Úvod / Nyitóoldal
   
 
Zilizi Kristóf  23-11-08   210  
0
November elsején, az idén szerdai napra esett Mindenszentek ünnepén a mátyusföldi Pered nagyközségben több helyszínen is gyertyát gyújtottak, illetve főhajtással tisztelegtek a temetőlátogatók. Az elhunyt közeli családtagok, szülők, nagyszülők, hozzátartozók, rokonok, barátok, kollégák, ismerősök mellett a mementóként szolgáló egyes helyszíneken, pontjain a településnek.  Ha Zsigárd felől érkezünk Peredre, akkor először utunkba illik ejteni a centenáriumi évforduló után emelt trianoni emlékművet. Utána a közelében található emlékkövet, ami az első világháborúban, szám szerint több mint százharminc elesett katona, harcos, hős, fogoly, rab emléke előtt tiszteleg.  


Utunkat folytatva pillanatokon belül elénk tárul a hatalmas Keresztelő szent János plébániatemplom panorámája. Itt Mindenszentek parancsolt ünnepének vigíliáján, október 31-én estétől volt éjszakai virrasztás az elhunyt szeretteink lelki üdvéért, örök nyugalmáért, a tisztítótűzben szenvedő lelkekért, a jó halálért. Volt ennek keretében ugyancsak imavirrasztás, csendes szentségimádás, végül, de nem utolsó sorban gyónási lehetőség.

Mindenszentek főünnepén, november elsején a hívekért mutatott be délelőtt 11 órakor szentmisét Sankó Szabolcs peredi plébános. Másnap, halottak napján, 2-án, csütörtökön este hattól pedig minden elhunyt peredi hívőért, valamint az itt szolgált és az innen elszármazó papokért és kedvesnővérekért mutatta be a legszentebb áldozatot.

Tovább haladva a Fő utcán a plébániatemplomtól, perediesen mondva Főszegen egy-két perc séta után a járda jobb oldalán az aradi vértanúk és Esterházy János gróf, vértanú fa emlékműveihez érkezünk. Innen 3 perc járásra a temetőt érjük el, aminek elején jobbra mindjárt a II.világháborúban elesett hőseink emlékműve tárul elénk.

A temetőben a dombra fellépcsőzve a feszület, illetve jobb- és ballator körül volt gyönyörű, szemet elbűvölő, szívet megrebegtető gyertyaláng-tenger. Ugyanez volt elmondható immár sötétedéssel sétálva, elmélekdve, imádkozva, elmerengve a feszületdomb oldalában található Lourdes-i Mária-barlangról.

Az embert meghatja a szinte teljes világosságot árasztó gyertyák, mécsesek megszámlálhatatlan sokasága. Tovább gyalogolva a temetőben előttünk rajzolódik ki a temetőkápolna. Itt évről évre megemlékeznek szentmisével annak búcsújáról, szeptember 14-én, illetve e dátum körül a szent Kereszt felmagasztalásáról.
A temetőben elérve az evangélikus sírokat, mellettük elhaladva, kisétálva a hátsó kapun csaknem szemben található a híres, 1849.június 20.-21-es peredi csata emlék obeliszkje. Itt is a múltját, s hős elődeit nem felejtő arra járó hívő, zarándok, vándor, felfedező fejet hajt, gyertyát gyújt, letérdel. Elmond egy Miatyánkot, Üdvözlégyet a szabadságharcban 174 évvel ezelőtt elesett hőseink előtt.

Urunk, hiszünk a feltámadásban, hiszünk az örök életben. Neked ajánljuk az életünk, hogy veled élhessünk majd örökké a mennyei boldogságban. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik, és az örök világoság fényeskedjék nekik! Nyugodjanak békében! Ámen.
 

 

 

 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x