Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  22-10-27   1,414  
0
Pomerne nešťastné a úplne zbytočné delenie mesta na volebné obvody značne zneprehľadňuje voľbu poslancov do mestského zastupiteľstva. Mnohí voliči do posledného momentu nevedia do ktorého obvodu ich ulica patrí a aké mená uvidia na volebnom lístku. Preto často volia celkom neznámych kandidátov celkom náhodne. Ako pomôcku ponúkame prehľad volebných obvodov podľa ulíc a zoznam kandidátov, ktorých nájdete na volebných lístkoch.  

Volebný obvod č. 1 tvoria okrsky 1, 3, 4, 5

Okrsok č. 1 - volebná miestnosť v ZŠ G. Czuczora s VJM - vchod z Andovskej ulice: Andovská, Cintorínska, G. Czuczora, Holubyho, Holubičia, Jeruzalemská, J. Simora, Kmeťova, Levanduľová, Mesačná ulica, Pažitná, Poľná, Sitnianska, Svornosti, Školská, Západná, Zemiansky priechod

Okrsok č. 3 - volebná miestnosť v ZŠ G. Czuczora s VJM - vchod z Ul. G. Czuczora: Bazová, Čižmárska, Drozdia, Labutia, Fajková, Gúgska, Gúgsky priechod, Komočská cesta, Michalská bašta, Nám hrdinov, Nový Gúg, Okružná, Tabaková, Toskánska

Okrsok č. 4 - volebná miestnosť v ZŠ G. Czuczora s VJM - vchod z Ul. G. Czuczora: J. Kráľa, Tatranská

Okrsok č. 5 - volebná miestnosť v SOŠ dopravy a služieb na Jesenského ulici: Hliníková, Jarková, Jarná, Letná, Mederská, Medová, Moyzesova, Nevädzová, Nitrianska cesta, Platanová, Pod záhradami, Rozmarínová, Slovenská, Šulekova, Tichá, Tvrdošovská cesta, Piritovská alej, Pod hviezdami, Západ slnka, Včelárska, Zelená alej, Zdravotnícka
Volebný obvod č. 2 tvoria okrsky: 6, 7, 8, 9, 11

Okrsok č. 6 - volebná miestnosť v ZŠ na Hradnej ulici
: Hradná, Nová, Orechový sad, Orgovánová, Pod kopcom č. 1-59 (nepárne), č. 2-48 (párne), S. H. Vajanského 75-81 (nepárne)

Okrsok č. 7 - volebná miestnosť v ZŠ na Hradnej ulici: Bočná, S. H. Vajanského č. 2-88 (párne)

Okrsok č. 8 - volebná miestnosť v ZŠ na Hradnej ulici: Čerešňová, Dostihová, Dubová, Hájová, Jazerná, Jelenia, Krížna, Riečna, Robotnícka, Rovná, Strelecká, Štrková, Trávna, Zálesná

Okrsok č. 9 - volebná miestnosť v ZŠ na Hradnej ulici: S. H. Vajanského č. 23-73 (nepárne)

Okrsok č. 11 - volebná miestnosť v MŠ na Šoltésovej ulici: A. Jedlika, Agátová, Brezová, Hlboká, Krajná, Lúčna, M. Matunáka, Mýtna, Podhájska, Pod kopcom č. 50-66 (párne), č. 61-75 (nepárne), Poľovnícka, Pri hrádzi, Slávičia, Slnečná, Tatranský priechod, Topoľová
Volebný obvod č. 3 tvoria okrsky: 10, 12, 13, 14, 15, 21

Okrsok č. 10 - volebná miestnosť v ZŠ na Hradnej ulici
: T. Vansovej

Okrsok č. 12 - volebná miestnosť v MŠ na Šoltésovej ulici: Šoltésovej

Okrsok č. 13 - volebná miestnosť v MŠ-Óvoda na Ul. P. Blahu: Jazdecká

Okrsok č. 14 - volebná miestnosť v CVČ Pyramída na Jánošíkovej ulici: Jánošíkova, Kasárenská, Kvetná, Lesná, Ružová dolina

Okrsok č. 15 - volebná miestnosť v ZŠ na Ul. G. Bethlena: G. Bethlena č. 17-71 (nepárne)

Okrsok č. 21 - volebná miestnosť v ZŠ na Nábrežnej ulici: Bitúnková, Nábrežná č. 12, 14, 16, Tajovského
Volebný obvod č. 4 tvoria okrsky: 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24

Okrsok č. 16 - volebná miestnosť v ZŠ na Ul. G. Bethlena
: G. Bethlena č. 1-15 (nepárne), G. Bethlena č. 2E-50 (párne)

Okrsok č. 17- volebná miestnosť v ZŠ na Nábrežnej ulici: Nábrežná č. 3-51 (nepárne)

Okrsok č. 18 - volebná miestnosť v ZŠ na Nábrežnej ulici: Nábrežná č. 53-93 (nepárne)

Okrsok č. 19 - volebná miestnosť v Spojenej škole s org. zlož. SPŠE S. A. Jedlika a OA na Komárňanskej ul. 28: Boženy Němcovej, Nábrežná č. 2-10 (párne), Turecká

Okrsok č. 20 - v Spojenej škole s org. zlož. SPŠE S. A. Jedlika a OA na Komárňanskej ul. 28: Nábrežná č. 26-48 (párne), Nábrežná č. 95-99 (nepárne)

Okrsok č. 23 - volebná miestnosť v zasadacej miestnosti Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. oštepný závod Nové Zámky na Ľanovej ulici: Bajčská cesta, Bešeňovská cesta, Budovateľská, Dolná, Dvorská cesta, Ďumbierska, Jantárová, Janov dvor, J. Murgaša, Komárňanská cesta, Konopná, Koralová, Ľanová, Nábrežná 18-22A (párne), Nesvadská cesta, Pri skladoch, Športová, Továrenská, Veľká Ragoňa, Viničná, Zelená

Okrsok č. 24 - volebná miestnosť v ZŠ na Mostnej ulici: Komárňanská, F. Kapisztóryho
 Volebný obvod č. 5 tvoria okrsky: 22, 28, 29

Okrsok č. 22 - volebná miestnosť v Spojenej škole na Ul. F. Rákócziho 5
: Banskobystrická, Bernolákovo námestie, Björnsonova, Bratov Baldigarovcov, Česká bašta, Forgáchova bašta, F. Rákócziho, M. Flengera, Hlavné námestie, Hollého, L. Kassáka, Kostolná, Kraskova, Kukučínova, Majzonovo námestie, M. Oláha, Nám. Františkánov, P. Várdayho, Pod kalváriou, Radničná, Tolstého, Žerotínova bašta a občania s trvalým pobytom Nové Zámky

Okrsok č. 28 - volebná miestnosť v Gymnáziu na Ul. M. R. Štefánika: ulice: Gogoľova, M. R. Štefánika č. 1-45 (nepárne), 2-52 (párne), Nám. Gy. Széchenyiho, Pri gymnáziu

Okrsok č. 29 - volebná miestnosť v MŠ-Óvoda na Ul. P. Blahu: P. Blahu, Roľnícka, S. H. Vajanského č. 1-21 (nepárne)
 Volebný obvod č. 6 tvoria okrsky: 2, 26, 27, 30, 31, 32

Okrsok č. 2 - volebná miestnosť v ZŠ G. Czuczora s VJM – vchod z Andovskej ulice
: Cisárska bašta, Nám. slobody, Petőfiho, Pod baštou, Šafárikova

Okrsok č. 26 - volebná miestnosť v Gymnáziu P. Pázmáňa s VJM, Letomostie 3: T. G. Masaryka

Okrsok č. 27 - volebná miestnosť v Gymnáziu P. Pázmáňa s VJM, Letomostie 3: SNP

Okrsok č. 30 - volebná miestnosť v Dennom centre seniorov na Podzámskej ulici: Ernestova bašta, Lastovičia, Letomostie, Podzámska, Pribinova

Okrsok č. 31 - volebná miestnosť v Dennom centre seniorov na Podzámskej ulici: Ďorocká, Lécka

Okrsok č. 32 - volebná miestnosť v ZŠ na Devínskej ulici: Devínska, Dostojevského, Javorová, Jesenského, Jiráskova, J. M. Hurbana, Krátka, Komjatická, Magnóliová, M. M. Hodžu, Nám. P. O. Hviezdoslava, Pod lipami, Rázusova, Sládkovičova, Svätoplukova, Výpalisko, Železná, Žofijská
Volebný obvod č. 7 tvoria okrsky: 25, 33, 34, 35, 36, 37

Okrsok č. 25 - volebná miestnosť v ZŠ na Mostnej ulici
: Mostná, Novomestská, Sihoť sv. Alžbety

Okrsok č. 33 - volebná miestnosť v ZUŠ na ulici SNP: Medzimlynie, M. R. Štefánika č. 47-81 (nepárne), M. R. Štefánika č. 54-80 (párne), Nám. republiky, Tyršova

Okrsok č. 34 - volebná miestnosť v ROS na ul. SNP: Cyrilometódska č. 2-14 (párne), Ľ. Štúra

Okrsok č. 35 - volebná miestnosť v ZŠ na Devínskej ulici: Cyrilometódska č. 15-35 (nepárne), Cyrilometódska č. 16-48 (párne)

Okrsok č. 36 - volebná miestnosť na Šurianskej ul. 5: Bezručova, Heydukova, Hviezdoslavova, Kollárova, Komenského, Nitrianske nábrežie, Pri ramene, Pri Zúgove, Šurianska, Wolkerova, Železničiarska, Zúgov

Okrsok č. 37 - volebná miestnosť na Šurianskej ul. 5: Detvianska, Husova, Húlska, Hrebíčková, Oravská, Nový svet, Palackého, Piesočná, Pohronská, Považská, Strečnianska, Trhová, Vinohrady
Koho budete voliť do krajského zastupiteľstva v Nitre?

2022-09-21   Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu a poslancov zastupiteľstva NSK
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x