Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  23-09-01   218  
0
Pomerne zaujímavá kniha vydaná v r. 2019 sprístupnila materiály z rovnomennej výstavy konanej v Spišskom múzeu v Levoči v dňoch 9. 12. 2018 až 24. 11. 2019. Výstava sa konala z príležitosti storočnice Československa a jej témou boli lokálne udalosti na Spiši na prelome rokov 1918/1919. Cenný dokumentačný materiál je zabalený do obvyklých klišé o dejinnom význame vzniku Československa ale materiály dokladajú odpor obyvateľstva proti pripojeniu k novému štátu, V Levoči sa udial podobný exces ako v Nových Zámkoch, keď Sokoli povalili honvédsku sochu, následkom čoho vypukli nepokoje a demonštrácie. Na Spiši sa miestna elita pokúšala i o ďalšie varianty - od vyhlásenia vlastnej republiky až po pripojenie k Poľsku...   
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x