Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  22-07-01   1,605  
0
Voľba hlavného kontrolóra v Nových Zámkoch bola strastiplný proces, ale predbežne šťastne skončila. Na stredajšom zastupiteľstve postupne pred poslancov predstúpili všetci kandidáti a súčasne mestský úrad priniesol aj ich životopisy, motivačné listy a koncepcie kontrolnej činnosti, ktoré kandidáti poslali. Boli k nahliadnutiu, keďže z dôvodu ochrany osobných údajov - ako sme sa aj boli domnievali - ich nebolo možné poslancom poskytnúť vopred. Úplne najviac chráneným údajom bol práve víťazný kandidát p. Ing. Ján Porubský a delikátna okolnosť, že je zamestnancom dcéry p. poslankyne M. a azda aj jej nádejným zaťom. Aj vďaka hlasu p. poslankyne sa nakoniec podarilo  pozbierať 13 hlasov a oplatilo sa teda počkať si 2 týždne...  

Ale pozoruhodných kandidátov bolo nepochybne viac. Najväčšmi zaujala p. dr. Alžbeta Štubňová z Hurbanova, ktorá svojimi skúsenosťami i erudíciou vysoko vyčnievala a získala všetky nezávislé hlasy. Azda nikto nepochybuje, že za normálnych okolností by bola zvolená práve ona.

I ďalší kandidáti zaujali. Napr. jeden z Novozámčanov - Ing. Karol Šátek - preukázal znamenitú znalosť miestnych pomerov, odmietol školácky predčítavať podklady ktoré odovzdal na MsÚ a z primátorových poslancov si robil otvorene posmech. Až sa ho dotknutá poslankyňa spýtala či to myslí s kandidatúrou naozaj vážne. A nikto sa pritom nahlas nezasmial...

Ďalší z kandidátov - Ing. Róbert Dobi z Komárna - nahral pre Novozámčanov rozlúčkové video, ktorého hlavná mesiďž by sa dala zhrnúť slovami, že pokiaľ si budeme voliť poslancov, ktorí pracujú do vlastného vrecka a primátora ktorému robí problém odpovedať áno-nie na jednoduché otázky, potom sa z marazmu jakživ nevymotáme.

Na záver neostáva než zablahoželať novému hlavnému kontrolórovi ku zvoleniu a súčasne ho verejne vyzvať, aby vzhľadom na neregulérny priebeh voľby, manipuláciu s podkladmi ako aj zjavný konflikt záujmov v prípade jedného z hlasujúcich poslancov, odstúpil zo svojej funkcie. Ďakujeme.
 
 


Voľba kontrolóra na rokovaní MsZ 30. 06. 2022 Sledujte od čas. značky 1:09:10
To čo sa tu dnes dialo, bolo fakt zaujímavé. Rozlúčkové video Ing. Dobiho

 

Informácia o súčasnom pôsobení p. Ing. Porubského na stránke ROS Nové Zámky


Téme sme sa venovali:

2022-06-25   Na margo zmareného zastupiteľstva...
2022-06-22   Primátorovmu krúžku sa zatiaľ nepodarilo vyriešiť dilemu ako zvoliť kontrolóra ktorý ich nepošle pred prokurátora...
2022-06-18   Ako nájsť hlavného kontrolóra, ktorý na druhý deň po zvolení nepodá trestné oznámenie na tých, čo ho zvolili?
2022-04-15   Námatkový kontrolór skončí k 31.5.2022
2019-11-08   V piatok 8. novembra o 14:00 končí podávanie prihlášok do výberového konania na funkciu riaditeľa novozámockého gymnázia
2018-12-19   Echo zo samosprávneho kraja. Riaditeľom Múzea J. Thaina je Tomáš Bihari, riaditeľka reg. osvetového strediska požiadala o odchod z funkcie, boli schválené programové manuály dotačného nástroja Leader
2018-09-16   Echo zo samosprávneho kraja. Novovymenovaný riaditeľ Múzea J. Thaina sa zriekol funkcie, posl. NSK O. Klein sa neúspešne pokúsil odvolať riaditeľku osvetového strediska
2016-09-29   Čo hľadá poslankyňa-dôchodkyňa v dozornej rade Bytkomfortu?
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x