Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  22-07-02   117  
0
Zaujímavá kniha britského výtvarného umelca a futurológa vyšla s podnadpisom "Technológie a koniec budúcnosti". Je členená do 10 kapitol (Priepasť, Výpočty, Podnebie, Kalkulácie, Zložitosť, Poznanie, Spoluvina, Sprisahanie, Súbežnosť, Oblak) a čitateľ musí byť očarený šírkou digitálnych znalostí autora, ktrorý je predstaviteľon neoluditov (Luddizmus - hnutie britských továrenských robotníkov XIX. storočia namierené proti zavádzaniu strojov a výdobytkov priemyselnej revolúcie) - čo sa ale čitateľ musí dovtípiť sám. Knižku vydalo združenie výtvarných umelcov a prekladal ju estét - preto je miestami málo zrozumiteľná (vplyvovú agentúru  prekladá napr. ako "agentsvo").  

Kniha je značne ideologická a špekulatívna. Čitateľ zbystrí pzornosť najneskôr vtedy keď sa v súvislosti s digitálnou revolúciou začína spomínať imperializmus a kolonializmus. Autor sa domnieva, že podmorské optické káble sú to isté ako boli telegrafné linky koloniálnych veľmocí a hlavné zlo vidí v masových dátach ktoré sa v súčasnosti spracovávajú v miliónoch digitálnych zariadení - tzv. Výpočtové myslenie.

Ako ľahko sa našinec namotá na tento typ demagógie a konšpiračných teórií ukazuje recenzia uverejnená v mesačníku Knižná Revue 2021/11:
 


 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x