Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  22-07-05   668  
0
Obyvatelia Čižmárskej ulice (slepá ulica oproti maďarskej ZŠ) sa obrátili na poslancov metsksého zastupiteľstva so žiadosťou odmietnuť navrhovanú zmenu územného plánu, ktorá by umožnila výstavbu 3-podlažnej polyfunkčnej budoby na mieste býv. Bowling-Clubu.  Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

V prílohe Vám posielam pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie občanov ulice Čižmárska a Námestie hrdinov. Naše pripomienky sa vzťahujú na materiál „Zmeny a doplnky č.2 k územnému plánu Mesta Nové Zámky“ k zmene č.4.
Sme proti tomu, aby v tichej lokalite centrálnej mestskej zóny bola postavená 3 podlažná polyfunkčná budova na Čižmárskej ulici. Dopravná situácia na tejto ulici už aj teraz je na hranici únosnosti. Plánovaná investícia by hrubo narušila každodenný život obyvateľom danej lokality.
Celá Čižmárska a drvivá väčšina občanov na Námestie hrdinov podpísali priložený dokument. Veríme tomu, že argumenty a vôľa občanov Vás presvedčia o tom, že táto zmena ÚP je nevhodná.


Na pisateľov listu okamžite zaútočil poslanec P. Uhrin, ktorý si podanie poriadne neprečítal a omylom sa domnieval, že obyvatelia protestujú proti inej zmene územného plánu, v ktorej sa on dožaduje zmeny stavebných čiar na jeho neďalekom pozemku, kde mieni stavať bytovku.

Nedorozumenie sa vysvetlilo a poslanec sa ospravedlnil, i tak však jeho široko distribuovaný list dobre ukazuje, v akom strese žijú kšeftári primátorského krúžku, ako nervózne si chránia svoje obchodné záujmy. Títo podnikatelia - na záver úspešnej kariéry - že by chceli niečo dobré pre občanov? Kdeže! Sú hladnejší ako kedykoľvek predtým a nezastupujú nikoho okrem vlastného biznisu... Všimnite si tiež ako si poslanec Uhrín žirlivo stráži svoje súkromie na súkromnej ulici v centre mesta...


Vážený pán B.,

Myslím si, že zámerne , alebo v lepšom prípade z neznalosti veci uvádzate spoluobčanov do omylu. Na predmetnom pozemku platný územný plán počíta s výstavbou  budovy s tromi nadzemnými podlažiami s ustúpeným tretím podlažím, čo stavebník aj akceptuje a Vy ste sa o tom mohli presvedčiť skôr , ako ste kúpili nehnuteľnosť na Čižmárskej ulici. Prerokovaný návrh sa týka len stavebnej čiary, teda jej zmeny, čo predmet Vašej petície ani nenásobí ani nedelí. Čiže v prípade neschválenia návrhu by išlo len o zlomyseľnosť a nič iné , lebo stavba tam bude tak, či onak.  Na druhej strane chápem, že každý by rád býval v strede mesta a mal čo najmenej susedov- je to však dosť iracionálne, nemyslíte?

A je tu ešte krásna paralela odhaľujúca Váš „harakter“.  Moja manželka nenamietala, aby ste si 5 m od jej plota postavili poschodový dom na pozemku, kde predtým stál prízemný domček , čím ste vážne zasiahli do nášho súkromia. Na druhej strane to, čo sa bude diať o niekoľko domov ďalej Vás vyrušuje natoľko, že spisujete petíciu. Fakt úsmevné.

S pozdravom               Pavol Uhrin
 


Burina po pás na pozemku posl. P. Uhrina na konci Čižmárskej ulice. Od takýchto ľudí může niekto očakávať že sa budú starať o čistotu a poriadok v meste?
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x