Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  22-11-17   1,190  
0
Tak ako niet nezaujímavejšieho čítania než včerajšie noviny, ani volebné výsledky mesiac po ich zverejnení nie sú príliš zaujímavé. Napriek tomu analýza podrobných dát z volebných okrskov môže dať odpovede, ktoré nie sú na prvý pohľad zrejmé. Predovšetkým je dobre viditeľné, že poslanci nemajú rovnako silné mandáty, keďže v 1. obvode reprezentujú 4.700 voličov, kým v obvode č. 5 iba 2.000. To znamená že váha hlasu voliča z 5. obvodu je viac ako dvojnásobná v porovnaní s voličom v 1. obvode.  

Rovnako vidieť že obvody 1 a 3 sú pomerne homogénne a poradie kandidátov bolo v okrskoch rovnaké, kým v ostatných obvodoch výsledky kandidátov v okrskoch kolísali.  Len dvaja kandidáti získali viac ako 20% hlasov vo svojich obvodoch: P. Nagy viac ako 25% v 3. obvode, L. Štefánik 21% v 6. obvode.. V oboch obvodoch bol malý počet kandidátov, čo malo tiež vplyv na výsledok.

Zaujímavý je aj pohľad na hlasy odovzdané primátorským kandidátom. Výsledky O. Keina podľa okrskov kolísali od 49% do 67%, P. Podbehlého od 19% po 36%, E. Polereckej od 9% do 26%, E. Fazekašovej od 0% do 3%. V žiadnom okrsku sa nikomu z vyzývateľov nepodarilo poraziť O. Kleina, jeho pozície boli najsilnejšie v 3. volebnom obvode (sídlisko JUH).

Voľba poslancov mestského zastupiteľstva podľa volebných okrskov:
Volebný obvod č. 1
Okrsok č. 1 - volebná miestnosť v ZŠ G. Czuczora s VJM - vchod z Andovskej ulice: Andovská, Cintorínska, G. Czuczora, Holubyho, Holubičia, Jeruzalemská, J. Simora, Kmeťova, Levanduľová, Mesačná ulica, Pažitná, Poľná, Sitnianska, Svornosti, Školská, Západná, Zemiansky priechod
Okrsok č. 3 - volebná miestnosť v ZŠ G. Czuczora s VJM - vchod z Ul. G. Czuczora: Bazová, Čižmárska, Drozdia, Labutia, Fajková, Gúgska, Gúgsky priechod, Komočská cesta, Michalská bašta, Nám hrdinov, Nový Gúg, Okružná, Tabaková, Toskánska
Okrsok č. 4 - volebná miestnosť v ZŠ G. Czuczora s VJM - vchod z Ul. G. Czuczora: J. Kráľa, Tatranská
Okrsok č. 5 - volebná miestnosť v SOŠ dopravy a služieb na Jesenského ulici: Hliníková, Jarková, Jarná, Letná, Mederská, Medová, Moyzesova, Nevädzová, Nitrianska cesta, Platanová, Pod záhradami, Rozmarínová, Slovenská, Šulekova, Tichá, Tvrdošovská cesta, Piritovská alej, Pod hviezdami, Západ slnka, Včelárska, Zelená alej, Zdravotnícka


Volebný obvod č. 2
Okrsok č. 6 - volebná miestnosť v ZŠ na Hradnej ulici
: Hradná, Nová, Orechový sad, Orgovánová, Pod kopcom č. 1-59 (nepárne), č. 2-48 (párne), S. H. Vajanského 75-81 (nepárne)
Okrsok č. 7 - volebná miestnosť v ZŠ na Hradnej ulici: Bočná, S. H. Vajanského č. 2-88 (párne)
Okrsok č. 8 - volebná miestnosť v ZŠ na Hradnej ulici: Čerešňová, Dostihová, Dubová, Hájová, Jazerná, Jelenia, Krížna, Riečna, Robotnícka, Rovná, Strelecká, Štrková, Trávna, Zálesná
Okrsok č. 9 - volebná miestnosť v ZŠ na Hradnej ulici: S. H. Vajanského č. 23-73 (nepárne)
Okrsok č. 11 - volebná miestnosť v MŠ na Šoltésovej ulici: A. Jedlika, Agátová, Brezová, Hlboká, Krajná, Lúčna, M. Matunáka, Mýtna, Podhájska, Pod kopcom č. 50-66 (párne), č. 61-75 (nepárne), Poľovnícka, Pri hrádzi, Slávičia, Slnečná, Tatranský priechod, TopoľováVolebný obvod č. 3
Okrsok č. 10 - volebná miestnosť v ZŠ na Hradnej ulici: T. Vansovej
Okrsok č. 12 - volebná miestnosť v MŠ na Šoltésovej ulici: Šoltésovej
Okrsok č. 13 - volebná miestnosť v MŠ-Óvoda na Ul. P. Blahu: Jazdecká
Okrsok č. 14 - volebná miestnosť v CVČ Pyramída na Jánošíkovej ulici: Jánošíkova, Kasárenská, Kvetná, Lesná, Ružová dolina
Okrsok č. 15 - volebná miestnosť v ZŠ na Ul. G. Bethlena: G. Bethlena č. 17-71 (nepárne)
Okrsok č. 21 - volebná miestnosť v ZŠ na Nábrežnej ulici: Bitúnková, Nábrežná č. 12, 14, 16, Tajovského


Volebný obvod č. 4
Okrsok č. 16 - volebná miestnosť v ZŠ na Ul. G. Bethlena: G. Bethlena č. 1-15 (nepárne), G. Bethlena č. 2E-50 (párne)
Okrsok č. 17- volebná miestnosť v ZŠ na Nábrežnej ulici: Nábrežná č. 3-51 (nepárne)
Okrsok č. 18 - volebná miestnosť v ZŠ na Nábrežnej ulici: Nábrežná č. 53-93 (nepárne)
Okrsok č. 19 - volebná miestnosť v Spojenej škole s org. zlož. SPŠE S. A. Jedlika a OA na Komárňanskej ul. 28: Boženy Němcovej, Nábrežná č. 2-10 (párne), Turecká
Okrsok č. 20 - v Spojenej škole s org. zlož. SPŠE S. A. Jedlika a OA na Komárňanskej ul. 28: Nábrežná č. 26-48 (párne), Nábrežná č. 95-99 (nepárne)
Okrsok č. 23 - volebná miestnosť v zasadacej miestnosti Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. oštepný závod Nové Zámky na Ľanovej ulici: Bajčská cesta, Bešeňovská cesta, Budovateľská, Dolná, Dvorská cesta, Ďumbierska, Jantárová, Janov dvor, J. Murgaša, Komárňanská cesta, Konopná, Koralová, Ľanová, Nábrežná 18-22A (párne), Nesvadská cesta, Pri skladoch, Športová, Továrenská, Veľká Ragoňa, Viničná, Zelená
Okrsok č. 24 - volebná miestnosť v ZŠ na Mostnej ulici: Komárňanská, F. Kapisztóryho


Volebný obvod č. 5
Okrsok č. 22 - volebná miestnosť v Spojenej škole na Ul. F. Rákócziho 5: Banskobystrická, Bernolákovo námestie, Björnsonova, Bratov Baldigarovcov, Česká bašta, Forgáchova bašta, F. Rákócziho, M. Flengera, Hlavné námestie, Hollého, L. Kassáka, Kostolná, Kraskova, Kukučínova, Majzonovo námestie, M. Oláha, Nám. Františkánov, P. Várdayho, Pod kalváriou, Radničná, Tolstého, Žerotínova bašta a občania s trvalým pobytom Nové Zámky
Okrsok č. 28 - volebná miestnosť v Gymnáziu na Ul. M. R. Štefánika: ulice: Gogoľova, M. R. Štefánika č. 1-45 (nepárne), 2-52 (párne), Nám. Gy. Széchenyiho, Pri gymnáziu
Okrsok č. 29 - volebná miestnosť v MŠ-Óvoda na Ul. P. Blahu: P. Blahu, Roľnícka, S. H. Vajanského č. 1-21 (nepárne)


Volebný obvod č. 6
Okrsok č. 2 - volebná miestnosť v ZŠ G. Czuczora s VJM – vchod z Andovskej ulice: Cisárska bašta, Nám. slobody, Petőfiho, Pod baštou, Šafárikova
Okrsok č. 26 - volebná miestnosť v Gymnáziu P. Pázmáňa s VJM, Letomostie 3: T. G. Masaryka
Okrsok č. 27 - volebná miestnosť v Gymnáziu P. Pázmáňa s VJM, Letomostie 3: SNP
Okrsok č. 30 - volebná miestnosť v Dennom centre seniorov na Podzámskej ulici: Ernestova bašta, Lastovičia, Letomostie, Podzámska, Pribinova
Okrsok č. 31 - volebná miestnosť v Dennom centre seniorov na Podzámskej ulici: Ďorocká, Lécka
Okrsok č. 32 - volebná miestnosť v ZŠ na Devínskej ulici: Devínska, Dostojevského, Javorová, Jesenského, Jiráskova, J. M. Hurbana, Krátka, Komjatická, Magnóliová, M. M. Hodžu, Nám. P. O. Hviezdoslava, Pod lipami, Rázusova, Sládkovičova, Svätoplukova, Výpalisko, Železná, Žofijská


Volebný obvod č. 7
Okrsok č. 25 - volebná miestnosť v ZŠ na Mostnej ulici: Mostná, Novomestská, Sihoť sv. Alžbety
Okrsok č. 33 - volebná miestnosť v ZUŠ na ulici SNP: Medzimlynie, M. R. Štefánika č. 47-81 (nepárne), M. R. Štefánika č. 54-80 (párne), Nám. republiky, Tyršova
Okrsok č. 34 - volebná miestnosť v ROS na ul. SNP: Cyrilometódska č. 2-14 (párne), Ľ. Štúra
Okrsok č. 35 - volebná miestnosť v ZŠ na Devínskej ulici: Cyrilometódska č. 15-35 (nepárne), Cyrilometódska č. 16-48 (párne)
Okrsok č. 36 - volebná miestnosť na Šurianskej ul. 5: Bezručova, Heydukova, Hviezdoslavova, Kollárova, Komenského, Nitrianske nábrežie, Pri ramene, Pri Zúgove, Šurianska, Wolkerova, Železničiarska, Zúgov
Okrsok č. 37 - volebná miestnosť na Šurianskej ul. 5: Detvianska, Husova, Húlska, Hrebíčková, Oravská, Nový svet, Palackého, Piesočná, Pohronská, Považská, Strečnianska, Trhová, Vinohrady


Voľba primátora mesta podľa volebných okrskov:
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x