Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  23-01-19   1,455  
0
12. januára vydala vyšetrovateľka nitrianskej NAKA uznesenie, ktorým zastavila konanie vo veci trestných oznámení Patricka Linharta z 8.07. 2021. Poslanec NR SR, ktorého hlavným poľom pôsobnosti je potravinárstvo si v tom čase skúšal ostrohy aj v oblasti protikorupčného aktivizmu a v siedmych bodoch vyslovil podozrenia z korupčného konania primátora mesta. Mal sa pritom opierať aj o anonymné zdroje - súčasných či býv. zamestnancov mestského úradu - ktoré ale nakoniec odmietol odokryť.  

Vyšetrovateľka pomerne podrobne preskúmala jednotlivé podozrenia, ktoré sa buď nepotvrdili, alebo ich zahalila hmla zabudnutia, prípadne jedno - parcela na Bešeňovskej ceste darovaná developerom tete primátora - je predmetom iného konania bratislavského odboru NAKA.

Boli vypočutí svedkovia, ktorí odpovedali na otázky vyšetrovateľky a bol vypočutý aj samotný pán primátor, jeho sekretárka, sekretár a vodič, ktorí mali hrať určitú úlohu v popisovaných aktivitách.

V otázke stavby bazéna pri rodinnom dome na Slovenskej ulici si primátor žiaľ nevedel spomenúť na meno dodávateľa, ani na žiadne platby, iba že to robili dvaja-traja dedinskí chlapi. Dodávateľ oslovený vyšetrovateľkou mal o čosi lepšiu pamäť a  spomenul si, že poskytol stroje na výkopové práce. Zhodou okolností rovnaký podnikateľ buduje bazén aj pri novokúpenom dome p. primátora, ale tam sú už papiere v poriadku.

V otáze mestských parciel, ktoré p. primátor potajomky bez vedomia zastupiteľstva zapožičiaval podnikateľom na výstavbu ich objektov, p. primátor odkázal vyšetrovateľku na odborné útvary, ktoré postupy navrhujú. P. primátor iba podpisuje čo mu predložia.

V otázke sadzobníka úplatkov za rôzne úkony napr. v stavebných konaniach bola limitujúcim faktorom  predstavivosť. Oslovení zamestnanci MsÚ si nedokázali ani predstaviť akoby sa pri vybavovaní žiadostí mohlo niečo také robiť. Informácia o veľkom počte dodatočne povolených stavieb vyšetrovateľku nezaujala.

Čo sa týka protekčného zamestnávania p. Kutenicsovej, tá to dôveryhodne vyvrátila tak vo vzťahu ku svojej osobe, ako aj vo vzťahu k synovi, ktorý sa celkom náhodou zamestnal tamže.

V otázke herní a kasín a návrhu na ich reguláciu ktorú primátor z vlastnej iniciatívy zverejnil a po čase bez  vysvetlenia stiahol nebola preukázaná žiadna korupcia, Všetci dotknutí majitelia kasín akékoľvek "štartovné" popreli. Primátor poukázal na to, že mesto nemá kompetencie pri povvoľovaní kasín a ak nejaké predsa len má, tak to výlučne poslanci. Dokonca by p. primátor nemal problém so zákazom kasín na území mesta. Jeden z majiteľov kasín sa s primátorom raz náhodou stretol na ulici a pri tej príležitosti sa ho spýtal či má nejaké výhrady k prevádzke kasína. P. primátor nemal výhrady a rovnako mu aj z mestského úradu prišla kladná odpoveď na jeho elektronicky podanú žiadosť.

V otázke prideľovania mestských nájomných bytov sa tiež nepotvrdili podozrenia lebo tie sa v Nových Zámkoch prideľujú najtransparentnejśím spôsobom - žrebovaním. Pravda tu sa súčasne pomýlil p. primátor i jeho sekretár keď zhodne tvrdili že výhercov žrebudú samotní uchádzači - na našich stránkach sú pomerne podrobne zdokumentované procedúry keď primátor osobne vyberal papieriky s menami výhercov starostlivo si ich vytriediac. Inokedy bránil vloženiu papierikov do obalov od kindervajíčok. Je však naozaj pravda, že posledného žrebovania pred voľbami sa už p. primátor nezúčastnil.

V otázke predraženého detského ihriska si vyšetrovateľka vyžiadala podklady z ministerstva informatizácie  a regionálneho rozvoja. Dostala veľký fascikel anglickej dokumentácie z ktorého s pomocou prekladateľky zistila, že ihrisko za 40 tisíc Eur je v skutočnosti tematický park za 399 tisíc, teda žiadna korupcia sa nepotvrdila.

V súvislosti s exkluzívnym bytom p. viceprimátora si vyšetrovateľka vyžiadala listy vlastníctva z katastra. Zistila že podozrenia sú bezdôvodné,  lebo p. viceprimátor nevlastní taký byt v akom býva...
 
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
22:54:42 Primátor si nespomína, kto mu staval bazén v čase keď podpisoval zmluvu na rekonštrukciu jazdiarne.... [2023-01-19; 1,455 x]
22:54:11 Elhunyt Chrenka Edit (1936 – 2023) [2023-10-12; 814 x]
22:45:50 Dostihový deň v Šuranoch - Výborné kone, jazdci i divácka kulisa [2016-05-08; 4,069 x]
22:38:38 Kauza Čistý deň: Okresný súd v Trnave dnes rozhodol v neprospech Natálie Blahovej [2023-05-04; 1,276 x]
22:35:29 Kultúra betónových plotov a súkromných ulíc [2024-05-17; 304 x]
22:34:12 Kto platí za odvoz smetí zo súkromných ulíc papalášov? [2019-09-14; 2,871 x]
22:33:39 Len včera uverejnili zmluvu a dnes sa na cintoríne už bagrovalo... [2020-09-22; 1,965 x]
22:33:34 Holocaust v regionálnych dokumentoch [2015-01-29; 7,674 x]
22:33:30 Primátorov biznis s poslancami [2023-09-24; 1,435 x]
22:33:02 Egy csésze kávé egy régi arccal a felvidéki médiából - Ernő D. Tok sportújságíró  [2015-08-04; 5,967 x]
22:32:24 Fatimai októberi, körmenettel egybekötött imaest a csallóközi búcsújáró helyen, Dercsikán [2023-10-16; 955 x]
22:31:51 Dočkajú sa obyvatelia z Gogoľovej ulice rozuzlenia svojho prípadu? Ako to vidím ja [2023-04-16; 1,511 x]
22:29:46 Kauza mestská skládka. Prepis záznamu z pojednávania dňa 02. októbra 2023 na Okresnom súde v Nových ... [2023-11-01; 1,067 x]
22:28:23 Ústava vám zaručuje právo sa nezúčastniť testovania. Žiaľ právo dožiť sa Vianoc nie... [2020-10-30; 1,522 x]
22:28:05 Krátka správa z mestského zastupiteľstva 24. apríla 2024 [2024-04-28; 1,086 x]
22:26:33 Oficiálne stanovisko futbalového klubu k zisteniam hlavného kontrolóra mesta [2018-07-02; 4,231 x]
22:17:22 Kniha týždňa: Výbor na ochranu nespravodlivě stíhaných 1978-1989. Ed. Jaroslav Pažout a kol. (Academ... [2022-04-18; 1,104 x]
22:12:46 Odišiel Ondrej Csanda (1948-2023) prvý ponovembrový primátor NZ / Elhunyt Csanda Endre (1948-2023) v... [2023-10-24; 1,389 x]
22:03:02 Tardoskeddi citerások [2010-10-02; 3,342 x]
21:57:18 Zomrel slovenský historik Jozef Jablonický / Meghalt Jozef Jablonický slovák történész [2012-12-13; 6,209 x]
21:57:15 Krátka správa z prvého tohtoročného zastupiteľstva [2024-02-29; 1,136 x]
21:57:14 Relácia Pod lampou s Evou Polereckou a Zsoltom SImonom [2024-03-30; 658 x]
21:57:12 Kniha týždňa: Ružena Jamrichová, Z rodinnej kroniky (2002) [2013-09-27; 6,454 x]
21:57:11 Ha Augusztus 20-án lehetett "Mamma Mia", akkor Március 15-én miért ne lehetne "Ördög tánca"? Tiszta ... [2012-03-18; 3,104 x]
21:57:09 Ako byť aktívnym občanom (diskusia v Nových Zámkoch) [2024-03-29; 514 x]
21:57:03 Zúgov 2? Veterným elektrárňam sme zatiaľ unikli o vlások [2024-04-04; 947 x]
21:57:01 A zsűri meg a bunda [2012-12-04; 1,902 x]
21:56:59 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu VIII. Novofruct [2016-11-22; 3,555 x]
21:56:59 Vyjadrenie k žalobe ohľadom článku Anatómia jedného podvodu 1 [2023-01-14; 1,358 x]
21:56:58 Majetkové priznania prokurátorov Okresnej pokuratúry v Nových Zámkoch [2021-03-14; 2,929 x]
21:56:51 Ako rýchlo devalvuje cena Pro Urbe? [2020-09-16; 3,593 x]
21:56:50 Ku hlavnému kontrolórovi úradujúcemu na lavičke na námestí o chvíľu môže pribudnúť aj kameraman NZTV... [2014-08-12; 4,744 x]
21:56:34 V stredu sa primátor opäť pokúsi presadiť zmenu školskej budovy pri stanici na nájomné byty...... [2024-04-22; 655 x]
21:56:33 Futbal v Nových Zámkoch bol a kým som primátorom, aj bude - sľúbil som to otcovi... postrehy z dnešn... [2018-08-01; 2,769 x]
21:56:31 Reakcia čitateľa na článok o veternych elektrárňach [2024-04-11; 720 x]
21:56:30 Ako funguje samospráva na Slovensku [2012-11-29; 4,343 x]
21:56:25 Komáromi mérföldkövek 2024 / Komárňanské míľniky 2024 [2024-04-27; 297 x]
21:56:12 A hét könyve: Benjamín Labatut, Amikor nem értjük többé a világot (Open Books Bp. 2024) [2024-04-23; 184 x]
21:56:09 Priatelia hazardu v Nových Zámkoch [2021-08-07; 1,152 x]
21:56:07 Poskytujú pomoc ľuďom v núdzi. Na návšteve sociálneho centra na šurianskom Kopci [2013-04-17; 7,045 x]
21:56:05 Prehľad pohrebných obradov v Nových Zámkoch / Temetési szertartások Érsekújvárban [2013-09-07; 19,549 x]
21:56:04 Miben látom a meggyengült magyar képviselet okait Érsekújvárban [2010-11-30; 3,964 x]
21:56:02 Vianočný výpredaj mestských nehnuteľností na Hlavnom námestí... / A Fő-téri városi ingatlanok karács... [2013-12-26; 3,446 x]
21:55:56 Čoho sa bojím a koho nenávidím. Manifest Alexeja Navaľného [2023-08-17; 773 x]
21:55:55 Az Egy Csésze Kávé mai vendége Ludovic Maquet, Makki Lajos, Jan Mesensky [2023-01-22; 2,918 x]
21:55:50 Časopis Index hodnotil najväčšie agroprojekty podporené za október 2023 z eurofondov - dve firmy bol... [2024-03-23; 546 x]
21:55:49 Kto zradil Rusko. Trojdielny film Marie Pevčich vyvoláva ostré spory v radoch ruskej opozície [2024-05-02; 331 x]
21:55:48 Prejavy na podporu RTVS a slobody slova na 5. protestnom zhromaždení v Nových Zámkoch [2024-03-21; 750 x]
21:55:36 Kým občania nevedeli čo podpisujú, tak aktéri obchodu zjavne áno... ako to vidím ja [2017-03-01; 3,991 x]
21:55:33 Obyvatelia panelákov dostali vyúčtovanie od Bytkomfortu za dodávku tepla v roku 2022. Nárast činil 4... [2023-05-27; 2,459 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x