Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  22-10-19   1,518  
0
Pod týmto názvom bol dnes na maďarskojazyčnom portáli Parameter.sk uverejnený PR článok Evy Polereckej. Na tento žáner sa možno trocha netradične zamýšľa nad systémovými problémami samospráv na Slovensku a špeciálne tej novozámockej. Zdá sa že korupcia je len vonkajším znakom hlbšieho problému - občianskej nezrelosti a poddajnosti. Snaha uchmatnúť si spolu s neschopnosťou štátu trestať protispoločenskú činnosť pri mlčaní verejnosti sú rôzne strany tej istej mince. V takomto zmysle je kandidatúra E. Polereckej predzvesťou hlbších zmien a súčasne civilizačnou šancou pre Nové Zámky vymaniť sa z individuálnych stratégií v prospech kolektívnych sledujúcich spoločný záujem... Nižšie prinášame preklad článku.  

V našich samosprávach znovuožil systém vazalov

Volám sa Eva Polerecká a v októbrových voľbách sa spolu s ďalšími tromi kandidátmi uchádzam o kreslo primátorky Nových Zámkov. Dovoľte sa podeliť s niektorými poznatkami ktoré som nadobudla počas uplynulých rokov, keď som pracovala v novozámockom zastupiteľstve a na základe ktorých som sa rozhodla kandidovať.

Zrod samospráv sa viaže k nemeckým hanzovným mestám, v ktorých sa pred dobrými 500 rokmi zrodila spoločenská zmluva medzi cechmi. Vypracovali - dnešným slovníkom - "kolektívnu stratégiu" o tom, že nech sa už ich mesto dostane do područia akéhokoľvek panovníka, oni -  uvedomelí protestanstkí kramári a remeselníci - budú držať vždy spolu a nedovolia, aby ich cudzia moc postavila proti sebe. Spoločný záujem a vedomie spolupatričnosti vytvorili silný zväzok pracovitých slobodných ľudí, ktorí sú na to hrdí do dnešného dňa. Sú slobodní občania slobodného mesta. Neboja sa a vždy sa môžu spoľahnúť na vzájomnú pomoc.

V Nových Zámkoch by sa statočný nemecký bürger veľmi rýchlo naučil ako sa báť. Tak ako tí miestni, ktorých história naučila, aby príliš nevyskakovali, lebo ako by bolo zle, nikto im nepomôže. U nás je občianska statočnosť veľmi nedostatkový tovar. Ľudia si dobre rozmyslia aj to koho lajkovať na sociálnych sietiach. Lebo miestni funkcionári si to preverujú, a vystrú ruku po tých, na koho dosiahnu. Ľudí sa pokúšajú zastrašiť a podplatiť omrvinkami.

Naše mesto je najlepším príkladom občianskej bezmocnosti a letargie. Už zo dve desaťročia ovláda mesto klientúra zorganizovaná okolo aktuálneho primátora.

Ak sa aj ľudia pokúsia o uplatnenie svojich záujmov a práv, tak zásadne anonymne.  Snažia sa skryť za niečo alebo niekoho. Dobre poznajú ľudovú múdrosť "Nevystrkuj sa, lebo si to odskáčeš" a ich občianska statočnosť siaha maximálne po napísanie listu. Bez uvedenia odosieľateľa.

Toto by nemecký mešťan iba ťažko pochopil. Netuší ako to tu fungovalo za minulého režimu. Kde bolo okrádanie sa navzájom hriechom, ale krádež zo "spoločného" sa za hriech nepovažovala.
Kto si odniesol niečo z fabriky, ten bol "šikovný chlap" a kto nie, ten bol "blbec okrádajúci vlastnú rodinu". Po 50-tich rokoch diktatúry a 30-tich rokoch voľnej rabovky sa i dnes mentálne stále nachádzame v tomto svete.

Zákon o samospráve nepočíta so žiadnymi trestnými sankciami za stratu obecného majetku, ktorý je daný k dispozícii na drancovanie starostom  a poslancom obecných zastupiteľstiev. Trestné oznámenia podané kvôli machináciám s majetkom končia spravidla vyhlásením pána primátora o tom, že Mesto neutrpelo škodu. Okrúhla pečiatka, podpis, dovidenia.

Naši obyvatelia stále sledujú prevažne individuálne stratégie úspechu. V súčasnom zastupiteľstve podporovalo primátora 13 poslancov a nikto z nich neobišiel naprázdno. A samozrejme ani samotný prvý muž mesta. Rrealitné śpekulácie, prenájmy zadarmo, predražené projekty. Posledným prípadom je ilegálne znovuotvorenie zrekultivovanej mestskej skládky, na ktorú miestny stavebný podnikateľ vyviezol 40 tisíc ton výkopovej zeminy. Predpokladaná hodnota transakcie bola 600 tisíc Eur…

Priložená schéma vznikla v roku 2021 a mapuje záujmy a vzťahy medzi 13-mi poslancami podporujúcimi primátora. Takto si mi tu na Juhu žijeme.

A aby sa to zmenilo, sa v nadchádzajúcich voľbách uchádzam o Váš hlas.
 

 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x