Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  22-08-31   882  
0
Kominár NZ to vzdal. Peter Gyűrűsi tri dni pred uzatvorením kandidátskych listín stiahol svoju kandidatúru na primátora mesta, čo je nesporne škoda. Bolo to dobre vymyslené, koniec koncov veď to ani nevymyslel celkom sám. Peter nám teda šťastie neprinesie, ako sľuboval jeho slogan s ďatelinkou. Ostáva sa nádejať na zlatú rybku. Ak ju pravda cestou  nezomelie turbína MVE na Zúgove... Nuž a my sme skompletizovali zoznam 100 dobrých dôvodov, prečo nevoliť Otokara Kleina. Mnohé veci sa tam nedostali - napr. ako sme vyhodili 50 tis. Eur na zateplenie budovy MsÚ, ktorú sme napokon nezateplili, alebo avantúra s UEFA štadiónom na Sihoti... Ale v najlepšom treba prestať a túto svojráznu kroniku sme sa rozhodli ukončiť na čísle 100...  

Dostalo sa nám aj určitej spätnej väzby, ako sa zamestnanci mestského úradu navzájom ponúkajú, ktože podá súdnu žalobu na Watson.sk. Na súde by sa veľmi-veľmi chceli spýtať pani učiteľky (konateľky sro-čky prevádzkujúcej doménu Watson.sk), ako to jej manžel myslel s tými neborákmi a kšeftármi a prečo neberie telefón, keď sa s ním chcú porozprávať dôležití ľudia...

Ale dostalo sa nám aj inej spätnej väzby a to vo forme otázky, či vari naozaj neurobil primátor Klein nič dobré pre naše mesto? Veď nech sa len pozrieme na nové chodníky a cesty...

Nuž vskutku by sme neboli objektívni, keby sme nespomenuli aj určité nesmelé kroky správnym smerom. Z rekonštrukcií ciest a chodníkov by sme sa viac tešili, keby boli robené priebežne, na základe dlhodobého plánu, s fortieľom a nie na dlh. Ale že sa urobil kus práce, to je nesporné.

Rovnako bol dobrý nápad oplotiť detské ihriská. I tu by sa jeden mohol pýtať prečo to trvalo 8 rokov. Ale lepšie neskoro než nikdy.

O tom, že sa podarilo znížiť počet poslancov a v ďalšom období bude mať zastupiteľstvo 21 členov miesto súčasných 25, tiež treba stratiť slovo. Hoci aj tu správne číslo bolo nie 21 ale 15. I tak je to však pokrok.

Málokto si tiež pamätá, že práve primátor Klein znížil periodicitu svojej hlásnej trúby Castrum Novum z týždennej na dvojtýždennú. Ideálna by bola samozrejme periodicita NIKDY, ale i tak je to nejaká úspora a trochu menej propagandy.

A asi by sa mali spomenúť aj zastávky MHD, akokoľvek skromné. Ale neporovnateľne lepšie než boli hororové búdy z čias primátora Pischingera.

A na záver treba azda oceniť, že z niektorých svojich toxických biznisov na poslednú chvíľu vycúval. Pravda z iných nie...

Nuž asi toľko treba dodať, aby bol obraz úplný. Aby každý mohol vo svojej úplnosti preskúmať 8 uplynulých rokov. Preskúmať stratené roky s primátorom Kleinom...
 

 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x