Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  22-12-14   1,232  
0
Na záver dnešného zastupiteľstva v bode Rôzne viceprimátor Štefánik len akoby mimochodom informoval, že je konateľom spoločnosti Bytkomfort a pred dvomi týždňami vydali tlačovú správu o tom, že ak nezasiahne vláda, cena tepla pre novozámocké byty napojené na Centrálny zdroj tepla môže vzrásť o 140%. Vláda za uplynulé dva týždne nezasiahla, avšak v piatok vydal regulačný úrad ÚRSO rozhodnutie o určení ceny tepla, podľa ktorého má byť cena tepla v Nových Zámkoch v roku 2023 v porovnaní  s rokom 2022 vyššia o 141%. P. Štefánik sa domnieva, že to je minimálna cena a Bytkomfort nemôže faktúrovať menej. A súčasne sa spolieha na deklaráciu vlády, že teplo nepôjde hore o viac ako 15%...  

Do svojho vystúpenia vložil krátke expozé o tom, že najvyššia cena elektrickej energie - forwardového produktu v minulom roku dosiahla 1005 Eur/MWh "zatiaľ čo bežná trhová cena komodity pre forwardové produkty bola okolo 50 Eur a momentálne je okolo 400 Eur, plynu okolo 160 Eur a toto sú náklady ktoré vstupujú do ceny tepla", ktoré zakončil lapidárnym "My musíme platiť SPP za plyn, lebo neviem čo by sa stalo, keby neplatíme."

To všetko by nás - novozámockých divákov - vôbec nemuselo znepokojovať, keďže veríme, že Bytkomfort žiadnu elektrinu-forwardový produkt za 1005 Eur/MWh nekupoval. Za akú cenu, čo a kedy Bytkomfort kupuje, prípadne si na 40 rokov zapožičiava, si p. konateľ s p. primátorom nechávajú pre seba, nikdy sa tým verejnosti nezdôverovali, preto ani nerozumieme, prečo nás s tým teraz p. viceprimátor obťažuje...

Bez toho, aby ho niekto žiadal, sa tiež pustil do nesúsvislej prednášky o fixnej a variabilnej zložke ceny tepla. "Náklady vo fixnej zložke sa nám nezvyšujú. Resp. sa zvýšila trošku jednotková cena fixnej zložky, Lebo cena pozostáva z variabilnej a fixnej zložky, ale nechcem sa tu tomu venovať... Možno sa málo zvýšila jednotková cena fixnej zložky, ale to len kvôli tomu, že sa zmenil regulačný príkon kvôli tomu, že sa spotreba tepla znižuje a  tým pádom sa náklady fixnej zložky na pomer odobratého tepla sa trošičku zvyšujú, ale tam sa nezvyšujú, jednoducho sa zvyšujú náklady na plyn, el. energiu a drevnú štiepku..."

Na záver p. konateľ vyzval vládu aby zasiahla. A keďže verí že sa tak stane, tak v pondelok už aj zvolal stretnutie najväčších správcov bytov vmeste (ktorí to len môžu byť a koľko asi faktúrujú za teplo rôzni správcovia?) a dohodli sa, že začnú posielať domácnostiam predpisy zálohových platieb zvýšené o 15% v položke dodávka tepla.

Miestami sme počas vystúpenia p. konateľa strácali niť, ale to najmä z dôvodu, že všetky čísla a súvislosti sú obchodným tajomstvom p. viceprimátora s p. primátorom a verejnosť prostredníctvom svojich volených zástupcov nikdy nemala možnosť preskúmať hospodárenie Bytkomfortu, ani rozhodnutia p. konateľa.

Nepoznáme pomer plyn-štiepka na vyrobenom teple, nerozumieme prečo Bytkomfort nakupuje elektrickú energiu, keď ju môže vyrábať, nevieme odkiaľ a koľko drevnej štiepky nakupuje, za akých podmienok sa čerpajú úvery pre bytové domy na zateplenie, kto sú dodávatelia, kto ich vyberal a pod. Nerozumieme prečo si p. primátor myslí že nemôže šetriť energie inštalovaním solárnych panelov na obecných budovách a miesto toho na úver nanovo vydláždil hlavné námestie.

Nerozumieme ani ako môže byť dodávateľ tepla správcom bytových domov, keď ide o priamy konflikt záujmov a dodávateľ tepla má záujem na zvyšovaní a nie znižovaní spotreby. Domnievame sa, že práve preto v NZ nie sú solárne panely na strechách panelákov...

Ale hlavne nerozumieme, ako môže byť p. Štefánik konateľom energetickej firmy bez akýchkoľvek skúseností či kvalifikácie v danej oblasti...

65% Novozámčanov sa nezaujíma o dianie v samospráve a nešlo voliť. Ďalších 20% si myslí, že spôsob akým p. Klein a Štefánik vedú mesto a riadia mestské firmy je OK. Nuž bude treba zaplatiť účet...

Sledujte od časovej značky 01:41:50 záznamu tu: https://fb.watch/hq1F6ZpFPZ/
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x