Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  23-08-20   1,842  
0
Nadácia Pontis v spolupráci s americkou neziskovkou Ashoka vo februári tohto roka zostavila Mapu sociálnych inovátorov. Malo by ísť o 461 ľudí ktorí menia Slovensko k lepšiemu. Prieskum prebiehal v júli 2022 dotazníkovou metódou. 21-členná iniciačná skupina v zložení Jozef Ondáš, Michal Hladký, Andrea Lelovics, Zuzana Wienk, Barbora Rusiňáková, Marek Adamov, Marek Madro, Lucia Roussier, Michal Hudák, Martin Basila, Ivana Maleš, Lucia Šicková, Terézia Lukáčová, Pavel Hrica, Soňa Holúbková, Zsolt Bindics, Michaela Kršková, Zuzana Lafférsová, Alena Vachnová, Peter Dráľ, Tatiana Hrustič mala navrhnúť 3-7 ľudí s ktorými spolupracuje, ktorí mali navrhnúť ďalších ľudí a pod. Oslovení inovátori potom vypĺňali dotazník, kým iní tak neurobili a z mapy vypadli. Tak sa nakoniec sformovala mapa.  

Preskúmali sme zoznam inovátorov i metódu ich výberu a niekoľko vecí sa nám javí nedomyslených:

1. hoci nominálne by mapa mala slúžiť na zosieťovanie ľudí, neobsahuje kontakty (až na niekoľko linkedin profilov) a neobsahuje ani CV a doterajšiu činnosť inovátorov.

2. ako veľmi problematické sa javí navrhovanie inovátorov spomedzi rodinných príslušníkov - a takých môže byť na mape odhadom až 25%

3. veľmi mätúce sú vzájomné nominácie v dvojiciach Nominujúci-nominant. To súčasne znemožňuje aj overiť "metódu snehovej gule" s ktorou sa pracovalo. Hoci organizátori tvrdia že v jadre bolo 21 členov, identickú sieť na základe identických nominácií možno zostaviť už zo 6-člennej iniciačnej skupiny: Ivana Maleš, Zsolt Bindics, Zuzana Lafférsová, Tatiana Hrustič, Liliana Bolemant, Martin Basila. A sieť pokrývajúcu až 96% inovátorov bolo možné získať z jediného jadra: Ivana Maleš na 14 "podaní rúk" pokryla až 443 z celkových 461 inovátorov...

4. Prieskum sa konal po 7-ch rokoch Na prvej Mape z r. 2015 sme napočítali 842 mien. Z nich sme na súčasnej mape našli len 76 mien. Otázka je kam sa stratilo 766 inovátorov za 7 rokov? Inovátori nachádzajúci sa v oboch zoznamoch sú označení zelenou farbou.

5. V analýze sa skúmali aj bariéry ktoré stoja sociálnym inovátorom v ceste a znemožňujú ešte väčšie inovácie. Až 86 % aktérov označuje za hlavnú prekážku nedostatok zdrojov pre financovanie inovačných projektov. Tu sme sa zasekli. Lebo inovácie z definície majú peniaze šetriť, resp. prinášať... Inovácie na cudzí účet? Napr. na účet daňových poplatníkov? Buď sme niečo nepochopili, alebo sme sa stali obeťami veľkého nedorozumenia...

Pri podobných projektoch by bolo treba začať s presným vymedzením predmetu: čo sociálne inovácie sú a čo nie sú...  Pre zaujímavosť z Nových Zámkoch nie je medzi inovátormi nikto (Róbert Vass je uvedený za Bratislavu). Z celého nitrianskeho kraja sme našli jedinú inovátorku: Evu Jankovičovú (bez uvedenia akýchkoľvek podrobností).

Inovátori 2015:


Peter Adam (Vagus), Wanda Adamík Hrycová (Wandal), Marek Adamov, Denisa Adamová, Ida Adolfová (KNZM), Katarína Agnetová (FS Žito), Karina Andrášiková (Mládež ulice), Jana Andreasová (NCD Nitra), Barbora Arendášová (Veggie), Tomáš Augustín (Your Design), Denisa Augustínová (MAGNA), Mohammad Azim Farhadi (IPMK), Juraj Baca (Myšlienka), Marián Baca (LD Sp. Hrhov), Hynek Bachratý (SEZAM), Tatiana Bachúrová (Preco škola?), Mária Bajáková (Nad. Granvia), Katarína Bajzíková (PDCS), Lukáš Bakoš (Maxman C.), Erik Baláž (Arolla Film), Lenka Balážová (Light_Lab), Zuzana Balážová (RAVS), Peter Balík (MH SR), Patrik Balint, Maroš Balog (ÚSVRK), Zuzana Balogová (Papavero), Monika Bandúrová (CoolTajneR), Martin Bandžák (MAGNA), Tomáš Baran (Goldee), Roman Baranovic (CZŠ Narnia), Juraj Barát (Depaul), Jozef Bardík, Zuzana Bargerová (CVEK), Boris Bartho (SLH), Michaela Bartíková (BROZ), Ladislav Bartók (Pro tornensis), Rudolf Bauer, Juraj Bednár, Richard Bednárik (Parl. právnikov), Edita Bednárová (Hajcman), Michaela Bednárová (Kutika), Dominika Belanská (Jedlé mesto), Tomáš Bella (Denník N), Anton Benca (KOVNZ.SK), Juraj Benca (VŠZaSP sv. Alžbety), Tomáš Beneš (ŠK Rajec), Jozef Benko (2FRESH), Beáta Benková (GIFEW), Tatiana Benková (GIFEW), Nina Benová (Proti prúdu), Lukáš Berberich (Cinefil), Adam Berka (Miesta Mesta), Adrián Berky (KC Velký Krtíš), Tivadar Berky (Nitra n. Iplom), Blanka Berkyová (OSF), Peter Bero (LiberaTerra), Peter Bešenyei (Saleziáni), Martin Betinský (DP PB), Štefan Bielak (Spišská Belá), Irena Biháriová (LPR), Juraj Bilcík (BOS-ka), Mária Bilová (Karp. nadácia), Gábor Bindics (AST), Peter Bíreš (ZMR), Helmut Bistika, Jozef Blaho (Leustach), Renáta Blaschke (Waldorf.), Fedor Blašcák Ludmila Kolesárová (Dobrý anjel), Róbert Blaško (Stanica), Lucia Blašková (Na Bráne), Marta Blašková, Rastislav Blažej, Juraj Bobula (Kinstellar), Dana Bodnárová (Vých. pobrežie), Martina Bodnárová (SuperTrieda), Stanislav Boledovic, Ivana Boledovicová (Nexteria), Mária Boledovicová (Škola Felix), Tomáš Boruta (CoolTajneR), Anina Botošová (MPSVR SR), Barbora Botošová, Michal Božík (Preco škola?), Tomáš Božík (Aptech), Róbert Braciník (DKC Náruc), Vladimíra Briestenská (Timber), Barbora Brichtová (Detský fond), Lýdia Brichtová, Peter Brnula (PdF UK), Peter Brocka (Trnava), Alžbeta Brozmanová Gregorová (C. dobr. BB), Andrea Bucková (KZRSR), Lukáš Bulko (PRBANM), Viliam Búr (Less Wrong BA), Lubomír Burgr (A4), Vladimír Burjan, Allan Bussard (Integra), Daniel Bútora (BG C.S. Lewisa), Ivan Bútora (Lepšia doprava), Martin Bútora (IVO), Peter Cagala, Miroslav Cangár, Zuzana Caputová (Via Iuris), Tatiana Cárová (PDCS), Marián Caucík (eRko), Stanislav Cekovský (Anasoft), Nikoleta Celigová, Pavol Celuch (Sveržov), Michal Cenker, Dáša Cerná Gejdošová (Camin), Patrícia Cernáková (Zdr. záhrady), Martin Cerovský (Slov. skauting), Jozef Cerven (RKC), Viliam Cibík (Pruské), Andrej Cierny (Antikomplex), Igor Cikoš (GFC pre Rómov), Konštantín Cikovský (Denník N), Slavomíra Civánová (Divadelná NR), Peter Coch (Organica), Andrea Cocherová (Nad. Orange), Ivana Conková, Juraj Corba (CEF), Vladimír Crmoman (SKU), Daniel Csúr (Velv. mládeže), Matúš Cupka, Marián Damankoš (ESŠ Prešov), Zuzana Dancíková (TIS), Jakub Danco (NMP PP), Daniela Daneshjoová (ZŠ Krosnianska), Stanislav Daniel (RAVS), Sergej Danilov (IPMD), Alexander Daško (Lavuta), Ivan Debnár (The Spot), Katarína Debnáriková (Storm), Pavol Demeš (GMF), Barbora Demešová (Markíza), Peter Demko (Kvas), Tomáš Demo (Allen&Overy), Lucia Desmarquest (AkSen), Iveta Ditte Jurcová (Potôn), Michal Ditte (Potôn), Laura Dittel (Karp. nadácia), Marcela Dobešová (CPV), Ján Dobšovic (watching.sk), Ludovít Dobšovic (IVDOS), Jaroslav Dodok, Ingrid Doležalová (Soc. Prešov), Vladislava Dolníková (Divé maky), Ondrej Dostál (KI), Radoslav Dráb (Úsmev ako dar), Peter Drál Zuzana Zimenová (Nové školstvo), Terézia Drdulová (SBAH), Juraj Droppa (Škola u Filipa), Viera Dubacová (Div. z pasáže), Martin Dubéci, Jana Dubovcová (KVOP), Vlasta Dúbravová, Mária Dubská (PreNos), Miroslava Dudášová (KC Priestor), Miroslav Dudlák, Radovan Durana (INESS), Richard Durana (INESS), Miroslava Duranková (KAN), Daniel Duriš (Cyklokoalícia), Katarína Durove (OMC), Petra Dzurovcinová (SAPIE), Janka Egriová, Irakli Eristavi (Zero Zero), Peter Farárik (Lepšia geogr.), Peter Farbár (Laura), Michaela Farenzenová (SGI), Viktor Feher (Street Art C.), Martina Felix Maženská (NMŠ), Matúš Ferencík (Domov sv. Jána), Michal Fiala (Slnava), Zuzana Fialová (PDCS), Mária Filipová (B. Bystrica), Jozef Filko (SLH), Martin Filko (IFP), Peter Filo (EUBA), Andrej Findor (FSEV UK), Dominik Fotta (Kandelaber), Alžbeta Frimmerová (BDC), Matej Ftácnik (The Spot), Róbert Furiel (PDK), Marián Futáš (ACnSPo), Lýdia Gabcová, Rastislav Gablovic (Punkstream), Ján Gabura (UKF), Stanislava Gajdošová (SLH), Slavomír Gál (Otvor Dvor), Erika Galanská (Jablonka), Ján Gálik ml. (KLUB), Ján Gálik (Ved. kaviarne), Elena Gallová Kriglerová (CVEK), Lucia Gallová (Vidiecka. pl.), Mária Gamcová (Homo Homini), Ladislav Gažo (Seges), Lívia Gažová (Centr. arch.), Tina Gažovicová (CVEK), Radovan Geist (EurActiv), Barbara Gindlová (ZMOS), Andrea Girmanová (PMVRO), Hugo Gloss (Kto pomôže), Ján Glovicko (KVOP), Zuzana Godálová (Nást. 1-12), Peter Gombita (Oáza), Ján Gondol (MV SR), Slavomír Gregorík (MP Levoca), Monika Gregussová (Ulita), Ivana Grejtáková (CvT), Branislav Gröhling (Podp. remeslá), Katarína Gromošová (CVI Prešov), Jozef Gruchalák (Prosocio), Vladimír Gubrický (AŠK Trnava), Stanislav Gurka (Dom na polceste), Eva Gurková (Dom na polceste), Olga Gyárfášová (IVO), Henrieta Hajdeckerová (Maják), Juliana Hajduková (PDC), Jozef Hajnala (opsim.sk), Peter Halák (Indícia), Magdaléna Halásová (Storm), Peter Hanecák (Open Data), Miroslava Hapalová (CvT), Peter Hapco (Stanica), Zuzana Hardoš Kurnasová (BG C.S. Lewisa), Stanislava Harkotová, Tomáš Hasala (Nexteria), Zuzana Hasná (INS), Marek Hattas, Michal Havran, Denisa Havrlová, Adrián Hegedüš (ChemPlay), Peter Hegyi (Lovinka), Milan Hejný (Karlova univ.), Patrik Herman (Štvorl. detom), Ján Hero (ÚSVRK), Juraj Hipš, Michal Hladký (CIKE), Matúš Hlincík (Bronco), Miroslava Hlincíková (Bronco), Martin Hlinka, Palo Hlubina (Samosa), Imrich Holecko (LaP), Ján Holodnák (Svidník), Henrieta Holúbeková, Sona Holúbková (NKH), Jana Hoosová (Dakujem sused), Martin Horák (Re:colo), Martina Horková (Podnikavé KE), Dominika Hornáková (Modrová na kol.), Ludmila Hornáková (Soc_Bod), Csaba Horváth (Rim. Sobota), Agnes Horváthová (Romano Kher), Irma Horváthová (KC Moldava n. B), Silvia Hovorková (Infosluch), Martin Hrabovec (Quake resQ), Michal Hrabovec (Anasoft), Michal Hrehuš (I Can Academy), Petra Hricová (Ulita), Peter Hrubos (TCKompas), Tomáš Hrustic (SAV), Maria Hrvatic (Cudzinci v BA), Milan Hudák (Div. z chatrce), Mišo Hudák (Vých. pobrežie), Tomáš Hudcovic (Pro Civitate), Hana Hudcovicová Lukšu (Stanica), Oto Hudec (Pr. Karavan), Katarína Hudecová (CirKus-Kus), Andrea Hugánová (Storm), Tibor Hujdic (Cítaj mi), Mariana Hurná (Prešov), Lubica Hustá (Punkt), Michal Hvorecký, Aneta Chlebnicanová (NDS), Anna Chlupíková (ZŠ Nováky), Maroš Chmelík (CKO), Irma Chmelová (ProSenior), Katarína Chomová (EUBA), Iveta Chovancová (Odyseus), Jaroslav Chrapko (Dedoles), Michal Chudík (PreNos), Michal Chudý (EKO hliadka), Alena Chudžíková (CVEK), Janka Chytrácková, Csaba Igaz (ZŠ Nový Život), Lenka Ilanovská (GetCLIENTS), Marek Ilenin (Relevant), Lubor Illek (SOIT), Boglárka Ivanegová (Vidiecka. pl.), Peter Ivanic, Jana Jablonická Zezulová (Inakost), Michaela Jacová (SA.SK), František Jakab (TUKE), Imrich Jakab (UKF), Branislav Jakabovic (LEAF), Dominik Jakub (VKNN), Bruno Jakubec (Pre Prírodu), Martin Ján Bezrouk (Podp. suseda), Martin Jancok (Zero Zero), Veronika Janecková (Odviati), Jozef Janiga (HZS), Zuzana Jankechová (TDC), Robo Jankovich (Miesta prem.), Miroslava Jánošíková (Bublina), Gabriela Janovicová (Ženské kruhy), Jozef Jarina (KN Bardejov), Jana Jarinová (KN Bardejov), Zora Jaurová (CIF), Radovan Jencík (Argument), Ivan Ježík, Branislav Jobus, Ivan Juráš (Montessori), Monika Juríková (Ulita), Peter Kácer (Nadácia TA3), Jana Kadlecíková (CVEK), Milan Kajo Zboril (NDI), Alfonz Kaliaš (OZ Európa), Vladimír Kaminský (Zborov. hrad), Marek Kapusta, Sergej Kára, Juraj Karika (Dobšiná), Dušana Karlovská (Fenestra), Darina Kárová (Divadelná NR), Marián Kasan (K&F Projekt), Michal Kašcák (Pohoda), Miroslav Kašiak (PHŽ), Svatava Kašparová (STU BA), Juraj Kavecký (VTP Žilina), Richard Kellner (SPy), Juraj Kemka, Adriána Kemková, Sona Keresztesová (kRaj), Lívia Keselicková (Clowndoctors), Zuzana Kierulfová (ArTUR), Fero Király, Miroslava Kiripolská (Milované dieta), Zuzana Kiripolská (Campanula), Andrej Kiska ml. (Credo Vent.), Andrej Kiska (prezident), Richard Kitta (Dive Buki), Robert Klein (Varuna), Dana Kleinert (SFC), Oliver Kleinert (Ša†o), Michal Klembara (publikum.sk), Anna Klepácová (MŠ Hrebendova), Branislav Klesken (LEAF), Šymon Kliman (SVK), Luboš Klimek (PSRP), Barbara Klimeková (Impact HUB), Katarína Klingová (TIS), Jakub Kmet (SGI), Miroslava Kneslová (EduCafe), Veronika Knihová (Campanula), Tibor Köböl (OMD), Miroslav Kocúr (LEAF), Daniel Kojnok (CPRZ), Jaroslava Kokavcová (Quake resQ), Martin Kokavec (Quake resQ), Richard Koky (PPZZS), Jakub Kolárik (PreNos), Milan Kolcun (Potulky KE), Milan Kolesár (Jelšava), Miroslav Kollár (Hlohovec), Marián Kolník (CIRE), Daniela Konecná (UMC), Daniel Kontšek (SPy), Jana Kontúrová (ZŠ Bošany), Elena Kopcová (Tenenet), Michal Kopecký (USP), Michal Kopf (Trojsten), Anna Koptová (Nad. DRVK), Mariana Korbelová (ZŠ Pl. Štvrtok), Peter Korcok (SAZ), Maroš Korman (Keygroup), Martina Kormanová (TIS), Ingrid Kosová, Ladislav Kossár, Karolína Košcová (EP), Anna Košicanová Vašková (Artatelier), Ctibor Koštál (SGI), Eva Koštálová (Mládež ulice), Petra Kotuliaková (Aj Ty v IT), Juraj Kovác (Rozbehni sa!), Eva Kovácechová (Via Iuris), Matúš Kovácik (Slob. v práci), Lucia Kovácová (SGI), Mariana Kovácová (Slniecko), Viera Kovácová (MiÚ Ružinov), Michal Kovács (LEAF), Roman Kovács (Ecoheart), Katarína Kovalcíková (PowerTrain.), Uršula Kovalyk (Div. bez domova), Dagmar Kozáková (DKZPDaMKE), Peter Kozelnický (Orbis), Rudolf Kozlai (Urbanika), Branislav Kožuch (V.I.A.C.), Slavomír Krafcák (Integrácia), Daniela Krajcová (Pr. Karavan), Dávid Králik (LEAF), Renáta Králiková (SGI), Jakub Kratochvíl (Jablko), Ivana Kravárová (ChemPlay), Vladimír Krcméry (VŠZaSP sv. Alžbety), Patrik Krebs (Div. bez domova), Slávo Krekovic (A4), Jaroslav Kresánek (SZU), Mikuláš Kresánek (CSSI), Miroslav Kresánek (Dr. Kresánek), Zuzana Kresánková (Flexipráca), Július Krištof (Nást. 1-12), Martin Krištof (Mulica), Barbora Krištofová (Orbis), Michal Krivý (DO.MO.VI.NA.), Martin Kríž, Stanislav Krško (Klokoc), Eva Krššáková (Persona), Slavomír Krupa (UKF), Marián Ku£a (Inšt. Krista Velknaza), Michaela Kucová (Soyart), Barbora Kuchárová (Prima), Peter Kulifaj (Mládež ulice), Rastislav Kulich (Google), Zuzana Kumanová (In Minorita), Peter Kunder (AFP), Lenka Kunová (Dobrá škola), Zdenko Kupec (Lokalpetit), Matej Kurian (IFP), Zuzana Kusá (SAV), Martin Kuštek (Walia Ibex), Lukáš Kvokacka (Barlicka), Anna Kvokacková (Barlicka), Vladimír Labáth (PDCS), Eva Lacková (Parl. právnikov), Viera Lacková (Media Voice), Daniel Laco (FBE), Danica Lacová (Vcelí dom), Veronika Lahká (Ars Preuge), Lubica Lachká (NKN), Gabriel Lachmann (Utopia), Jarmila Lajcáková (CVEK), Kristína Lang (Medeko), Gabriela Langová (GALA Team), Marek Lavcák (Eastcubator), Vladimíra Ledecká (Parl. právnikov), Vladimír Ledecký (Sp. Hrhov), Roman Lehman, Silvia Lehmanová, Ivana Lehoutcsiká, Jana Leitnerová (Kreat. brána), Peter Lenco (Iuventa), Rudolf Letko (Ponk), Tina Licková (2FRESH), Peter Lím (Ekotopfilm), Petra Lipnická (Neulogy), Eleonóra Liptáková (Detstvo detom), Ivan Lorenc (Dobre & Dobré), Maroš Luba (Poctivo), Michaela Ludmová, Juraj Lukác (LZ Vlk), Jaroslav Lupták (Neulogy), Martin Luterán (KAN), Jozef Lužák (Godot), Anna Maarová (Teach for SK), Slavomíra Macáková, Martin Macko (Inakost), Marek Madro (IPcko), Ján Machaj (Edulab), Štefan Machajdík (OIL Partner), Mária Machajdíková (Socia), František Majtán (NepocujuceDieta.sk), Lubica Majtánová (NepocujuceDieta.sk), Radoslav Makán (Svatobor), Eduard Mako (KC Rožnava), Ivan Mako (ZMR), Milena Maková (PMP - ŠPV), Katarína Makróciová (ZŠ Mur. D. Lúka), Eva Malevic (Dakujem sused), Michal Malý (Cyklokoalícia), Anna Mandulová (MŠ Hrebendova), Arne Mann (SAV), Eduard Marcek (SCF), Luboš Marcinek (SAPS), Samuel Marec, Lenka Mareková (Zelená zebra), Mario Marko (Herbert), Petra Marko Navarro (NeonHeads), Richard Marko, Lucia Marková, Maroš Markovic (Plusko), Juraj Martaus (Parl. právnikov), Tomáš Martaus (Parl. právnikov), Dušan Martincok (Sus. na dvore), Dorota Martincová (Po schodoch), Ondrej Mäsiar (Mladiinfo), Roland Mataš (Bazén), Daniel Matej (PdF UK), Vladislav Matej (Socia), Martin Matejka (ZOM Prešov), Maroš Matiaško (AK Matiaško), Vladimíra Matušíková (ICM), Dušan Matuška (Octago), Michal Maxian (BatSuite), František Maxin (Di£erent), Ameer Mayyahi, Janette Mazinová Motlová, Richard Medal (CEA), Klaudia Medalová (CEA), Peter Medved (Ekopolis), Lucia Medved-Patáková (Biely medved), Marta Megyesiová (ZŠ Sacurov), Martin Menkyna (Chr. Prírodu), Peter Mészáros (3lobit), Matej Meško (UniValue), Michal Meško (Martinus), Peter Mihálik (Bonet), Vladimír Michal (Artforum), Anton Michalica (Misia ml.), Boris Michalík (Nadácia VW), Karolína Miková (PDCS), Stanka Miková (Po schodoch), Dušan Mikulec (Lepší svet), Zuzana Milatová (Kaspian), Katarína Mináriková (Provida), Katarína Minárová (Karp. nadácia), Viera Minarovicová (Slatinka), Erich Mistrík (PdF UK), Jozef Miškolci (SGI), Iveta Mišová (ZPMP v SR), Radoslav Mizera (Solved), Andrej Mjartan (Slov. skauting), Martin Mojžiš (.týžden), Miroslav Mojžiš (CEPA), Alena Molcanová (Návrat), Samuel Molnár (Otv. Súdy), Jana Mózešová, Laura Murguía Sanchéz (Light_Lab), Alexander Mušinka (UNIPO), Eva Mydlíková (PdF UK), Petra Nagyová Džerengová (BDC), Jolana Náterová (Nádej detom), Andrej Návojský (NMŠ), Mária Nazarejová (Zdravé Komunity), Zuzana Nehajová (MH SR), František Neupauer (NH), Peter Nicík (Za krajšiu ZA), Sanja Nikolov (CKO), Denisa Nincová (DSS Slatinka), Andrej Nosko (OSF - TTF), Oto Novácek (FA STU), Stefi Nováková (Dom svitania), Lubica Oberucová (CVC - RCM), Michal Oláh (Resoty), Marie Oláhová (KC Detva), Petra Olšanská (Storm), Matúš Ondáš (Eastcubator), Monika Ondicová (Lietajúce ryby), Miloš Ondrášik (DOFE SK), Františka Ondrašíková (ZPLŽ), Dušan Ondrušek (PDCS), Darina Ondrušová (IVPR), Jana Oravcová (C. dobr. BB), Laco Oravec (NMŠ), Klára Orgovánová (Rómsky inšt.), Ján Orlovský (OSF), Aneta Orosiová (Jem iné), Rudolf Pado (Tatry), Martin Pala (CropTech), Radovan Pala (Taylor Wess.), Ivan Páleník (go-ok), Michal Páleník (Inšt. zamestn.), Elena Pálková (SZŠ Zvolen), Peter Pallo (ZŠ R. Dilonga), Zuzana Pálošová (PPZZS), Juraj Palovic (Impact HUB), Ivan Palúch (PreNos), Martina Paulíková (Slatinka), Zora Paulíniová (PDCS), Fero Paulíny (AFP), Jana Pavliková (Slatinka), Katarína Pázmányová, Pavol Pcola (LEAF), Tomáš Peciar (Cyklokoalícia), Július Pecha (KC Kecerovce), Pavol Pekarcík, Tomáš Pešek (Plusko), Henrieta Peškovicová, Alica Petrasová (Zdr. Orava), Adriana Petrová (NKN), Miroslava Piláriková (Živica), Vladimír Pirošík (BBA), Michal Piško (TIS), Veronika Pizano, Katerina Plavcová-Salanci (SARAHS), Martin Plesch (Trojsten), Michaela Pobudová (Kto pomôže), Gabriela Podmaková (BDC), Monika Podolínska (ZŠ Mur. D. Lúka), Alexandra Pódová (Odyseus), Paula Podušková (SKC), Zuzana Pohanková (Proti prúdu), Patrik Pokorný (Trnava-live), Zuzana Polacková (EPIC), Tomáš Polák (Trad. minulosti), Igor Polakovic (CPF), Anna Polcková (CZ ECAV BA), Erika Polgáriová (Detstvo detom), Martin Poliacik (NRSR), Andrej Poliak (Perif. centrá), Miroslav Pollák (Krásny Spiš), Miriam Pollitt (CVI Žilina), Jaroslava Polonová (VŠZaSP sv. Alžbety), Eva Pospíšilová (Barter), Ivana PotocnáFkoilvipá (HÚrNicS SIPcko), Ondrej Proksa (SoftPoint), Ondrej Prostredník (Cloudo), Martin Provazník (bnt), Jakub Ptacin (Back-Space), Šarlota Pu¶erová (ODZ), Ivan Rác (ÚRŠ), Martin Rác (Bolešov), Eugen Radic (Martinová), Iveta Radicová (BISLA), Peter Radko£ (Bona Fide), Mária Radváková (Od veci k veci), Tomáš Rafa (Art Aktivista), Vladimír Rafael (eduRoma), Michal Rafaj (RMC), Lubica Ragulová (YPE), Anna Rajská (Platf. žien), Vladimír Randa (Preles), Saskia Repcíková (ASŠŠZS), Dana Retová (TEDxBA), Dávid Richter (AMAVET), Lucia Richterová (SIEDAS), Jozef Ristvej (AMAVET), Matúš Ritomský (Priestori), Juraj Rizman (Greenpeace), Madlena Rjabininová, Filip Rohácek (BBonline.sk), Marek Rohácek (Návrat), Igor Rolný (Košice), Robert Roth (SND), Aurel Rusnák (Kvas), Miroslava Rusnoková (Nexteria), Roman Russev (Microsoft), Dana Rušinová (NDS), Ken Ryan (iKid), Andrej Rybovic (VTP Žilina), Martina Rzymanová (CSPP Poprad), Dušan Sabo (PMMV), Katarína Sabová (AŠSPA), Ján Salanci (SARAHS), Andrej Salner (SGI), Marián Samko (Leustach), Matej Sapák (LEAF), Lucia Satinská (S(z)lomarát), Matúš Sedlák (Wopss.sk), Michal Sekera, Vladimír Sendrei (KVOZ), Alina Serban (ERSTE St.), Maroš Schmidt (SMD), Vladimír Schmidt (Orbis), Andrej Schulcz (SDA), Pavel Sibyla (Zast. korupciu), Ivan Siláci (YF LC), Martin Simon (Kaspian), Peter Sincák (TUKE), Adam Sipos (Nová gen.), Martin Siska (ZRHC), Juraj Sitár (Jaspis), Andrej Skala (RMTK), Daniela Skladanová (OA Levice), Miroslav Sklenka (Škola dokorán), Hana Skljarszka (LEAF), Maruška Skoncová (TCKompa), Jaroslav Skupnik, Michal Sládek (CvT), Milan Slama (Záhrada CNK), Radoslav Sloboda, Robert Slovák (Respect APP), Martina Slováková (Cukru), Petra Slováková (Creat. morning), Lubomíra Slušná - Franz (ACEC), Juraj Smatana (Klub Strážov), Katarína Smatanová (Ditta), Michal Smetanka, Lenka Smetanková, Bohdan Smieška (PDCS), Marika Smreková (UM UM), Eva Sobinkovicová (MPC), Slavomír Sochor (Bazén), Erika Sokolová (Odysea mysle), Alexandra Somorovská (Cesta rodica), Roman Sorger (Haliganda), Samuel Spác (TIS), Anton Srholec (Resoty), Jarmila Staneková (AkSen), Tomáš Staník (Remote Ass.), Richard Stanke, Drahomír Stano (Pre Prírodu), Katarína Staronová (FSEV UK), Štefan Straka (Svatobor), Filip Stranovský (Triptych), Nada Stránská (Connect), Tímea Stránská (CvT), Peter Strážik (ZŠ Sp. Hrhov), Boris Strecanský (CPF), Veronika Strelcová (CKO), Filip Struhárik (Denník N), Ján Suchal, Ján Supuka (TUZVO), Lenka Surotchak (Pontis), Juraj Svincák (DoucMa.sk), Samuel Szabó (Sosna), Štefan Szabó (Sosna), Silvia Szabóová (Sosna), Štefan Szilva, Milan Šagát (Via Iuris), Jana Šargová (More), Pavel Šarina (Deaf Kebab), Róbert Šarina (Deaf Kebab), Mária Šárossyová (Svetielko), Pavol Šcasný (Storm), Eva Šcepková (EnviroFuture), Monika Šcevovichová (Jobintegra), Lubica Šebestová (Human Action), Rastislav Šelepský (PTP), Diana Šilonová (go-ok), Jakub Šimek (Pontis), Jana Šimoncicová (Linka d. istoty), Katarína Šimoncicová (BA otvorene), Gabriel Šípoš (TIS), Albín Škoviera (PF KU), Ján Šlinský (Agrokruh), Anna Šmehilová (E£eta), Branislav Šmidt (Impact HUB), Jana Šmotláková, Zuzana Šolová (Detstvo detom), Lubica Šoltésová (Púpava), Michaela Šopová (BSK), Gabriela Šostáková (Trojlístok), Zuzana Šottová (LEAF), Vladimír Špánik (ZOMOS), Miloslav Špoták (Re:colo), Veronika Šramová (UVP ŽU), Zlata Šramová, Michal Štassel (Vnútroblok), Lucia Štasselová, Sandra Štasselová (Vnútroblok), Ivan Štefunko (Neulogy), Andrej Štepita (K&F Projekt), Aleš Štesko (ZŠ Fantázia), Zuzana Števulová (HRL), Juraj Štofej (Koburgovo), Lýdia Šuchová (Equity), Štefan Šulek (ÚPSVAR), Jolana Šuleková (Dorka), Lucia Šuplatová (Len Tak Tak), Ján Šurkala (ŠOK), Juraj Šúst (SLH), Jozef Šuvada (VŠZaSP sv. Alžbety), Janka Švecová (KC Jelšava), Boris Švirloch (FK Iskra), Matúš Švirloch, Tatiana Švrcková (Telekom), Jozef Tanzer (Quake resQ), Brona Tarnócy (Kde bolo, tam bolo), Anna Thomková (SZŠ Bellamos), Erika Tichá (CVI BA), Andrea Tittelová (YPE), Martin Tomcányi (Mladá Sered), Natália Tomeková (OSF), Jakub Tomiš (LDL), Sandra Tordová (Proti prúdu), Claudia Tran (FTE), Peter Trmoš, Karol Trnka (Trnka), Michal Trnka (Phirational), Miroslav Trnka, Michal Truban (Websupport), Vanda Tuchynová (Proti korupcii), Eva Turáková (SZŠ Francesco), David Turcáni (kRaj), Martin Turcek (TIS), Michal Turlík, Helena Tužinská (FiF UK), Luboš Tvrdon (Z dobrých rúk), Martina Tvrdonová (Z dobrých rúk), Andrea Ungvölgyi (Nad. Orange), Péter Urbán (Tandem), Pavol Urda (OZ Spiš), Vlado Vaculík (Connect), Filip Vagac, Lívia Vagnerová (Hrhovské sl.), Boris Vaitovic (Copyvait), Viliam Vajda (Eastcubator), Juraj Valcák (Café), Martin Valentíny, Igor Valentovic (Albrecht F.), Matúš Vallo (My sme mesto), Illah van Oijen (AST), Linda van Dalen (CHAT), Miroslava Vargová (More), Judita Varcholová (RPSP KE), Ladislav Vaška (PdF UK), Ludovít Vašš (Pangaea), Martin Vavrincík (Detstvo detom), Dagmara Verešpejová (RMPK), Petra Veselá (Provida), Pavol Vilcek (SpKCH), Mária Vircíková (TUKE), Peter-Marcus Virsík (YPE), Jozef Vodicka (TrashOut), Martina Voskárová (Impact HUB), Agnes Vozárová (ZMR), Eva Vozárová (AFP), Martina Vyskocová (MVAkadémia), Martin Vyšna (Re:colo), Zuzana Wienk, Helena Woleková (Socia), Viera Záhorcová (Inklúzia), Dušan Zachar (Ineko), Marián Zachar (DOFE SK), Anton Zajac (Eset), Marcel Zajac (CPF), Juraj Zamkovský (CEPA), Monika Zatkalíková (CPS Dokorán), Barbora Závarská (Punkt), Pavol Zbell (Otv. Súdy), Lubomír Zduriencík (ZHB), Barbora Zemcáková (Dorka), Mária Zentková (SAV), Adam Znášik (Komplot), Lubica Zolczerová (Campanula), Lukáš Zorád (CvO), Milan Zvada (Záhrada CNK), Ján Žabka (SZŠ Bajkalská), Pavol Žilincík, Miroslava Žilinská (Odyseus), Peter Živý (Živý svet), Manik (Projekt život)

Inovátori 2023:

Marek Adamov (Truc sphérique (Stanica Žilina-Záriečie / Nová synagóga Žilina)), Jakub Andor (Keď môžem pomôžem), Barbora Andor Tóthová (Kino Úsmev), Karin Andrášiková (Mládež ulice) [LI], Igor André, Lenka Antalová Plavuchová, Grigor Ayrumyan (openlab.sk, hemisfera.sk, skyro.ai) [LI], Sara Azimi, Radka Babeľová (Cesta von) [LI], Ľubomír Badiar (Útočište - bezpečný priestor pre tvoj život, o.z. / Samaritán - Centrum pomoci bezdomovcom), Peter Balcerčík, Erik Baláž (Lesmír, OZ), Zuzana Bargerová, Martin Basila (Sensoneo) [LI], Veronika Basta (Obec Rovinka) [LI], Miroslav Beblavý (CB ESPRI) [LI], Zuzana Behríková (Centrum pre filantropiu - DARUJME.sk) [LI], Andrej Belák (Zdravé regióny + Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV) [LI], Zuzana Bendíková, Michaela Benedigová (Seesame), Vladimír Benč, Lukáš Berberich, Mária Bieliková (Kempelenov inštitút inteligentných technológií) [LI], Gábor Bindics (Ministerstvo Jemných Zásahov), Zsolt Bindics (GreenCoop družstvo), Linda Blahová, Rastislav Blažej (Slovenská sporiteľňa), Stanislav Boledovič (Teach for Slovakia, Nexteria) [LI], Ivana Boledovičová (Nexteria), Eva Bolemant, Liliana Bolemant (Občianske združenie Phoenix - Phoenix Polgári Társulás), Martina Bolibruchová (Zmudri.sk), Karolína Bortáková (Košický samosprávny kraj), Lívia Bott Domonkos (OZ FutuReg) [LI], Peter Božik (Dobré srdce Borisa Sádeckého), Tomáš Božik, Lýdia Brichtová (Nezávislá platforma SocioFórum, n.o), Marek Brinzík, Martin Brix, Adam Brocka, Alžbeta Brozmanová-Gregorová (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií), Marián Bubenčík, Ladislav Bíro, Barbora Bírová (Platforma pro sociální bydlení) [LI], Peter Cagala (Zaži v Trnave), Miroslav Cangár (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) [LI], Lucia Cangárová (Rada pre poradenstvo v sociálnej práci (RPSP)) [LI], Hana Celušáková (NO CPR Kvapka) [LI], Natália Centková (Kino Úsmev) [LI], Maroš Chmelík, Júlia Choleva (rod. Vrábľová) (Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Ministerstvo kultúry SR), Shoshana Chovan, Adrián Chreň (Cyklokoalícia) [LI], Veronika Cigáneková (Nexteria, Kto Pomôže Ukrajine) [LI], Andrea Cocherová, Silvia Cochová, Oľga Coulton-Shaw (Cesta von), Andrea Cox, Petra Csefalvayová (Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z.), Michal Czafík (Fakulta architektúry a dizajnu STU), Krasimír Damjanov, Stano Daniel, Antoine De Hertogh, Darina De Jaegher, Radoslav Delina (Valcrea, o.z.) [LI], Marta Demeová, Mária Demeová (Občianske združenie Klub rómskych aktivistov na SR), Renáta Deáková, Laura Dittel (Karpatská nadácia) [LI], Peter Dorčák (Slovenská marketingová asociácia) [LI], Lucia Drobná, Peter Dráľ (OZ Nové školstvo), Alexandra Dubová (Fórum pre ľudské práva), Martina Dulebová (Dorka Bags, n.o.), Vanda Durbáková, Lucia Dutková (DASATO Academy) [LI], Petra Dzurovčinová (Hlavne mesto SR Bratislava) [LI], Jana Feherpataky - Kuzmová (Inštitút pre aktívne občianstvo), Šimon Ferstl, Jana Filipová, Richard Filčák, Andrej Findor (Fakulta sociálnych a ekonomický vied, Univerzita Komenského v Bratislave) [LI], Angelika Fogašová (Informatika 2.0) [LI], Marek Franko (IPčko) [LI], Dominika Fričová (Žijem vedu) [LI], Róbert Furiel, Ondrej Gallo (Nadácia pre deti Slovenska) [LI], Elena Gallová Kriglerová (CVEK) [LI], Andrea Garaiová (LEAF) [LI], Lívia Gažová (Čierne diery), Julián Gerhart (Zmudri.sk) [LI], Petra Gerhartová (Prešovské dobrovoľnícke centrum) [LI], Barbara Gindlová, Jakub Goda [LI], Lýdia Grešáková (Spolka), Adrián Gubčo (YIM.BA - Yes In My Bratislava) [LI], Karol Görner (Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave Námestie slobody 19 812 45 Bratislava), Renáta Hall, Jana Hanuliaková, Miroslava Hapalová (Štátny pedagogický ústav) [LI], Tomáš Hasala (Nexteria) [LI], Gabriela Hasáková, Jozef Hašto, Mgr. Henrieta Heidecker, Viera Hincová, Juraj Hipš (Komenského inštitút, Bystriny) [LI], Michal Hladký (Creative Industry Košice) [LI], Vanda Hlaváčková [LI], Simona Hlaváčová (Baterkáreň) [LI], Lenka Hlinková (Ženský algoritmus) [LI], Barbora Holubová, Soňa Holúbková (Agentúra podporných služieb, n.o., Predmestská 24, Žilina), Patrícia Homolová Poľanovská, Marián Horanič (Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike), Dagmar Horná, Agnes Horvathová (Romano kher - Rómsky dom občianske združenie), Ján Horváth (Informatika 2.0) [LI], Tomáš Horváth (sobi.eco) [LI], Martin Hrabovec (Revolware s.r.o.) [LI], Patrik Hrabovec (Revolware / Youthfully Yours / Youtube) [LI], Dominika Hradiská (Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií), Pavel Hrica (Cesta von) [LI], Miroslav Hrivnák (Miestne združenie YMCA Revúca), Michala Hrnčiarová, Peter Hrubo (Tréningové Centrum Kompas, OZ), Tatiana Hrustič (Zdravé regióny), Lenka Hudecová (SVETLO Krupina, n.o.), Mišo Hudák (Východné pobrežie), Silvia Hudáčková (Ženy verejne) [LI], Marek Ilenin (Relevant n.o.), Vladimír Imlej, Nura Jahanpoour (Brilliant Stars International School (Brilliant Stars)) [LI], Venus Jahanpour (Brilliant Stars International School of Bratislava, Brilliant Stars OZ), František Jakab, Ľubo Jambrich (Základná škola Sirk), Eva Jankovičová, Katarína Janíčková, Jozef Jarina, Zora Jaurová (Creative Industry Forum) [LI], Jana Jonová, Michaela Anna Jurkovičová, Zuzana Juráneková (IPčko), Peter Kalmár (Artest - polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej mládeže), Zuzana Kamenická, Marek Kapusta (Superar), Michal Karako (OZ Stará jedáleň), Michal Kardoš, Jana Karľová (Gaštanový koník), Zuzana Katreniaková (Ústav sociálnej a behaviorálnej medicíny LF UPJŠ v Košiciach), Natália Kaščáková (Pro mente sana s.r.o, Heydukova 27, 81108 Bratislava), Arnold Kiss (Greenpower Slovensko) [LI], Dana Kleinert (Slovak Fashion Council), Branislav Kleskeň (LEAF), Andrej Klobušník, Marek Kmeť (EDUCON) [LI], Michal Kmeť, Dušan Knezovič, Jana Knežová (Košický samosprávny kraj, Odbor kultúry), Marián Kobolka (JRK Slovensko s.r.o.) [LI], Eva Kocanová (Take naše, o.z.) [LI], Péter Kocskovics (Občianske združenie Sine Metu), Klara Kohoutová, Peter Kolesár (CIVITTA) [LI], Martina Kolesárová (Nadácia Pontis) [LI], Ľudmila Kolesárová, Alexandra Kolárik (Zenzo, Free Food) [LI], Danica Končeková (CEDA FAD STU), Pavol Koprda, Ladislav Kossár (PROVIDA) [LI], Vlasta Kostercová, Michaela Kostičová (EQUITA), Rado Kovács, Zoltán Kovács (OZ Vándor-láss), Adriana Kováčová, Mariana Kováčová, Dagmar Kozáková (Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach), Dagmar Kočiová (Občianske združenie Usmej sa na mňa), Lucia Koštálová (Gymnázium Dubnica nad Váhom / Ipčko, n.o.), Alena Koščálová, Branislav Kožuch, Jana Krajkovičová (Nadácia DEDO) [LI], Jakub Kratochvíl [LI], Tomáš Kravec (Slovenský skauting, 43. zbor prof. Hlaváča Dlhá Lúka), Mikuláš Kresánek (Sociálni inovátori) [LI], Tomáš Kriššák (Gerulata technologies) [LI], Silvia Križanová Yoder (Slovakia Going Zero Waste), Viktor Križo, Slavomír Krupa (Rada pre poradenstvo v sociálnej práci), Michaela Kršková (Úrad vlády SR) [LI], Daniela Kubíková, Barbora Kuchárová (OZ PRIMA), Katalin Kuklis (Gurigongo Symposium), Marián Kulich, Peter Kulifaj, Lukáš Kulísek (Betánia v Kalinove, n.o. (Domov na polceste Rabaka)) [LI], Igor Kupec, Boglárka Kurka Ivanegová, Jan Kurka (SUSTO - Sustainability Tools) [LI], Petra Kurutzová (ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj), Lucia Kuzminová Rosáková (InkluCiTy, Mier Ukrajine, Free Belarus, Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením, Domáce vzdelávanie na Slovensku), Nika Kvaššayová, Lukáš Kvokačka (OZ Barlička), Jozef Kákoš (Depaul Slovensko, nezisková organizácia) [LI], Sergej Kára (Hlavné mesto SR Bratislava) [LI], Tibor Köböl (Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR (Skratka: OMD v SR)), Palo Lacko (Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, eduRoma, Bystriny), Marta Lacková (FEST DOBRÁ ŠKOLA, s.r.o.), Daniel Laco (FBE - For Business Excellence) [LI], Mirka Lacová (Alternatíva- Centrum nezávislého života, n. o.), Zuzana Lafférsová (Banskobystrický samosprávny kraj), Daniela Laluhová (Repairably), Silvester Lavrík (Základná umelecká škola Dezidera Kardoša Bánovce nad Bebravou), Marek Lavčák (Eastcubator) [LI], Vladimír Ledecký, Jana Lednická (Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Bratislava 3), Andrea Lelovics (Fórum inštitút), Jakub Lenart (Kandelaber), Boris Lenko (SZUŠ Slovenský Grob), Martin Lipták (Čierne diery) [LI], Eleonóra Liptáková, Mária Litecká, Ján Lopušek (Coworking Pekáreň, OZ Naša Revúca) [LI], Bálint Lovász, Térézia Lukáčová (DASATO Academy) [LI], Jozef Lupták (oz. Konvergencie, Festival Konvergencie), Tamás László, Štefan Machajdík (D3 občianske združenie, Bilgym, OIL Partner), Mária Machajdíková (SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien), Alojz Macsai, Zuzana Madajová (OZ Free Food) [LI], Marek Madro (IPčko), Alexandra Madrová, Alžbeta Maglodská, Alexandra Malangone, Ivana Maleš (Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z.), Branislav Mamojka, Peter Markovič, Eva Marková (JEDEN RODIČ, n.o.), Roman Maroš, Dušan Martinčok, Daniel Matej, Vladislav Matej (SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien), Renáta Matejová, Maroš Matiaško (Fórum pre ľudské práva/advokát) [LI], Alexandra Matiszová, Michal Matloň (theLivingCore / Venetian Letter) [LI], Michal Matys, Fero Maxin (Different - občianske združenie), Edita Maxinová (Komunitná škola Aves), Juraj Mazák (Slobodná škola), Katarína Medzihorská (ALTERNATÍVA - Centrum nezávislého života, n. o.), Boris Meluš (Nadácia Cvernovka / Nová Cvernovka), Adriana Mesochoritisová (Možnosť voľby, Iniciatíva Nebudeme ticho), Marián Meško, Jana Michalová (ArtFórum pre literatúru n.o.), Veronika Michalová (Artforum), Zuzana Mikloš Fabrici (Lýceum C. S. Lewisa) [LI], Andrea Miková (Kaviareň od srdca, Občianske združenie od srdca.), Radka Mikšík, Zuzana Mitošinková, Miroslava Mittelmannová, Andrej Mičunek (TK "DANUBE" Bratislava), Veronika Miškech Fričová (Karpatská nadácia) [LI], Iveta Mišová (Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike), Miroslav Mojžiš (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti), Michaela Mojžíšová (Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva Logopedys Zemianske Kostoľany), Mirka Molnár Ľachká, Katarína Morsztynová, Branislav Moňok, Mária Sofia Mrázková, Michaela Mudroňová, Peter Mészáros, Anita Nagyová (ZPMP Nové Zámky), Petra Nagyová, Kateřina Nakládalová, Lenka Nemcová, Marta Nemčíková, Denisa Nincová (BBSK), Iveta Niňajová (Posledné domy), Miriama Nogeová, Dominika Novotná, Martina Novotová, Andrej Návojský (Štátny pedagogický ústav a Nadácia Milana Šimečku), Eva Ogurčáková, Katarína Onderková (Spolka o.z.), Františka Ondrášiková (Projekt DOM.ov), Jozef Ondáš (Nadácia DEDO), Ladislav Ontko, Iveta Orbánová, Slavomír Oslej (Hlavné mesto SR Bratislava - Oddelenie inovácií a digitálnych služieb) [LI], Veronika Pachová (Different - občianske združenie, o.z. Bardejovské divadlo, Komunitná nadácia Bardejov), Renáta Pankievičová, Maroš Paulini, Martina Paulíková, Patrik Pavlovský, Marián Pavúk, Lucia Pašková (Bystriny, Kto pomôže Slovensku, Kto pomôže Ukrajine, Nexteria, SDA, Nadácia Mesta Bratislavy, Škola permakultúry, Curaprox) [LI], Katarína Pažítková, Pavol Pekarčík (OZ TVORenie), Pavel Perašín, Martina Petijová (SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien), Simona Petrík (Progresívne Slovensko (členka predsedníctva a odborníčka na rodovú rovnosť a rodinnú politiku)), Martina Pihuličová, Pavol Pilař (KKC Arta Piešťany, US Lúčnica) [LI], Dušan Piršel, Daniela Piršelová (Únia miest Slovenska A CLIMATE CONFERENCE SLOVAKIA) [LI], Radoslav Pittner (Ashoka) [LI], Jozef Pivovarník, Radoslav Plánička (Komenského inštitút / CEEV Živica) [LI], Michaela Pobudová, Erika Podhorcová, Anna Podlesná (Profesia, spol. s r.o.) [LI], Monika Podolinská, Veronika Poklembová (ETP Slovensko) [LI], Igor Polakovič (Centrum pre filantropiu) [LI], Zuzana Polačková (Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied (CSPV SAV)), Anna Polcková, Milan Polešenský, Andrea Poloková (MAMILA, o. z. (www.mamila.sk)), Kristina Pomothy (Under the Apple Tree Trust Women) [LI], Marianna Potanovičová (Rada mládeže Prešovského kraja) [LI], Veronika Pracharová (Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť), Branislav Puškár (Fakulta architektúry a dizajnu STU), Janka Pálková (Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.) [LI], Peter Radkoff (TABAČKA KULTURFABRIK), Mária Radváková (Občianska agentúra komunitného rozvoja 1317 (OAKR 1317)), Dominika Rajznerová (IPčko, o.z.) [LI], Mária Rajňáková, Miroslava Rašmanová (Ženské kruhy), Denisa Rašová (Circular Slovakia) [LI], Hugo Repáň, Emília Revajová Bujňáková (Diecézna charita Rožňava), Marek Roháček (Návrat, o.z. a D3, o.z.), Lea Rollová (CEDA, Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave), Lucia Roussier (EQUITA) [LI], Ladislav Rovinský, Barbora Rusiňáková (Park kultúry a oddychu, Prešov), Dominika Rusnáková (ARTA), Jurina Rusnáková, Danka Rusnáčiková (Levočský kreatívny spolok, občianske združenie), Viktória Rusňáková (Sieť Nadácie DEDO), Noémi Récsei, Zuzana Révészová (Spolka) [LI], Pavol Sabela, Miroslava Sabová Dudášová (KC PRIESTOR) [LI], Kristína Saganová, Andrej Salner (Mesto Bratislava) [LI], Valentína Sedileková (Chuť žiť (EDI Slovensko, oz.)), Táňa Sedláková (Sekcia sociálnych vecí, magistrát a Zrejme), Apolónia Sejková (MyMamy, o.z.), Tereza Sejková (BRUT.TO), Roman Sekerka, Alžbeta Selecká (OZ Vjecna), Lucia Senajová Dobrodenková (INFRA Slovakia, s. r. o.), Juraj Senič (OZ okolo) [LI], Kristína Serafín Hudeková (CEEV Živica) [LI], Milota Sidorova (Milota Sidorová) [LI], Branislav Siklienka (Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru) [LI], Simona Simková (Centrum včasnej intervencie Košice, n.o.), Emília Sičáková-Beblavá (Ústav verejnej politiky Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzita Komenského), Ivana Skoumalová, Petra Slezáková (Zero Waste Slovakia), Rado Sloboda, Ľubomír Slovinský, Michal Sládek (Spolka) [LI], Ján Smatana, Katarína Smatanová (Projekt DOM.ov, n.o. // Obnovme Gemer, n.o.), Michal Smetanka, Jana Smokoňová, Marika Smreková, Zuzana Sojková (Platforma Naše školstvo, o. z.), Rastislav Sopko (Ithinkgreen) [LI], Jana Srpon (Business Essentials spol. s r.o., Bahájske spoločenstvo, Zlepšenie sveta o.z.) [LI], Adrián Staňo, Tamara Stohlová (Progresívne Slovensko) [LI], Daniel Straka [LI], Marcela Strhárská, Katarína Strýčková (V ženskom rode Podcast) [LI], Zuzana Suchová [LI], Monika Suchánska, Anna Surovcová (Centrum sociálnych služieb KA), Andrej Svorenčík (Názvoslovná komisia hlavného mesta SR Bratislavy), Anna Symington-Maar (Rozmanita) [LI], Štefan Szabo (o.z. SOSNA), Lucia Szabová, Silvia Szabóová (SOSNA, občianske združenie), Zuzana Szabóová (Centrum komunitného organizovania), Zoltán Szalay (Napunk.sk), Tomáš Szekely, Jakub Szepesgyorky, Svetlana Síthová (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR), Ivan Sýkora (Berkat Slovensko o.z.), Zuzana Tabačková, Alžbeta Tamásová (samospráva - mesto Rožňava), Peter Tauš, Žofia Teplická (Karpatská nadácia) [LI], Peter Teplický (Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska) [LI], Zuzana Thullnerová, Alena Tomanová (YouthWatch), Kristína Tormová, Claudia Tran, Michal Trnka, Eva Turáková (AutistiPrešov), Helena Tužinská (Filozofická fakulta UK), Gabriel Tóth (Katedra Komunikácie) [LI], Jakub Uhlík (Občianske združenie D3, Porta libri, Agathe Center for Entrepreneurship) [LI], Kristína Uhlíková, Mirka Uhnak (Mini Tech MBA) [LI], Péter Urbán (TANDEM, n.o.) [LI], Alena Vachnová (Nadácia DEDO) [LI], Anetta Vaculíková, Filip Vagač (Úrad splnomocnenca pre ROS), Boris Vaitovič, Dušan Vančo (Nádvorie, (a) Trnavské rádio) [LI], Adriana Vančová (Gymnázium Dubnica nad Váhom), Miroslava Vargová (Arts & Business Connection, n.o.), Róbert Vass, Martin Vavrinčík, Eva Vaľovská, Milan Vaňo (Rozvojová agentúra BBSK n.o.), Anna Vilchová (KOMPAS (Emtegra)) [LI], Natália Vince (Košický samosprávny kraj (Úrad KSK)), Katarína Vincová (IPčko), Gabriel Viszlay, Ľubica Vyberalová, Zuzana Wienk (Bystriny), Tatiana Winterová (Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska), Peter Wolf, Martin Zaiček, Zuzana Zaťovič, Milan Zvada, Viera Záhorcová, Jana Čajágiová, Anetta Čaplánová, Braňo Čavoj (Anténa - sieť nezávislých kultúrnych centier), Andrea Čepiššáková, Zuzana Čerešňová (CEDA (Centre of Design for All), Fakulta architektúry a dizajnu STU), Phdr. Mgr. Et. Mgr. Martina Čontofalská Michalková, Daniela Čorbová (Stála konferencia aktérov vo vzdelávaní), Milan Číčel (Občianske zdruzenie D3), Andrea Ďurajková (Centrum sociálnych služieb Krupina), Alzbeta Śnieżko (Katedra histórie, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach), Šimon Šicko (KPS (kto pomôze Slovensku), Buddy, Butterfly effect), Lucia Šicková (Pixel Federation) [LI], Ivan Šiller (Superar Slovakia, Učiteľské Kolégium), Pavol Šinko (IN Network Slovakia, n.o.), Ján Šolc (Klub Prieskumník - Pathfinder), Jana Šolcová (Centrum dobrovoľníctva/Klub Pathfinder- Prieskumník/Platforma dobrovoľníckych centier/UMB), Gabriela Šostáková (Trojlístok, n. o.), Alžbeta Šporerová (Centrum rodiny), Sandra Štasselová (Metropolitný inštitút Bratislavy) [LI], Lucia Štefancová (Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta architektúry), Alena Štefániková (Štátny inštitút odborného vzdelávania/Odbor EÚ politík) [LI], Andrej Šteiner, Zuzana Števulová (Liga za ľudské práva (do 30.5.2022), Centrum právnej pomoci (od 1.6.2022)), Vladimír Šucha, Tatiana Švrčková, Mária Šárossyová, Pavol Ščasný, Miloš Železňák, Jana Žišková  
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
18:07:21 Mapa sociálnych inovátorov [2023-08-20; 1,842 x]
18:06:59 Žaloba na Watson.sk za článok Anatómia jedného podvodu 1 [2023-01-10; 1,832 x]
18:06:33 Prehľad prijímateľov 2% za rok 2022 [2023-12-07; 1,137 x]
18:04:30 Spomienky Michala Reimana o Polym Reimanovi [2014-04-07; 3,919 x]
18:04:01 Címlap lány: a párkányi Janszó Orsolya operaénekesnő [2023-08-13; 847 x]
18:03:08 Kto tu nemá kamaráta ten nemá šancu... Zastupiteľstvo opäť rokovalo o dotáciách, tentokrát s prekvap... [2018-06-28; 3,616 x]
18:01:51 ÉRSEKÚJVÁR Készülj fel... 2023. nov. 17-én jön a NAGY MAGYAR RETRO PARTY! [2023-10-16; 1,657 x]
18:01:25 Kauza mestskej skládky: Na predbežnom prejednaní sporu k uzavretiu zmieru medzi stranami nedošlo [2023-04-11; 1,082 x]
17:59:55 Komu sa máli plat primátora?! - alebo ako to vidím ja... [2016-01-22; 4,268 x]
17:59:32 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu V. Konzerváreň Nové Zámk... [2014-01-22; 6,259 x]
17:59:27 Zákazníkom Jednoty, ktorí si nevyberú úspory z vernostných kariet do 30.06.2024, tieto prepadnú... [2024-06-29; 657 x]
17:59:03 Výzva poslancom mestského zastupiteľstva, alebo ako to vidím ja... [2015-06-23; 4,417 x]
17:58:57 Podpísal primátor zmluvu na 800 tis. Eur bez verejného obstarávania a bez súhlasu zastupiteľstva?... [2019-09-24; 4,053 x]
17:58:28 Krátka správa zo zasadnutia zastupiteľstva... [2020-12-17; 2,022 x]
17:57:59 Beszámoló: A Mosoni Esperesi Kerület híveinek és papjainak zarándoklata Győrött [2023-08-24; 856 x]
17:57:35 Povolebný guláš? ... alebo ako to vidím ja... [2016-03-08; 2,808 x]
17:57:29 Toto je už dno, alebo sa dá klesnúť aj hlbšie? [2023-09-09; 1,397 x]
17:57:08 Bizarné stavby regiónu - Hotel Gbelce [2018-04-07; 26,534 x]
17:57:03 Kandidáti z Nových Zámkov v predčasných parlamentných voľbách 2023 (aktualizované) [2023-09-03; 2,122 x]
17:56:03 Őrizzük és adjuk tovább emlékeinket [2015-08-24; 2,819 x]
17:55:33 Spoznajte históriu a súčasnosť Nových Zámkov prostredníctvom jedinečnej mapy [2024-03-29; 642 x]
17:53:49 Mesto má ďalší prehratý spor. Kauza pokazenej dražby Holotovho domu z r. 2008 skončila katastrofou p... [2022-05-23; 2,015 x]
17:49:41 Prehľad pohrebných obradov v Nových Zámkoch / Temetési szertartások Érsekújvárban [2013-09-07; 20,046 x]
17:48:32 Nagyboldogasszony, avagy a Szűzanya mennybevételének ünnepe az őrvidéki Boldogasszonyban [2023-08-21; 888 x]
17:48:02 Meghívó - Mega mulatós parádé Érsekújvár [2023-08-27; 889 x]
17:47:56 Na zastupiteľstve sa našiel kľúč. Má číslo 13... [2018-12-12; 3,756 x]
17:45:54 Könyvismertető: Az üzenet a szívben él - könyv az egykori vereknyei plébániaalapító, Drška Augustín ... [2023-10-13; 784 x]
17:43:34 Gratulálunk Prohászka Marcell 100. születésnapjához [2024-06-03; 453 x]
17:42:25 Migračná kríza v Nových Zámkoch kulminuje... [2023-08-27; 1,939 x]
17:41:54 Kniha týždňa: Martin Odkladal, Dych vyrážajúce svedectvo (Könyvklub 2019) [2023-09-10; 1,052 x]
17:38:19 Po výrube stromov v areáli i mimo areálu starej nemocnice zostala holá pláň... [2019-02-24; 2,820 x]
17:33:47 Ako byť aktívnym občanom (diskusia v Nových Zámkoch) [2024-03-29; 674 x]
17:32:06 Historické názvy novozámockých ulíc / Történelmi utcanevek Érsekújvárban [2012-11-27; 11,505 x]
17:31:55 Az Egy Csésze Kávé mai vendége Ludovic Maquet, Makki Lajos, Jan Mesensky [2023-01-22; 3,407 x]
17:31:23 Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetsége elnökének pozsonyi előadása - beszámoló [2023-04-18; 1,143 x]
17:31:19 Realitný biznis pána primátora... [2024-06-25; 772 x]
17:31:18 Galéria umenia pozýva na výstavu Ernest Zmeták – Talianske cesty [2024-07-03; 411 x]
17:31:17 Egy csésze kávé: Kadarkai Endrével, a Felvidékről indult TV-riporterrel [2014-08-18; 21,498 x]
17:31:14 Medjugorjei és mosztári vonatos zarándoklat - beszámoló [2019-09-25; 1,608 x]
17:31:13 Ako sa nestať kolóniou Západu... [2024-05-30; 700 x]
17:31:12 14 hodinový rokovací maratón mestského zastupiteľstva - miesto v dozornej rade Hotela Korzo už nikt... [2019-09-05; 3,782 x]
17:31:11 Kniha týždňa: Ivana Havranová, Som Jozef Majský (Marenčin PT Brat. 2013) [2024-06-16; 377 x]
17:31:10 Mediálne púšte: vytráca sa lokálne spravodajstvo? [2024-06-21; 312 x]
17:31:08 Opustené objekty na Slovensku [2024-06-24; 351 x]
17:31:07 Film týždňa: Máme, čo sme chceli (SR, 2023) [2023-10-26; 1,023 x]
17:31:00 Ste už na pokraji šialenstva zo zlých správ? Niekto odviedol svoju prácu a zinkasoval za Vás svoje 4... [2024-07-12; 306 x]
17:30:59 Ennyi volt, véget ért. Ropovod Družba skončil [2024-07-22; 190 x]
17:30:54 Beszámoló és fotók Nagyszombati 11.születésnapi szentmise és baráti találkozó Farkas Zsolt szőgyéni ... [2024-05-26; 389 x]
17:30:52 Situácia na realitnom trhu v Nových Zámkoch [2024-07-01; 637 x]
17:30:51 Kto povie STOP hazardu v Nových Zámkoch? [2019-07-07; 2,399 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x