Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  22-12-11   739  
0
Daniel Pipes 1997-ben írta monográfiaját, magyarul 2007-ben jelent meg és mindmáig érvényes mondanivalót közvetít olvasója felé. Feltérképezi az összeesküvés-elméleteket 1789-től és az összeesküvés-alapú személyiség ismertetőjeleit. Maga a szerző Lengyelországból Amerikába települt zsidó bevándorlók leszármazottja. Édesapja Richard Pipes a Harvard egyetem történész-professzora volt, akinek kutatási területete Oroszország történelme. Bár a könyv - kiadása idejének okán - nem foglalkozik a Covid járvány mentén dívó oltás-ellenes mozgalommal, sem pedig a jelenlegi orosz propaganda által szított összeesküvés elméletekkel, ezeket a jelenségeket is segít megérteni.  

A könyv magyar kiadása idején egy kíváló ismertetés jelent meg a HVG-ben Pelle János tollából:

Az összeesküvés elméletek diszkrét bája

A New York-i Columbia Egyetem professzorának, Daniel Pipesnak 1997-ben íródott műve nemrég magyarul is megjelent Összeesküvések- A paranoia évezredes története címmel. Gazdag volt az elmúlt 20 év termése is: politikai célzatosság húzódott olyan hiedelem mögött, miszerint a Nyugat tudatosan terjeszti az AIDS-et a fejlődő országokban, és ihlette a „biztos értesülést”, miszerint a Világkereskedelmi Központ lerombolása a CIA aknamunkája volt.

„Valaki megszólal: mindennek a zsidók és a biciklisták az okai. Miért a biciklisták? – kérdezi a másik”. E régi pesti vicc tulajdonképpen egy összesküvés elméletet illusztrál. Ezekek az elméleteknek eredt a nyomába Daniel Pipes, tíz éve publikált, Magyarországon csak nemrég megjelent könyvében. (Amúgy A paranoia évezredes története - cím csak a magyar fordításban szerepel, Pipesnak esze ágában nem volt azt a címet adni, hiszen könyve "csupán" az 1789-től számított két évszázad politikai rögeszméit elemzi).

Pipes részletesen foglalkozik a szabadkőműves-összeesküvésről szóló hiedelmek keletkezésével és sorsával. Ez a hiedelem a 19. században fokozatosan bővült, kiterjedt Amerikára is, majd összefonódva a világméretű zsidó konspiráció mítoszával, az orosz nyelvben megszülte a zsidomanszontvo (zsidó-szabadkőművesség) kifejezést. Pedig éppenséggel a zsidókra Augustin de Barruel, „a sátáni szabadkőművesség” elméletének megalapozója egykor még ügyet sem vetett. A volt jezsuita a francia forradalom terrorja elől emigrált Angliába, s ott 1797-98-ban jelentette meg művét, Emlékirat a jakobinizmus történetéből címmel. Ebben a forradalom irányíthatatlan és borzalmas történéseiért három csoportot tett felelőssé: az enciklopédistákat, a szabadkőműveseket, és a bajor illuminátusok rendjét. A forradalmat, mint valami gigantikus összeesküvést ábrázolta, amelynek résztvevői a keresztény vallás, az állam és a magántulajdon elpusztítását tekintették legfőbb céljuknak. Logikáját a kortársak és a következő nemzedékek tagjai közül sokan átvették, igyekeztek magyarázó elvként a saját koruk eseményeire is kiterjeszteni.

Kétségtelenül léteztek titkos társaságok a francia forradalom idején. A „forradalmár összeesküvők” prototípusa Auguste Blanqui volt, aki élete legnagyobb részét börtönben töltötte, de amikor szabadlábon volt, aktív szerepet játszott a 19. század francia forradalmaiban, 1830 júliusától a párizsi kommünig. Titkos csoportokba szerveződtek az olasz carbonarik és az orosz narodnyikok is. Ám ezek a csoportok az események alakulásában többnyire nem játszottak említésre méltó szerepet.

A huszadik században  Lenin viszonya az összeesküvések elméletéhez és gyakorlatához „kétarcú” volt. Egyrészt Marxot követve kíméletlenül bírálta Európa fejlett országainak hivatásos konspirátorait, másrészt viszont az elmaradott Oroszországban természetesnek találta e módszereknek az átvételét. A bolsevik párt az illegális sejtek mintájára épült fel, tagjaitól pedig teljes titoktartást, feltétel nélküli engedelmességet követelt. Máig nem tudni pontosan, vajon utódja, Sztálin, hitt-e komolyan a fiatal szovjet államra leselkedő, összeesküvésekben testet öltő veszélyben, vagy pedig csak jó ürügyet talált arra, hogy likvidálja potenciális vetélytársait, illetve megtisztítsa a szovjet társadalmat az „osztályellenségtől”. Hitler is gyakran emlegette a német nép ellen szőtt „judeo-plutokrata-bolsevik konspirációt, de valószínűleg patologikus antiszemitizmusa rejtőzött mögötte, és valójában nem hitt effajta összeesküvések lehetséges voltában.

Pipes leírja azt a pszichológiai folyamatot, amely az összeesküvés-rögeszme beágyazottságához vezet: kezdetben a rögeszme hirdetőjének nem kell hinnie saját teóriájában, elég, ha kifelé úgy tűnik, hisz benne – a hit megjátszása többet számít, mint az őszinte meggyőződés. Ezután az illetőt elragadja a hév, hinni kezd a saját csalásában – és már maga is meg van győződve: az igazságot hirdeti.

Pipesnak érdekes teóriája van a szélsőjobbos és szélsőbalos összeesküvés-elméletekről.  A szélsőjobbos összeesküvés elméleteket gyártó bőrfejűek, neonácik, vagy hasonló csoportok a zsidókról és titkos társaságok tagjairól fejtik ki elmeszüleményeiket, nyíltan uszító, színvonaltalan lapokban, weboldalakon. Ezek az emberek történelemről, teológiáról, pénzügyekről és egyéb összetett témákról szónokolnak, amelyhez nem sok közük van.

A szélsőbalos konspirációs elméletek - legalábbis, amelyeket a szerző annak tekint  -  ezzel szemben színvonalas kiadványokban jelennek meg, hangvételük visszafogottabb. Pipes többek között Noam Chomskyt, a zseniális nyelvészt, az MIT (Massachusettes Institute of Technology) kutatóját említi, mondván, szerinte a világon minden rosszért, a környezetszennyezésért, a militarizmusért, a szegénységért, a lelki elidegenedésért, a drog terjedéséért az USA kormánya felelős. Washington manipulálja a hangadó médiát, hogy megbénítsa a munkások forradalmi potenciálját, támogatja az egyetemi posztmodernizmust, hogy összezavarja a fiatalokat, ösztönzi a profi sportot, hogy elterelje a figyelmet az igazán égető társadalmi problémákról. Az USA mögött vállalatóriások, főként gonosz fegyverkereskedők állnak, akik a közvéleményt a hidegháborús fantazmagóriával etetik, állítja Chomsky, legalábbis Pipes interpretációjában.

A legújabb összeesküvés elméletek egyik pregnáns példája az „AIDS-t tudatosan terjesztő” bolgár ápolónők máig le nem zárt ügye Líbiában. Újabb teóriák születtek szeptember 11. után is. Ezek szerint a World Trade Centert nem a fanatikus iszlám terroristák rombolták le, hanem a zsidók, az FBI, a CIA, Bush elnök kommandója, a Republikánus Párt titkos különítménye  - a nem kívánt rész törlendő.

A pusztító rögeszmék sokak számára vonzóak, könnyen fogyaszthatók, akár a közgondolkodást is meghatározhatják. Miindig akadnak tébolyult fanatikusok, vagy éppen hidegen számító politikusok, akik tudatosan rájátszanak e téveszmékre, így tudják ugyanis a közvéleményt mozgósítani, és ezzel saját hatalmukat körülbástyázni.

Pelle János

Az összeesküvés-elméletek kronológiája a Watson.sk portálon:


 
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
08:46:00 A hét könyve: Daniel Pipes: Összeesküvések: a paranoia évezredes története (Agave Könyvek Bp. 2007)... [2022-12-11; 739 x]
08:44:55 Mapa sociálnych inovátorov [2023-08-20; 1,618 x]
08:41:25 Kniha týždňa: Jim Kwik, Myseľ bez hraníc (Tatran Brat. 2021) [2023-03-30; 718 x]
08:36:40 Reakcia čitateľa na článok o veternych elektrárňach [2024-04-11; 196 x]
08:35:41 Kauza mestskej skládky: Vyjadrenie žalobcu v 2. kole [2023-05-13; 1,036 x]
08:33:12 Egy csésze kávé Répásy Zsolt fotóssal [2015-09-29; 4,891 x]
08:30:34 Mesto má ďalší prehratý spor. Kauza pokazenej dražby Holotovho domu z r. 2008 skončila katastrofou p... [2022-05-23; 1,972 x]
08:26:27 Magyarnak lenni a nagyvilágban: Flaskay Dániel a magyar Maugli története [2023-03-16; 1,340 x]
08:22:26 Az idén április 26-án rendezik a Komáromi Imanapot [2015-04-19; 3,107 x]
08:21:34 Novozámocké príbehy / Érsekújvári történetek: Neuskutočnená dražba Holotovho domu / A Holota-ház meg... [2015-02-27; 5,914 x]
08:20:49 Őrizzük és adjuk tovább emlékeinket [2015-08-24; 2,766 x]
08:14:58 Digitalizované periodiká z obdobia 1914-1918 na portáli Slovenskej národnej knižnice [2021-04-12; 2,920 x]
08:04:16 Relácia Pod lampou s Evou Polereckou a Zsoltom SImonom [2024-03-30; 513 x]
08:03:34 Ak ma zabili, je to dôkaz toho že sme silní. Nevzdávajte sa! [2024-02-18; 402 x]
08:02:10 A magyarországi médiaháború története [2022-12-27; 797 x]
08:01:23 Trefa do čierneho. Progresívne Slovensko natočilo volebné video s L. Borbélyom [2023-09-17; 1,882 x]
07:56:50 Budova VUNARU má 40 rokov... [2023-09-20; 1,278 x]
07:54:58 Obec Dömös a roklina RÁM [2010-09-23; 5,072 x]
07:44:02 Kriminalita v kraji podľa hlásení Krajského veliteľstva Policajného zboru za obdobie apríl 2008 - ap... [2018-03-31; 16,997 x]
07:42:31 6. novozámocký protestný míting [2024-04-08; 371 x]
07:40:54 Kostlivec v skrini zahrkotal - skončí mesto hru na schovávačku s dražiteľmi Holotovho domu? [2017-12-08; 5,082 x]
07:29:28 Csemadok verzus Kultúrkorzo - Ako to vidím ja [2015-07-10; 5,197 x]
06:54:28 V súvislosti s pripravovanou výmenou riaditeľa úradu práce bijú zamestnanci na poplach: nechcú aby S... [2020-07-27; 5,973 x]
06:31:20 Magyarnak lenni a nagyvilágban: Sávolt Karolina, a 12-éves autodidakta képzőművész [2023-04-02; 3,831 x]
06:10:54 Kniha týždňa: Ján Lukačka a kol., Chronológia starších slovenských dejín, Prodama Brat. 2008... [2021-02-19; 2,851 x]
06:07:11 Ako byť aktívnym občanom v Nových Zámkoch? Diskusia v Hollywood Café v Kine Mier v stredu o 18:00... [2024-03-26; 436 x]
05:31:00 Dr. Daniel Rapant, Maďarónstvo Bernolákovo (1929) / Bernolák magyarpártisága (1929) [2011-11-30; 7,929 x]
05:06:38 Egy nádszegi tanító, aki nem értett a szóból. Az Agócs Béla dosszié (61 cikk) [2013-08-27; 15,466 x]
05:04:03 Zúgov 2? Veterným elektrárňam sme zatiaľ unikli o vlások [2024-04-04; 672 x]
04:14:01 Rukoväť pre výber kandidátov do komunálnych volieb v Nových Zámkoch [2018-11-04; 6,797 x]
03:36:24 Zatrpknutí bojovníci - Miroslav Dolejší [2024-03-18; 298 x]
02:37:57 Prejavy na podporu RTVS a slobody slova na 5. protestnom zhromaždení v Nových Zámkoch [2024-03-21; 623 x]
02:19:47 Výsledky prvého kola prezidentských volieb v novozámockom okrese [2024-03-25; 581 x]
02:02:53 Po stopách kauzy podpáleného auta seredského novinára z roku 2016 [2024-02-28; 379 x]
01:58:20 Novým lídrom ruskej opozície je Júlia Navaľná [2024-02-27; 288 x]
01:35:13 Korupčná kauza z éry socializmu a jej súvislosti: Prípad Babinský [2023-12-25; 1,002 x]
01:27:33 Dôstojný priebeh pietnej spomienky na zavraždného novinára a jeho snúbenicu [2024-02-22; 518 x]
01:14:13 Címlaplány - Szeredy (Sztredová) Krisztina énekművész, szoprán operaénekes [2022-10-14; 2,357 x]
01:13:15 Autor týždňa: Nassim Nicholas Taleb (nar. 1960) [2024-02-26; 227 x]
01:08:19 Juraj Smatana: Moje najmilšie civilizačné kolapsy (2011) [2024-02-28; 238 x]
00:52:51 Štb v Nových Zámkoch v rokoch 1980-1990 [2024-02-21; 751 x]
00:52:41 5. protestný míting v Nových Zámkoch sa uskutoční v stredu 20.03.2024 o 18:00 na Hlavnom námestí... [2024-03-18; 514 x]
00:10:25 Pokud někdo poradí, jak donutit Bytkomfort aby plnil své povinnosti, budu vděčná... [2024-03-03; 676 x]
00:07:37 Dnes na námestí v Nových Zámkoch už viac ako 150 ľudí [2024-01-25; 1,281 x]
00:07:13 Kauza rekonštrukcie Kina Mier. Správa hlavnéhio kontrolóra o dodržiavaní Zmluvy medzi Mestom Nové Zá... [2018-06-22; 3,703 x]
00:05:20 Známy prieskumník Ivan Donoval natočil videá o dvoch strašidelných objektoch v Nových Zámkoch... [2024-02-20; 616 x]
00:00:12 Krátka správa z prvého tohtoročného zastupiteľstva [2024-02-29; 991 x]
00:00:07 Ako byť aktívnym občanom (diskusia v Nových Zámkoch) [2024-03-29; 379 x]
23:52:41 Hasičský a záchranný zbor informuje [2010-10-20; 2,273 x]
23:49:33 Uctenie si pamiatky Jána a Martiny 21. februára 2024 o 18.00 hod. na Hlavnom námestí v NZ [2024-02-14; 594 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x