Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  22-08-24   1,400  
0
Pod takýmto nadpisom sa snažila radnica komunikovať výsledok utorňajšieho mimoriadneho zastupiteľstva, ktoré bolo skutočnou drámou. Na jednej strane zohratý komparz poslancov okolo p. primátora avšak s chýbajúcim 13. členom, na druhej strane opoziční poslanci ktorí sa - až na jedného - zachovali príkladne triezvo a zrelo. Scenár bol pripravený spôsobom, aby prehratý súdny spor s dražiteľmi Holotovho domu bol prezentovaný ako Pischingerova vina a aby sa popri 1.5 mil. EUR ktoré má mesto zaplatiť žalobcom, im nenápadne a za symbolickú cenu odovzdala aj samotná budova na Štefánikovej č. 13 o ktorú sa spor viedol. A to všetko bolo zrežírované tak, aby p. primátor nemusel vysvetľoval, prečo viedol tento nezmyselný spor 8 rokov a prečo spôsobom, ktorý maximalizoval výslednú škodu spôsobenú mestu i samotným dražiteľom A. Süll a K. Forró. Lebo jediným skutočným beneficiárom prehratého sporu je bratislavská vymáhačská firma, ktorú mal kedysi doporučiť svojmu kamarátovi - neúspešnemu dražobníkovi - práve O. Klein...  

Výsledok zastupiteľstva je taký, že sa budova nebude započítavať ani predávať a Mesto štandardne zaplatí čiastku, ktorú podľa rozsudku zaplatiť má. Pričom na polovicu uvedenej sumy si zoberie úver.

Tento rezultát nie je najhorší a mohol by byť ešte lepší, keby sa žiadny úver nebol odhlasoval a primátor by práve teraz, keď sa chystá financovať svoje predvolebné atrakcie, musel zaplatiť škodu, ktorú spôsobil.

Žiaľ infantilné antré opozičného poslanca Š. Pivodu, ktorý neodišiel s ostatnými kolegami zo sály a zabezpečil kvórum pre primátorových 12 poslancov spôsobilo, že odhlasovaním úveru  tí mohli presunúť dôsledky svojej nezodpovednosti na svojich následovníkov ktorí budú úver splácať ďalších 7 rokov...

Krátko pred voľbami je propaganda dôležitejšia než informovanie, na ukážku uvádzame dva príspevky z radnice ktoré sa snažia utorňajšiu obštrukciu opozičných poslancov prirovnať k zmareniu voľby hlavného kontrolóra.Na záver reakcia posl. M. Výžinkára, ktorý triezvo a trpezlivo vyvetľuje súvislosti utorňajšieho diania a z nášho pohľadu je to najlepšie, čo sa v novozámockej komunálnej politike za posledné 4 roky urodilo.

M. Výžinkár odpovedá Petre Košťálovej na otázku, prečo odišiel z utorňajśieho zastupiteľstva:

Petra Koštálová, moje dôvody boli takéto: Aj ja som sklamaný, v podstate už tri roky, prvý rok po posledných voľbách som ešte dokázal vidieť aj náznak niečoho konštruktívneho, potom už nie. Prečo som odišiel?

Pretože som tam nebol potrebný. Rozsudok súdu možno zobrať na vedomie, to je všetko. Mesto musí zaplatiť to čo musí. A ako to vyriešiť? Návrh bol upraviť rozpočet, vziať si úver. Každý jeden rok som prekvapený tým aký Rozpočet nám je predložený, každý rozpočet v sebe obsahoval budovanie nejakých atrakcií a žiadnu zmienku o riešení problému čo je pred nami (súdny spor ktorého rozhodnutie sme mali na stole dnes, teda poriadny balík peňazí ktoré neustále čakali na to kedy budú musieť byť uhradené). Mesto vedelo čo sa môže stať, prečo nebola pre prípad potreby udržiavaná rezerva? Dnes nemalo zmysel hlasovať o tom čo nám prinieslo rozhodnutie súdu, to možno len vziať na vedomie, čo sa stalo prečítaním rozsudku. A ako MsÚ navrhuje situáciu riešiť?

Úver ktorý z väčšej časti zabezpečí pokrytie platby. Aké to je jednoduché. Žiadne alternatívne návrhy ako situáciu riešiť, žiadne možnosti ako niekde ušetriť, možno niečo naplánované nespraviť a tým získať finančné prostriedky bez nutnosti ďalšieho úveru. Nič také, len návrh na Zmenu rozpočtu čo čaká ráno na stole. V Rozpočtoch budeme situáciu ignorovať, budeme sa venovať budovaniu atrakcií. Potom keď príde k nutnosti platiť si proste zoberieme úver. Polovica mesta je rozpredaná a druhá na úver. Ja sa na takomto niečom nechcem podieľať.

K schváleniu by prišlo či by som tam sedel alebo nie. Dnes bolo možné spraviť len zlé rozhodnutie, ja som spravil takéto. Keď už som toľko napísal, ešte niečo navyše. Zaujímavé je že pán primátor nepredniesol žiadny pohľad na vec, je to múdry spôsob, často podľa neho koná, povedať niečo znamená zaujať nejaké stanovisko, verejne nepovedať nič a verejne neprezentovať žiadny názor môže byť raz v budúcnosti prínosom, však nebude čo vyčítať. Popri tom primátor do procesu vstupoval, už dlho tak prečo dnes nič? Nejak som mal idealistickú či naivnú predstavu o riadení mesta, že pomenujeme problémy ktoré potrebujeme vyriešiť a ciele ktoré potrebujeme naplniť, potom si sadnú zodpovední a odborní pracovníci MsÚ spolu s primátorom a poslancami MsZ a pokúsia sa nájsť spôsob ako vzhľadom na finančnú situáciu Mesta tieto ciele dosiahnuť. No to tak nie je.

Mesto pokrýva funkcie ktoré plniť musí, buduje atrakcie, čím sú voľby bližšie tým je tempo budovania atrakcií vyššie – a ignoruje problémy. Každý primátor začína odznova, ignoruje čo bolo pred ním, nič poriadne sa nedokončí, nič sa poriadne nedokončí. A nikto nie je za nič zodpovední, ani za Kasárne, ani za Holotov dom. Však nech to ľudia pri voľbách zrátajú.

 
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
14:31:49 Exekúcia mestu po nezákonnej Pischingerovskej dražbe nehrozí [2022-08-24; 1,400 x]
14:30:57 Popturmix: Vendégségben a Kárpát-medence Mulatós Királyánál - Mulatós Sancinál és barátainál - akikk... [2017-09-23; 5,498 x]
14:30:47 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu II. Elitex Šurany / Az é... [2013-06-11; 8,793 x]
14:30:42 Správy zo zastupiteľstva 26.02.2020 [2020-02-28; 2,568 x]
14:29:56 Ako sa vyvliecť zo slučky menom Brantner, alebo takto to vidím ja... [2015-10-16; 3,547 x]
14:29:18 Zostávajúci dražitelia Holotovho domu ponúkajú mestu dohodu o urovnaní. Žiaľ ich situácia nie je dob... [2018-07-10; 2,848 x]
14:28:48 6. Novozámocká súťaž vo výrobe klobás 6.11.2010 / 6. Érsekújvári kolbászfesztivál [2010-10-27; 2,444 x]
14:28:18 Kauza mestskej skládky: Vyjadrenie žalovaného v 2. kole [2023-05-03; 1,516 x]
14:25:38 Kauza mestskej skládky: Vyjadrenie žalobcu v 2. kole [2023-05-13; 1,112 x]
14:25:00 Občan všeličo vidí a všeličo si pamätá - alebo ako to vidím ja... [2016-07-15; 4,011 x]
14:24:55 Vysoké hry novozámockých lokálpatriotov - Kauza Novocentrum I. / Érsekújvári lokálpatrióták fortélyo... [2012-08-03; 5,186 x]
14:19:08 List bratislavskej advokátskej kancelárie primäl primátora k činu: Po roku otáľania podpísal dohodu ... [2023-07-13; 1,473 x]
14:18:36 Finále privatizačného príbehu a.s. Elektrosvit Nové Zámky [2013-05-27; 10,243 x]
14:18:00 Spoznajte históriu a súčasnosť Nových Zámkov prostredníctvom jedinečnej mapy [2024-03-29; 609 x]
14:17:24 Uskutočnil sa 20. ročník workshopu Verejná kontrola samosprávy [2023-07-31; 831 x]
14:17:18 Konečne sa podarilo zvýšiť plat primátora - alebo ako to vidím ja... [2016-06-15; 5,764 x]
14:15:16 Egy Csésze Kávé MuDr. Zámola Ferenc testépítővel [2015-08-14; 5,190 x]
14:15:08 Doba uťahovania opaskov? Ako pre koho... [2021-02-25; 2,911 x]
14:12:06 Novozámocké príbehy / Érsekújvári történetek: Neuskutočnená dražba Holotovho domu / A Holota-ház meg... [2015-02-27; 5,994 x]
14:08:51 Kriminalita v kraji podľa hlásení Krajského veliteľstva Policajného zboru za obdobie apríl 2008 - ap... [2018-03-31; 18,236 x]
14:07:44 Primátor vie čo a prečo predáva - môžeme kľudne spávať... ako to vidím ja [2017-04-26; 5,731 x]
14:07:38 Krátke úvahy nad rozpočtom 2021... [2020-12-03; 1,647 x]
14:07:08 Az Egy csésze kávé mai címlaplánya Hervay Viki, a Sk Talent U8 lánycsapatának volt tagja, a Karpátok... [2016-04-16; 4,130 x]
14:06:32 Tak predsa. Rodí sa nám priemyselný park? - alebo ako to vidím ja... [2015-11-13; 3,323 x]
14:05:14 Vo veci trestného oznámenia viceprimátora Štefánika: výsluch skončil, otázniky zostávajú...... [2018-11-20; 4,313 x]
14:03:22 Protižiovské násilnosti v Nových Zámkoch dňa 4. augusta 1946. Článok Pavla Makynu v poslednom čísle ... [2018-07-02; 2,403 x]
14:02:47 Ani v tomto volebnom cykle sa nám nepodarilo kúpiť služobné auto pre primátora pod milión korún... A... [2016-04-11; 3,503 x]
14:02:44 Kniha týždňa / A hét könyve: Jitka Rožňová, Zhasínanie svetiel / Lámpaoltás [2011-05-15; 3,689 x]
14:02:11 Kým občania nevedeli čo podpisujú, tak aktéri obchodu zjavne áno... ako to vidím ja [2017-03-01; 4,023 x]
14:01:35 Kniha týždňa/A hét könyve: Borovszky Samu, Magyarország vármegyéi. Nyitra vármegye / Nitrianska župa... [2011-01-24; 10,588 x]
14:00:20 Dnes na námestí v Nových Zámkoch už viac ako 150 ľudí [2024-01-25; 1,380 x]
14:00:14 Ako sa nehádzať zbytočne pod bager (časť prvá) [2022-03-16; 2,007 x]
13:58:03 Prejavy na podporu RTVS a slobody slova na 5. protestnom zhromaždení v Nových Zámkoch [2024-03-21; 913 x]
13:57:43 Čo vytiahol kúzelník z klobúka - návrh rozpočtu mesta na r. 2018 [2017-12-05; 4,199 x]
13:57:36 Kauza opatrovateľského centra na Andovskej: Spýtali sme sa umelej inteligencie čo si myslí o priebeh... [2024-07-13; 254 x]
13:55:13 Chýbajúce kamienky v mozaike kauzy Pokazenej dražby Holotovho domu III. [2022-06-19; 949 x]
13:54:23 Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja nášho mesta je nám zrejme ukradnutý, alebo takto to vidím ja... [2015-11-04; 10,159 x]
13:53:07 Za 3 roky využilo osobný bankrot 433 Novozámčanov [2020-06-07; 3,589 x]
13:52:28 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu I. Elektrosvit / Az érse... [2013-06-09; 6,703 x]
13:51:36 Posledné zastupiteľstvo, síce bez sĺz ale s vybičovanými emóciami... [2018-09-06; 3,010 x]
13:50:44 Hlavnému kontrolórovi sa kauzu mestskej skládky nepodarilo zamiesť pod koberec... [2023-03-06; 1,440 x]
13:50:01 Lukratívny byt s terasou, ktorý viceprimátor vehementne zapieral, sa konečne priznal k svojmu majite... [2019-06-12; 4,850 x]
13:48:24 Krátka správa o krátkej pamäti. Zastupiteľstvo rokovalo viac ako dve hodiny, budúcnosť hotela je via... [2020-05-29; 3,209 x]
13:46:46 Zatrpknutí bojovníci. Prípad Juraja Draxlera [2022-04-27; 3,310 x]
13:46:23 Obyvatelia Jeruzalemskej a Pažitnej sú v strehu...  [2022-01-30; 1,706 x]
13:45:55 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu V. Konzerváreň Nové Zámk... [2014-01-22; 6,257 x]
13:45:42 Anatómia jedného podvodu časť 4. [2022-10-05; 1,966 x]
13:45:02 Radnica slušne zarába na mizérii, ktorú spôsobuje neriešením parkovania v meste. Teraz dokonca vysvi... [2019-05-24; 3,324 x]
13:44:05 Index daňovej spoľahlivosti novozámockých firiem a živnostníkov [2023-06-04; 3,291 x]
13:41:33 Ako primátor so svojim krúžkom rozhodli o predaji dôležitej mestskej parcely, znemožnili výstavbu op... [2024-07-06; 993 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x