Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  23-03-06   1,410  
0
... i keď urobil čo bolo v jeho silách. Vo svojom asi 2-j minútovom vystúpení uviedol materiál bez toho aby predmet kontroly vôbec pomenoval a zrejme sa spoliehal, že to prejde nepovšimnuté - ale neprešlo. Po vystúpení poslanca I. Katonu zastupiteľstvo kauzu poslalo späť do majetko-právnej komisie a v júni o nej bude znova rokovať.  Od časovej značky 2"39"42:

poslanec Ivan Katona:  Ja v nadväznosti na vystúpenie p. kontrolóra týkajúceho sa smetiska na Vinohradoch by som sa opätovne vrátil k tejto téme ako sme sa k nej vracali už viackrát. Z tejto kontroly máme v podstate historický exkurz a nejakým spôsobom len ku koncu správy je konštatované že všetko je v poriadku. Z hľadiska môjho celkom nesedí tá vec, že ako sa mesto vysporiadalo s tým, že hoci poslalo výzvu na to, aby nedochádzalo k navážaniu tejto zeminy a došlo k jej odstráneniu a doposiaľ sa nič nestalo.

Tá zem tam je nďalej, nemám vedomosť že by sa s tým niečo robilo a z hľadiska veľmi jednoduchého premietnutia právnych vecí do skutkovej reči došlo k tomu, že niekto navážal na mestskú skládku, ktorá je uzatvorená, obrovské množstvo zeminy bez súhlasu mesta, bez vedomia mesta, mesto ho vyzvalo a nič sa nespravilo ďalej.

Samozrejme vedú sa polemiky o tom, že či to je zemina, alebo sa jedná o odpad.

Ja si myslím, že p. hlavný kontrolór sa mal venovať intenzívnejšie tejto problematike, nemal sa venovať historickému exkurzu, ale hlavne tomu, či mestu nenáleží  nejaká odplata za to, ž eniekto navozil viacero tisíc ton zeminy na mestskú skládku, bez toho, aby za to niečo zaplatil.

Ja osobne túto správu považujem za nedostatočnú a neriešiacu zadanie uznesenia, ktoré znelo trocha inak, ako to p. kontrolór podľa môjho názoru poňal, a mal sa vysporiadať hlavne s tým, čo má mesto teraz robiť s tým ďalej.

Prebehlo pomerne dlhé obdobie a zatiaľ nemám vedomosť, že by sa s tým niečo robilo a vzhľadom na zloženie komisie mestského zastupiteľstva ktoré pracujú v pomerne iných śtandardoch ako to bolo doteraz, si dovolím navrhnúť uznesenie, kde by MsZ uložilo komisii majetko-právnej a verejného poriadku vysporiadať sa s touto problematikou a navrhnúť odporúčania pre mestské zastupiteľstvo ako postupovať v tejto veci ďalej. Dovolím si to uznesenie prečítať.

MsZ ukladá komisii MsZ majetkoprávnej a verejného poriadku aby preskúmala náležitosti súvisisace s rekultiváciou mestskej skládky na ulici Vinohady, či navozením odpadu na skládku zo stavby technicko-hygienickej stanice ŽSSK neutrpelo mesto finančnú ujmu a či mesto postupovalo v súlade so zákonom o majetku obcí, zákona o verejnom obstarávaní, prípadne inými všeobecno-právnymi predpismi a do najbližśieho plánovanmého zasadnutia MsZ predložila správu o tomto prerokovaní a odporúčania pre mestské zastupiteľstvo ako postupovať v tejto veci ďalej.

Môj osobny názor je ten, že mesto utrpelo v tomto prípade finančnú stratu v doposiaľ nevyčíslenej sume a to tým, že doposiaľ nezistený subjekt navážal na mestskú nehnuteľnosť zeminu - nazvime to odpad, bez súhlasu mesta a bez toho, aby z toho mesto niečo malo. Samorejme ide o subjektívny názor, ktorý nemusí byť správny a ja si myslím že nato máme príslušné komisie pri MsZ  aby sa tejto problematike venovali, a predložili nám aj ich návrh ako celú túto vec vidia. Verím že môj návrh podporíte ďakujem pekne.

JUDr. G. Závodský, ved. právneho doboru MsZ: Samozrejme ako zapisovateľ majetko-právnej komisie nemám problém poskytnúť podklady na vykonanie tohto uznesenia, určite ho vykonáme, len by som vás chcel poprosiť, aby to z časového hľadiska bolo možné, keďže ďalšie zastupiteľstvo je naplánované na 26.4. lebo už teraz mám od kolegov avízo, že tých materiálov na ďalšie zastupiteľstvo bude dostatok a chcem urobiť všetko preto, aby to uznesenie bolo riadne vykonané. Takže v skratke ak by sa to dalo posunúť na to ďalśie zastupiteľstvo, nie na to aprílové.

Viceprimátor Štefánik: Ja nemám problém Ivan podporiť tvoj návrh na uznesenie, nech sa tomu venuje komisia, následne kľudne zastupiteľstvo, alebo aj hocikto iný kto s tým má niečo spoločné, ale môžeme to posunúť? Takže do júnového zastupiteľstva.

Tak poprosím návrhovú komisiu. Potom keď budeme čítať uznesenie, budeme brať na vedomie správu kontrolóra a zároveň budeme schvaľovať toto uznesenie. Ako pozmeňovák najprv...

Výsledok hlasovania o pozmeňujúcom návrhu posl. Ivana Katomu:
 

 
 


Chronológia kauzy ilegálneho znovuotvorenia rekultivovanej mestskej skládky v Nových Zámkoch.na Watson.sk:


 
 
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
16:54:31 Hlavnému kontrolórovi sa kauzu mestskej skládky nepodarilo zamiesť pod koberec... [2023-03-06; 1,410 x]
16:54:28 Kniha týždňa: Sto českých vědců v exilu Ed. Soňa Štrbáňová a Antonín Kostlán (Academia, Praha 2011)... [2022-07-15; 952 x]
16:53:48 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu IV. Šuriansky cukrovar /... [2013-09-08; 9,306 x]
16:53:08 150 ľudí na mítinu proti Zúgovu. Zatiaľ to nevieme robiť, ale učíme sa.... Aktualizované [2015-03-23; 3,199 x]
16:52:26 Hodil by sa priestor pre ľudí v ťažkej situácii... [2020-04-15; 1,656 x]
16:51:42 Čo nám píše pani Denisa... [2019-04-12; 3,081 x]
16:51:00 Kontrola hospodárenia s majetkom mesta v spoločnosti Novocentrum a.s. za obdobie od jej vzniku [2020-05-16; 2,098 x]
16:50:16 Stav "informačného systému mesta" [2015-11-09; 2,769 x]
16:48:44 Podpísal primátor zmluvu na 800 tis. Eur bez verejného obstarávania a bez súhlasu zastupiteľstva?... [2019-09-24; 3,996 x]
16:47:46 Exekúcia mestu po nezákonnej Pischingerovskej dražbe nehrozí [2022-08-24; 1,376 x]
16:46:49 Žaloba na Watson.sk za článok Anatómia jedného podvodu 1 [2023-01-10; 1,777 x]
16:45:31 Petíciu proti výstavbe denného stacionáru na Bratislavskej ceste podpísalo za týždeň takmer 2600 obč... [2019-04-05; 2,475 x]
16:44:49 Mesto nepatrí vyvoleným a zmluvy sa majú dodržiavať... [2021-05-16; 1,970 x]
16:44:10 Návrh parkovacej politiky - riešenie, ktoré veľa nerieši... [2020-02-10; 1,884 x]
16:43:43 Egy csésze kávé virtuális szépségverseny: Dubay Adrienn fotómodell [2016-08-06; 5,915 x]
16:43:28 Chýbajúce kamienky v mozaike kauzy Pokazenej dražby Holotovho domu II. [2022-06-07; 1,075 x]
16:42:44 Ahojte, volám sa Robo a dnes som si pre Vás pripravil video... [2021-05-15; 1,827 x]
16:41:56 Lukratívny byt s terasou, ktorý viceprimátor vehementne zapieral, sa konečne priznal k svojmu majite... [2019-06-12; 4,800 x]
16:41:13 Bola tancujúca policajtka vo videoklipe We Are Happy Nové Zámky falošná? [2015-02-11; 4,410 x]
16:40:27 Trezor vydáva svoje tajomstvá. Zverejnené majetkové priznania funcionárov novozámockej samosprávy za... [2021-04-02; 2,253 x]
16:39:42 Novozámčania odkazujú primátorovi a posl. Borbélyovi: Nedovolíme, aby ste predali štadión L. Ganczne... [2019-08-12; 4,092 x]
16:38:59 Hlasovacia mašina sa zasekla. Poslanci primátorovho krúžku si na sľúbené fleky v mestských podnikoch... [2019-03-06; 3,016 x]
16:37:30 Helytörténeti kiadványok az érsekújvári járás településeiről / Miestopisné publikácie o obciach novo... [2013-04-26; 7,122 x]
16:37:09 Prehľad pohrebných obradov v Nových Zámkoch / Temetési szertartások Érsekújvárban [2013-09-07; 19,208 x]
16:36:44 Kostlivec v skrini opäť zahrkotal a tentokrát to už nebude zadarmo... [2018-06-06; 3,609 x]
16:35:01 Zvrat v kauze s Limestone: Podnikateľ už netvrdí, že nevedel o skládke keď kupoval pozemky pod býval... [2023-02-17; 1,277 x]
16:33:58 V súvislosti s pripravovanou výmenou riaditeľa úradu práce bijú zamestnanci na poplach: nechcú aby S... [2020-07-27; 5,978 x]
16:31:26 Krátka správa zo zastupiteľstva konaného 8. septembra 2021 [2021-09-10; 2,543 x]
16:28:47 Trestné oznámenia ako nová forma komunikácie poslancov s voličmi [2015-10-24; 4,323 x]
16:27:52 Kauza mestskej skládky: Na predbežnom prejednaní sporu k uzavretiu zmieru medzi stranami nedošlo [2023-04-11; 1,003 x]
16:26:54 A Komáromi Imanapok emlékezete / Z histórie komárňanských modlitebných dní [2015-01-18; 3,714 x]
16:25:31 Kauza Čistý deň: Okresný súd v Trnave dnes rozhodol v neprospech Natálie Blahovej [2023-05-04; 1,262 x]
16:18:27 Občianska iniciatíva sa snaží zachrániť pre mesto Holotov dom. Voči kšeftárom však nemajú veľkú šanc... [2023-09-24; 1,426 x]
16:09:26 Reakcia čitateľa na článok o veternych elektrárňach [2024-04-11; 539 x]
16:05:23 Egy csésze kávé: Vadkerti Imrével, énekes-, színész-, előadóművésszel, a Kormorán együttes frontemb... [2013-12-10; 12,977 x]
15:57:45 Világutazó rovatom újabb vendége: Erika Valkovičová fotográfus [2022-07-23; 1,319 x]
15:54:53 Nyomtatásban is megjelentek a "Keressünk közös nyelvet a közös múlthoz" konferencia anyagai / Vyšie... [2013-03-16; 2,702 x]
15:51:05 Pred 70-mi rokmi bola podpísaná Dohoda o výmene obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom [2016-02-27; 8,519 x]
15:43:27 Kniha týždňa / A hét könyve: Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (2014), Antológia časop... [2016-02-14; 7,425 x]
15:42:22 A párkányi Hencz Róbert újabb trófeát szerzett -két magyar világbajnokot ünnepeltek Monacóban... [2014-04-13; 3,824 x]
15:41:40 Spravodajstvo o pripravovanom referende v Kolárove na stránkach týždenníka MY/Naše Novosti [2012-01-16; 2,942 x]
15:40:27 Spoznajte históriu a súčasnosť Nových Zámkov prostredníctvom jedinečnej mapy [2024-03-29; 363 x]
15:09:53 Nové Zámky v Adresáři republiky Československé pro průmysl, živnosti, obchod a zemědělství z r. 1936... [2016-12-06; 3,819 x]
15:00:08 Korupčná kauza z éry socializmu a jej súvislosti: Prípad Babinský [2023-12-25; 1,061 x]
14:59:15 Prehľad dotácií z Prvej pomoci/COVID v NZ od marca 2020 do júna 2022 [2022-09-18; 1,281 x]
14:38:22 Ruth Ellen Gruber, Zsidó emlékhelyek Közép- és Kelet Európában / Židovské pamiatky Východnej a Stred... [2013-08-19; 7,514 x]
14:23:28 Pokud někdo poradí, jak donutit Bytkomfort aby plnil své povinnosti, budu vděčná... [2024-03-03; 713 x]
14:08:07 Egy csésze kávé: Steven Eugene Kuhn-al, amerikai háborús veteránnal [2013-12-18; 5,191 x]
14:06:29 Zatrpknutí bojovníci: Anton Selecký [2023-12-26; 807 x]
14:01:06 Bizarné stavby regiónu - Hotel Gbelce [2018-04-07; 25,575 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x