Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  22-07-10   325  
0
Pozoruhodná knižka švajčiarskeho autora vyšla pôvodne v roku 2019 a má podnadpis "Ako byť štastný bez záplavy informácií". Autor sa vážne zamýśľa nad dôsledkami konzumácie enormného množstva správ,  ktoré na nás médiá každodenne chrlia. So švajčiarskou dôslednosťou skúma problém zo všetkých strán a dochádza k záveru, že so "správovou diétou" je treba začať hneď teraz.  

23 dôvodov Rolfa Dobelliho , prečo prestať s konzumáciou správ:
 1. Správy sú irelevantné - 1. časť. Ani novinári píšuci správy, ani my, konzumenti správ, nie sme vybavení zmyslovým orgánom pre relevantnosť. Vytvorte si svoj „osobný denník Tages- schau“ a nespotrebúvajte to, čo vám oznamovacie prostriedky predávajú ako „relevantné“.
 2. Správy sú irelevantné - 2. časť (myšlienkový experiment). Žiadne správy nie sú také dôležité, aby ste bez nich nemohli žiť. Jedna jediná dobrá kniha je pre váš život, vašu pohodu a zdravie tisíckrát hodnotnejšia ako bezpočet správ.
 3. Správy nepatria do vášho kruhu kompetencií. Definujte si svoj kruh kompetencií. Choďte do hĺbky, nie do šírky. Prečítajte všetko, čo patrí do vášho kruhu kompetencií. Nechajte bokom všetko, čo sa nachádza mimo neho.
 4. Správy hodnotia riziká nesprávne. Keď spotrebúvate správy, vytvárate si v hlave chybnú mapu rizík. Nijaké rozhodnutia nerobte na základe správ. Rozhodujte sa len na základe skutočných rizík. Nájdete ich v knihách, štatistikách a v dlhých, dobre rešeršovaných článkoch.
 5. Správy sú stratou času. Ak by ste chceli každý rok dostať do daru jeden celý mesiac - čas pre rodinu, svoje záľuby, kariéru -, rezignujte na správy. Nič iné vám toľko času nedaruje.
 6. Správy obmedzujú porozumenie. Správy poskytujú opak ponímania sveta. Rozlúčte sa so spŕškou správových konfiet. Čítajte dobré knihy a dobré, dlhé články, ktoré vám zabezpečia priehľad do strojovne sveta.
 7. Správy sú pre telo jedom. Spotreba (konzum) správ nemá len duševné vedľajšie účinky, ale aj fyzické. Váš život je aj tak dostatočne stresujúci; nezaťažujte ho ešte aj umelým stresom - vôbec nič vám neponúka. Telo sa vám za to poďakuje.
 8. Správy potvrdzujú naše omyly. Správy posilňujú „praotca všetkých logických chýb“ - konfirmačné skreslenie. O svojich obľúbených teóriách pochybujte, urobíte lepšie rozhodnutia. Pôjde to však len vtedy, ak rezignujete na zavlažovací stroj chrliaci prúd správ.
 9. Správy zosilňujú hindsight bias.  Ako konzument správ podliehate ilúzii, že svet je jednoduchší a vysvetliteľnejší, ako v skutočnosti je. Radšej premýšľajte a neakceptujte hlúposti a táraniny, ktoré vám podsúvajú krátke správy.
 10. Správy zosilňujú availability bias. Novinári produkujúci správy majú vo svojom zornom poli slepé škvrny - čo nie je chyba novinárov, ale formátu správ. Zamieňajú „nedostupné“ s „nejestvujúcim“, „preventívne“ s „nejestvujúcim“ a absentujúce“ s „nedôležitým“. Neosvojte si tieto slepé škvrny. Rezignujte na správy a naučte sa opäť jasne vidieť!
 11. Správy dusia sopku názorov. Deväťdesiat percent vašich názorov je zbytočných. Ušetrite si ich a nedovoľte, aby správy opäť rozžeravili vašu sopku názorov. Skutočná sloboda spočíva v tom, že si k určitým témam názor vytvárať nemusíte. Slobode vyjadrenia názoru predchádza sloboda absencie názoru. Veľmi si ju vážte!
 12. Správy brzdia myslenie. Myslenie si vyžaduje koncentráciu. Správy sú konštruované tak, aby nás maximálne rozptyľovali: tak funguje obchodný model. Návšteva každej webovej stránky zameranej na správy je bojom medzi lákaním a silou vôle - pričom sila vôle vo väčšine prípadov ťahá za kratší koniec. Neposielajte sa do tohto krvavého boja. Môžete iba prehrať.
 13. Správy menia náš mozog. Ak spotrebúvate správy, postupne tým meníte fyzickú štruktúru mozgu. Trénujete tie oblasti mozgu, ktoré sú určené na zbežné prezeranie krátkych informácií. Súčasne nechávate chradnúť tie obvody, ktoré sa špecializujú na čítanie dlhých textov a na premýšľanie. Chceli by ste opäť bez únavy čítať knihy a dlhé články? Tak hneď teraz prestaňte konzumovať správy.
 14. Správy produkujú fake fame. Fake fáme (falošná sláva) je takmer taká zlá ako fake news. Ak konzumujete správy, podporujete fake fáme. Trpíte tým nielen vy osobne, ale tiež spoločnosť, lebo fake fáme vo vnímaní vytesňuje to, čo by prinieslo niečo hodnotné. Bez správ by mal váš mozog konečne opäť miesto, aby bol schopný vnímať tých ľudí, ktorí urobili niečo naozaj veľké.
 15. Vďaka správam sme menší, ako v skutočnosti sme. Žijeme v lokálnych statusových hierarchiách. Naše miesto v hierarchii vplýva na to, ktoré hormóny vylúčime a ako sa cítime. Je to pekné pre tých, ktorí stoja na špici, menej príjemné pre ľudí v strede a brutálne pre všetkých celkom dole. Správy zakrývajú lokálnu hierarchiu závojom globálnej hierarchie, ktorá nás všetkých tlačí o kus nižšie - so všetkými negatívnymi dôsledkami na náš hormonálny systém a citový život. Túto druhú hierarchiu nepotrebujete. Ak sa zrieknete správ, zbavíte sa jej.
 16. Správy spôsobujú pasivitu. Deväťdesiatdeväť percent všetkého, čo prinášajú správy, nemôžete ovplyvniť. Tým sa prepadávate do psychologickej jamy, ktorú nazývame „naučená bezmocnosť“ - ide o druh minidepresie, ktorá zasahuje všetky oblasti vášho života. Z tejto jamy sa vyplazíte len tak, že priškrtíte kohútik správ a prikloníte sa k tým situáciám svojho života, nad ktorými máte moc. Váš život sa v okamihu stane pokojnejším a vy budete šťastnejší.
 17. Správy vyrábajú novinári. Novinári produkujúci správy sú lapení do systému, v ktorom nemôžu vyhrať. Nezáleží na tom, akí sú brilantní (a väčšinou takí aj sú), výsledok bude zlý, v najlepšom prípade bezvýznamný. Tým, že vy - a dúfajme aj vaši priatelia a známi - rezignujete na spotrebu správ, otvorí sa priestor pre dlhé, premyslené články a knihy. A zrazu sa opäť rozžiaria hviezdy prvotriednych novinárov.
 18. Správy sú manipulatívne. Vystúpte z bahna správ, lebo je plné poloprávd, extrémnych názorov, rôznych foriem skrytej reklamy, PR, propagandy a reklamy. Je jednoduchšie generovať fake news ako fake books.
 19. Správy zabíjajú kreativitu. Chceli by ste prísť na nové nápady? Potom je spotrebúvanie správ tým posledným, čo by ste mali robiť. Každý iný zdroj - hudba, filmy, vlastné pozorovania, knihy, dlhé články a tak ďalej - je produktívnejší. Najproduktívnejšie je vlastné premýšľanie.
 20. Správy nadŕžajú braku - Sturgeonov zákon. Tým, že spravodajské médiá publikujú brak a nezmysly, podporujú produkciu braku a nezmyslov. Tým, že vy, milá čitateľka, milý čitateľ, konzumujete správy, udržujete túto mašinériu v chode. Nerobte to - vo vlastnom záujme, ale aj v záujme spoločnosti.
 21. Správy nám dávajú ilúziu súcitu. Je veľa zverstiev a katastrof. Ak na webových spravodajských stránkach pozorujete, ako obete zemetrasenia vyliezajú z ruín, nie je to síce fake news, ale fake compassion (falošný súcit). Váš záujem obetiam zemetrasenia vôbec nepomôže. Podporujete tak len správové médiá a platformy firiem (Google, Face- book a pod.). Bez debaty, obetiam treba pomôcť: Darujte peniaze, nie svoj záujem.
 22. Správy podporujú terorizmus. Bez priemyslu produkujúceho správy by nebolo terorizmu. Tým, že rezignujete na správy - a ďalších presvedčíte, aby urobili rovnako - zoberiete terorizmu krok za krokom pevnú pôdu spod nôh.
 23.  Správy ničia náš duševný pokoj. Správy nemôžu dať odpovede na veľké otázky našej existencie. Ani na malé. Nanajvýš nás oberú o vnútornú rovnováhu. Duševný pokoj a správy - to nejde dohromady. Životná múdrosť a správy, to už absolútne nie. Chceli by ste byť o trošku múdrejší? Tak potom čítajte dobré knihy namiesto zlých správ.Ako vidí autor výhľady do budúcnosti:

BUDÚCNOSŤ SPRÁV. Kam vedie cesta? Vidím štyri trendy.

Trend číslo 1: Príval správ exponenciálne silnie.
Čím viac ľudí na planéte žije, tým viac sa toho prihodí - rekordov, vynálezov, krutostí, úžasných aj nemysliteľných vecí. Dedina, ktorá má desaťtisíc obyvateľov, ponúka oveľa menej spravodajského materiálu než spoločnosť, ktorá má desať miliárd ľudí. Počet možných kooperácií medzi ľuďmi sa s počtom ľudí nezvyšuje lineárne, ale nadmerne. Okrem toho klesajú náklady na tvorbu a publikovanie správ k nule. Zodpovedajúco k tomu stúpa príval správ nie lineárne, ale exponenciálne. Ich relevantnosť pre vlastný život zostáva takmer na nule, zatiaľ čo biely šum exploduje.

Trend číslo 2: Správy nás obklopujú stále a všade.
V minulosti ľudia čítali, pozerali a počúvali správy v určitých časoch a na určitých miestach. Boli časové okná so správami a časové okná bez správ. Boli miesta so správami a miesta bez správ. V súčasnosti sa správy objavujú neustále vo všetkých oblastiach verejného aj súkromného priestoru. A budú pribúdať. Na čo treba v autobusoch a električkách obrazovky s vysielaním správ? Prečo sú na čerpacích staniciach? Prečo sú gigantické obrazovky na železničných staniciach? Odpoveď: Лко to často býva, bybnou silou tohto nekontrolovateľného dopytu je sväté spojenectvo správ a reklamy. To znamená: Záujmy producentov a prijímateľov správ nie sú nasmerované rovnako. Správy nás prenasledujú pri práci a cez mobil nás nasledujú až na WC a do spálne. Už sú kúpeľňové zrkadlá, ktoré pri rannom čistení zubov prinášajú správy. Kto v New Yorku nastúpi do taxíka, musí tolerovať vysielanie správ. Možno, že sa už čoskoro dočkáme bezplatných dizajnových okuliarov, ktoré nám budú na oplátku za skvelý rabat pravidelne premietať zmes správ a reklamy. Správy sú všadeprítomné. Ak im niekto chce uniknúť, musí konať radikálne.

Trend číslo 3: Algoritmy nám rozumejú čoraz lepšie.
Všade, kde zanecháte svoju dátovú stopu (Google, Facebook, Amazon, Apple, poskytovateľ hostingu a webové stránky správ), fungujú programy, ktoré zostavujú čoraz ostrejší obraz vašej osobnosti. Už v súčasnosti vás mnoho z týchto algoritmov pozná lepšie, ako by ste sa sami dokázali opísať - vaše záľuby, politické presvedčenie, spotrebiteľské správanie, vašu kariéru, vaše voľnočasové aktivity, vaše vzťahy, váš denný rozvrh, vaše priania, starosti, ťažkosti. Tieto algoritmy vedia, ako vás emocionálne čo najlepšie uchopiť. Spúšťače vašich emócií poznajú lepšie ako váš životný partner. Znamená to, že tieto programy vás lákajú presne takými správami, obrázkami a videami, ktoré vnímate najviac. Algoritmy to, žiaľ, nerobia nezištne. Za chladno kalkulujúcimi počítačmi stoja hmatateľné záujmy majiteľov Firiem (akcionárov), ktorí chcú vidieť peniaze - vaše peniaze. V podstate ide vždy o to, aby vám niečo predali - reklamu, výrobky, politické názory, svetonázory. Prirodzene, že to tak bolo aj v prípade tlačených novín. Aj tie sa z veľkej časti financovali príjmami z reklamy. Tiež využívali správy ako návnadu, aby vašu pozornosť upriamili na reklamu. Ale printové noviny nevedeli o vás nič. Rovnako skromná bola účinnosť tlačených inzerátov. Súčasné algoritmy využívajú správy ako návnadu (v odbornom žargóne „Click-bait“, teda doslova „návnada na kliky“) nekonečne cielenejšie. Dôsledok: Je čoraz ťažšie držať si odstup od prívalu správ. Predstavte si, že by cigarety, alkohol a kokaín boli nielen grátis, ale neviditeľné ruky by vám ich 24 hodín denne ponúkali zadarmo zo všetkých strán. Niet pochýb o tom, že by sa množstvo ľudí stalo závislými. Presne takáto je dnešná situácia v súvislosti so správami. Inhibičný prah pre závislosť od správ nie je malý ani nulový, ale dokonca negatívny. Na to, aby sme žiadne správy neprijímali, potrebujeme oveľa viac disciplíny, ako na to, aby sme nejaké obdržali.

Trend číslo 4: Správy sa čoraz viac vzďaľujú od pravdy.
Algoritmy vedia nielen to, kým naozaj ste. Sú aj čoraz kreatívnejšie. Už dnes môžu programy pomocou umelej inteligencie kreovať texty, obrázky a videá bez zásahu človeka. A o niekoľko rokov budú umelo vytvorené správy už na nerozoznanie od skutočných. Takéto fake news budú dokonca atraktívnejšie ako tie skutočné správy. Je to logické, lebo sú jedinečne stvorené na to, aby kradli pozornosť. Už sa nemusia starať o realitu. Možno sa spýtate, kto má záujem na tom, aby trúsil fake news? Je to veľmi jednoduché: Každá organizácia, ktorá si chce vašu pozornosť udržať čo najdlhšie ako rukojemníka, aby vám servírovala reklamy a vysávala od vás údaje. Okrem toho, každá organizácia, ktorá chce manipulovať vaše názory a v neposlednom rade váš politický postoj. Fake news tu boli vždy - letáky na konci stredoveku, propaganda vo vojnových časoch. Najdôležitejší rozdiel: V budúcnosti nebude už nikto aktívne falšovať. Zatiaľ čo v minulosti za klamstvami stáli jednotlivé osoby a tie zápasili so svojím morálnym svedomím, čoskoro na to budú už len počítačové programy. A tie svedomie nemajú.
Nebezpečenstvo sa zvyšuje, lebo správy melú naše myšlienky na kašu. Príval správ sa valí v nových a čoraz väčších vlnách. Vystúpte, pokiaľ na to máte ešte silu. Čas nás tlačí.
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x