Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  22-06-08   1,139  
0
Resp. až tak z čista-jasna to nebolo, lebo najprv na tento svojrázny biznis po 20-tich rokoch musel niekto prísť. V tomto prípade to bola poslankyňa Eva Polerecká, ktorá zaregistrovala podivné manévre okolo tvrdošovskej firmy Dadatrans legálne si prenajímajúcej mestskú pôdu, ktorú sa p. primátor z nejakého dôvodu snažil z nájmu vystrnadiť. Pri tejto príležitosti si všimla, že sú tu aj ďalšie mestské parcely, za ktoré ich nájomcovia neplatia ale vôbec nič (minimálne nie do mestskej kasy). A tých sa p. primátor vystrnadiť nesnažil. Rozumiete tomu? 7. januára napísala na Mesto infožiadosť, 20. januára vyšiel článok na našom portáli a 27. januára už pristálo 44 tisíc Eur na účet mesta. V rovnaký deň  bolo opozičnými poslancami podané aj trestné oznámenie na primátora. A práve z policajného uznesenia sa dozvedáme legendu, ktorú si Mesto na svoju obhajobu vymyslelo.  

Predovšetkým, kedy sa mesto dozvedelo o čiernych nájomníkoch?

Podľa legendy sa o nich malo dozvedieť v rámci šetrenia v súvislosti s výpoveďou nájomníkovi DADATRANS ktorý mal zmluvu na roky 2016-2020 na prenájom iných parciel v iných častiach katastra. Mesto chcelo zmluvu vypovedať vzhľadom na to "že ceny pozemkov sa výrazne zvýšili". Nie je jasné aké šetrenie mesto vykonávalo pri výpovedi nájomnej zmluvy ani ako by sa mohlo podobným šetrením dopracovať k uvedenému poznatku. Pritom šetrenie muselo prebehnúť pri vypisovaní VOS v roku 2015 keď tieto pozemky vyňali z VOS akoby  kvôli priemyselného parku. Ale vtedy si čiernych nájomníkov mesto nevšimlo... Tak alebo onak, faktom ostáva, že 15.10.2020 Mesto vyzvalo spoločnosť Poľnohospodár a.s. na vrátenie pozemkov a zaplatenie nájmu (!). Čo je zvláštne, lebo legálneho nájomcu na to isté mesto vyzvalo o dva mesiace skôr už 10.8.2020.

Čo si myslelo Mesto že sa deje s jeho 50-hektárovým pozemkom na Nesvadskej ceste?

Legenda hovorí, že Mesto si nemyslelo nič. Uvedené pozemky boli vyhliadnuté na Priemyselný park a "prebehlo niekoľko rokovaní medzi inými aj s Ministerstvom hospodárstva SR a potencionálnymi investormi, nebol teda dôvod predpokladať, že uvedené pozemky niekto užíva na poľnohospodársku výrobu". To je veľmi zvláštne však?

Čo mesto podniklo, keď sa dozvedelo o neoprávnenom užívaní svojich pozemkov?

Od výzvy 15.10.2020 mesto užívateľa opakovane kontaktovalo až dňa 27.1.2022 ho kontaktovalo definitívne a ešte v ten deň  peniaze pristáli na účte mesta. Ak to porovnáme s postupom voči nájomníkovi DADATRANS, tam mesto rovno podalo žalobu a to už 16. marca 2021. Aj z toho vidieť že s čiernymi nájomníkmi bolo mesto oveľa zhovievavejšie.

Policajné uznesenie o odmietnutí trestného oznámenia

Z čítania policajného uznesenia človek nemá najlepší pocit. Ale možno len naše očakávania vzrástli za uplynulé roky a v skutočnosti trvá systém aký tu bol odjakživa. Je nesporné že orgánom vymáhania práva dôverujeme oveľa viac, než poškodení v kauze Holotovho domu.

Z nejakého dôvodu sa nám však zdá, že policajný orgán mal vyšetriť informácie ohľadom priemyselného parku. Keďže práve táto okolnosť mala byť kľúčová. Iba menšia časť pod plánovaným - ale nikdy neuskutočneným - priemyselným parkom je majetkom mesta a bolo by zaujímavé vedieť či aj iní dotknutí majitelia, napr. r.k. cirkev psotupovali podobne a považovali chyméru priemyselného parku za dostatočný dôvod nestarať sa o svoje pozemky. Tiež by bolo zaujímavé vedieť aké rokovania a s kým p. oprimátor o priemyselnom parku viedol, keďže na žiadnom zastupiteľstve o ničom takom neinformoval. Bolo by veľmi zaujímavé vidieť aj onú výzvu 15.10.2020 pre a.s. Poľnohospodár Nové Zámky. Lebo ani o tom nikdy neodznela na zastupiteľstve žiadna informácia.

Ďalej by bolo veľmi zaujímavé znaleckým skúmaním zistiť aká škoda Mestu podobným "nehospodárením" vznikla a či je vôbec možné neoprávnené používanie (prakticky krádež) prekvalifikovať na nájomný vzťah s obídením verejného obstarávania so spätne zaplateným nájmom za náhodné obdobie v náhodnej výške. A či nedošlo k zanedbaniu starostlivosti o zverený majetok nezávisle od toho čo si kto myslel a či niekto pôdu obrábal načierno. Veď keby ju neobrábal, bola by opustená orná pôda ešte väčším škandálom, nie? Niečo nám hovorí, že ak si policajný orgán na zistenie prípadnej škody spôsobenej mestu vystačí s potvrdením od štatutára, voči ktorému bolo oznámenie podané, niečo tu nehrá.

Nič to,  44 tisíc Eur je pekný peniaz, za to by mesto mohlo na rok zamestnať jedného špecialistu na Eurofondy, alebo aj dvoch učiteľov ZŠ.

A súčasne by sme chceli radnicu vyzvať na ďalšie šetrenie, tentokrát by mohla zistiť, že a.s. Poľnohospodár hospodári na mestskej pôde nie od roku 2016, ale už od roku 2004!  A dlží nám teda ďalších 88 tisíc Eur a sedemdňová lehota končí 26.  júna...


Tabuľka žiadostí o agrodotácie pre Poľnohospodár Nové Zámky a.s.
 
Prečítajte si tiež:

2022-05-15   Mesto prehralo ďalší súd - O. Kleinovi sa nepodarilo vypudiť nájomcu mestskej pôdy - jediného ktorý riadne platil...
2022-04-11   Koniec snov o priemyselnom parku na Nesvadskej ceste: primátor ohlásil zámer predať 40 ha parcelu za 5Eur/m2 vopred vybratému uchádzačovi
2022-01-20   Ako primátor Klein hospodári s mestskou pôdou. Diel druhý. Doplnené
2022-01-20   Ako primátor Klein hospodári s mestskou pôdou. Diel prvý
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x