Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  22-01-20   1,247  
0
Vo včerajšom článku sme sa venovali hospodáreniu mesta s mestskou pôdou. S nájomcom 180 ha, ktorý v rokoch 2016-2020 poctivo platil 181 Eur/ha ročne sa mesto súdi, kým s ďalšími, ktorí za 120 ha pôdy pod plánovaným, ale nikdy neuskutočneným priemyselným parkom na Nesvadskej ceste od roku 2004 nezaplatili ani cent, sme najväčší kamaráti. V dnešnej časti pokračujeme sľúbenou kapitolou o agrodotáciách.  

Obsah článku je upravený voči pôvodnému zneniu z 21. januára, v ktorom sme nesprávne  identifikovali mestské parcely - a omylom sme 120 ha ornej pôody pri Nesvadskej ceste  (ktorú mesto dlhodobo spomína ako budúci "priemyselný park") považovali za "pozemkyprenajímané bez právneho titulu". Opravedlňujeme sa za tento omyl.

Nižšie sme sa pokúsili dohľadať mestský majetok v extraviláne na základe Listu vlastníctva.


1. Z listu vlastníctva mesta sme si zistili zoznam všetkých parciel v extraviláne. Zelenou sme si označili tie, ktoré sú vymenované v nájomnej zmluve s firmou Dadatrans sro.2. Pokračovali sme pomocou aplikácie  "Mapka ZBGIS" https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster
V ľavom hornom rohu v menu sme si  zaškrtli možnosť "Agro vrstvy"


V aplikácii Mapka sme identifikovali lokácie parciel podľa ich čísla z LV. Zisťovali sme si či sú súčasťou  "Kultúrnych dielov". Pozn. "Kultúrny diel" je identifikácia používaná Poľnohospodárskou platobnou agentúrou (PPA) pri žiadostiach o agrodotácie.Z vyššieuvedeého vyplynuli zaujímavé informácie. Okrem cca 40 ha parciel "používaných vbez právneho titulu"  spomínaných v odpovedi p. prednostky - označené žltou,  sme našli ďalšie podobné mestké parcely veľkosti cca 11 ha na ktoré si niekto žiada agrodotácie a zrejme ich aj užíva - označené oranžovou.

Naopak nenašli sme žiadnu zmienku o firme FieldContract s.r.o., ktorá by podľa p. prednostky takisto mala používať mestkú pôdu bez právneho titulu.

3. Pomocou evidencie PPA sme dohľadali všetkých žiadateľov o agrodotácie na príslušné kultúrne diely. Keďže kultúrne diely zahŕňajú okrem mestských parciel aj ďalšie, na rovnaký kultúrny diel môže žiadať o dotáciu viac nájomcov. Všimli sme si tiež, že tieto údaje sa celkom nezhodujú z údajmi opísanými z Mapky.Ak spočítame žlté a oranžové parcely "používané bez právneho titulu" s odkazom na fy Poľnohospodár Nové Zámky a.s., vychádza 50.7 ha.
 
4. Pokúsime sa odhadnúť výšku agrodotácií. Použijeme stránku PPA https://www.apa.sk/index.php?navID=511 zistíme výśku dotácií pre dve zainteresované firmy. Žiaľ zverejnené sú len sumárne čísla, aj to len za roky 2019 a 2020 podľa tzv. opatrení (keďže priame platby možno žiadať na základe rôznych právnych titulov).
 


Údaje zapíśeme do prehľadnej tabuľky:
5. Z tohoto prehľadu zatiaľ nevieme zistiť k akej výmere jednotlivé sumy prislúchajú.
Pomôžeme si ďalšim zoznamom na adrese https://www.apa.sk/ziadosti-o-priame-podpory, kde nájdeme excelovský súbor Plochy_JZ_2021.xlsx ktorý sumarizuje žiadosti uvedených firiem podľa lokality na rok 2021.
Ak fy Poľnohospodár NZ dostala na 3,866 ha v r. 2020  1,289,917 Eur dotácií, jej priemerná dotácia prepočítaná na hektár pôdy bola 334 Eur/ha a na 50.7 ha mestskej pôdy užívanej bez právneho titulu pripadá približne 16.917 Eur. Rôzna výška dotácií môže súvisieť s rôzným mixom opatrení, v rámci ktorých boli žiadané.

 

Ak fy Dadatrans s.r.o. dostala na 617 ha v r. 2020  spolu 117,189 Eur dotácií, jej priemerná dotácia prepočítaná na hektár pôdy vychádza na  190 Eur/ha a na 180.1 ha mestskej pôdy používanej na základe nájomnej zmluvy pripadá približne 34.232 Eur.

6. Posledná otázka, na ktorú chceme získať odpoveď, je odkedy môže trvať stav "používania mestskej pôdy bez právneho titulu". Prejdeme na stránku Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). V spodnej časti stránky vidíme Prehľad o nahlásených pozemkoch v jednotných žiadostiach:

 
 
Postupne si pýtame údaje  pre Lokalitu "Dvory nad Žitavou" a  skrátený kód dielu "7801/1" (jedna z väčších parciel používaných bez právneho titulu) za jednotlivé roky. Systém eviduje žiadosti o dotácie od roku 2004. Opíšeme si dáta do prehľadnej tabuľky:Firma Poľnohospodár na danú parcelu žiadala o dotácie najmenej od roku 2004. Užívaná výmera v žiadostiach zľahka kolísa ale nevyzerá, žeby k nej niečo v priebehu rokov pribudlo alebo ubudlo.
Môžeme formulovať záver, že uvedený stav tu nie prvý ani druhý rok, ale viac ako desaťročie, možno ešte od roku 1990.

Ak teda zo všetkého vyśśiepovedaného chceme sformulovať záver, potom sa javí, že fy Poľnohospodár a.s. dlhodobo používa cca 50.7 a mestskej pôdy bez právneho titulu.  V čase trvania nájomnej zmluvy s fy Dadatrans s.r.o. od r. 2015 tak a.s. ušetrila cca 64 tisíc Eur na nájomnom plus inkasovala agrodotácie vo výške cca 118 tisíc Eur na takto užívanú pôdu (počítané z priemernej dotácie na 1 ha v r. 2020).

O tom, že existuje nejakých 50 ha mestskej pôdy, ktorú mesto prenajíma možno už desaťročia zadarmo,  sme samozrejme nikdy nepočuli. Ale že by o tom nevedel ani primátor mesta, resp. p. prednostka MsÚ, ktorá k nám prišla z  PPA,  to sa nám zdá byť málo pravdepodobné. Celkovo sa zdá, že radnica sa o svoje pozemky začína starať až od momentu keď sa nájde záujemca o ich odkúpenie. A to rovnako platí aj o intraviláne mesta, kde akoby zámerným zanedbávaním mestských plôch sa akoby pripravuje ich privatizácia...

S firmou Poľnohospodár a.s. sme sa už ale niekde stretli. Poznáme ju zo svojráznej tradície odovzdávania žatevného venca primátorovi. Až doteraz sme nerozumeli, prečo sa tak deje a čo má primátor mesta spoločné so žatvou. Až teraz nám začína svitať a začíname šípiť, koľko nás ten utešený žatevný veniec a obsah darčekového košíka na obrázku, stoja...

V júli 2015, v prvom roku primátorovania O. Kleina, bolo odovzdávanie venca obzvlášť pompézne. Zhodou okolností práve vtedy bola vypísaná VOS na prenájom mestskej pôdy v ktorej mesto zabudlo na oných 120 hektárov "používaných bez právneho titulu"...
(Zdroj fotografií: Castrum Novum Online):V dobrej tradícii sa pokračuje každý rok, hoci už menej teatrálne. Fotografie sú z odovzdávania žatevného venca v roku 2021 (Zdroj: Castrum Novum Online):
 
 
V diskusii k pôvodnému článku sme boli tiež upozornení, že tradícia žatevných vencov nie je vecou nejakej súkromnej firmky, ale Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v Nových Zámkoch. Tomu však protirečí text na stuhe k žatevnému vencu z r. 2015. Aj článok v Castrum Novum spomína, že žatevný veniec pochádza práve od Poľnohospodár a.s. - viac tu...
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x