Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  22-10-22   1,141  
0
Mysleli sme si, že túto tému sme si vydiskutovali už v roku 2021 keď inkriminovaný vzťahový diagram vznikol, ale zdá sa že niektoré otázky stále zostali nezodpovedané. P. riaditeľka sa pýta, či ona ako priebojná, aktívna žena, ktorá má náhodou partnera viceprimátora mesta, či má sedieť doma a neprihlásiť sa do žiadneho výberového konania? To je, myslíme si, veľmi správna otázka, najmä v našom meste, kde je zneužívanie funkcií na sosbný prospech často jediným motívom pre ich získanie...  

Samotná p. riaditeľka sa pritom v uvedenom vzťahovom diagrame vôbec nenachádza, na čo naráža je modrý riadok vo vizitke p. Kádeka. Inak je zvláštne že práve modrý riadok jej vadí, veď žltý riadok "Novozámocká Threema" je podľa našej mienky nemenej háklivý:

"Medzi nami, medzi nami, mali sme to stretnutie a tam Laco povedal, že prednesie všetko, čo tam bývalé vedenie [Hotela Korzo] udrbalo. My sme mu hovorili, tým pádom pôjdeš proti primátorovi, však veľmi si rozmysli čo hovoríš. On že jeho to nezaujíma, že on chce povedať pravdu. Však aj ja by som mohol to isté o Novocentre....ale on [Laco] je tvrdohlavý a nechce pochopiť."

Ak si dobre vysvetľujeme slovo "udrbalo" potom je to minimálne neoznámenie podozrenia z trestného činu. O porušovaní poslaneckého sľubu ani nehovoriac...
 


Ale keďže sme poslední, kto by chcel aby priebojné a aktívne ženy sedeli doma, pokúsime sa špeciálne venovať problému pani riaditeľky.

Predovšetkým si pripomeňme ako znie definícia konfliktu záujmov (podľa definície OECD)


Konflikt záujmov znamená konflikt medzi verejnou funkciou a súkromnými záujmami verejného činiteľa, keď má verejný činiteľ súkromné záujmy, ktoré by mohli nepatrične ovplyvniť vykonávanie jeho služobných úloh a povinností.

A pre istotu uveďme aj definíciu rodinkárstva:

Rodinkárstvo (Nepotizmus) označuje systém obsadzovania funkcií, v ktorom sú preferovaní príbuzní (prípadne priatelia či iné – napríklad obchodne spriaznené osoby) oproti ostatným, nezriedka lepšie kvalifikovaným kandidátom.

Ďalej si pozrime zloženie Rady ZŠ na ul. G. Bethlena, ktorá riaditeľa volí a odvoláva (a prečo nemáte aktualizované údaje na webe, pani riaditeľka?!)Ako vidieť až 4 členovia sú priamo delegovaní Mestom a zhodou okolností všetci sú členovia primátorského krúžku rovnako ako aj p. Kádek. P. L. Štefánik je jeho kolega viceprimátor a p. L. Borbély je "Laco" spomínaný v nahrávke vyššie. Nech je ako chce, p. Rajčániová by mala pred takto zloženým grémiom náskok o 4 hlasy pred akýmkoľvek iným uchádzačom už v momente podania prihlášky do výberového konania...


Ak teda p. riaditeľku uráža, ak si niekto myslí, že bola do tejto funkcie vďaka p. viceprimátorovi dosadená, potom sa do takého výberového konania nemala prihlásiť. Veď na svete je aj mnoho iných výberových konaní aj mimo pôsobnosti Mesta Nové Zámky, všakže?

A keď sme už pri zneužívaní poslaneckých mandátov na osobný prospech, nemôžeme nespomenúť jeden notorický prípad.  Prípad pani riaditeľky okresnej knižnice . Súc poslankyňou zastupiteľstva NSK sa uchádzala o miesto riaditeľky inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, kde uspela aj hlasmi svojich kolegov-poslancov. A pre poistenie si svojej stoličky "ponúka svoje skúsenosti" i v týchto voľbách...

Veríme že rozhodnutie p. Rajčániovej kandidovať do krajskej samosprávy nemá nejaké podobné pozadie a nie je potencionálnou prihláškou do budúceho výberového konania napr. na miesto riaditeľky novozámockého gymnázia...
 

 
A ešte komentáre k článku v ktorom bol použitý vzťahový diagram z roku 2021...


 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x