Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  22-05-21   956  
0
Na aprílovom  zastupiteľstve primátorská 13-ka odhlasovala vypísanie verejnej obchodnej súťaže (VOS) na predaj rekreačných pozemkov v záhradkárskej oblasti na Zúgove. Druhej v poradí, keďže súťaž na susedné parcely bola vypísaná v roku 2016. A rovnako ako vtedy aj teraz sa tak stalo "na základe požiadaviek občanov".  Počas Kleinovho primátorovania totiž predaje nie sú určované žiadnym dlhodobým plánom a v NZ je de facto trvale na predaj všetok nehnuteľný mestský majetok. Potenciálny záujemca príde za primátorom, a ak si "sadnú do noty", príslušná VOS je predložená už na najbližšie zastupiteľstvo kde ju primátorovi poslanci hneď aj promptne odhlasujú. Presne tak, ako si to záujemca objednal. Zdá sa vám to šialené? Presne tak to tu posledných 8 rokov funguje....  

Tieto Kleinovské obchodné súťaže na Zúgove majú okrem neuveriteľnej ústretovosti voči "požiadavkám obyvateľov" niekoľko ďalších špecifík.

Sú spracované tak, aby z podkladov bežný smrteľník nepochopil kde sa čo ponúka. Minimálna cena je stanovená hlboko pod trhovou cenou a oficiálne sa predáva zásadne za ňu alebo blízko nej. Oficiálna cena sa stláča tak, že sa stanovuje akoby pre malé "nezastaviteľné" parcely, ale v podmienkach súťaže nie je nikde uvedené, že by si záujemca nemohol kúpiť viac parciel a typicky práve tak sa aj deje. Za 15 Eur/m2 sa tak de-facto kupujú a predávajú stavebné parcely. Mesto rovno uvádza, že inž. siete ani cestu ani osvetlenie nezabezpečí - neuveriteľná ústretovosť voči "požiadavkám obyvateľov" má predsa len hranice... A civilizačné parametre pp. Kleina, Štefánika, Malperovej a spol. zrejme tiež. Veď milá dôchodkyňa (s nehynúcimi zásluhami aj o samotnú vodnú elektráreň) dostáva svoj druhý dôchodok z Bytkomfortu, vari ju zaujíma akú vodu pijú, čím kúria a kam vypúšťajú svoje splašky obyvatelia žijúci na brehu rieky Nitra?
 
Administratívny proces má pod palcom p. primátor a je celý založený na manažovaní insajderských informácií. Súťaž sa vypisuje opakovane znova a znova s rovnakými podmienkami, kým parcely neskončia v tých správnych rukách. To môže niekedy trvať roky. Napr. zo spomínanej VOS zo spetembra 2016 sa posledná parcela predala v máji 2021.

Súťažné kolá a predaje mestských parciel na Zúgove uskutočnené na zákklade Verejnej obchodnej súťaže schválenej uznesením MsZ č. 81/140916 bod A/23 zo dňa 14.09.2016:
 
# VO vyhl. Ponuky do Inzerát v CN VOS Zápisnica Vyhodn. parcely Uchádzač Eur/m2 m2 Eur
1 03.10.2016 18.10.2016 7/10/2016 Link Link Link 2,11 Peter Rusznák 15,081 609 9 180
2 13.02.2017 28.02.2017 13/2/2017 Link   Link   žiadny      
3 18.04.2017 09.05.2017 24/4/2017 Link   Link   žiadny      
4 12.03.2018 13.04.2018 26/03/2018 Link Link Link   žiadny      
5 16.08.2018 14.09.2018 10/09/2018 Link Link Link 4,5,6 Tünde Vitková 15,10 907 13 710
              7 Erika Marková* 15,30    
6 20.05.2021 11.06.2021 ? Link Link Link 7,8 Elena_Valachová** 16,00 620 9 920
              7,8 Jozef Jánošík 15,00    
              9 Róbert_Miskolczi 15,00 302 4 530
              10 Peter Vitko 15,00 302 4 530

* p. Erika Marková je zamestnankyňa MsÚ - správkyňa cintorína
** p. Elena Valachová je zamestnankyňa MsÚ - personalistka

Kedy sa vypíše ďalšie kolo súťaže vie iba samotný primátor a dohodnutý záujemca. Súťažiť sa dá iba na konkrétnu parcelu ktorej číslo musí záujemca napísať na obálku s ponukou (to je veľmi zvláštne však?). Dátumy podania ponúk sa nezverejňujú (ďalšia zvláštna vec) - zrejme aby sa nezistilo, že víťazné ponuky prichádzajú vždy ako posledné v poradí. Vyššiu než minimálnu cenu (16 Eur miesto 15 Eur) ponúkli záujemcovia iba raz, práve keď boli podané dve konkurenčné ponuky (ako to len mohli tušiť? - veľmi zvláštna vec). V inom prípade (5. kolo parcela č. 7) bol pozemok riadne vysúťažený za cenu blízku minimálnej, napriek tomu sa predaj neuskutočnil a parcela šla v najbližšom kole do súťaže znova. Čo sa len mohlo pokaziť medzi vyhlásením víťaza a podpisom zmluvy? Žiadna písomná zmienka o dôvode sa v zápisoch z VO neobjavila...

Ak teda schému zhrnieme, je to organizované tak, aby sa prípadný záujemca o súťažnom kole buď nedozvedel alebo keby predsa, aby v nej bez insiderských informácií neuspel. A keby aj náhodou uspel, aby bez dobrej vôle p. primátora pri ďalších súhlasoch a povoleniach sa aj tak nikam nepohol. Všetky fígle má novozámocká radnica dávno odskúšané a používa ich s veľkou rutinou dlhú dobu. Koniec koncov takto sa svojho času predala aj školská budova v ktorej dnes sídlia najhlasnejší Kleinovi kritici - poslanci Katonovci...

Kompletné grafické podklady predložené poslancom (a prípadným záujemcom) v 1. vlne v v septembri 2016:Kompletné grafické podklady predložené poslancom (a prípadným záujemcom) v 2. vlne v apríli 2022 (o 45° otočili dispozíciu - akiste kvôli lepšej zrozumiteľnosti - autori pôvodného materiálu):Skutočná dispozícia v zrozumiteľnej podobe a mierke mala vyzerať takto:Pozemky ponúkané v 2. vlne (ružovou farbou na mapke) vyzerajú na tváre miesta takto:A okolité pozemky takto (vpravo je pohľad na parcely 2,11 predané v 1. vlne):
 


O dôkazy, že tu vôbec nejde o "záhradky"  a ľudia chcú na Zúgove normálne bývať a parcely si kupujú s cieľom výstavby domov nie je núdza....


Inzeráty v Castrum Novum sa objavovali (ak vôbec) vo forme ako vľavo. Bežný obyvateľ by asi mal byť schopný určiť pozemok z parcelného čísla. Našťastie je tam telefónne číslo na MsÚ, tam už záujemcovi všetko vysvetlia i ukážu na prstoch... V najskorumpovanejšom meste na Slovensku kladú na kvalitnú komunikáciu najlepšie formou osobných stretnutí veľký dôraz.

 

A na záver ešte pozvánka na post-apokalyptický piknik na sklonku Pischingerovsko-Kleinovskej éry na páliacom slnku a vyprahnutej zemi.Ďalšie objekty pripravené pre turistov sú ukryté v burine...


 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x