Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  22-05-29   215  
0
Atentát na zastupujúceho ríšskeho protektora Heydricha v Prahe bol vykonaný dvomi príslušníkmi čsl. exilovej armády na rozkaz prezidenta E. Beneša 27. mája 1942. Kvôli okrúhlemu jubieu je v týchto dňoch častou témou článkov v tlači i príspevkov na sociálnych sietiach. V článkoch sa pri spomienke na hrdinský čin Kubiša a Gabčíka podčiarkuje významné postavenie Heydricha v nacistickej nomenklatúre i odvaha oboch parašutistov, ktorí sa postavili zlu riskujúc vlastné životy. Tretí aktér však z nejakého dôvodu zostáva v tieni. Pritom to bol práve E. Beneš ktorý vybral cieľ i rozhodol o atentáte, aspoň zmienka v oslavných ódach by teda logicky mala patriť aj jemu. Ale nepatrí. Lebo naratív o hrdinoch-atentátnikoch by prostrednícvom zmienky o Benešovi dostal trhliny. Prezident, ktorý v krirtickej chvíli dezertoval a v čase kolaborácie svojho národa s nacistami chcel z exilu vyrovokovať represálie voči nemu, aby posilnil svoju legitimitu, je všetko možné, len nie objekt vhodný pre oslavné ódy. Kým atentátnikov možno nazývať hrdinami, zbabelcov len ťažko.  

Navyše udalosti septembra 1938 - mája 1942 dostávajú v týchto dňoch aj jednu neplánovanú aktuálno-politickú paralelu v rusko-ukrajinskej vojne započatej 24. februáruári 2022. A to nielen diametrálne odlišnými postojmi hlavných aktérov, z ktorých sa jeden rozhodol zotrvať a bojovať v bezvýchodiskovej situácii voči nepriateľovi s jadrovými zbraňami, kým druhý zbehol a z bezpečného exilu organizoval atentáty.

Táto paralela ale hovorí niečo nielen o prezidentoch, ale aj o samotných politických režimoch.

Ukrajina je v porovnaní s Ruskom chudobná s slabá krajina bez surovín, zato s veľkou ruskou menšinou. Ruskojazyčné obyvateľstvo malo dobré dôvody optovať pre Rusko. Ale neoptovalo. Malo totiž autentické zážitky zo slobodných volieb a slobodných médií a nadobudlo sebaúctu. Vôbec sa mu nechce pod ochranné krídla veľkého východného patróna postupne sa transformujúceho v tyraniu. 

Československo bolo v roku 1938 bohatou krajinou s dokonale vyzbrojenou armádou, ale súčasne s istotou, že jej menšiny anektované v r. 1918 sa pri prvej možnej príležitosti obrátia proti nej. Tak sa stalo a paradoxne ako prví tak urobili Slováci, občania 1. kategórie 20 rokov všemožne uplácaní majetkami a existenčnými príležitosťami ulúpenými menšinovým obyvateľom.

O týchto súvislostiach sa pri spomínaní  atentátu na Heydricha z nejakégho dôvodu nehovorí, pritom dnes máme cennú príležitosť konfrontovať československú a ukrajinskú cestu. Ukrajina - ako je známe - neorganizuje žiadne atentáty. V rovnakom čase sa v Čechách a na Slovensku opäť rozpaľuje kult atentátnikov.

Aj vo svetle ukrajinských udalostí sa javí, že atentáty organizujú zúfalci. A prikrývajú sa nimi zbabelci...
  
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x