Úvod / Nyitóoldal
   
 
Zilizi Kristóf  23-10-13   784  
0
Halála 10.évfordulója körül látott napvilágot a vereknyei plébánia létrehozójáról, templomának építtetőjéről, Drška Augustín plébánosról az életrajzi könyv Odkaz žije v srdci – azaz Az üzenet a szívben él címmel. Alcíme a publikációnak: emlékmozaikok és tanúságtételek Drška Augustín lelkipásztor halála 10.jubileuma kapcsán.  
Drška páter 1939.február 15-én született a hegyháti Jókúton. 1958.október 1-jén kezdte meg teológiai tanulmányait a pozsonyi Cirill és Metód Teológiai Tanszéken. 1963.június 23-án szentelték áldozópappá.

1963.7.1. - 1963.12.31.között Párkányban volt káplán a szent Imre templomban. 1964.1.3. - 1965.12.31.között katonai szolgálatot teljesített Prága Ruzyň részében. 1966.1.1.-1968.6.30.között Tardoskedd szent István templomában káplán, utána 1968.7.1.-1970.6.30.között Nagyszombatban; 1970.7.1.-1971.5.31.között ugyancsak káplán a pozsonyi szent Erzsébet, vagyis ismertebb nevén kék templomban; 1971.6.1.-1974.9.30.között Nagytapolcsányban káplán. Nyitraludányban plébániai kormányzó 1974.10.1.-1989 között; 1991-ig Malackán plébániai kormányzó.

S most jön a fontos helyszín: Pozsony-Vereknye, ahol 1991.11.1.-1999.6.30.között volt plébános, ahova közeli kapcsolat, baráti viszony köti e sorok íróját.
A könyv előszavát mons. Formánek Ján emeritus pozsonyi vikárius írta. Ebből ragadjunk ki néhány gondolatot: életünk útjain emberekkel találkozunk, akik megszólítanak bennünket, habár már eltávoztak az örökkévalóságba.

Ahogy írja Formánek vikárius, ilyen személyiség volt a sokunk számára ismert főtisztelendő Drška Augustín, akit családiasan csak “Gustinko”-nak hívtak. A róla megemlékező publikációt azon személyek készítették, akik nem felejtenek, közeli, baráti kapcsolatot ápoltak Guszti atyával. Vele a bevezetőt író Formánek vikárius azóta ápolt jó kapcsolatot, amióta - 1970.7.1.- 1971.5.31. - kápláni rangba került a Pozsony-óvárosi szent Erzsébet, avagy ismertebb nevén kék templomba.

Abban az időben a könyv előszavát író Formánek Ján káplán volt a blumentáli, vagyis virágvölgyi templomban. Ahogy megemlékezik róla Formánek vikárius (*1936.11.3. Ótura -) Guszti atya életét az evangélium - örömhír szolgálatának szentelte, valamint a halhatatlan lelkek üdvösségének.

Mindenki atyja és testvére volt, aki rászorult az ő segítségére. A plébániai közösség tagjai, a hívek mindazon helyeken, ahol működött lelkipásztorként, megerősíthetik, hogy az Oltáriszentség éltette, abból táplálkozott, s ezen az úton istápolta híveit is. Nagy örömet okozott számára, ha a hívek gyarapodtak az Úr asztalánál.
Amikor épp keresték, gyakran bukkantak rá a templomban adoráció keretében az Oltáriszentség előtt.

Meggyőződése volt afelől, hogy a plébániákon a lelki életet csak őszinte bűnbánattal, feloldozással lehet elmélyíteni, épp ezért állt az érdeklődők rendelkezésére a gyóntatószékben. Rendelkezésre állt egyaránt a fiatalok, idősek és betegek részére is kivétel nélkül. Rendkívüli módon képes volt összekapcsolni a családokat, s talált rájuk időt. A szegények és a fedél nélküliek sem távoztak a tőle való látogatásból üres kézzel.

Mindemellett, hogy ne legyek igazságtalan - írja Formánek -, nem lehet nem megemlítenem, hogy mint ember, sok gyenge oldala volt jóőgának is, mint ahogy vagyunk ezzel mi mindnyájan, földi halandó emberek. Hiszen a szent életűek is emberből vannak csak. Nemde? Ki láthat ugyan bele az ember szíve mélyére? A válasz egyszerű: ezt csak a Mindenható értékelheti. A megjelent publikációban, amit a kezében fog az olvasó, emlékek csokra került összegyűjtésre Drška Augustín páter életéből, azok számára, akik nem felejtenek.

Hadd támadjon bennünk a könyvet lapozgatva olyan érzés, s érezzünk vágyat az iránt, hogy ilyen emberek, mint Gustinko atya, nemcsak emlékekként maradjanak számunkra, de igyekezzünk őket követni is. Csupán ilyen emberek vihetik előbbre a világot, hogy az emberségesebb, emberiesebb legyen mindannyiunk számára.

E sorok írója számára azért is közeli a 2009.szeptember 29-én, tehát napjainkban éppen 14 esztendeje 71.életévében elhalálozott Drška atya, mivel idestova másfél évtizede aktív tagja a Pozsony-vereknyei magyar katolikus közösségnek. Itt jelenleg vasárnapról vasárnapra fél kilenckor, továbbá a hétköznapi parancsolt egyházi ünnepeken délután ötkor vannak magyar nyelvű misék. Ámde 2020 nyara óta szlovák plébános, Krošlák Marek celebrálásában. 2008 óta váltakoztak ott a magyar anyanyelvű, avagy legalább magyar nyelven miséző, ha nem is prédikáló káplánok, így Farkas Ľuboslav, Klenko Gabriel, Nemes Attila, Adamkovič József.

1879-ben épült a vereknyei magyar katolikus közösség kápolnája. Ennek 140.évfordulója alkalmából 2019-ben, október 26-án, szombaton délelőtt ünnepi magyar misét mutattak be. Másfél száz hívő volt jelen, köztük környékbeliek, püspökiek, főréviek, szúnyogdiak, s további egyházközségek hívei. A korábbi káplán, akkori illésházi plébános, az érsekújvári gyökerekkel rendelkező Nemes Attila volt a főcelebráláns. Erről a felvidek.ma hírportálon is beszámoltunk. Jelen volt akkor főtisztelendő Németh Rezső nyugalmazott csallóközcsütörtöki plébános, kisegítő pozsonyi magyar katolikus lelkipásztor, aki többször helyettesített, amikor szükség volt Vereknyén.

Visszatérve a plébániatemplom építéséhez, plébánia létrehozásához: 1991.11.1-jén az akkori Pozsony-nagyszombati Főegyházmegye érsek-metropolitája, mons. Sokol Ján a község kérésére új plébániát létesített Pozsony-Vereknyén. Az alapító dokumentumban szintén meghatározásra kerül a plébánia védőszentje, ami Szűz Mária neve. Ennek ünnepe szeptember 12-e, illetve a búcsút az e dátum köré eső vasárnap tartják. Plébánosának, egyben esperesének Drška Augustínt nevezte ki, aki akkor még malackai plébániai kormányzó  volt.

Akkor a plébániatemplommá az 1879-ben épült kis templomocska lett kinevezve, mely a volt egyosztályos iskola melléktermében lett működésbe helyezve. 1992 nyarán kezdődtek el az új plébániatemplom körüli építkezések. 1995.szeptember 9-én a még hiányzó liturgiai berendezések behelyezését követően ünnepélyesen lett felszentelve.  

A 94 oldalas könyv megjelenését Pozsony megye támogatta, összeállította Stano Pavol. Kiadta a Post Scriptum, s.r.o. Pozsonyban a 2019-es esztendőben, mint sorrendben a 116.kiadványát.

Kívánunk a vereknyei magyar közösségnek még sok-sok évtizedet, utánpótlást, hiszen a fogyatkozó, idősődő, kiöregedő, eltávozófélben lévő magyar hívek uódainak át kell, hogy adják, s az utódoknak kérdés nélkül át kell, hogy vegyék a stafétát. Ezzel megakadályozva, hogy megszakadjon, kihaljon a vereknyei ősi magyar katolikus közösség.
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
17:45:54 Könyvismertető: Az üzenet a szívben él - könyv az egykori vereknyei plébániaalapító, Drška Augustín ... [2023-10-13; 784 x]
17:43:34 Gratulálunk Prohászka Marcell 100. születésnapjához [2024-06-03; 453 x]
17:42:25 Migračná kríza v Nových Zámkoch kulminuje... [2023-08-27; 1,939 x]
17:41:54 Kniha týždňa: Martin Odkladal, Dych vyrážajúce svedectvo (Könyvklub 2019) [2023-09-10; 1,052 x]
17:38:19 Po výrube stromov v areáli i mimo areálu starej nemocnice zostala holá pláň... [2019-02-24; 2,820 x]
17:33:47 Ako byť aktívnym občanom (diskusia v Nových Zámkoch) [2024-03-29; 674 x]
17:32:06 Historické názvy novozámockých ulíc / Történelmi utcanevek Érsekújvárban [2012-11-27; 11,505 x]
17:31:55 Az Egy Csésze Kávé mai vendége Ludovic Maquet, Makki Lajos, Jan Mesensky [2023-01-22; 3,407 x]
17:31:24 Povolebný guláš? ... alebo ako to vidím ja... [2016-03-08; 2,807 x]
17:31:23 Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetsége elnökének pozsonyi előadása - beszámoló [2023-04-18; 1,143 x]
17:31:19 Realitný biznis pána primátora... [2024-06-25; 772 x]
17:31:18 Galéria umenia pozýva na výstavu Ernest Zmeták – Talianske cesty [2024-07-03; 410 x]
17:31:17 Egy csésze kávé: Kadarkai Endrével, a Felvidékről indult TV-riporterrel [2014-08-18; 21,497 x]
17:31:14 Medjugorjei és mosztári vonatos zarándoklat - beszámoló [2019-09-25; 1,608 x]
17:31:13 Ako sa nestať kolóniou Západu... [2024-05-30; 700 x]
17:31:12 14 hodinový rokovací maratón mestského zastupiteľstva - miesto v dozornej rade Hotela Korzo už nikt... [2019-09-05; 3,782 x]
17:31:11 Kniha týždňa: Ivana Havranová, Som Jozef Majský (Marenčin PT Brat. 2013) [2024-06-16; 377 x]
17:31:10 Mediálne púšte: vytráca sa lokálne spravodajstvo? [2024-06-21; 312 x]
17:31:08 Opustené objekty na Slovensku [2024-06-24; 351 x]
17:31:07 Film týždňa: Máme, čo sme chceli (SR, 2023) [2023-10-26; 1,023 x]
17:31:00 Ste už na pokraji šialenstva zo zlých správ? Niekto odviedol svoju prácu a zinkasoval za Vás svoje 4... [2024-07-12; 305 x]
17:30:59 Ennyi volt, véget ért. Ropovod Družba skončil [2024-07-22; 190 x]
17:30:58 Bizarné stavby regiónu - Hotel Gbelce [2018-04-07; 26,533 x]
17:30:54 Címlap lány: a párkányi Janszó Orsolya operaénekesnő [2023-08-13; 846 x]
17:30:54 Beszámoló és fotók Nagyszombati 11.születésnapi szentmise és baráti találkozó Farkas Zsolt szőgyéni ... [2024-05-26; 389 x]
17:30:52 Situácia na realitnom trhu v Nových Zámkoch [2024-07-01; 637 x]
17:30:51 Kto povie STOP hazardu v Nových Zámkoch? [2019-07-07; 2,399 x]
17:30:47 Primátor O. Klein tretí mesiac monitoruje situáciu a hľadá riešenia... [2023-08-28; 1,270 x]
17:30:45 Privet, eto Navaľnyj...  [2024-06-05; 473 x]
17:30:44 Prosím, nechcite ma presvedčiť, že v samospráve ide aj o niečo iné než o peniaze - alebo ako to vidí... [2016-09-09; 3,500 x]
17:30:42 Korupčná kauza z éry socializmu a jej súvislosti: Prípad Babinský [2023-12-25; 1,509 x]
17:30:42 Magyarnak lenni a nagyvilágban: Flaskay Dániel a magyar Maugli története [2023-03-16; 1,513 x]
17:30:41 Zákazníkom Jednoty, ktorí si nevyberú úspory z vernostných kariet do 30.06.2024, tieto prepadnú... [2024-06-29; 656 x]
17:30:40 Kniha týždňa: Ján Lukačka a kol., Chronológia starších slovenských dejín, Prodama Brat. 2008... [2021-02-19; 3,118 x]
17:30:40 Otokar Klein jubiluje [2014-09-19; 5,384 x]
17:30:38 Kniha týždňa: L. Fila a kol., Poučenia z covidu (N Press Brat. 2022) [2024-06-23; 246 x]
17:30:37 Csemadok verzus Kultúrkorzo - Ako to vidím ja [2015-07-10; 5,262 x]
17:30:36 Kniha týždňa: Jan Keller, Hybridní politika (Nakl. Ivan David Praha 2020) [2024-07-11; 141 x]
17:30:31 Začne rekonštrukcia hororového domu na Hradnej ulici [2024-05-25; 1,332 x]
17:30:29 Kniha týždňa: Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848... [2022-02-13; 1,652 x]
17:30:25 Majetkové priznania prokurátorov Okresnej pokuratúry v Nových Zámkoch [2021-03-14; 2,988 x]
17:30:24 Vasárnapi beszélgetés Vitray Tamással Kürtön [2023-11-08; 1,011 x]
17:30:23 Neprepadnúť konšpiračným teóriám... [2024-06-10; 550 x]
17:30:22 Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v Nových Zámkoch [2024-06-10; 762 x]
17:30:21 Po stopách dávnych udalostí: Únos 66 čsl. príslušníkov v Angole v marci 1983 [2024-07-09; 289 x]
17:30:19 Odhalený eurofondový podvod v Nových Zámkoch [2017-09-06; 4,213 x]
17:30:14 Kaplnku blahoslavenej Zdenky v Dolnom Ohaji navštívil jej zakladateľ. Stretnutie s veriacimi a farní... [2015-10-11; 3,194 x]
17:30:12 Riešenie pre sýrskych utečencov v NZ sa našlo... [2023-08-30; 1,630 x]
17:30:11 AMV nie je Avastav. Mesto nechce uplatniť svoje práva voči firme ktorá za cenu 1Euro/m2 sprivatizova... [2021-03-26; 2,763 x]
17:30:05 Novozámocké príbehy. Ako sa hrdý Novozámčan súdil o svoje 20-eurové topánky a ako to už nikdy nebude... [2023-04-19; 1,104 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x