Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  22-06-27   245  
0
Eurofondy sú jednou z najkomplexnejších agiend štátu a práve zložitosť je hlavnou prekážkou ich verejnej kontroly. Problematiku eurofondov nedokáže ustrážiť žiadny novinár ani redakcia, keďže by museli stopovať činnosť niekoľko tisíc úradníkov na asi 15 ministrerstvách a úradoch, ktorí sú zapojení do distribúcie pomoci z EÚ. Informácie je možné čerpať z troch zdrojov - priamo z primárnych zdrojov na RO/SORO na ministerstvách, kde sú zdrojové dáta a všetka dokumentácia k výzvam, žiadostiam a projektom. Druhým zdrojom je systém ITMS/ITMS+, ktorý je teoreticky jednotným systémom evidencie, v skutočnosti sa kvalita jeho dát líši od ministerstva k ministerstvu. Systém sa nevyužíva na rozhodovaciu činnosť ani sledovanie peňažných tokov, preto ani neobsahuje zaručené údaje. Naopak má zabudované špeciálne zábrany aby prostredníctvom neho verejnosť nemohla efektívne kontrolovať pohyb európskych peňazí. Tretím zdrojom sú výkazy certifikačného orgánu, ktorým je pre všetky operačné programy MFSR. Čísla MFSR zverejňuje podľa prioritných osí operačných programov vo forme mesačných tlačových správ.  

Pokúsili sme sa vyhodnotiť všetky publikované dáta od roku 2016, keď započalo čerpanie Eurofondov obdobia 2014-2020. Stav je zdanlivo alarmujúci, rok a pol po ukončení programovacieho obdobia a rok a pol pred definitívnym úzatvorením kohútikov (podľa pravidla n+3 je možné čerpať financie do 3-ch rokov od ukončenia programovacieho obdobia) ostáva nevyčerpaných takmer 50% prostriedkov, tj. cca 7 miliárd Eur. Zatiaľ sa z dôvodov popisovaných v úvode nestrhla obvyklá mediálna psychóza, ale nastane po prvej poplašnej správe typu "SR príde o peniaze".

V skutočnosti - aj na príklade Nových Zámkov - vieme, že z európskej pomoci sa veľká časť rozkradne a úžitok zvyčajne nie je vyšší ako spoluúčasť. Ak pravda celá investícia nie je an-block holý nezmysel - viď projekty Logportál alebo cyklopožičovňa s jediným stojanom. Nevyčerpané prostriedky preto nepovažujeme za príliš veľký problém...

Stav alokácií a čerpania k 31.05.2022 na základe údajov Certifikačného orgánu (MFSR)Vývoj čerpania v období 2016-2022 vcelku a podľa operačných programov
 

Modrou farbou sú znázornené Alokácie (vyhradené prostriedky), oranžovou ich čerpanie. Predpokladáme že zmeny v alokáciách sú spôsobené preskupovaním prostriedkov, jednorázové skoky sú pravdepodobne chyby v dátach. Operačný prgram Výskum a inovácie bol po škandále s ministrom Plavčanom v r. 2019 zrušený a prostriedky boli presmerované do OP Integrovaná infraštruktúra. O anomálie v grafoch sa budeme ďalej zaujímať...

Pre úplnosť obrazu je potrebné podotknúť, že okrem čerpania prostriedkov z programovacieho obdobia 2014-2020 v súčasnosti prebieha i príprava na obdobie 2021-2027, kde bol schválený programovací dokument Partnerská dohoda na roky 2021-2027 a aktuálne prebieha schvaľovanie doklumentu Operačný program Slovensko (v tomto období bude iba jediný operačný program, ktorého riadiaci orgán bude na Ministretstve pre investície).

A práce prebiehajú aj v tretej oblasti a to je Plán obnovy SR, čo je investičný balík z európsych peňazí zostavený pre zotavenie Eurozóny z pandémie. Tu bol schválený samotný dokument a čaká sa na prijímanie reforiem na ktoré je naviazané čerpanie jednotlivých kapitol.
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x