Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  22-09-15   1,501  
0
V programe júnového zastupiteľstva sa objavil čudný bod - návrh stavebnej firmy Limestone podnikateľa Juraja Martinku uzavrieť s mestom zmluvu o spolupráci. Pred rokom totiž uvedená firma kúpila pozemok na ktorom sa voľakedy nachádzala mestská skládka. Kto by si bol pomyslel, že so smetiskami uzavretými pred 35-mi rokmi sa stále čulo obchoduje?! A keďže Limestone zhodou okolností práve potreboval niekam umiestniť 40 tisíc ton kontaminovanej zeminy zo stavby Strediska technicko-hygienickej údržby ZSSK na Detvianskej ulici, vyviezol ju rovno na bývalé smetisko. Potom ako začali tieto manévre, komunálny odbor vyzval - či skôr pozval - majiteľa a ten sa až od úradničiek mal dozvedieť že 10 metrov vysoká halda ktorú kúpil a na ktorú práve vyváža tisíce ton odpadu je bývalé smetisko a nie napríklad orná pôda. Prekvapeniu p. podnikateľa mestský úrad hneď na mieste aj uveril. A potom ich spoločne a náhle osvietilo, že Mesto urýchlene potrebuje nechať nanovo skolaudovať starú skládku. A ešte im p. podnikateľ oznámil, že odteraz sú mu povinní platiť presne 27 tisíc nájomného ročne. Aj tomuto úradníčky hneď uverili a vôbec im nebolo čudné, že predchádzajúcim majiteľom ani ostatným dotknutým vlastníkom nikdy nič neplatili...  

V tejto zdanlivo bezvýchodiskovej situácii sa naplno prejavila neobyčajná rokovacia zručnosť p. primátora, ktorý  takmer okamžite prišiel s riešením. Nie mesto si bude prenajímať pozemok pod skládkou a platiť zaň nájomné, ale firma Limestone si prenajme skládku!  A to čo bolo považované za nelegálny vyvoz odpadu na uzavretú mestskú skládku, bude odteraz jej rekultivácia! No nie je to geniálne?!

Limestone vyvezie na skládku uzatvorenú pred 35 rokmi čo potrebuje a o desať rokov prinesie mestu papier o tom, že skládka je skolaudovaná. Prípadne papier neprinesie a potom si mesto môže robiť s pozemkom čo len chce. Možno bude mať v tom čase už halda miesto súčasných 10 metrov výšku 12 metrov, alebo rovno 22 metrov - koho to už zaujíma?! "Stavba" bude skolaudovaná, a mesto môže platiť nájom, prípadne nebude a potom nájom platiť nemusí. A monitorovať môže do aleluja ako doteraz...

Presne takto to bolo na zastupiteľstve prezentované. Nikto tomu veľmi nerozumel  okrem JUDr. Valenta, ale 10 hlasov primátorského krúžku stačilo na schválenie dohody a splnomocnenia pre primátora. Už vtedy bolo čudné, že p. viceprimátor Štefánik za uznesenie nehlasoval. Niekto teda predsa len vedel o čo tu v skutočnosti ide...

A dozvedeli sa to aj ostatní, ale z celkom nečakaného zdroja. Konkurenčná firma, ktorá sa takisto zaoberá likvidáciou stavebného odpadu ale kvôli drobnému maléru s p. primátorom je aktuálne vylúčená z jeho kombinácií, poslala prostredníctvom bratislavskej právnej kancelárie mestskému úradu list, v ktorom informovala o podvode za cca 600 tisíc Eur, ktorého sa mesto stalo obeťou. JUDr. Závodského táto informácia nijako zvlášť neprekvapila ani nepoteśila - nezdá sa, že by sa hrnul do vymáhania 600-tisícového skládkovného...
17. septembra 2021 poklepali základný kameň budúceho Strediska technicko-hygienickej údržby ZSSK. Ani nie pol roka predtým, 7. apríla 2021 kúpila firma Limestone pozemok s bývalou mestskou skládkou.
Limestone si kúpil tento pozemok, ale netušil že to nie je obyčajná orná pôda, keďže v katastri nebola o skládke ani zmienka. Vyviezol na ňu ďalśích 40 tisíc ton kontaminovanej zeminy, a stále nedel, že je to mestská skládka...Dominanta Nových Zámkov. A prečo by nemohla byť o pár metrov vyššia? Popri Fillerovom kopci by sme mohli mať aj Valentov kopec - nech je kontinuita tajomníkov OV KSS zvečnená v umelých kopcoch skrývajúcich  smetiská...JUDr. Valentovi sa návrh dohody zdal byť čudný, tak na komisiu MsZ ktorej predsedá, si pozval zástupcov firmy, ktorí všetky jeho pochybnosti uspokojivo zodpovedali. JUDr. Valent je súčasne konateľom mestskej firmy Brantner Nové Zámky s.r.o., ktorej areál priamo susedí so skládkou. Vpravo od hlavného vchodu do Brantnera vidíme nejaký kopec - nie je to uložený stavebný odpad?
 


 Áno, žiadna zemina, je to zomletý stavebný odpad.
 


A potom si všimneme zvláštnu vec. Nákladné auto s ďašími  20 tonami odpadu smeruje na skládku - a to priamo cez vrátnicu Brantnera! Áno nákladiaky Limestone chodia na skládku cez areál mestskej firmy! Zdá sa, že JUDr. Valent má k tejto veci oveľa hlbší vzťah, než prezentoval na júnovom zastupiteľstve...Portál enviromentálnych záťaží skládku registruje  ako sanovovanú a rekultivovanú. Nezdá sa, že by bolo potrebné ju rekultivovať či kolaudovať a už vôbec nie ju znova otvárať a vyvážať na ňu ďalší odpad...
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x