Úvod / Nyitóoldal
   
 
Eva Polerecká  22-06-28   855  
0
Sága obyvateľov Gogoľovej ulice pokračuje - primátor potajomky a bez súhlasu zastupiteľstva opäť povolil prekládku inžinierskych sietí na mestské pozemky pri Gymnáziu. Na základe toho stavebný úrad opäť vydal územné rozhodnutie pre spoločnosť Angers (Link tu...). A dokument opäť obsahuje známy pôdorys plánovaného objektu, z ktorého obyvateľom naskakuje husia koža. Zdá sa že p. primátor s fy Angers nepoľavuje vo svojich zámeroch a stoj čo stoj chcú postaviť mohutnú bytovku na zelenej lúke pod oknami obyvateľov Gogoľovej...  

Pritom obyvatelia bojujú statočne. Stále dookola opakujú svoje otázky, kto a prečo predal verejnú zeleň pod ich oknami, kto je firma Angers, prečo ešte nikto nikdy nevidel tajomného investora, hoci tak radi by sa s ním porozprávali zoči-voči na zastupiteľstve, alebo kdekoľvek inde.

Ako môže byť téma opäť na stole, keď oni spísali petíciu, podali pripomienku k územnému plánu a hlasmi 12-tich opozičných poslancov prekazili zmenu územného plánu? Veď sa zapojili do stavebného konania a Stavebný úrad v Nitre územné rozhodnutie zrušil, nie?

Problém je v tom, že Stavebný úrad v Nitre územné rozhodnutie zrušil kvôli formálnym chybám. Tie Mesto odstránilo  a snaží sa rozohrať svoju hru znova. Koniec koncov hneď po prekládke môže investor celý pozemok oplotiť a stavať a nikto nezistí, kedy presne sa bager zahryzol do tej časti parcely, ktorá je v územnom pláne určená ako verejná zeleň...

Rozhorčenie obyvateľov stúpa, niektorí sú zúfalí a pýtajú sa "prečo nám toto robíte a dokedy ešte?" Iní sú bojovnejší, spísali žiadosť a sú odhodlaní zabojovať, aby nemuseli každé ráno vstávať so stiahnutým žalúdkom, či sa do trávnika nezahryzla lyžica bagra.... Právo je na ich strane - investor porušil svoje zmluvné povinnosti a oni chcú, aby mesto odstúpilo od zmluvy tak, ako to zmluva v takom prípade umožňuje.

Žiadosť obyvateľov Gogoľovej,Pri Gymnáziu a priľahlých ulíc v Nových Zámkoch
 
Dolupodpísaní obyvatelia ulíc Gogoľova,Pri gymnáziu a priľahlých ulíc v Meste Nové Zámky týmto žiadame aby MsZ schválilo odstúpenie od Kúpnej zmluvy č.KN/N/0619/2018 a jej dodatkov nakoľko neboli splnené  podmienky z článku V.odsek 2.

Kupujúci nezahájil stavbu najneskôr do 18 mesiacov od zverejnenia Zmluvy a tým pádom ani neukončil výstavbu do 36 mesiacov odo dňa zverejnenia Zmluvy čo zakladá Mestu Nové Zámky právo odstúpiť od tejto Zmluvy.

My, obyvatelia sa od roku 2018 snažíme uchovať verejnú zeleň pod oknami našich bytov. Je pre nás nepochopiteľné ako mohlo dôjsť k predaju verejnej zelene. Naša pripomienka k Zmene územného plánu č.1 bola akceptovaná a je teda zrejmé, že parcelu „C“KN č. 8585/8 nie je možné zastavať tak, ako to požaduje investor, vlastník pozemku spol. Angers s.r.o.so sídlom Jesenského 30,911 01 Trenčín
Počas 4 rokov neprišlo k obojstranne výhodnej dohode medzi kupujúcim( vlastníkom) a predávajúcim Mestom Nové Zámky a my sme neustále traumatizovaní skutočnosťou, že pod našimi oknami bytovka vyrastie.

Dovoľujeme si preto požiadať poslancov MsZ aby uznesením zaviazali predávajúceho Mesto Nové Zámky konať v zmysle článku V. odsek 2,teda odstúpiť od Zmluvy.
 
Na 29.06.2022 o 20:00 zvolali poslanci za OZ Za Nové Zámky stretnutie s obyvateľmi dotknutej lokality. Spoločne budeme hľadať východiská, ako z tejto situácie von. Zhodou okolností bude p.primátor za asistencie Sisy Sklovskej v tom istom čase odovzdávať miliónovú fontánu na Hlavnom námestí. Naši obyvatelia však majú oveľa prízemnejšie starosti a neostáva im,  než 30.06.2022 o 10:30 opäť prísť na zastupiteľstvo a ukázať aktérom, že sú odhodlaní nie menej ako oni (nech je už motivácia p. primátora akákoľvek). Sú nahnevaní ako ešte nikdy a budú bojovať!

Je načase aby aj v  našom meste odznela pamätná veta hrdinu amerického filmu The Network:
SME PEKELNE NAHNEVANÍ A NEMIENIME VÁM TOTO ĎALEJ TOLEROVAŤ!


K téme si tiež prečítajte:

2022-06-02   Mesto skúša na obyvateľov Gogoľovej ulice ďalší fígeľ
2022-02-01   Ako Castrum Novum informuje o kapitulácii primátora pri schvaľovaní územného plánu...
2021-10-30   Fraška na tému Kontrola VOS Pri Gymnáziu
2021-09-17   Krajské noviny o proteste obyvateľov Gogoľovej ul.
2021-09-08   Ako skončila hra na mačku a myš na dnešnom zastupiteľstve
2021-08-04   Zmenu územného plánu sa primátorovi nepodarilo pretlačiť cez opozičných poslancov. Začnú stavať bytovku na zelenej ploche pri gymnáziu načierno?
2019-06-02   Mestský pozemok pri gymnáziu, ku ktorému nevedie žiadna cesta, si kúpila bratislavská firma, ktorá nemá žiadny obrat
2019-04-07   Avantúra s parcelou pre kamoša pri gymnáziu získava reálne obrysy. Pripraví primátor Klein obyvateľov Gogoľovej ulice o park pod ich oknami?
2018-11-29   Ďalšia parcela pre kamoša?
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x