Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  22-08-24   709  
0
Pod takýmto nadpisom sa snažila radnica komunikovať výsledok utorňajšieho mimoriadneho zastupiteľstva, ktoré bolo skutočnou drámou. Na jednej strane zohratý komparz poslancov okolo p. primátora avšak s chýbajúcim 13. členom, na druhej strane opoziční poslanci ktorí sa - až na jedného - zachovali príkladne triezvo a zrelo. Scenár bol pripravený spôsobom, aby prehratý súdny spor s dražiteľmi Holotovho domu bol prezentovaný ako Pischingerova vina a aby sa popri 1.5 mil. EUR ktoré má mesto zaplatiť žalobcom, im nenápadne a za symbolickú cenu odovzdala aj samotná budova na Štefánikovej č. 13 o ktorú sa spor viedol. A to všetko bolo zrežírované tak, aby p. primátor nemusel vysvetľoval, prečo viedol tento nezmyselný spor 8 rokov a prečo spôsobom, ktorý maximalizoval výslednú škodu spôsobenú mestu i samotným dražiteľom A. Süll a K. Forró. Lebo jediným skutočným beneficiárom prehratého sporu je bratislavská vymáhačská firma, ktorú mal kedysi doporučiť svojmu kamarátovi - neúspešnemu dražobníkovi - práve O. Klein...  

Výsledok zastupiteľstva je taký, že sa budova nebude započítavať ani predávať a Mesto štandardne zaplatí čiastku, ktorú podľa rozsudku zaplatiť má. Pričom na polovicu uvedenej sumy si zoberie úver.

Tento rezultát nie je najhorší a mohol by byť ešte lepší, keby sa žiadny úver nebol odhlasoval a primátor by práve teraz, keď sa chystá financovať svoje predvolebné atrakcie, musel zaplatiť škodu, ktorú spôsobil.

Žiaľ infantilné antré opozičného poslanca Š. Pivodu, ktorý neodišiel s ostatnými kolegami zo sály a zabezpečil kvórum pre primátorových 12 poslancov spôsobilo, že odhlasovaním úveru  tí mohli presunúť dôsledky svojej nezodpovednosti na svojich následovníkov ktorí budú úver splácať ďalších 7 rokov...

Krátko pred voľbami je propaganda dôležitejšia než informovanie, na ukážku uvádzame dva príspevky z radnice ktoré sa snažia utorňajšiu obštrukciu opozičných poslancov prirovnať k zmareniu voľby hlavného kontrolóra.Na záver reakcia posl. M. Výžinkára, ktorý triezvo a trpezlivo vyvetľuje súvislosti utorňajšieho diania a z nášho pohľadu je to najlepšie, čo sa v novozámockej komunálnej politike za posledné 4 roky urodilo.

M. Výžinkár odpovedá Petre Košťálovej na otázku, prečo odišiel z utorňajśieho zastupiteľstva:

Petra Koštálová, moje dôvody boli takéto: Aj ja som sklamaný, v podstate už tri roky, prvý rok po posledných voľbách som ešte dokázal vidieť aj náznak niečoho konštruktívneho, potom už nie. Prečo som odišiel?

Pretože som tam nebol potrebný. Rozsudok súdu možno zobrať na vedomie, to je všetko. Mesto musí zaplatiť to čo musí. A ako to vyriešiť? Návrh bol upraviť rozpočet, vziať si úver. Každý jeden rok som prekvapený tým aký Rozpočet nám je predložený, každý rozpočet v sebe obsahoval budovanie nejakých atrakcií a žiadnu zmienku o riešení problému čo je pred nami (súdny spor ktorého rozhodnutie sme mali na stole dnes, teda poriadny balík peňazí ktoré neustále čakali na to kedy budú musieť byť uhradené). Mesto vedelo čo sa môže stať, prečo nebola pre prípad potreby udržiavaná rezerva? Dnes nemalo zmysel hlasovať o tom čo nám prinieslo rozhodnutie súdu, to možno len vziať na vedomie, čo sa stalo prečítaním rozsudku. A ako MsÚ navrhuje situáciu riešiť?

Úver ktorý z väčšej časti zabezpečí pokrytie platby. Aké to je jednoduché. Žiadne alternatívne návrhy ako situáciu riešiť, žiadne možnosti ako niekde ušetriť, možno niečo naplánované nespraviť a tým získať finančné prostriedky bez nutnosti ďalšieho úveru. Nič také, len návrh na Zmenu rozpočtu čo čaká ráno na stole. V Rozpočtoch budeme situáciu ignorovať, budeme sa venovať budovaniu atrakcií. Potom keď príde k nutnosti platiť si proste zoberieme úver. Polovica mesta je rozpredaná a druhá na úver. Ja sa na takomto niečom nechcem podieľať.

K schváleniu by prišlo či by som tam sedel alebo nie. Dnes bolo možné spraviť len zlé rozhodnutie, ja som spravil takéto. Keď už som toľko napísal, ešte niečo navyše. Zaujímavé je že pán primátor nepredniesol žiadny pohľad na vec, je to múdry spôsob, často podľa neho koná, povedať niečo znamená zaujať nejaké stanovisko, verejne nepovedať nič a verejne neprezentovať žiadny názor môže byť raz v budúcnosti prínosom, však nebude čo vyčítať. Popri tom primátor do procesu vstupoval, už dlho tak prečo dnes nič? Nejak som mal idealistickú či naivnú predstavu o riadení mesta, že pomenujeme problémy ktoré potrebujeme vyriešiť a ciele ktoré potrebujeme naplniť, potom si sadnú zodpovední a odborní pracovníci MsÚ spolu s primátorom a poslancami MsZ a pokúsia sa nájsť spôsob ako vzhľadom na finančnú situáciu Mesta tieto ciele dosiahnuť. No to tak nie je.

Mesto pokrýva funkcie ktoré plniť musí, buduje atrakcie, čím sú voľby bližšie tým je tempo budovania atrakcií vyššie – a ignoruje problémy. Každý primátor začína odznova, ignoruje čo bolo pred ním, nič poriadne sa nedokončí, nič sa poriadne nedokončí. A nikto nie je za nič zodpovední, ani za Kasárne, ani za Holotov dom. Však nech to ľudia pri voľbách zrátajú.

 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x