Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  22-06-03   344  
0
Dokument, ktorý čitateľom dnes predkladáme, podľa zámyslu aktérov nikdy nemal vzniknúť. A ak už vznikol, nikdy sa nemal dostať na svetlo božie. Ide totiž o kľúčový kamienok, ktorý vykoľajil pôvodný plán p. primátora Pischingera, p. prednostu Ágha a p. JUDr. Soókyovej. Chybne vypísaná dražba, do ktorej sa omylom priplietla odvolávka na VZN-ko mesta čím sa zmenili pravidlá dražby, spôsobila, že kataster na podnet prokurátora vydraženú nehnuteľnosť vrátil späť do vlastníctva mesta. Nastal zjavne nezákonný stav keď vydražená nehnuteľnosť i zaplatená kúpna cena ostali v držbe Mesta.  

Mesto v žiadnom prípade nechcelo vrátiť kúpnu cenu, ktorú dômyselným či skôr sebevražedným licitovaním primátorovho švagra vytlačili na astronomických 33 miliónov Sk. Nechcelo ohroziť plody víťazstva, keď sa jednej partii kšeftárov pomerne riskantným spôsobom podarilo vypiecť s druhou partiou kšeftárov. Mesto penaze dražiteľom nevrátilo, ale začalo sa súdiť s katasterom i samotnými dražiteľmi.

Počas 13 rokov súdnych sporov sa vystriedali dvaja primátori, obaja však mali dobré dôvody - i keď každý iné - tajiť podrobnosti súdneho sporu. Ak by ste aj dnes prehľadávali mestký web, nájdete tam všetko možné od žatevných vencov až po reportáž z Japonska, ale informácie a dokumenty o súdnych sporoch, ktoré mesto viedlo a vedie, zaručene nenájdete...
 
Pozn. Dokument sprístupnila Okresná prokuratúra na základe infožiadosti.
 


Chronológia prípadu na Watson.sk:


 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x