Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  23-01-14   654  
0
Autorská dvojica Erik Brynjolfsson a Andrew McAfee sa začala venovať téme sociálnych zmien vyvolaných digitálnou revolúciou v knižke Race Against the Machine ktorá vyšla v roku 2012 s podnadpisom Ako digitálna revolúcia urýchľuje inovácie, zvyšuje produktivitu a nezvratne mení zamestnanosť a ekonomiku. Erik je profesorom na MIT, šéfuje Center for Digital Business, kde pracuje aj Andrew. Druhý věk strojů (vyšiel pôvodne po dnázvom The Second Machine Age v r. 2014)  je rozpracovaním a rozśírením záberu prvotiny.  

V centre skúmania autorov je technický pokrok a jeho vplyv na zámenu pracovnej sily robotmi. Začalo to robotickými montážnymi linkami, rezervačnými systémami, digitálnymi fotografiami (v tejto oblasti bol míľnikom krach firmy Eastman Kodak). Vývoj pokračuje ďalej smerom k aplikáciám, ktoré boli donedávna považované za doménu ľudí: od šachového automatu Deep Blue až po autonómne vozidlá.

Za kľúčový efekt považujú autori exponenciálny rast, trvalé zdvojnásobovanie, rýchlosť rastu technológií prvýkrát popísaný Moorovým zákonom o zdvojnásobovaní výkonu procesorov každý rok. Ľudia nie sú k takým akceleráciám zvyknutí a na úrovni intuície si neuvedomujú ako rýchlo krivka rastie. Ako príklad sa uvádza legenda o indickom vynálezcovi šachov, ktorého chcel cisár odmeniť ryžou uloženou na šachovnici, kde každé políčko malo obsahovať dvojnásobok zrniek predchádzajúceho. Na 32. políčku prvej polovice šachovnice by však museli byť už 2 miliardy zrniek a preto sa "druhá polovice šachovnice" používa ako symbol nepredstaviteľne veľkých čísiel.

Druhý významný efekt je sieťovanie, kde autori ako príklad uvádzajú aplikáciu Waze. Jej hopdnota spočíva v tom, ako veľa účastníkov premávky je do nej zapojených. Nie sme ďaleko os stavu keď budú digitálne prepojení všetci ľudia na planéte.

Tretí efekt je kopírovateľnosť digitálnej informácie s prakticky nulovými nákladmi. Informácia je tovar, ktorý sa líši od materiálneho tovaru tým, že ho možno distribuovať prakticky zadarmo. A odtiaľ je už iba kúsok, aby bola i jeho cena zadarmo - už dnes je množstvo dát za ktoré používatelia neplatia - napr. mapy fy Google alebo GPS signál zo satelitov americkej vlády.

Štvrtý efekt je kumulovanie znallostí. Kým český Ottův slovník naučný obsahoval 186 tis. hesiel, česká wikipédia mala v r. 2015 už 311  tis. článkov (anglická verzia 4.5 mil.)

Piaty efekt je vznik nových inovácií kombináciou existujúcich prvkov, skôr než nejakými novými fundamentálnymi objavmi. Tým sa stáva kompletnou charakteristika digitálnej exponenciálnej a kombinatorickej inovácie, na ktorej sú založené najnovšie výdobytky. Inovácia je tiu definovaná ako "uvedenie technologickej alebo organizačnej novinky na trh".

Skúmajúc sociálne dopady akcelerovaného technologického pokroku si autori všímajú, ako rastie rozpätie v mzdách ľudí. Okrem víťazov sú aj porazení a blahobyt víťazov rastie nielen vďaka inováciám a novým produktom, ale aj vďaka prerozdeľovaniu príjmu od stredných vrstiev ku hviezdam  - tzv. "superstars". Tento jav súvisí s tým, ako relatívne výhody vedú k absolútnej prevahe a víťaz berie všetko. Vzniká "sieťový efekt" - každý chce pužívať to, čo konkurencia. Čo sa týka distribúcie bohatstva, neplatí normálna krivka a víťaz betie neúmernú časť z príjmov (Paretovo pravidlo)

Investície do technológií sú sprevádzané investíciami do reštrukturalizácie procesov, v rámci ktorej sa eliminujú rutinné činnosti.
Činnosti ako také akutori rozdeľujú do štyroch kvadrantov - rutinné vs. nerutinné, kognitívne vs. manuálne. Je zrejmé že manuálne rutinné sa automatizujú ako prvé. Najmä činnosti spojené so spracovaním informácií sú dnes doménou strojov. Tvorba nových myšlienok, koncepcií, predstavivosť a rozpoznávanie vzorov v širokom rámci budú naďalej ostávať dominantou ľudí.
Autori venujú veľkú pozornosť školstvu, napr. školám Montessori, ktoré učia deti v rámci neštruktorovaného denného rozvrhu s dôrazom na kritické myslenie, menší rešpekt voči pravidlám a obmedzeniam a snahe o nachádzanie nových spôsobov vyriešenia úlohy.
Všímajúi si tiež rozšírenie online kurzov an Youtube - napr. Khan Academy, MITx, alebo MOOC (massive open online courses). Uvádzajú tiež experiment Sebastiana Thruna z Google, ktorý svoje prednášky na Stanforde vypublikoval na Youtube, kde ich zhliadlo 160 tisíc ľudí a v záverečnom teste sa najlepší účastník zo Stanfordu umiestnil až na 401. priečke.

V závere knihy autori formulujú svoje odporúčania:
1. Učte deti správnym spôsobom a využívajte pritom technológie ako je MOOC. Pomôžte chudobným deťom aby nezaostávali, najmä cez prázdniny.
2. Reštartujte startupy, znížte ich reguláciu
3. Prepájajte viac ľudí
4. Podporujte svojich vedcov
5. Pri stanovení cien sa zamerajte na konkrétny problém či príležitosť. Plaťte len za výsledky. Stanovte si ambiciózne ciele a nesnažte sa vopred odhadnúť, ktorý prístup uspeje. Stimulujte súkromný sektor k investíciám. Používajte medziodborový prístup. Motivujte účastníkov k riskovaniu.
6. Modernizujte infraštruktúru. Využívanie nadaných ľudí z celého sveta.
7. Daňová politika a Základný príjem. Podľa Voltaire je význam práce je v tom ze chráni pred neresťami, biedou a nudou. Zaisťuje tiež pospolitosť, angažovanosť, dôstojnosť, zdravé hodnoty, životný poriadok. Indivíduu prináša autonómiu, majstrovstvo, zmysel a hrdosť. Strata práce na viac ako 6 mesiacov podkopáva duševné zdravie, sebaúctu, je porovnateľná so stratou blízkeho človeka. Dobrá práca sa stáva hlavným prianím ľudí na celom svete. Na živote spoločenstva sa vysoká lokálna nezamestnanosť prejavuje oveľa horšie viac ako chudoba. Zločinnosť, rozvody, nízká spoločenská organizácia - to všetko prináša život na podpore.
8. Chráňte kapitalizmus ako decentralizovaný hospodársky systém výroby a výmeny tovaru, kde väčšinu produkcie nevlastní vláda a jej výmena sa deje dobrovoľne a kde sa väčšinu cien neupravuje vláda ale sa vyvíjajú na základe ponuky a dopytu. Kapitalizmus prideľuje zdroje, vytvára inovácie, odmeňuje snahu a zaisťuje blahobyt. Nie je bez chýb, ale všetky alternatívy zlyhali a utopili sa v krvi. Je to podobné ako v prípade demokracie.

Autori formulujú tiež možné riziká:
1. "Systémové nehody" prepojených komplexbných systémov, kde z malých počiatočných chýb vznikne nepredvídateľný sled udalostí končiaci katastrofou.
2 Prepojené komplexné systémy ako lákavý cieľ pre zločincov a teroristov
3. Digitálna revolúcia ako nástroj v rukách autoritárskych režimov ku kontrole občanov
4. Nástup singuilarity - prevýšenie inteligencie ľudí strojmi. Rýchlosť pokroku by k nej mohla viesť už v roku 2045...
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
06:59:19 Kniha týždňa: Erik Brynjolfsson a Andrew McAfee, Druhý věk strojů. Práce, pokrok a prosperita v éře ... [2023-01-14; 654 x]
06:59:11 Na zastupiteľstve sa našiel kľúč. Má číslo 13... [2018-12-12; 3,707 x]
06:54:47 Po ovocí ich spoznáte... Predalo mesto pozemky za štvrtinovú cenu? [2020-10-27; 1,843 x]
06:54:03 Primátor si nespomína, kto mu staval bazén v čase keď podpisoval zmluvu na rekonštrukciu jazdiarne.... [2023-01-19; 1,445 x]
06:53:23 Ak ma zabili, je to dôkaz toho že sme silní. Nevzdávajte sa! [2024-02-18; 257 x]
06:53:17 Migračná kríza v Nových Zámkoch kulminuje... [2023-08-27; 1,809 x]
06:52:33 Krátke úvahy nad rozpočtom 2021... [2020-12-03; 1,587 x]
06:51:49 Zneužíval primátor právomoc verejného činiteľa? [2021-10-12; 2,449 x]
06:51:05 Az érsekújvári Czuczor Gergely Irodalmi és Kulturális Napok története / História literárno-kultúrnyc... [2013-01-05; 7,649 x]
06:50:29 Kniha týždňa: Peter Pomerantsev, Tohle není propaganda. Válka proti realitě (Dokořán Praha 2020)... [2023-05-04; 814 x]
06:50:20 Viete si predstaviť mesačný plat 7 tisíc Eur? Viceprimátor Štefánik ho má... A ktože ho tak štedro p... [2018-10-13; 15,773 x]
06:49:32 Čo vytiahol kúzelník z klobúka - návrh rozpočtu mesta na r. 2018 [2017-12-05; 4,123 x]
06:49:10 Tordon Ákos (1924 szept. 9. Érsekújvár - 2012. július 12. Budapest) [2012-08-29; 2,413 x]
06:43:38 Petícia proti soc. zariadeniu na Bratislavskej ceste uspela. Obyvatelia si môžu vydýchnuť [2019-04-18; 2,951 x]
06:42:55 Ani v tomto volebnom cykle sa nám nepodarilo kúpiť služobné auto pre primátora pod milión korún... A... [2016-04-11; 3,431 x]
06:42:11 Tak transparentne ako je len možné... 25.júna sa budú losovať nájomné byty. Bude volať primátor víťa... [2020-06-14; 2,557 x]
06:39:56 Dočkajú sa obyvatelia z Gogoľovej ulice rozuzlenia svojho prípadu? Ako to vidím ja [2023-04-16; 1,456 x]
06:35:40 Ludo, egy hontalan idegenlégiós [2023-01-14; 1,240 x]
06:35:39 Za posledné 3 roky smerovala do novozámockého okresu štátna pomoc 6 miliónov Eur. Kto ju dostal?... [2016-06-11; 9,331 x]
06:33:15 A nagysurányi és érsekújvári ún. partizán-pogromok 1946 augusztusában [2024-01-25; 263 x]
06:31:43 Az Egy Csésze Kávé mai vendége Ludovic Maquet, Makki Lajos, Jan Mesensky [2023-01-22; 2,481 x]
06:31:01 Návrh na zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva vo veci predaja starej nemocnice [2018-10-24; 2,985 x]
06:25:11 Radnica slušne zarába na mizérii, ktorú spôsobuje neriešením parkovania v meste. Teraz dokonca vysvi... [2019-05-24; 3,237 x]
06:23:34 Bibliotéka Kaláka - Aktuális könyvjegyzék / Aktualizovaný zoznam kníh [2012-09-18; 51,747 x]
06:15:47 Obchody zo zákulisia 1. reprezentačného bálu mesta? - alebo ako to vidím ja... [2016-02-17; 4,815 x]
06:14:57 Demokracia na Novozámocký spôsob, alebo ako to vidím ja... [2015-12-15; 3,679 x]
06:14:41 Az Orient Express és az érsekújvári cigányzenekar anekdotája [2013-10-01; 2,797 x]
06:14:04 Správy z októbrového zastupiteľstva (29.10.) [2019-11-01; 3,043 x]
06:13:12 Čím viac hláv, tým menej kapusty, alebo načo platíme za právne služby nitrianskej firme? [2016-10-13; 4,013 x]
06:12:57 Novým lídrom ruskej opozície je Júlia Navaľná [2024-02-27; 109 x]
06:12:18 Prosím, nechcite ma presvedčiť, že v samospráve ide aj o niečo iné než o peniaze - alebo ako to vidí... [2016-09-09; 3,418 x]
06:11:32 Kniha týždňa/A hét könyve: Lingea konverzácia slovensko-maďarská, Lingea magyar-szlovák társalgás... [2018-05-06; 2,315 x]
06:07:53 Jeden človek, dva jazyky... [2014-12-02; 7,379 x]
06:05:38 Dr.Valent má pocit, že utrpelo jeho dobré meno... [2020-04-03; 3,426 x]
06:04:05 Ani také tu ešte nebolo. Poslanci počas prestávky zmizli zo zastupiteľstva... [2021-03-11; 1,833 x]
06:03:01 Historik telom a dušou - Ľudovít Gróf / Történész szívvel lélekkel - Gróf Lajos [2023-05-13; 1,009 x]
06:01:52 Csemadok verzus Kultúrkorzo - Ako to vidím ja [2015-07-10; 5,186 x]
05:59:35 V tragickej nehode Eriky Cserepes sa zrkadlia mnohé naše biedy [2023-04-03; 2,285 x]
05:59:22 Chýbali "chorobní" diskutéri, padli všetky zábrany... Alebo ako to vidím ja. [2016-09-15; 3,919 x]
05:58:10 Hviezdy a outsideri, alebo: Školské rady len pre lojálnych? [2019-08-14; 2,124 x]
05:56:24 Ako sa vyvliecť zo slučky menom Brantner, alebo takto to vidím ja... [2015-10-16; 3,493 x]
05:55:11 Obyvatelia panelákov dostali vyúčtovanie od Bytkomfortu za dodávku tepla v roku 2022. Nárast činil 4... [2023-05-27; 2,287 x]
05:54:54 A "Sárai Zoltán" rendőrségi dosszié / Policajný spis "Zoltán Sárai" [2013-04-29; 10,928 x]
05:53:29 Novozámocká telenovela pokračuje. Zhrnutie predchádzajúcich častí [2018-03-31; 4,260 x]
05:51:20 Signatári petícií ako univerzálni vinníci za neúspechy novozámockej samosprávy... [2020-01-29; 2,771 x]
05:50:41 Protižiovské násilnosti v Nových Zámkoch dňa 4. augusta 1946. Článok Pavla Makynu v poslednom čísle ... [2018-07-02; 2,341 x]
05:47:38 Magyarnak lenni a nagyvilágban: Sávolt Karolina, a 12-éves autodidakta képzőművész [2023-04-02; 3,656 x]
05:47:32 Dva roky ruskej vojenskej agresie proti Ukrajine... [2024-02-24; 156 x]
05:45:45 A Popbazár mai vendége a lévai születésű SÓLYA Lajos rockzenész, aki az Omega együttes dobosát szólí... [2022-11-28; 1,097 x]
05:37:08 Návšteva u Vladimíra Pavlíka v Považskej Bystrici [2024-02-18; 189 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x