Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  22-10-26   1,167  
0
V dnešnej časti seriálu dopĺňame chronologický prehľad a niektoré dokumenty ku kauze ilegálneho znovuotvorenia rekultivovanej mestskej skládky v Nových Zámkoch. Z nich je možné pomerne plasticky zrekonštruovať príbeh. Subdodávateľ stavby ZSSK začal v januári 2022 vo veľkom vyvážať výkopovú zeminu na uzatvorenú mestskú skládku, keď rok predtým kúpil najprv priľahlý pozemok s areálom mestskej firmy Brantner NZ a v apríli 2021 i samotný pozemok na ktorom sa nachádza skládka.  


Prístupová cesta ku skládke viedla cez areál fy Brantner NZ a je zrejmé, že ilegálne znovuotvorenie skládky sa dialo s vedomím konateľa Brantner NZ poslanca MsZ JUDr. Valenta ako aj prednostky resp. primátora mesta. Mesto vývozu zeminy na svoju skládku nijako nebránilo a 17. februára 2022 (t.j. najmenej mesiac po začatí vyvážania zeminy)  poslalo písomnú výzvu fy Limestone. Potom až do 7. apríla čakalo na odpoveď. Spolu s odpoveďou prišla aj štúdia na rekultiváciu už rekultivovanej skládky, ktorú si obstarala spoločnosť Limestone, hoci ona so skládkou nominálne nemala nič spoločné a o jej existencii ktorej na svojom pozemku podľa vlastných slov ani nevedela. Tento materiál bol následne posunutý do komisií a zastupiteľstva a 30. júna 2022 primátorská väčšina v zastupiteľstve schválila dohodu o zápôžičke mestskej skládky fy Limestonereal na 10 rokov. Táto dohoda ale do dnešného dňa nebola podpísaná resp. zverejnená.


Chronológia kauzy ilegálneho znovuotvorenia rekultivovanej mestskej skládky v Nových Zámkoch.na Watson.sk:


 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x