Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  23-09-14   1,220  
0
V roku 1999 vydala spoločnosť Mesa10 publikáciu "Od spoločného k súkromnému", v ktorej sumarizovala 10 rokom privatizácie na Slovensku. Jednou z podkapitol bola privatizačná kauza JCP Štúrovo. Juhoslovenské celulózky a papierne patrili medzi významné slovenské podniky. Podľa rebríčka Trend boli JCP za rok 1995 na 25. mieste podľa obratu a na 12. mieste podľa dosiahnutého zisku. V rámci prvej vlny kupónovej privatizácie bolo predaných 70 % akcií a. s. a 30 % akcií ostalo vo FNM. V roku 1995 došlo k ovládnutiu a. s. jednou z najväčších investičných spoločností na Slovensku ~ Harvard Capital & Consulting Slovakia (HC&CS), ktorá podľa slov vtedajšieho generálneho riaditeľa JCP J. Kučeru ovládala okolo 53 %, a. s. Predstavitelia HC&CS popierali svoje majoritné postavenie v JCP hoci v roku 1995 reprezentanti HC&CS obsadili väčšinu v predstavenstve aj v dozornej rade a. s.  

Popieranie zjavnej majority bolo motivované nedodržiavaním zákona o cenných papieroch, ktorý v prípadoch, že jeden vlastník alebo skupina prepojených vlastníkov vlastnila viac ako 30 % akcií, nariaďoval povinné odkúpenie všetkých ostatných akcií za cenu platnú na kapitálovom trhu.

Vo februári 1997 sa na kapitálovom trhu objavil verejný prísľub na odkúpenie 91 % akcií JCP zo strany švédskeho koncernu AssiDomän za cenu 900 Sk za jednu akciu. V tom čase sa s akciami JCP obchodovalo za cenu 600 až 900 Sk. Tomuto verejnému prísľubu predchádzal januárový predaj vyše 50 % akcií JCP z rúk HC&CS do vlastníctva AssiDomän za predpokladanú cenu okolo 900 Sk/akcia.

Táto transakcia bola vlastne prvým velkým známym prípadom tzv. tretej vlny privatizácie, ked majoritní slovenskí vlastníci predali svoje akcie strategickému investorovi zo zahraničia. Na samotnej transakcii nebolo nič negatívne, naopak, strategický zahraničný investor mohol priniesť potrebné investície, know-how, prístup na zahraničné trhy.

Problémom bol však spôsob, akým FNM sprivatizoval zvyšných 30 % balík akcií, ktoré neboli rozdelené v prvej vlne kupónovej privatizácie.

Dňa 28. októbra 1996 predal FNM 30 % akcií JCP Štúrovo spoločnosti KK Profin, s. r. o., Bojnice za cenu 100 Sk/akcia, pričom cena na kapitálovom trhu bola v tom čase 600 - 900 Sk. Už v tom čase bolo jasné, že touto transakciou pnšiel FNM zhruba o 217,1  až 347,4 mil. Sk.

V marci 1997 sa v médiách objavila správa, podľa ktorej spoločnosť AssiDomän už vlastnila 91 % akcií JCP (Národná obroda, 12. 3. 1997). To znamená, že spoločnosť KK Profin, s. r. o., predala uvedených 30 % akcií firme AssiDomän za cenu 900 Sk/akcia, Čo potvrdzuje, že len prostredníctvom tejto jednej transakcie utrpel FNM ujmu vo výške 347,4 mil. Sk a zároveň k rovnakému, ľahkému a rýchlemu zisku prišli tí, ktorí stáli za spoločnosťou KK Profin. Kto boli títo ľudia?

Vo výpise z obchodného registra figurovali v čase predaja 30 % akcií z FNM dvaja synovia generálneho riaditeľa JCP Juraja Kučeru a spoločnosť mala sídlo v rodinnom dome jedného z nich v Bojniciach. Otec a generálny riaditeľ Kučera vyhlásil účasť svojich synov na privatizácii 30 % akcií podniku, v ktorom šéfoval, za „mladícku nerozvážnosť“. Zároveň rodina Kučerových tvrdila, že firma KK Profin zmenila sídlo, synovia už nie sú konateľmi firmy a ani nevlastnia žiadne akcie. Kučera senior jednoznačne zdôrazňoval, že „akcie sú mimo ich rodiny“, všetci však odmietali pomenovať skutočných vlastníkov, teda tých, ktorí stáli v pozadí a v prospech ktorých sa celá transakcia zorganizovala (SME, 8.2. 1997, Trend, 19. 2. 1997).

Zmluva uzavretá medzi KK Profin a FNM obsahovala okrem iného aj podmienku, že bez súhlasu FNM SR nemôže desať rokov s týmto 30-percentným balíkom akcií nakladať, a ak počas desiatich rokov bude chcieť kupujúci previesť akcie na inú osobu, je povinný ich najskôr prednostne po 100 Sk (nadobú-dacia cena) ponúknuť FNM SR.

Azda najväčším paradoxom bola skutočnosť, že KK Profin zmluvu S FNM SR skutočne dodržal hoci súčasne aj obišiel. Nepredal švédskej spoločnosti AssiDomän 30 % akcií JCP Štúrovo, lebo zmluva mu to zakazovala, ale predal jej celú svoju spoločnosť KK Profin. Ku skutočnému prevodu akcií došlo dokonca až po volbách, keď stihlo ešte predchádzajúce vedenie FNM SR vydať súhlas s prevodom akcií z KK Proftnu na tretiu osobu, ak si AssiDomän prevezme jeho záväzky voči FNM SR a uhradí všetky splátky. Súhlas podpísali predstavitelia FNM 13. októbra 1998 (Ing. Ján Porvazník, podpredseda výkonného výboru FNM a Ing. Miroslav Velecký).

Nové vedenie FNM SR zvolené 6. novembra 1998 sa tohto prípadu nedotklo a 14. apríla 1999 dokonca konštatovalo, že boli splnené podmienky, aby KK Profin mohol previesť tieto lacno získané akcie na tretiu osobu.

Lacno kúpiť a draho predať tak umožnili majiteľom KK Profin vtedajśí pracovníci FNM, hoci posledný prezident FNM SR Ľudovít Kaník oznámil, že „FNM SR považuje privatizáciu JCP, a. s., Štúrovo spoločnosťou KK Profin, s. r. o., za nevýhodnú pre FNM SR, pričom za jej priebeh plne zodpovedá predchádzajúce vedenie FNM SR a v súčasnosti prebiehajú rokovania s AssiDomän o usporiadaní vzá-jomných zmluvných vzťahov s FNM SR". (Práca, 19. 10. 1999)

V denníku Práca dňa 25. októbra 1999 prezident FNM SR Ľudovít Kaník reagoval na situáciu v kauze vyhlásením, že „súčasné vedenie FNM SR nedalo súhlas na prevod akcií z firmy KK Profin, spol. s r. o., na švédsku spoločnosť AssiDomän Packaging Štúrovo, a. s. Akcie ostanú na účte KK Profin, spol. s r.o., pretože v zmluve je platné obmedzenie prevodu akcií na tretiu osobu na 10 rokov. Jediné, čo fond môže urobiť, je nesúhlasiť so zmenou zmluvy, ktorá na dobu desať rokov obmedzuje prevod akcií na tretiu osobu. List, ktorý podpísali dvaja členovia výkonného výboru FNM SR, len konštatuje, že AssiDomän splnil zmluvné záväzky voči FNM SR. nemení však zmluvné podmienky. Rád by som upozornil na skutočnosť, že podmienený súhlas s prevodom akcií na tretiu osobu. ktorý podpísali Ing. J. Porvazník a Ing. M. Medvecký, tiež nie je súhlasom v právnom zmysle, pretože ho ani vtedajší výkonný výbor fondu neprerokoval. Rovnako teda nedáva žiadnu garanciu, že by akcie mohli byť prevedené." (Práca, 25. 10. 1999)
 

 

Chronológia JCP Štúrovo na Watson.sk:


 
 
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
12:44:03 Privatizačná kauza JCP Štúrovo [2023-09-14; 1,220 x]
12:43:34 Konečne sa podarilo zvýšiť plat primátora - alebo ako to vidím ja... [2016-06-15; 5,760 x]
12:42:49 S košíčkom a malou dušičkou medzi trhovníkmi. Prineste bločky, nemôžem uveriť, že mi Brantner nehovo... [2018-07-13; 3,216 x]
12:42:13 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu VI. Mliekospol a.s. (Mil... [2015-02-04; 8,535 x]
12:42:10 Výstavba na P.Blahu za Ajaxom sa nekoná. Po škandále s nitrianskou realitkou Mesto odstúpilo od zmlu... [2017-06-25; 3,384 x]
12:41:07 A hét könyve: A gazdaság története a régióban / Hospodárstvo v dejinách regiónu (Šaľa 2021)... [2023-09-22; 968 x]
12:41:04 Komáromi mérföldkövek 2023 helytörténeti konferencia [2023-04-30; 921 x]
12:40:25 Trefa do čierneho. Progresívne Slovensko natočilo volebné video s L. Borbélyom [2023-09-17; 1,941 x]
12:37:43 Nové Zámky zabudli osláviť 125. výročie založenia nemocnice, rovnako ako si nespomenuli minulý rok n... [2021-06-09; 2,669 x]
12:36:07 Egy csésze kávé... Telek Lajos rovata a Watson.sk-n [2013-11-18; 14,982 x]
12:35:10 Za slušné Slovensko môžeme urobiť najviac, ak budeme pracovať za slušné Nové Zámky. Nedozrel čas, ab... [2018-03-15; 5,782 x]
12:34:42 Len včera uverejnili zmluvu a dnes sa na cintoríne už bagrovalo... [2020-09-22; 1,998 x]
12:34:13 Zasadať či nezasadať „ZADARMO“? - Ako to vidím ja [2015-08-15; 3,728 x]
12:33:43 Kým občania nevedeli čo podpisujú, tak aktéri obchodu zjavne áno... ako to vidím ja [2017-03-01; 4,009 x]
12:31:07 Prehľad dotácií z Prvej pomoci/COVID v NZ od marca 2020 do júna 2022 [2022-09-18; 1,327 x]
12:29:48 Majetkové priznania poslancov NSK za rok 2022 [2024-01-24; 712 x]
12:29:44 Az Egy csésze kávé mai címlaplánya Nagy Viktória, a Felvidék Szépe 2016 első udvarhölgye és a Miss G... [2016-05-10; 5,482 x]
12:28:40 A 300 éves Ziliziek Pereden találkoztak [2017-11-09; 2,842 x]
12:28:33 S týmto mestom je radosť obchodovať, zaplatí aj za nič... [2017-01-23; 3,172 x]
12:27:58 Kauza Čistý deň: Okresný súd v Trnave dnes rozhodol v neprospech Natálie Blahovej [2023-05-04; 1,308 x]
12:27:25 Kniha týždňa: Tomáš Jahelka, Prečo zmizli Ťapákovci (Communio Minerva, 2021) [2023-08-14; 716 x]
12:26:46 Niekedy sa aj realitní mágovia utnú. Cestu k Jazdiarni predalo Novocentrum omylom hneď dvakrát - A... [2017-09-13; 4,525 x]
12:26:08 Spomínate si ešte na cyklochodník, ktorý mesto muselo zaplatiť, hoci nemuselo? Vysvitlo, že v skutoč... [2018-08-01; 2,852 x]
12:23:11 Prejav Alberta Apponyiho k americkému obecenstvu z r. 1929 [2023-09-15; 1,016 x]
12:22:50 Kriminalita v kraji podľa hlásení Krajského veliteľstva Policajného zboru za obdobie apríl 2008 - ap... [2018-03-31; 17,787 x]
12:22:31 Az Egy Csésze Kávé mai vendége Ludovic Maquet, Makki Lajos, Jan Mesensky [2023-01-22; 3,064 x]
12:19:33 Najdlhšia klobáska rastie v najzanedbanejšom meste / A legelhanyagoltabb városban terem a leghosszab... [2011-10-18; 2,954 x]
12:17:25 Zneužíval primátor právomoc verejného činiteľa? [2021-10-12; 2,511 x]
12:16:54 Kniha týždňa: Peter Pomerantsev, Tohle není propaganda. Válka proti realitě (Dokořán Praha 2020)... [2023-05-04; 877 x]
12:16:47 Viete si predstaviť mesačný plat 7 tisíc Eur? Viceprimátor Štefánik ho má... A ktože ho tak štedro p... [2018-10-13; 15,839 x]
12:16:09 Čo vytiahol kúzelník z klobúka - návrh rozpočtu mesta na r. 2018 [2017-12-05; 4,179 x]
12:15:31 Film týždňa: Máme, čo sme chceli (SR, 2023) [2023-10-26; 938 x]
12:11:37 Petícia proti soc. zariadeniu na Bratislavskej ceste uspela. Obyvatelia si môžu vydýchnuť [2019-04-18; 2,973 x]
12:10:57 Ani v tomto volebnom cykle sa nám nepodarilo kúpiť služobné auto pre primátora pod milión korún... A... [2016-04-11; 3,489 x]
12:09:38 Tak transparentne ako je len možné... 25.júna sa budú losovať nájomné byty. Bude volať primátor víťa... [2020-06-14; 2,598 x]
12:08:59 Čoho sa bojím a koho nenávidím. Manifest Alexeja Navaľného [2023-08-17; 850 x]
12:08:39 Neprepadnúť konšpiračným teóriám... [2024-06-10; 194 x]
12:06:58 Ad neuskutočnené zastupiteľstvo: 12 poslancov by predsa len rado prediskutovalo niektoré návrhy...... [2019-02-02; 2,330 x]
12:06:49 Fatimai októberi, körmenettel egybekötött imaest a csallóközi búcsújáró helyen, Dercsikán [2023-10-16; 974 x]
12:01:24 Kauza mestskej skládky: Vyjadrenie žalovaného v 2. kole [2023-05-03; 1,427 x]
12:00:21 Végső búcsú Chrenka Edittől [2023-10-14; 782 x]
11:59:31 Návrh na zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva vo veci predaja starej nemocnice [2018-10-24; 3,039 x]
11:59:13 Vyjadrenie k žalobe ohľadom článku Anatómia jedného podvodu 1 [2023-01-14; 1,411 x]
11:58:58 Občianska iniciatíva sa snaží zachrániť pre mesto Holotov dom. Voči kšeftárom však nemajú veľkú šanc... [2023-09-24; 1,505 x]
11:57:30 Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetsége elnökének pozsonyi előadása - beszámoló [2023-04-18; 1,090 x]
11:55:48 Magyarnak lenni a nagyvilágban: Sávolt Karolina, a 12-éves autodidakta képzőművész [2023-04-02; 4,188 x]
11:54:07 Majetkové práva k pozemkom pod mestskou skládkou TKO v Nových Zámkoch [2023-11-05; 1,035 x]
11:53:52 Egy csésze kávé Tanács Attila gasztronómia-szakértő, mesterszakács és ételszobrásszal [2017-03-06; 3,333 x]
11:53:14 Krátka správa o krátkej pamäti. Zastupiteľstvo rokovalo viac ako dve hodiny, budúcnosť hotela je via... [2020-05-29; 3,203 x]
11:52:27 Bibliotéka Kaláka - Aktuális könyvjegyzék / Aktualizovaný zoznam kníh [2012-09-18; 52,023 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x