Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  24-01-23   571  
0
Krik, vyhrážky vrátnikovi zabitím, každodenné konflikty. V mestskom zariadení na Považskej ulici 24 vládne dusná atmosféra, ktorú mestský úrad označuje eufemizmom "napätie" a snaží sa ju riešiť poradenstvom a školeniami. Ignorantsvo, nezáujem a predstieraná bezmocnosť zo strany Mesta spôsobili, že do objektu bolo postupne nahustených 33 osôb v sociálnej núdzi, (z toho 8 detí a mladistvých). Do vedľajších unimobuniek chodí prespávať ďalších 12 bezdomovcov.  

O tom, že Nové Zámky majú nejakú sociálnu ubytovňu a noclaháreň pre bezdomovcov (čo sú dve rôzne ustanovizne na rovnakej adrese), bežní smrteľníci málo vedia. Nikdy sa o tom nehovorilo na zastupiteľstvách, nie je jasné aký rozsah služieb tam Bytkomfort, ktorý je správcom objektu, zabezpečuje. Nie je jasné kto vlastne rozhoduje o tom, či možno klienta ubytovať, o cenníku (keďže v ubytovni klienti platia nájomné) a nejakom poradovníku takisto nechyrovať.

Pravda krivdili by sme p. primátorovi, ak by sme nepriznali, že raz tému predsa len zaradil do programu zastupiteľstva. Bolo to v r. 2020, keď navrhol odpredaj 355m2 "prebytočného" pozemku za unimobunkami. Reku nech sa tam tí bezdomovci nerozťahujú...

Podľa odhadu organizácie Proti Prúdu môže byť v Nových Zámkoch až 200 ľudí bez strechy nad hlavou, ale presne to nemôžeme vedieť, lebo radnica žiadne štatistiky nevedie. 12 postelí v troch unimobunkách  a kremácia na náklady mesta je aktuálne maximum, čo môže pre svojich 200 bezprizorných obyvateľov ponúknuť p. primátor (s ročným platom 88 tis. Eur) s p. viceprimátorom - konateľom Bytkomfortu (s ročným platom 91 tisíc Eur) ...
 

Ubytovňa pre sociálne odkázaných občanov na Povašzkej ulici 24.
 

Biela budova v pravo sú unimobunky pre ľudí bez strechy nad hlavou.
 

Mreža vo dvore oddeľuje časť pozemku, ktorú mestské zastupiteľstvo 28.10.2020 predalo majiteľovi susednej parcely za 30 Eur/m2.
 

Detská preliezka vľavo signalizuje, že sa v týchto podmienkach snažia prežiť i rodiny s malými deťmi. Pritom ubytovanie vôbec nie je zadarmo, matka s dvomi deťmi platí mesačne 150 Eur...
 
Na našu infožiadosť ohľadom pomerov na Považskej ulici sme z Mesta dostali nasledovnú odpooveď:

Ubytovňu na Považskej ulici spravuje Bytkomfort s. r. o. (ďalej len správca). Ubytovňa je ubytovacím zariadením určeným pre fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii a v hmotnej núdzi.

Na základe zmluvy o ubytovaní medzi správcom a užívateľmi ubytovne ubytovňu momentálne využíva 25 dospelých osôb a 8 osôb vo veku do 18 rokov, spolu 33 osôb.

Informáciu o napätej situácii v ubytovni kancelárii terénnych sociálnych pracovníkov (ďalej len ako „TSP“) sprostredkovala klientka koncom augusta 2023. Následne začiatkom septembra 2023 bola povinná osoba informovaná o riešenej situácii zo strany správcu (prostredníctvom vrátnika ubytovne). Nasledovali sociálne intervencie s dotknutými ubytovanými, ako aj nastavenia procesov riešenia krízových situácií so správcom ubytovne a s vrátnikmi ubytovne.

Odbor sociálnych vecí a školstva mestského úradu zabezpečuje užívateľom ubytovne pravidelné interdisciplinárne sociálne intervencie. TSP vykonávajú plánované intervencie s užívateľmi ubytovne jeden až dvakrát týždenne (podľa dohodnutého harmonogramu), prípadne podľa potreby užívateľov ubytovne. Poskytujú im komplexné sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, sprostredkovanie pomoci z iných inštitúcií (vrátane účasti na prípadových konferenciách), sprevádzanie, ako aj opatrenia na predchádzanie krízových situácií.

Dodržiavanie prevádzkového poriadku ubytovne, prípadné konflikty, narušenie medziľudských vzťahov a mimoriadne situácie riešia službukonajúci vrátnici, ktorí podľa stupňa závažnosti informujú kanceláriu TSP, podľa potreby aj zásahové zložky (MsP, RZP, PZ,...). Vzhľadom na riešenie rôznych krízových situácií boli zabezpečené vzdelávania pre TSP a vrátnikov ubytovne a nocľahárne na tému „Práca s agresívnym klientom“ (október a november 2023). Vzdelávanie a supervízia sú plánované aj v roku 2024.Prečítajte si tiež:

2021-12-18 Môžeme opäť spokojne spávať. Naozaj?
2021-02-10 Radnica nechala zamurovať opustenú budovu. Bezdomovcom odkazuje: Vaše miesto je pod mostom!
2020-04-15 Hodil by sa priestor pre ľudí v ťažkej situácii...
2019-04-12 Čo nám píše pani Denisa...
2019-02-27 Ešte k osudom bývalého útulku pre osamelých ľudí
2019-02-13 Osudy útulku pre osamelých občanov na Kapisztóryho ulici...
2018-12-31 Radnica zo svojej strany uzavrela otázku predaja starej nemocnice...
 
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
09:57:58 Dusno v mestskej sociálnej ubytovni a nocľahárni na Považskej ulici [2024-01-23; 571 x]
09:57:58 Po stopách kauzy podpáleného auta seredského novinára z roku 2016 [2024-02-28; 114 x]
09:57:26 Juraj Smatana: Moje najmilšie civilizačné kolapsy (2011) [2024-02-28; 71 x]
09:56:56 Test Borbélyom [2024-02-07; 730 x]
09:56:04 Ako primátor Klein hospodári s mestskou pôdou. Diel prvý [2022-01-20; 1,917 x]
09:55:50 Címlaplány - Szeredy (Sztredová) Krisztina énekművész, szoprán operaénekes [2022-10-14; 2,224 x]
09:54:47 Komáromi mérföldkövek 2023 helytörténeti konferencia [2023-04-30; 820 x]
09:52:52 Dostihový deň v Šuranoch [2016-04-10; 7,287 x]
09:49:23 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu VI. Mliekospol a.s. (Mil... [2015-02-04; 8,292 x]
09:47:27 Trefa do čierneho. Progresívne Slovensko natočilo volebné video s L. Borbélyom [2023-09-17; 1,814 x]
09:45:28 6. Novozámocká súťaž vo výrobe klobás 6.11.2010 / 6. Érsekújvári kolbászfesztivál [2010-10-27; 2,390 x]
09:45:00 Nová vlna Covidu aj v Nových Zámkoch [2023-11-28; 810 x]
09:39:12 Őrizzük és adjuk tovább emlékeinket [2015-08-24; 2,756 x]
09:37:30 Analýza nákupov novozámockej samosprávy v roku 2023 [2024-01-03; 936 x]
09:36:55 Zoznam občanov pochovaných na náklady mesta od roku 2015 [2024-02-11; 767 x]
09:35:40 Majetkové priznania poslancov NSK za rok 2022 [2024-01-24; 527 x]
09:35:03 Aktuálny vývoj v oblasti trafík (aktualizované) [2024-02-08; 700 x]
09:34:25 A 300 éves Ziliziek Pereden találkoztak [2017-11-09; 2,685 x]
09:32:29 Príbeh Európskej charty menšinových a regionálnych jazykov [2024-01-30; 246 x]
09:31:06 Egy Csésze Kávé MuDr. Zámola Ferenc testépítővel [2015-08-14; 5,123 x]
09:25:38 Najdlhšia klobáska rastie v najzanedbanejšom meste / A legelhanyagoltabb városban terem a leghosszab... [2011-10-18; 2,921 x]
09:23:23 Négy várostrom a török korból - Érsekújvár, 1685 [2023-11-28; 623 x]
09:21:54 Nyitravármegye nemes családai / Šľachtické rody Nitrianskej stolice [2011-02-19; 40,433 x]
09:20:58 Zrkadlenie. Výstava grafických prác Angeliky Holomáňovej v Dome Matice slovenskej otvorená do 7. feb... [2014-01-23; 2,672 x]
09:18:39 Protižiovské násilnosti v Nových Zámkoch dňa 4. augusta 1946. Článok Pavla Makynu v poslednom čísle ... [2018-07-02; 2,342 x]
09:16:59 Monitoring vplyvu skládky na podzemné vody Nové Zámky. Technická správa. Geodyn s.r.o. Bratislava 20... [2024-01-17; 416 x]
09:14:16 Keď sa plnia sny... Mgr. Učeň konečne riaditeľom úradu práce [2024-01-06; 3,701 x]
09:12:27 Firma zahalená rúškom tajomstva: COOP Jednota Nové Zámky, SD [2018-01-15; 6,350 x]
09:12:15 Dnes na námestí v Nových Zámkoch už viac ako 150 ľudí [2024-01-25; 1,197 x]
09:11:29 4. protestný míting v NZ v znamení triezveho civilného dialógu... [2024-02-09; 462 x]
09:10:43 Na štvrtok zvolávajú organizátori ďalšie protestné zhromaždenie [2024-01-31; 601 x]
09:05:19 Érsekújvár és Vidéke, Érsekújvár és Magyar Vidéke, Slovenský Juh bibliográfiája [2010-12-12; 14,324 x]
09:04:55 Anonymný e-mail vysvetľuje pozadie primátorovej piruety ohľadom hazardu... [2020-11-17; 3,085 x]
09:04:31 Pred 20 rokmi zomrel šuriansky rodák Dr. Emil Vidra [2012-06-30; 4,739 x]
09:02:56 Ako to vidím ja: Musí mesto dvíhať dane? Nebolo by lepšie šetriť a začať od seba? [2023-11-29; 1,702 x]
09:00:36 Zoznam konfiškátov v okrese Nové Zámky v období od 25. októbra 1945 do 31. mája 1947 [2023-12-31; 506 x]
08:59:02 Tajomstvo prázdnej budovy býv. Hypernovy v Nových Zámkoch [2021-05-22; 2,880 x]
08:57:28 Ako sa podnikalo za socializmu. Neobyčajný príbeh Františka Čubu a Agrokombinátu JZD Slušovice... [2024-01-06; 559 x]
08:56:40 Nové Zámky v radostnom očakávaní klobáskového festivalu... [2013-10-08; 2,443 x]
08:56:37 Čudní Mikuláši. Primátor s posl. Borbélyom rozpredávajú hnuteľný majetok Hotela Korzo potajomky... [2020-12-27; 2,835 x]
08:55:50 A nagysurányi és érsekújvári ún. partizán-pogromok 1946 augusztusában [2024-01-25; 266 x]
08:55:14 Megemlékezés a Párkányi Csata 330. évfordulójáról Párkányban 2013.10.19 14.00 órakor a Római katolik... [2013-10-16; 2,817 x]
08:52:28 Publikácie Inštitútu slavistiky Ruskej akadémie vied [2019-03-31; 2,570 x]
08:52:06 A hét könyve / Kniha týždňa: László Péter, Fehérlaposok (Určení k vyhnaniu) 2005 [2018-07-19; 7,201 x]
08:50:51 Štb v Nových Zámkoch v rokoch 1980-1990 [2024-02-21; 526 x]
08:49:47 Novozámocká samospráva a čierne stavby II. [2024-01-02; 623 x]
08:48:34 Trafiku nechcel a ostatným trafikantom zbytočne strpčoval život. Primátor včera odvolával posl. Balo... [2023-06-28; 2,220 x]
08:46:42 Privatizačný príbeh komárňanských lodeníc / A komáromi hajógyár privatizációjának története... [2023-12-15; 835 x]
08:46:18 Egy csésze kávé Jankai Béla előadóművésszel, zeneszerzővel [2013-09-01; 8,104 x]
08:44:30 Konkurzy a bankroty v Nových Zámkoch [2022-10-08; 1,185 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x