Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  23-05-03   470  
0
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste unavení a ja vám dám odpočinutie" sú riadky z Evanjelia podľa Matúša, ktoré človeku napadnú pri sledovaní niektorých príspevkov na piatkajšom stretnutí občanov s I. Matovičom. Je nesporné, že medzi účastníkmi boli ľudia sklamaní z nefungujúcich inštitúcií, ktorí sa ocitli v slepej uličke zvádzajúc svoj zápas o spravodlivosť. Dnes na týchto stránkach zrekonštruujeme jednu z káuz o ktorej sa na stretnutí hovorilo.  

Toto je úryvok ktorý upútal našu pozornosť:Diskutér na videu je p. Zoltán Zsidó, aktivista, ktorý kedysi spoluzakladal ZOMOS a ktorý mnohé roky sprevádza prípad, o ktorom je reč: ide o kauzu bývalého starostu malej obce Turá v Levickom okrese, ktorá je akýmsi modelovým prípadom svojvôle v samospráve a nefunkčného pravosúdia.

Vo štvrtok 04. mája sa na Okresnom súde v Leviciach bude opäť pojednávať v tejto veci, ale účastníci si od toho veľa nesľubujú. Celá kauza je svojráznou reality show bežiacou 6-ty rok. Odročené pojednávania, podmienečné tresty, alibizmus polície i prokuratúry z jednej strany a veľa zbytočne investovanej námahy a márnych nádejí na strane druhej. Aj v obci Turá je aktívny poslanec, ktorý sa snaží domôcť spravodlivosti, burcuje, presviedča a ... zlyháva. Hľadá pomoc kde sa dá, ale 190 obyvateľov si miesto neho za novú starostku zvolilo manželku (a účtovníčku v jednej osobe) predchádzajúceho starostu...

Postupne tento prípad preskúmame dopodrobna, keďže ide o modelový prípad systémového zlyhávania samosprávy ako aj orgánov na presadzovanie práva zoči voči apatickým obyvateľom, "ktorí majú iné starosti".


Chronológia prípadu Turá na Watson.sk:


 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x