Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  23-08-22   274  
0
DEKK Inštitút je nezávislá výskumná organizácia založená v roku 2020 z iniciatívy niekoľkých mladých vedcov v Bratislave za účelom zberu dát a prieskumu verejnej mienky. Sú členmi siete World Values Survey Association (WVSA)  zbierajúcej spoločenskovedné dáta po celom svete. Publikovali knihu "Sociálna súdržnosť na Slovensku" čo je súčasne ich kľúčová téma a súčasť sebadefinície ako "výskumného inštitútu sociálnej kohézie". Na svojich stránkach zverejnili aj analytický nástroj, pomocou ktorého sme sa pozreli na vybrané ukazovatele o novozámockom okrese.  

Výskumný tím:

Pavol Kosnáč,
Riaditeľ
Hugo Gloss, COO
Veronika Cigáneková, Analytička pre verejné politiky
Michal Gačko, Technologický špecialista
Ján Pastorek, Výskumný pracovník
Paulína Boleková, Výskumná stážistka
Filip Janči, Výskumný stážista


Vedecká rada:

Justin E. Lane, DPhil (Oxon), je v súčasnosti technickým riaditeľom spoločnosti ALAN Analytics, s.r.o, slovenskej spoločnosti zaoberajúcej sa AI-asistovanou simuláciou a zameranej na tvorbu a analýzu sociálnej AI a technológie “digitálnych dvojčiat”. Doktorát získal na univerzite v Oxforde, kde vytvoril a validoval systém AI na predpovedanie a analýzu digitálnych dvojčiat sociálnych skupín. Zastával pozície na univerzitách vo Veľkej Británii a Singapure a pracoval pre Asia Research Institute, NUS a v LEVYNE na Masarykovej univerzite v Brne. V súčasnosti je vedeckým spolupracovníkom Center for Mind and Culture na Bostonskej univerzite, a NORCE Center for Modeling Social Systems v Bergene, Nórsko. Jeho výskumné záujmy zahŕňajú umelú inteligenciu a počítačovú simuláciu, behaviorálnu ekonomiku a proces formovania nových náboženských hnutí. O jeho práci diskutovali BBC, The Telegraph, Vice News, New Scientist a The Atlantic. Venuje sa tiež poradenstvu v oblasti rozvoja podnikania a inovácií pre start-upy a investičné spoločnosti v strednej a východnej Európe. Jeho kniha Understanding Religion through Artificial Intelligence: Bonding and Belief je dostupná prostredníctvom agentúry Bloomsbury.

Mária Friedmannová, DPhil (Oxon), bola od malička fascinovaná tým, ako fungujú ľudia. Na Oxfordskej univerzite najprv študovala odbor „Human Sciences“, ktorý spájal antropológiu a biológiu, potom sa špecializovala na magistra a doktorát z experimentálnej psychológie. Počas svojho PhD Mária skúmala, ako funguje porozumenie písaného jazyka. Po doktoráte robila štyri roky aplikovaný psychologický a antropologický výskum v spoločnosti Google, kde skúmala, ako ľudia interagujú s novými technológiami, s dôrazom na prostredie YouTube – a pozná všetkých známych youtuberov. Momentálne sa venuje užívateľskému výskumu pre start up Blueheart, ktorý prináša párovú a sexuálnu terapiu v digitálnej forme. Vo svojom voľnom čase sa Mária zapája do aktivít z oblasti vzdelávania, duševného zdravia, interdisciplinárnym metódam porozumenia ľudského správania a pečenia kvásku!

Suzanne Newcombe, PhD, je riaditeľkou Inform inštitútu (so sídlom na King’s College v Londýne) a odbornou lektorkou religionistiky na Open University (UK). Inform bol založený v roku 1988 s cieľom výskumu a poskytovania informácií o minoritných náboženských hnutiach a fungoval ako most medzi akademickým výskumom a informačnými potrebami médií a širokej verejnosti. Spravuje tiež najväčšiu databázu náboženských spoločností a duchovných hnutí na svete. Suzanne vyštudovala sociológiu náboženstva na London School of Economics u prof. Eileen Barker, zakladateľky Informu, a získala PhD. v histórii na univerzite v Cambridge. Jej výskumné záujmy spočívajú predovšetkým v sociológii a sociálnych dejinách náboženstva všeobecne. Špecializuje sa na nové a menšinové náboženské hnutia v modernej a súčasnej Británii a hodnotenie bezpečnostných hrozieb, ktoré môžu predstavovať menšinové náboženstvá a konšpiračné teórie. Jej nedávna publikácia, vydaná spolu s Karen O’Brien-Kop, je Routledge Handbook of Yoga and Meditation (2021). Zaujíma ju najmä rozhranie medzi náboženstvom, zdravím a liečením.

Martin Lukáč, PhD, je Fellow Katedry metodológie na London School of Economics v odbore výpočtových sociálnych vied a spolupracovníkom Inštitútu pre nové ekonomické myslenie na Oxfordskej univerzite. Doktorát zo sociológie získal na KU Leuven, kde predtým študoval magisterské programy v odbore štatistika a v odbore sociálna politika. Pred nástupom na doktorát pracoval Martin ako Data Scientist v IBM.
Martinovou odbornosťou sú výpočtové spoločenské vedy. Jeho metodologické výskumné záujmy sa zameriavajú na modelovanie latentných premenných, kauzálnu inferenciu s pozorovacími a experimentálnymi údajmi, analýzu sociálnych sietí, multiagentné modelovanie a metodiku prieskumu.
Jeho aplikovaný výskum sa točí okolo nerovností na trhu práce, online platforiem trhu práce a využívania zručností – najmä v kontexte digitalizácie a automatizácie. Jeho záujmom je využívať nástroje z oblasti vedy o komplexných systémoch na získanie nových poznatkov a pochopenia prebiehajúcich procesov na trhu práce. V minulosti Martin pracoval aj na postojoch k sociálnej starostlivosti v Európe.


Vybrané sociálne a demografické ukazovatele pre SR a okres Nové Zámky

Počet obyvateľov - ženy a muži
Priemerný vek dožitia  - ženy a mužiPočet sobášov a rozvodov

 


Počet zomrelých - ženy a mužiPočet trestných činov - celkovo a násilnýchIndex umelej potratovosti (%)Miera nezamestnanosti (%) - celkovo


Napriek drobnym chybičkám a zatiaľ jedinému zdroju údajov - Štatistickému úradu - vyzerá byť táto iniciatíva sľubná. Môžeme sa veľa dozvedieť o sebe i krajine v ktorej žijeme, najmä ak pribudnú ekonomické štatistiky (priemerná mzda, počty živnostníkov, sročiek, obraty, zisky, daňové príjmy), čerpanie dotácií (okrem iného i Eurofondov), školské štatitiky a ďalšie. A samozrejme to všetko najlepšie v členení podľa obcí...
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x