Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  24-01-22   984  
0
Diváci decembrového zastupiteľstva mohli byť svedkami podivnej improvizácie, keď sa funkcionári mesta nevedeli trafiť do správnej odpovede na otázku poslanca M. Balogha, prečo sa nezrealizoval projekt revitalizácie sídliska Bašty. Podľa ved. odboru výstavby sa projekt nezrealizoval, lebo naň nedostali peniaze. To by bolo samozrejme mrzuté, keby to bola pravda. Ale nebola. Podľa ďalšej verzie Mesto síce peniaze dostalo, len sa do súťaže nikto neprihlásil. To sa tiež nezdá byť pravdou, lebo sme našli zmluvu s dodávateľom... Isté je len to, že Mesto tentokrát vráilo takmer 300 tisíc Eur podobne, ako pred časom vrátilo pol milióna z neuskutočneného zateplenia budovy MsÚ. Veľmi zvláštne poruchy vo finálnom štádiu projektov však?  

7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nových Zámkoch dňa 13.12.2023 časť 4/6
https://www.youtube.com/watch?v=tt-iwHsCBgE

Viceprimátor L. Štefánik od 00:30: Ďalej by som sa vyjadril k bodu alebo poznámke ohľadom ihriska Bašty II, to neviem kto - ved. odboru poprosím Ťa Jaro Mrván. Sídlisko Bašty II, sedel si asi vedľa že v akom to je štádiu, poslanci to kedysi schválili, taký projekt a kolega sa pýta, že v akom to je štádiu a či sa to realizuje.

ved. odboru MsÚ J. Mrváň: Nie, ten sa nerealizuje momentálne.

L. Štefánik: Áno? A z akého dôvodu?
 
J. Mrváň: Nebola podpísaná zmluva nedostali sme na to financie, takže zatiaľ sa to nerieši. Máme projekt hotový, takže keď bude nejaká podobná...
 
L. Štefánik: Áno, takže... Ihrisko Bašty II. bolo tiež schválené spolufinancovanie Mestom kedysi mestským zastupiteľstvom, keď bude na to výzva, Mesto sa do toho zapojí, získa finančné prostriedky, vybuduje a bude to slúžiť obyvateľom nášho mesta. Takže Marián tak sa zdá že som nezabudol na nič... a ke´dže máš záverečnú faktickú poznámku tak nech sa páči reaguj.

Poslanec M. Balogh: Ja by som na tie Bašty reagoval, my sme tam získali tie financie, prečo sa to nezrealizovalo?...

Prednostka T. Szekeresová od 4:58: Tak pán poslanec, tieto Baśty a ten projekt ktorý sme mali, to bolo zo starého programového obdobia, ktoré teraz skončí 31.12. My sme mali neúspešné verejné obstarávania a to z toho dôvodu, že najprv nás tlačili do toho, aby sme obstarávali stavebnúi časť a azelené prvky spolu, ke´d sme to urobili, potom nám povedali - kontrolný orgán, pretože tieto obstarávania sa kontrolujú, že to nie je v poriadku, že to treba oddeliť. Potom sme to oddelili, myslím že neprihlásil sa žiadny účastník, to znamená že nevedeli sme to zrealizovať. A vzhľadom k tomu že končí programové obdobie, sme skončili aj my. S tým projektom v rámci toho čo sme mali pridelené prostriedky, takže my máme projekt pripravený, čakáme že budú nové zdroje a budeme to vedieť zrealizovať...
 


Chronológia vrátených eurofondov na Revitalizáciu medziblokových priestorov Sídliska Bašty I. „zelený dvor“ na Watson.sk:


 
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
10:45:11 Vnútroblok sídliska Bašty sa revitalizovať nebude. Prednostkino vysvetlenie: vzhľadom k tomu že konč... [2024-01-22; 984 x]
10:44:36 Článok o zrušených odborných komisiách v DenníkuN/Napunk [2024-02-02; 558 x]
10:43:27 Kontinuita úpadkových žánrov v Nových Zámkoch - uskutočnil sa 11. ročník klobáskového festivalu... [2015-11-08; 3,532 x]
10:43:27 Kniha týždňa / A hét könyve: Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и ... [2015-06-16; 6,593 x]
10:43:25 Po stopách kauzy podpáleného auta seredského novinára z roku 2016 [2024-02-28; 123 x]
10:39:45 A Nobilitas Carpathiae sikeres bemutatkozása az érsekújvári kolbászkészítő versenyen / Úspešná premi... [2011-11-09; 3,020 x]
10:38:27 Menoslov zosnulých, ktorých popol bol uložený do spoločného hrobu na novozámockom cintoríne / Az érs... [2017-02-15; 4,082 x]
10:37:12 Telek Lajos utolsó interjúi.../ Posledné rozhovory Lajosa Teleka... [2023-11-25; 661 x]
10:36:35 Viktor Kubal zomrel pred 15 rokmi. Velikán slovenského výtvarného humoru by sa tento rok bol dožil 8... [2012-05-10; 4,872 x]
10:35:21 Zdá sa, že tentokrát sa Novozámčania ošklbať tak ľahko nenechajú. Pripravujú petíciu proti zvyšovani... [2023-12-01; 1,095 x]
10:34:41 Mesto reagovalo na náš článok o sánkovačke a zatopenej záhradkárskej osade. Spýtali sme sa umelej in... [2024-01-14; 1,262 x]
10:34:04 A hét könyve: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I.-VII. (B... [2020-12-18; 1,338 x]
10:33:25 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu II. Elitex Šurany / Az é... [2013-06-11; 8,552 x]
10:31:22 Vo štvrtok o 18.00 občianske zhromaždenie My nikam neodchádzame [2024-01-22; 524 x]
10:30:42 Na štvrtok zvolané štvrté protestné zhromaždenie [2024-02-07; 420 x]
10:29:21 Kniha týždňa: Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848... [2022-02-13; 1,402 x]
10:26:57 ppl. v.v. Štefan Zupko: Dni, keď z oblohy padala smrť. Bombardovanie Nových Zámkov 7. a 14. októbra ... [2013-03-10; 13,692 x]
10:25:51 Kriminalita v kraji podľa hlásení Krajského veliteľstva Policajného zboru za obdobie apríl 2008 - ap... [2018-03-31; 15,586 x]
10:25:10 A Magyar Érdemrend lovagkeresztjével tüntették ki Vadkerty Katalint [2018-08-20; 1,746 x]
10:24:29 Protižiovské násilnosti v Nových Zámkoch dňa 4. augusta 1946. Článok Pavla Makynu v poslednom čísle ... [2018-07-02; 2,343 x]
10:21:51 Juraj Smatana: Moje najmilšie civilizačné kolapsy (2011) [2024-02-28; 72 x]
10:21:45 4. protestný míting v NZ v znamení triezveho civilného dialógu... [2024-02-09; 463 x]
10:21:03 Aktuálny vývoj v oblasti trafík (aktualizované) [2024-02-08; 701 x]
10:20:17 Pozor na nekalé obchodné praktiky spoločnosti UPC Slovensko ! [2011-02-06; 18,533 x]
10:19:32 Mapa sociálnych inovátorov [2023-08-20; 1,528 x]
10:18:05 Test Borbélyom [2024-02-07; 731 x]
10:17:19 Ešte raz o hrdom Novozámčanovi, ktorý sa súdil o svoje topánky... [2023-07-25; 1,061 x]
10:16:34 História populačného alarmizmu [2023-11-26; 698 x]
10:15:48 Ako skončila moja snaha učiť sa po maďarsky. O knihe, z ktorej sa ešte nikto po maďarsky nenaučil.... [2010-09-02; 21,573 x]
10:14:14 Ako by sa to robiť nemalo - obnova povrchov mestských komunikácií [2022-07-10; 1,545 x]
10:12:42 Demokracia je aj o hľadaní kompromisov. Kompromisov s kým? [2023-12-03; 1,173 x]
10:12:14 Zatrpknutí bojovníci. Prípad Juraja Draxlera [2022-04-27; 2,774 x]
10:09:40 Digitalizované periodiká z obdobia 1914-1918 na portáli Slovenskej národnej knižnice [2021-04-12; 2,693 x]
10:08:51 Ján Samuel-Szabó - Novozámčan v kresle ministra kirgizskej a neskôr maďarskej vlády / Samuel-Sza... [2011-02-06; 2,999 x]
10:08:01 Prehľad pohrebných obradov v Nových Zámkoch / Temetési szertartások Érsekújvárban [2013-09-07; 18,544 x]
10:07:10 A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig (2014) / Lexikón Maďar... [2014-11-28; 11,554 x]
10:06:18 Zatrpknutí bojovníci: Petr Cibulka [2024-01-15; 398 x]
10:05:22 Cena útechy pre bývalého viceprimátora - N. Kádek je od 1. januára konateľom mestskej firmy Bytkomfo... [2023-06-06; 1,711 x]
10:04:09 Príbeh Európskej charty menšinových a regionálnych jazykov [2024-01-30; 247 x]
10:02:56 Anonymný ochranca zvierat sa pustil do antikampane proti O. Kleinovi [2024-01-02; 739 x]
10:02:11 Čo Vám vaši krajskí poslanci zabudli povedať: do konca septembra sa môžete uchádzať o dotácie NSK... [2020-08-07; 1,810 x]
10:00:58 Bizarné stavby regiónu - Hotel Gbelce [2018-04-07; 25,026 x]
10:00:37 Cimlaplány: Vigmann Bernadett, a Miss Universe Hungary 2016-os szépségverseny résztvevője [2023-07-03; 1,339 x]
10:00:01 Katarína Vadkertyová: Poľnohospodárstvo na Slovensku v rokoch 1900-1914 (1975) / Vadkerty Katalin: ... [2013-08-24; 4,411 x]
09:57:58 Dusno v mestskej sociálnej ubytovni a nocľahárni na Považskej ulici [2024-01-23; 571 x]
09:56:04 Ako primátor Klein hospodári s mestskou pôdou. Diel prvý [2022-01-20; 1,917 x]
09:55:50 Címlaplány - Szeredy (Sztredová) Krisztina énekművész, szoprán operaénekes [2022-10-14; 2,224 x]
09:54:47 Komáromi mérföldkövek 2023 helytörténeti konferencia [2023-04-30; 820 x]
09:52:52 Dostihový deň v Šuranoch [2016-04-10; 7,287 x]
09:49:23 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu VI. Mliekospol a.s. (Mil... [2015-02-04; 8,292 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x