Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  23-03-06   1,440  
0
... i keď urobil čo bolo v jeho silách. Vo svojom asi 2-j minútovom vystúpení uviedol materiál bez toho aby predmet kontroly vôbec pomenoval a zrejme sa spoliehal, že to prejde nepovšimnuté - ale neprešlo. Po vystúpení poslanca I. Katonu zastupiteľstvo kauzu poslalo späť do majetko-právnej komisie a v júni o nej bude znova rokovať.  Od časovej značky 2"39"42:

poslanec Ivan Katona:  Ja v nadväznosti na vystúpenie p. kontrolóra týkajúceho sa smetiska na Vinohradoch by som sa opätovne vrátil k tejto téme ako sme sa k nej vracali už viackrát. Z tejto kontroly máme v podstate historický exkurz a nejakým spôsobom len ku koncu správy je konštatované že všetko je v poriadku. Z hľadiska môjho celkom nesedí tá vec, že ako sa mesto vysporiadalo s tým, že hoci poslalo výzvu na to, aby nedochádzalo k navážaniu tejto zeminy a došlo k jej odstráneniu a doposiaľ sa nič nestalo.

Tá zem tam je nďalej, nemám vedomosť že by sa s tým niečo robilo a z hľadiska veľmi jednoduchého premietnutia právnych vecí do skutkovej reči došlo k tomu, že niekto navážal na mestskú skládku, ktorá je uzatvorená, obrovské množstvo zeminy bez súhlasu mesta, bez vedomia mesta, mesto ho vyzvalo a nič sa nespravilo ďalej.

Samozrejme vedú sa polemiky o tom, že či to je zemina, alebo sa jedná o odpad.

Ja si myslím, že p. hlavný kontrolór sa mal venovať intenzívnejšie tejto problematike, nemal sa venovať historickému exkurzu, ale hlavne tomu, či mestu nenáleží  nejaká odplata za to, ž eniekto navozil viacero tisíc ton zeminy na mestskú skládku, bez toho, aby za to niečo zaplatil.

Ja osobne túto správu považujem za nedostatočnú a neriešiacu zadanie uznesenia, ktoré znelo trocha inak, ako to p. kontrolór podľa môjho názoru poňal, a mal sa vysporiadať hlavne s tým, čo má mesto teraz robiť s tým ďalej.

Prebehlo pomerne dlhé obdobie a zatiaľ nemám vedomosť, že by sa s tým niečo robilo a vzhľadom na zloženie komisie mestského zastupiteľstva ktoré pracujú v pomerne iných śtandardoch ako to bolo doteraz, si dovolím navrhnúť uznesenie, kde by MsZ uložilo komisii majetko-právnej a verejného poriadku vysporiadať sa s touto problematikou a navrhnúť odporúčania pre mestské zastupiteľstvo ako postupovať v tejto veci ďalej. Dovolím si to uznesenie prečítať.

MsZ ukladá komisii MsZ majetkoprávnej a verejného poriadku aby preskúmala náležitosti súvisisace s rekultiváciou mestskej skládky na ulici Vinohady, či navozením odpadu na skládku zo stavby technicko-hygienickej stanice ŽSSK neutrpelo mesto finančnú ujmu a či mesto postupovalo v súlade so zákonom o majetku obcí, zákona o verejnom obstarávaní, prípadne inými všeobecno-právnymi predpismi a do najbližśieho plánovanmého zasadnutia MsZ predložila správu o tomto prerokovaní a odporúčania pre mestské zastupiteľstvo ako postupovať v tejto veci ďalej.

Môj osobny názor je ten, že mesto utrpelo v tomto prípade finančnú stratu v doposiaľ nevyčíslenej sume a to tým, že doposiaľ nezistený subjekt navážal na mestskú nehnuteľnosť zeminu - nazvime to odpad, bez súhlasu mesta a bez toho, aby z toho mesto niečo malo. Samorejme ide o subjektívny názor, ktorý nemusí byť správny a ja si myslím že nato máme príslušné komisie pri MsZ  aby sa tejto problematike venovali, a predložili nám aj ich návrh ako celú túto vec vidia. Verím že môj návrh podporíte ďakujem pekne.

JUDr. G. Závodský, ved. právneho doboru MsZ: Samozrejme ako zapisovateľ majetko-právnej komisie nemám problém poskytnúť podklady na vykonanie tohto uznesenia, určite ho vykonáme, len by som vás chcel poprosiť, aby to z časového hľadiska bolo možné, keďže ďalšie zastupiteľstvo je naplánované na 26.4. lebo už teraz mám od kolegov avízo, že tých materiálov na ďalšie zastupiteľstvo bude dostatok a chcem urobiť všetko preto, aby to uznesenie bolo riadne vykonané. Takže v skratke ak by sa to dalo posunúť na to ďalśie zastupiteľstvo, nie na to aprílové.

Viceprimátor Štefánik: Ja nemám problém Ivan podporiť tvoj návrh na uznesenie, nech sa tomu venuje komisia, následne kľudne zastupiteľstvo, alebo aj hocikto iný kto s tým má niečo spoločné, ale môžeme to posunúť? Takže do júnového zastupiteľstva.

Tak poprosím návrhovú komisiu. Potom keď budeme čítať uznesenie, budeme brať na vedomie správu kontrolóra a zároveň budeme schvaľovať toto uznesenie. Ako pozmeňovák najprv...

Výsledok hlasovania o pozmeňujúcom návrhu posl. Ivana Katomu:
 

 
 


Chronológia kauzy ilegálneho znovuotvorenia rekultivovanej mestskej skládky v Nových Zámkoch.na Watson.sk:


 
 
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
13:50:44 Hlavnému kontrolórovi sa kauzu mestskej skládky nepodarilo zamiesť pod koberec... [2023-03-06; 1,440 x]
13:50:01 Lukratívny byt s terasou, ktorý viceprimátor vehementne zapieral, sa konečne priznal k svojmu majite... [2019-06-12; 4,850 x]
13:48:24 Krátka správa o krátkej pamäti. Zastupiteľstvo rokovalo viac ako dve hodiny, budúcnosť hotela je via... [2020-05-29; 3,209 x]
13:46:46 Zatrpknutí bojovníci. Prípad Juraja Draxlera [2022-04-27; 3,310 x]
13:46:23 Obyvatelia Jeruzalemskej a Pažitnej sú v strehu...  [2022-01-30; 1,706 x]
13:45:55 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu V. Konzerváreň Nové Zámk... [2014-01-22; 6,257 x]
13:45:42 Anatómia jedného podvodu časť 4. [2022-10-05; 1,966 x]
13:45:02 Radnica slušne zarába na mizérii, ktorú spôsobuje neriešením parkovania v meste. Teraz dokonca vysvi... [2019-05-24; 3,324 x]
13:44:05 Index daňovej spoľahlivosti novozámockých firiem a živnostníkov [2023-06-04; 3,291 x]
13:41:33 Ako primátor so svojim krúžkom rozhodli o predaji dôležitej mestskej parcely, znemožnili výstavbu op... [2024-07-06; 993 x]
13:38:21 Podporuje primátor gambling? [2019-09-18; 2,960 x]
13:38:12 Demokracia na Novozámocký spôsob, alebo ako to vidím ja... [2015-12-15; 3,720 x]
13:37:24 "Ja som za západonemecké marky nekupoval svojej žene nohavičky..." Z polemiky režimových a disident... [2013-07-12; 4,984 x]
13:37:24 Cimlaplány: Vigmann Bernadett, a Miss Universe Hungary 2016-os szépségverseny résztvevője [2023-07-03; 1,546 x]
13:36:31 Riaditeľ Novovitalu si z peňazí daňových poplatníkov kúpil teréniak ako sa patrí... [2019-06-28; 3,707 x]
13:36:03 Kauza opatrovateľského centra na Andovskej: Spýtali sme sa umelej inteligencie čo si myslí o priebeh... [2024-07-13; 253 x]
13:34:48 A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig (2014) / Lexikón Maďar... [2014-11-28; 12,132 x]
13:34:38 Hviezdy a outsideri, alebo: Školské rady len pre lojálnych? [2019-08-14; 2,203 x]
13:34:29 Primátor O. Klein tretí mesiac monitoruje situáciu a hľadá riešenia... [2023-08-28; 1,247 x]
13:34:06 Čo za čudo? Klaster regionálneho rozvoja - západné Slovensko [2018-08-05; 2,792 x]
13:33:45 Kostlivec v skrini zahrkotal - skončí mesto hru na schovávačku s dražiteľmi Holotovho domu? [2017-12-08; 5,137 x]
13:32:56 História sporu o Vodné dielo Gabčíkovo – Nagymaros / A bős-nagymarosi vízlépcsővel kapcsolatos vita ... [2024-01-01; 499 x]
13:31:33 A hét könyve: A gazdaság története a régióban / Hospodárstvo v dejinách regiónu (Šaľa 2021)... [2023-09-22; 976 x]
13:31:18 Konkurzy a bankroty v Nových Zámkoch [2022-10-08; 1,246 x]
13:30:24 Krátka správa zo zastupiteľstva konaného 8. septembra 2021 [2021-09-10; 2,621 x]
13:29:24 Podivný výpredaj mestských pozemkov pokračuje... ako to vidím ja [2017-04-01; 5,723 x]
13:29:05 Egy csésze kávé dr. Csabai Mátyás lemezgyűjtővel és autogramvadásszal, a Lemezbörze…plusz magazin tu... [2015-07-12; 4,969 x]
13:29:05 Cesta konopí. Výstava v Múzeu Jána Thaina v Nových Zámkoch [2024-05-26; 391 x]
13:27:52 Nebezpečné barbarstvo, alebo Pozor na aktivistov! Ani sa nenazdáte a spília vám stromček-dva...... [2019-04-01; 3,040 x]
13:25:50 V čom je význam novozámockých protestov? [2024-01-27; 564 x]
13:23:03 Magyarnak lenni a nagyvilágban: Sávolt Karolina, a 12-éves autodidakta képzőművész [2023-04-02; 4,314 x]
13:22:45 Ako sa vyvliecť zo slučky menom Brantner, alebo takto to vidím ja... [2015-10-16; 3,546 x]
13:21:34 Vnútroblok sídliska Bašty sa revitalizovať nebude. Prednostkino vysvetlenie: vzhľadom k tomu že konč... [2024-01-22; 1,177 x]
13:21:17 Občianska iniciatíva sa snaží zachrániť pre mesto Holotov dom. Voči kšeftárom však nemajú veľkú šanc... [2023-09-24; 1,595 x]
13:20:58 Ohňostroj nebude? [2018-10-27; 2,188 x]
13:20:03 Nové Zámky po prvom týždni v karanténe. Ako to vidím ja [2020-03-21; 2,421 x]
13:18:43 Nyitravármegye nemes családai / Šľachtické rody Nitrianskej stolice [2011-02-19; 40,979 x]
13:07:00 Kandidáti z Nových Zámkov v predčasných parlamentných voľbách 2023 (aktualizované) [2023-09-03; 2,068 x]
13:00:37 Kniha týždňa / A hét könyve: Szabó Imrich, Tisícročná história rodu grófov Károlyi de Nagykároly (20... [2014-03-20; 7,825 x]
12:56:39 Prehľad pohrebných obradov v Nových Zámkoch / Temetési szertartások Érsekújvárban [2013-09-07; 19,948 x]
12:48:20 Korupčná kauza z éry socializmu a jej súvislosti: Prípad Babinský [2023-12-25; 1,480 x]
12:45:37 Ste už na pokraji šialenstva zo zlých správ? Niekto odviedol svoju prácu a zinkasoval za Vás svoje 4... [2024-07-12; 186 x]
12:41:41 Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu a poslancov zastupiteľstva NSK [2022-09-21; 2,230 x]
12:41:15 Zrekonštruovaný atletický štadión na Sihoti... [2024-06-18; 924 x]
12:25:07 V primátorovom tíme kandiduje šťastlivec, ktorého mamu O.Klein náhodou vytiahol v losovaní mestských... [2022-09-21; 2,121 x]
12:24:49 Egy csésze kávé: Kadarkai Endrével, a Felvidékről indult TV-riporterrel [2014-08-18; 21,404 x]
12:24:44 Na úrade práce je dusno... [2021-01-07; 4,381 x]
12:22:18 Okresná šéfka SMERU a už len chvíľu riaditeľka úradu práce si hľadá nejakú riaditeľskú stoličku. Keb... [2020-08-20; 3,379 x]
12:21:32 Chronológia kauzy "Pozemky pre poslancov za facku" [2015-03-31; 6,649 x]
12:17:15 Zvíťazil nesprávny kandidát. Voľba riaditeľa novozámockého gymnázia sa bude opakovať [2020-01-13; 3,745 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x