensku sú pre drobných ľudí málo prehľadné a odkedy tu zapršal dážď agrodotácií, stratili sa v tom prakticky všetci, ktorých sa to netýka. Dômyselný systém rozdeľovania euro-agrodotácií cez Poľnohospodársku platobnú agentúru vylučoval akúkoľvek verejnú kontrolu a začal sa lámať až po nástupe súčasnej vlády, keď sa uvoľnili niektoré  dáta. Základom všetkých podvodov s agrodotáciami bolo suverénne rozhodnutie vlády SR, že dotácie u nás budú dostávať nie majitelia pôdy, ale jej nájomcovia. A ich anonymita sa mala poistiť zavedením alternatívnej evidencie pôdy mimo katastrálnej mapy - systému tzv. kultúrnych dielov, štvorcov a pod.. Toľko na úvod a ďalej už poďme spoločne lúštiť rébus o tom ktože to hospodári na našej pôde.  

Z odpovede na infožiadosť posl. E. Polereckej sme sa dozvedeli, že mesto vlastní cca 298 ha poľnohospodárskej pôdy, z ktorej má príjem cca 33 tisíc Eur ročne.
 
Dozvedeli sme sa tiež, že prenájom sa deje v zásade v dvoch režimoch: za peniaze 180 ha a zbytok zadarmo (?).

V r. 2015 bola uzatvorená májomná zmluva č.NZ/PL/431/2015  na 180 ha pôdy za nájomné 181,-€/ha/ročne, čo činí 32.613,27 € / ročne. Uzatvorená bola s víťazom VOS fy Dadatrans s.r.o. v decembri 2015 na obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2020. Od tejto zmluvy sa mesto snažilo uskočiť od samého začiatku - ale potom na ňu zabudlo a teraz keď ju včas nevypovedalo sa s nájomcom súdi.

Pritom je zrejmé, že celý príjem z prenájmu poľnohospodásrkej pôdy od roku 2016 pochádza práve z tejto nájomnej zmluvy na 180 ha pôdy.

Otázka je teda čo je so zbytkom - s cca 120ha pôdy, za ktoré neplatí nájom nikto.

Neuveríte - uvedenú pôdu používajú dve spoločnosti bez právneho titulu (!) a MsÚ dokonca aj vie kto: spoločnosť Poľnohospodár Nové Zámky a.s., IČO: 31 431 160, Komjatická 67, 940 85 Nové Zámky a spoločnosť FieldContract s.r.o., IČO: 47 778 806, sídlo: 2. Nový svet 756/31, 941 31 Dvory nad Žitavou.
 
V zajtrajšom pokračovaní sa ponoríme do problematiky agrodotácií, priučíme sa trocha remeslu dátových investigatívcov a pokúsime sa nájsť odpoveď na otázku kto poberal dotácie na pôdu za ktorú nikto neplatil nájomné. A v akej výške a ako dlho. A možno dostaneme odpoveď aj na otázku, odkedy vlastne trvá ten "stav užívania mestskej pôdy bez právneho titulu" a odkedy to vlastne Mesto koná v záujme ochrany našich práv...

Zatiaľ si iba všimnime, že na údajoch uvádzaných p. prednostkou v odpovedi na infožiadosť niečo nesedí. K sumárnej rozlohe 298 ha chýba dobrých 62 hektárov...


 

 
 
 
 
 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x