Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  22-05-29   131  
0
Zlaté stránky Internetu boli prvým pokusom vytvoriť vyhľadávacie služby pre nové médium - Internet -  a objavili sa v roku 1994. Vznikli dva konkurenčné projekty New Riders' Official Internet Yellow Pages od Christine Maxwell a The Internet Yellow Pages autorov Harleyho Hahna a Ricka Stouta. Prvé vydania obsahovali okolo 4 tisíc intenetových adries a boli zotriedené podľa oblastí. Do zoznamu sa dostali internetové adresy na základe hodnotenia členmi expertných skupín pre jednotlivé oblasti.  

V pionierskych časoch pred objavením sa prvých prehľadávačov a rozšírením webstránok bola predstava o vyhľadávaní na inrternete založená na analógiách s cedulovými katalógmi knižníc alebo zlatými stránkami telefónnych operátorov. Podmienkou pre zaradenie do zlatých stránok bol nekomerčný charakter internetových zdrojov. Cena katalógov bola 29.99 USD.

Pre porovnanie v roku 1994 mala americká domácnosť k dispozícii vytáčaný internet od troch hlavných poskytovateľov:
COMPUSERVE(800) 848-8990 - 2.3 mil. predplatiteľov s mesačným poplatkom $8.95, umožňoval prístup k 70 "základným službám" a kto mal záujem o iné služby - napr. burzové správy, chat, diskusné fóra - si musel priplatiť. V závislosti od rýchlosti pripojenia sa poplatky mohli vyšplhať až na $9.60 za hodinu.
AMERICA ONLINE(800) 827-6364 - 1,1 mil. predplatiteľov, mesačný poplatok $9.95 za 5 hodín surfovania, a $3.40 za každú ďalšiu hodinu. Rýchlosť pripúojenia vytáčanej linky kolísala medzi 2,400 - 14,400 bit/sek.
PRODIGY(800) 776-3449 - 1.3 mil. predplatiteľov s mesačným poplatkom $9.95 za 5 voľných hodín a $2.95 za každú ďalšiu hodinu.

Keďže pre mnohých boli Zlaté stránky prvým stretnutím s Internetom, obsahovali aj úvodné kapitoly do problematiky. V kapitole o internetových nástrojoch bol krátky popis pre služby telnet, ftp, gopher, archie, veronica, wais, www, lynx, mosaic, cello. Niektoré sú dnes už celkom neznáme, keďže medzičasom zanikli. Samostatná kapitola je venovaná komunikačným nástrojom tých čias - e-mailu, listserv, newsgroups, bulletin board systems (BBS), Usenet.
 
 


 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x