Úvod / Nyitóoldal
   
 
Martin Výžinkár  22-07-10   1,563  
0
Za posledné obdobie prišlo k obnove asfaltového povrchu na mnohých mestských cestných komunikáciách. Samo o sebe to je vec správna a potrebná. Horšie je ako sme sa k tomu, ako Mesto postavili – obnova povrchov bola a je robená bez širšieho a komplexnejšieho pohľadu na mesto. Obnova neprináša nič nové, tak ako boli ulice navrhnuté a vybudované v roku 1975 či 1980, tak ich asfaltujeme dnes v roku 2022 ignorujúc všetky požiadavky dneška a otázky budúcnosti.  

Neprichádza k re-organizácii dopravného priestoru v prospech chodcov či cyklistov, neprichádza k dopravným riešeniam ktoré by si vynucovali dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti metódami funkčnejším než dopravné značky a už vôbec neprichádza k vnímaniu nutnosti pripraviť sa na horúcu budúcnosť.

Mesto samo o sebe je tepelným ostrovom v krajine, v našom prípade tepelným ostrovom v horúcej a suchej krajine juhu Podunajskej nížiny. Len pred pár dňami našou časťou Európy prešla vlna horúčav ktorá robili život ťažko znesiteľným. Pokiaľ uvažujeme v hraniciach mesta, v otázke znesiteľnosti mikroklímy nie je jedno či bývate na ulici T. Vansovej, na Šafárikovej ulici či v okolí Devínskej ulice povedzme.
Nedávno bola vyasfaltovaná ulica T. Vansovej spôsobom asfalt všade kam sa len dá, teda od jedného obrubníka po obrubník na druhej strane – teda asfalt na parkoviská na oboch stranách a samozrejme aj na širokánsku plochu medzi nimi, takto:
   

Možno sa niekto moru asfaltu poteší, jazda autom a parkovanie osobných áut je určite v poriadku. Ale o to ide? Však tu chýba všetko čo robí ulicu domovom ľudí ktorí tam žijú. Žiadna pozornosť detailom, žiadne uvažovanie smerom k budúcnosti. Dalo sa aj inak, cesta mohla byť užšia, parkovacie plochy mohli byť realizované z dlažby (tým by sa zabezpečilo čiastočné vsakovanie zrážkovej vody – nutnosť z pohľadu budúcnosti), každé piate parkovacie miesto mohlo byť vyhradené pre strom, stromoradie mohlo ulicu v horizonte niekoľkých rokov zmeniť na miesto kde sa dá počas dňa chodiť v tieni korún namiesto po rozpálenom asfalte.

Pre porovnanie, ten istý čas o niekoľko sto metrov ďalej na inom type mestskej ulice to vyzeralo takto:
   

Možno sa pýtať vďaka čomu je rozdiel tak veľký. Odpoveď je tá, že z časti to je mierkou ulice a z časti štruktúrou prostredia, je tu menej asfaltu, viac zelených plôch a rastú sú staré mohutné stromy. Bez pochýb, čo sa týka mikroklímy je tu život príjemnejší.
Neznesiteľnosť pobytu na rozpálenom tepelnom ostrove mesta narúšajú všetky zelené štruktúry, či už trávniky, jednotlivé stromy alebo plochy súvisle porastené staršími stromami so zapojenými korunami. Príklad z našej ulice:


Pokiaľ pracujeme s mestom, je nutné vnímať ho komplexne, premýšľať na súvislosťami a venovať pozornosť detailom. My to nerobíme, odpoveď zástupcov mesta je zvyčajne niečo v tomto duchu „nedá sa, Mesto toto nechce, toto nebolo predmetom objednávky, Dopravný inšpektorát toto neschváli, občania (rozumej vodiči áut) by toto neprijali“.

Teraz je na rade ulica T. G. Masaryka, tiež sa asi nedočkám žiadneho prekvapenia. Nedávno som sa Mestského úradu pýtal či budú v profiloch priechodov pre chodcov Pribinova – Bernolákov park a Šafárikova – VUNAR osadené ostrovčeky pre chodcov tak ako sú na križovatke T. G. Masaryka – Svätoplukova. Odpoveď ma nepotešila (ale zasa ani neprekvapila), tu je: „na miestnej ceste T. G. Masaryka budú v rámci III. etapy  obnovy povrchov prebiehať nasledovné práce: odfrézovanie obrusnej vrstvy vozovky, odfrézovanie z podložia (podľa diagnostiky), vyrovnávka asfaltovou zmesou, pokládka ložnej vrstvy, oprava výšky uličných  vpustí  a kanalizačných poklopov, pokládka obrusnej vrstvy a vyhotovenie vodorovného dopravného značenia. Vyhotovenie ďalších stredových ostrovčekov (mimo jestvujúcich ) nie je  súčasťou obnovy.”    
Čiže žiadne stredové ostrovčeky nebudú ani v profile TGM – Lastovičia ani v časti TGM – Ďorocká. Budeme mať len ďalšiu rýchlostnú komunikáciu (sused Patrik čo má okná nad runway TGM by vám vedel porozprávať ako to vidí).

Ulica ktorá vyzerá takto, je vecou minulosti, nespĺňa nároky roku 2022 a už vôbec nie nároky ktoré prinesie budúcnosť:Myslieť pri obnove povrchu len na pohodlie motorových vozidiel je chybou. Navyše, tak veľký zásah do ulice akým je obnova povrchu cestnej komunikácie sa v našom meste robí tak raz dvadsaťpäť rokov – čiže sa chystáme aj tu zakonzervovať dizajn z roku 1975 či 1980:


 
Do ulice je treba vložiť viac (ako len nový asfalt), je potrebné venovať pozornosť detailom, uvažovať na optimalizáciou rozdelenia dopravného priestoru, pozerať na ulicu ako celok, teda od stredovej čiary, cez krajnicu a kanalizačnú vpusť, cez živý plot medzi priestorom pre autá a pre chodcov, netreba zabúdať na stromy -  je potrebné dostať ich do mesta tak veľa ako sa len dá a vytvoriť im čo najlepšie prostredie pre život (sú to veľmi vzácni susedia). Nerozumiem šírke cesty na tejto ulici, zmestia sa sem štyri autá vedľa seba. Načo to je? Načo sem liať asfalt v takej šírke? Možno mohlo prísť k zúženiu cestnej komunikácie. Možno malo prísť k položeniu si otázky AKO TO TU SPRAVIŤ LEPŠIE predtým ako sme si (ako Mesto) vzali úver na rozlievanie asfaltu od obrubníka po obrubník.

 Mesto je stavebnica a je len na nás aké dieliky si vyberieme. Takto nám to nemôže stačiť:


 
S priestorom sa dá narábať aj tvorivejšie, dosť do neho viac, byť rozvážnejší pri plánovaní cieľov a precíznejší v ich realizácii:

Možno by sa zišlo nejak zhodnotiť úspešnosť realizácií obnovy povrchov mestských komunikácií. Možno by sa zišlo pozorovať a vyhodnotiť čo položenie nového asfaltu prinieslo:  
-     či je v uliciach viac áut ako ľudí?
-     či je vidieť deti ktoré sa mestom pohybujú samé?
-     či pribudli ľudia na bicykloch?
-     či sa znížila rýchlosť áut ktoré ulicou prechádzajú (rozumej či je dodržiavaná maximálna
 stanovená rýchlosť)?
-     alebo či sa naopak rýchlosť prechádzajúcich áut zvýšila?
 Možno by sme sa mohli spýtať detí ako to vidia, ako sa pohybujú mestom, či chodia sediac v aute alebo ich rodičia pustia do školy pešo alebo na bicykli, v mini meste by to nemal byť problém, však.


 
P.S. vtipné mi v čase sústredenia sa na zmysel volebných obvodov a (zdanlivej) pozornosti poslancov Mestského zastupiteľstva na ich volebné obvody to, že v otázke obnovy povrchov mestských komunikácií (rozumej rozlievaniu asfaltu od obrubníka po obrubník) neprišlo k žiadnej diskusii Mesta a poslancov. Žiadne lokálne otázky neboli položené. Ale zasa, ako vždy.

(Text si nerobí žiadne nároky na podrobné či odborné posúdenie položených otázok, je to len zamyslenie sa nad neutešenou situáciou)

Martin Vyžinkár
9.7.2022
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
03:19:40 Ako by sa to robiť nemalo - obnova povrchov mestských komunikácií [2022-07-10; 1,563 x]
03:18:58 Otvorený list hlavnému kontrolórovi Mesta Nové Zámky Ing. Štefanovi Rovňaníkovi [2018-09-26; 8,170 x]
03:18:27 Doba uťahovania opaskov? Ako pre koho... [2021-02-25; 2,845 x]
03:18:17 Érsekújvár és Vidéke, Érsekújvár és Magyar Vidéke, Slovenský Juh bibliográfiája [2010-12-12; 14,454 x]
03:17:35 Posledné zastupiteľstvo, síce bez sĺz ale s vybičovanými emóciami... [2018-09-06; 2,985 x]
03:16:52 Finále privatizačného príbehu a.s. Elektrosvit Nové Zámky [2013-05-27; 10,148 x]
03:16:10 Krátka správa o krátkej pamäti. Zastupiteľstvo rokovalo viac ako dve hodiny, budúcnosť hotela je via... [2020-05-29; 3,178 x]
03:15:29 Kniha týždňa: Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848... [2022-02-13; 1,473 x]
03:15:07 Signatári petícií ako univerzálni vinníci za neúspechy novozámockej samosprávy... [2020-01-29; 2,805 x]
03:14:50 Článok na AKTUALITY.SK o bizarnej stavbe Hotela Gbelce. V pozadí majú byť mnohomiliónové daňové podv... [2019-05-13; 1,805 x]
03:14:08 Správa zo zastupiteľstva poznačeného Corona krízou... [2020-05-20; 3,086 x]
03:13:39 Ako byť aktívnym občanom v Nových Zámkoch? Diskusia v Hollywood Café v Kine Mier v stredu o 18:00... [2024-03-26; 441 x]
03:13:28 Obyvatelia Jeruzalemskej a Pažitnej sú v strehu...  [2022-01-30; 1,675 x]
03:12:46 Az Érsekújvárból 1947-ben elűzött és kitelepített lakosok névsora / Menný zoznam Novozámčanov vyhnan... [2012-11-07; 14,090 x]
03:12:07 Krátka správa zo zasadnutia zastupiteľstva... [2020-12-17; 1,930 x]
03:11:47 Primátor potajomky opäť povolil prekládku sietí pri Gymnáziu - obyvatelia Gogoľovej ul. sa mobilizuj... [2022-06-28; 1,544 x]
03:11:23 Egy csésze kávé: Omotunde Komolafe úrral a "Miss Afro Hungary" szépségverseny szervezőjevel [2014-02-07; 6,875 x]
03:10:55 Podporuje primátor gambling? [2019-09-18; 2,939 x]
03:10:38 Ludo, egy hontalan idegenlégiós [2023-01-14; 1,297 x]
03:09:55 ppl. v.v. Štefan Zupko: Dni, keď z oblohy padala smrť. Bombardovanie Nových Zámkov 7. a 14. októbra ... [2013-03-10; 13,777 x]
03:09:11 Aký domov pre seniorov?! Obyvatelia Jeruzalemskej ulice bijú na poplach [2022-01-19; 1,852 x]
03:09:08 Riaditeľ Novovitalu si z peňazí daňových poplatníkov kúpil teréniak ako sa patrí... [2019-06-28; 3,653 x]
03:08:28 Dr.Valent má pocit, že utrpelo jeho dobré meno... [2020-04-03; 3,460 x]
03:07:44 Ešte raz o hrdom Novozámčanovi, ktorý sa súdil o svoje topánky... [2023-07-25; 1,107 x]
03:06:17 Cimlaplány: Vigmann Bernadett, a Miss Universe Hungary 2016-os szépségverseny résztvevője [2023-07-03; 1,398 x]
03:05:32 A horvátjárfalui férfikar koncertje és CD-bemutatója [2022-11-26; 763 x]
03:04:48 Covid-Necovid, realitný biznis s mestským majetkom šľape... [2020-11-02; 2,909 x]
03:04:05 A "Sárai Zoltán" rendőrségi dosszié / Policajný spis "Zoltán Sárai" [2013-04-29; 11,029 x]
03:01:51 Od smrti Alberta Apponyiho uplynulo 80 rokov [2013-09-24; 3,455 x]
03:00:10 Hviezdy a outsideri, alebo: Školské rady len pre lojálnych? [2019-08-14; 2,134 x]
02:59:43 Prejavy na podporu RTVS a slobody slova na 5. protestnom zhromaždení v Nových Zámkoch [2024-03-21; 633 x]
02:56:49 Egy csésze kávé Jankai Béla előadóművésszel, zeneszerzővel [2013-09-01; 8,171 x]
02:56:03 Trošičku sme to prekombinovali..., alebo záhady okolo pani Hozlárovej... [2019-07-16; 3,975 x]
02:55:18 Vo štvrtok o 18.00 občianske zhromaždenie My nikam neodchádzame [2024-01-22; 583 x]
02:54:31 Vnútroblok sídliska Bašty sa revitalizovať nebude. Prednostkino vysvetlenie: vzhľadom k tomu že konč... [2024-01-22; 1,055 x]
02:54:26 Spoznajte históriu a súčasnosť Nových Zámkov prostredníctvom jedinečnej mapy [2024-03-29; 335 x]
02:53:43 Pred rokom bola na náš portál podaná žaloba p. Martinku a fy Limestone v kauze Mestská skládka... [2023-12-27; 473 x]
02:52:56 Obyvatelia panelákov dostali vyúčtovanie od Bytkomfortu za dodávku tepla v roku 2022. Nárast činil 4... [2023-05-27; 2,357 x]
02:52:11 Kniha týždňa: Ján Lukačka a kol., Chronológia starších slovenských dejín, Prodama Brat. 2008... [2021-02-19; 2,853 x]
02:50:38 Zápisnica z návštevy ved. odboru živ. prostredia OÚ na novozámockej mestskej skládke dňa 15.02.2022... [2022-10-06; 1,296 x]
02:48:00 Nová Kasárenská tesne pred štartom [2020-07-11; 3,130 x]
02:47:09 Kniha týždňa: Transart Communication Performance & Multimedia Art Studio erté 1987 - 200... [2010-08-23; 3,532 x]
02:44:58 Historik telom a dušou - Ľudovít Gróf / Történész szívvel lélekkel - Gróf Lajos [2023-05-13; 1,037 x]
02:43:23 História populačného alarmizmu [2023-11-26; 743 x]
02:41:29 Zápas novozámockých veriacich o pátra Cirilla / Az érsekújvári hívők kiállása Cirill atya mellett... [2023-05-11; 1,558 x]
02:39:37 Telek Lajos utolsó interjúi.../ Posledné rozhovory Lajosa Teleka... [2023-11-25; 690 x]
02:38:34 Zatrpknutí bojovníci: Ján Čarnogurský [2023-12-21; 885 x]
02:37:12 "Kesanka kerá sprivatizuvala tabačáreň a paprikuvý mlyn..." alebo krása dialektu [2011-02-02; 2,752 x]
02:35:33 Az "Egy csésze kávé" mai címlaplánya Zellei Dóra, a Meglepetés c. lap újságírónője  [2015-10-11; 4,293 x]
02:34:06 V tragickej nehode Eriky Cserepes sa zrkadlia mnohé naše biedy [2023-04-03; 2,298 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x