Úvod / Nyitóoldal
   
 
Zilizi Kristóf  23-03-22   244  
0
A Győri Könnyező Szűzanya búcsúját felvidéki résztvevőkkel is tartották meg pénteken, valamint a hétvégén szombaton és vasárnap. A Nagyboldogasszony-bazilika búcsúja szent Patriknak - aki Írország és az ír katolikusok védőszentje - nevéhez fűződik. A Cromwell-féle, katolikusok ellen irányuló üldözées elől 1653-ban Walter Lynch clonferti püspök elmenekült Írországból. Több állomást követően Bécsbe jutott, ahol Püski János akkori győri püspökkel találkozott, akitől menedéket kapott Lynch püspök. Magával hozta Győrbe a Szűzanyát a gyermek Jézussal ábrázoló képet, mely 1663-as halála után az akkor még romos székesegyház egyik oszlopára került felfüggesztésre a szent Anna-oltár közelében.
   








Pénteken került sor a lelkipásztorok és szüleik zarándoklatára. A számukra celebrált délelőtt 11 órai püspöki szentmise  szónoka Ternyák Csaba egri érsek volt.

Szombaton, március 18-án a hívek zarándoklatának megnyitására az este 6 órai püspöki szentmisével került sor, melynek  Veres András helybéli  megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt a főcelebránsa. A megyéspüspök elmondta, immár 326 esztendeje tisztelik a buzgó zarándokok a vérrel könnyező Szűzanya képét. Azóta, amikor is 1697. március 17-én, szent Patriknak, Írország védőszentjének ünnepén reggel 6 és délelőtt 9 óra között véres könnyeket hullatott a Szűzanya.

Érdekességnek számít, hogy Írországban a csodát megelőző napon hirdették ki a száműzetési törvényt, amivel tulajdonképpen halálra ítélték az ír katolicizmust.

A 3 órán át tartó könnyezés alatt a véres cseppeket gyolcskendővel itatták fel. 1767-ben Zichy Ferenc püspök gyönyörű barokk oltárt készíttetett a kegykép iránti tiszteletből, melyen szent Anna és Joachim szobrai mellett szent István és László szobrai állnak.

A kegyképen Szűz Mária zöld palástban, piros ruhában, imára kulcsolt kézzel van ábrázolva, fején díszes koronával. 1874-ben IX. Piusz pápától engedélyt kapott a templom a teljes búcsúra, melyet VI. Pál pápa 1968-ban egész évi látogatásra kiterjesztett.

Hogy a kegyképnek több másolata megjelent különböző helyeken, így Pannonhalmán, Celldömölkön, Szombathelyen, ez annak tudható be, hogy  tisztelete gyorsan elterjedt.

Sőt határon túlra is átnyúlik a hódolat iránta, hiszen Írországban a győri Könnyező Szűzanya tiszteletére templomot is szenteltek, mégpedig Dublinban. A németországi Ringelai községben pedig és az Amerikai Egyesült Államok Toledo városának szent István templomában a kegykép értékes másolatait őrzik.
András püspök elmondta, sokan közülünk is talán éppen azért jövünk ide a győri Könnyező Szűzanyához, mert ebben a nehéz világunkban, időszakban, amit élünk, csalódtunk, el vagyunk keseredve, nem úgy mennek a dolgaink, mint ahogy elképzelnénk, futva jövünk a Szűzanya oltalma alá. Legyen szó akár a házastársak, szülők és gyermekek, munkaadó és -vállaló közötti nem kedvező viszonyról, a Szűzanya mindig megvigasztal minket. Őreá mindig és minden körülmények között számíthatunk, soha nem hagy el minket, s megmutatja mindig a helyes utat. Erről nem szabad letérnünk, engedelmeskedve a rossznak, gonosznak, sátánnak.
Nem maradhatott ki természetesen az ilyenkor mindig eléneklésre kerülő szent Patrik ír püspököt megéneklő áldozási ének sem:

„Könnyes a két szemed ó Szűzanyánk,
Véresen csordul a könnye reánk.
Jaj milyen bánat gyötri szívedet,
Sajtolja ki könnyeidet.
Futva fut írhoni püspök ide;
Bűne csak krisztusi drága hite.
Képedet hozza édes vigaszul,
Itt tesz csodát véle az Úr.
Két kicsi nép, magyar, ír a Tied,
Könnyük is, vérük is vérzi szíved.
Ajkadat értünk imára nyitod,
Ezt súgja e drága titok.“
A mise után Veres püspök vezetésével átvonult a papság a bal oldali oltárhoz, ahol a kegykép előtt felajánló imádságot mondtak el és az Oltalmad alá futunk, Istennek szent Szülője kezdetű imát. Kivonulásra elénekelték az ősi magyar himnuszt, a Boldogasszony, Anyánkat.  

20 órától Mária-köszöntőt mondtak a Brenner János Papnevelő Intézet elöljáróival és növendékeivel. 21 órától énekekkel övezett szentségimádás volt, 22 órától pedig szentmise az elhunyt zarándokokért. A késő esti szentmisét egész éjszakás virrasztás követte immár hagyományosan. Az egyes imaórákat a zarándokcsoportok vezetésével tartották meg a hajnali 6 -os miséig a könnyezés órájában. A szentmisék után ereklyetiszteletre bocsátották a könnyekkel átitatott kendőt a hívők számára. Harmadnap, nagyböjt 4.vasárnapján pedig a 10 órai püspöki szentmise főcelebránsa és szónoka Michael Duignan clonferti püspök volt, ahonnan elődje, Lynch püspök a kegyképet ajándékozta a győri bazilikába.
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x