Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  24-04-21   527  
0
K článku o o veterných elektrárňach sme dostali list od čitateľa: Vážená redakcia, náhodou som zachytil diskusiu vo Vašich novinách o veterných elektrárňach v okoli Nových Zámkov, odkiaľ pochádzam a tak občas sledujem dianie. Zaoberám sa s energetikou a problematikou veterných elektrární. Problematika VE je zložitejšia ako sa na prvý pohľad zdá. Stavať ich na úrodnej pôde pri dostatku elektrickej energie včítane distribúcie zdá sa mi nevhodné.V Roľnickych novinách mi 3.1.2024 uverejnili članok o zložitosti tejto problematiky. Text a mapu tohto článku Vám ponúkam do diskusie.  mapa: VKU Harmanec

Veterné elektrárne zosilňujú sucho a prívalové dažde

Severozápadné a severné prúdenie prináša vlahu do Európy. Prúdenie z Atlantiku je určené prevažne Golfským prúdom a geografiou nížin a pohorí v Európe. Pyreneje, Alpy, Karpatský oblúk, Škandinávske vrchy, nemecká, poľská, pádska nížina a podunajská kotlina významne ovplyvňujú prúdenie. V posledných desaťročiach sa v Európe stále častejšie vyskytujú anomálie extrémneho sucha a prívalových dažďov. Je ustálený názor, že tieto anomálie spôsobuje zvýšená produkcia CO2 a otepľovanie planéty. Z tohto dôvodu je snaha odklonu od fosílnych palív a orientácia na zelené energie napr. veterné turbíny.

Hypotéza

Predkladám hypotézu, že výstavba veterných elektrární významne zosilňuje nepriaznivé extrémy počasia v Európe /sucho, zrážky/, ktoré zapríčiňuje nadmerná produkcia CO2 a otepľovanie planéty. Hypotézu zakladám na fyzikálnom zákone o zachovaní energie a na zmene topografickej situácie Európy spôsobenej veternými elektrárňami. Negatívny vplyv veterných elektrární je okamžitý oproti vplyvu emisií CO2. Znižovanie emisií má hlavne globálny vplyv a prejaví sa v dlhšom časovom období.

Zákon zachovania energie

Veterné elektrárne sa umiestňujú tam, kde sú najpriaznivejšie veterné pomery. Lemujú pobrežie západnej Európy, Írske more, Severné more. Biskajský záliv, Írske a najmä Severné more pôsobia ako urýchľovací lievik pre západné a severozápadne prúdenie. Ideálne pre získavanie elektrickej energie z vetra. V súčasnosti je inštalovaný výkon veterných elektrárni cca 70 000 MW, cieľ do r. 2030 je 150 000 MW. Zo zákona o zachovaní energie vyplýva, že keď sa odoberie určite množstvo energie zo vzdušných prúdov, ich dosah sa skráti. O koľko? Pre porovnanie, blok jadrovej elektrárne má výkon cca 1000 MW. Vzdušné prúdy prinášajúce vlahu do Európy sú ochudobňované o energiu inštalovaného výkonu 70 cieľovo až 150 blokov jadrových elektrární a plus straty z účinnosti /cca 0,35/ veterných turbín. Toto množstvo nie je zanedbateľné, aj keď energia vzdušných prúdov je rádovo vyššia. Zákon zachovania energie platí. Prúdenie vzdušných prúdov od Atlantiku je ochudobňované o takéto množstvo energie. Toto množstvo znižuje dosah prúdenia, ktoré je rozhodujúce pre zrážkovú činnosť. Veterné elektrárne vytvárajú nový pás „pohoria“, ktorý skracuje dosah vlhkého atlantického prúdenia a vytvára nové suché oblasti. Severné Taliansko, východné Poľsko, južná Morava, Záhorie, východné Slovensko, východné Maďarsko, budú sužované narastajúcim a dlhotrvajúcim suchom s negatívnym dopadom na poľnohospodárstvo a biodiverzitu krajiny.

Zmena mapy Európy

Pohoria ovplyvňujú prúdenie vzduchu, počasie aj zrážky. Veterná elektráreň je turbína s vrtuľou na stožiari, pričom najvyšší bod je 150 – 250 m nad terénom. Plocha opisovaná krídlami vrtule je cca 4 futbalové ihriská. Väčšina pohorí má predhoria, ktoré sa postupne zvyšujú, plynule vytláčajú prúdenie smerom hore, odpor je nižší. Veterné elektrárne predstavujú skôr kolmú stenu.

Víry a turbulencie ovplyvňujú vzdušné prúdy. Každá veterná elektráreň, turbína je generátorom a zosilňovačom vírov a turbulencií. V technických vedách sú tieto javy skúmané pri navrhovaní vodných turbín. V prírode je každé prúdenie vzduchu turbulentné, t j. aj bez veterných elektrární. Veterne turbíny zvyšujú hodnoty turbulentného prúdenia. Pri turbulentnom prúdení rýchlosť a tlak oscilujú v priestore a v čase. Ak sa dosiahnu extrémne hodnoty, tak sa prejavia prudkými búrkami a prívalovým dažďom. Vyrovnanie extrémnych hodnôt sa deje v lokálnych oblastiach Európy, kde sa predtým prívalové dažde nevyskytovali.
Vzdušné prúdy vzhľadom na odber energie veternými elektrárňami majú skrátený dosah a majú menej vlahy, strácajú ju v prívalových dažďoch ešte na pobreží západnej Európy. Z hypotézy a z mapy Európy vyplýva, že suchami budú stále viac sužované poľské nížiny, pádska nížina a podunajská kotlina. Pri pádskej nížine sa prejaví aj oslabenie prúdenia na prekonanie Álp. Prívalové dažde sa budú vyskytovať náhodne, ale najmä v západnej Európe - Francúzsko, Holandsko, Nemecko.

Hypotéza sa potvrdí, ak sa zistí korelácia medzi časovou osou inštalácie veterných elektrární a extrémami počasia. Cieľom hypotézy je podnietiť komplexné skúmanie vplyvov veterných elektrární na celú Európu. Po poznaní problému sa upraví dizajn veterných turbín a ich rozmiestňovanie. Znalosť presnej topografie veterných elektrární, histórie meteorologických údajov a matematické modelovanie umožňuje exaktné skúmanie týchto javov. Opäť je tu paradox, že negatívne účinky veterných elektrární sa prejavujú najmä mimo krajín kde vzniká benefit.

Ing. Peter Kalina, Bratislava, Remus s.r.o.
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
21:12:23 K diskusii o veterných elektrárňach: Veterné elektrárne zosilňujú sucho a prívalové dažde [2024-04-21; 527 x]
21:11:35 Začne rekonštrukcia hororového domu na Hradnej ulici [2024-05-25; 321 x]
21:11:17 Otokar Klein, bojovník proti hazardu... [2020-10-04; 2,194 x]
21:11:16 Krátka správa z mestského zastupiteľstva 24. apríla 2024 [2024-04-28; 1,167 x]
21:11:03 Kniha týždňa: Martin Odkladal, Dych vyrážajúce svedectvo (Könyvklub 2019) [2023-09-10; 993 x]
21:10:43 Ha Augusztus 20-án lehetett "Mamma Mia", akkor Március 15-én miért ne lehetne "Ördög tánca"? Tiszta ... [2012-03-18; 3,124 x]
21:10:11 Vysoké hry novozámockých lokálpatriotov - Kauza Novocentrum I. / Érsekújvári lokálpatrióták fortélyo... [2012-08-03; 5,175 x]
21:09:09 Stránka NZAlbum uvedená do prevádzky! [2012-10-19; 2,497 x]
21:08:36 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu VIII. Novofruct [2016-11-22; 3,581 x]
21:07:25 V. Kürti Borfesztivál 2012. július 21.-22. / V. Strekovský festival vína 21-22. júla 2012 [2012-07-15; 2,247 x]
21:07:24 Situácia bezdomovcov jednou z tém na zasadaní MsZ 28. marca 2011 / A hajléktalanok helyzete a vá... [2011-03-29; 6,505 x]
21:06:59 Novým lídrom ruskej opozície je Júlia Navaľná [2024-02-27; 377 x]
21:06:45 Ukončenie spolupráce s BRANTNEROM ušetrilo v Rimavskej Sobote takmer polovicu nákladov za komunálny... [2014-09-23; 10,980 x]
21:06:18 Videozáznam z posledného zasadnutia novozámockého mestského zastupiteľstva je neúplný [2012-04-09; 3,711 x]
21:05:43 Kúpil si viceprimátor Štefánik luxusný byt od developera, ktorému mesto predtým lacno predalo 5000m2... [2018-10-12; 12,670 x]
21:04:45 Priebežná správa o stave riešenia podnetov na portáli "Odkaz pre starostu" [2014-07-02; 5,774 x]
21:04:34 Džin je z fľaše vonku: O knihe Stephena Bonsala z r. 1946 začala diskusia aj na Slovensku / A szelle... [2012-08-29; 4,072 x]
21:04:19 Kniha týždňa: Peter Pomerantsev, Tohle není propaganda. Válka proti realitě (Dokořán Praha 2020)... [2023-05-04; 859 x]
21:04:17 Hazai diák a dobogón [2011-04-14; 2,715 x]
21:04:07 75 výročie Videnskej arbitráže. Minulosť je čoraz nepredvídateľnejšia... / Az I. Bécsi Döntés 75. év... [2013-11-05; 3,692 x]
21:03:58 Vágovits Gyula albumai / Albumy Gyulu Vágovitsa [2013-01-30; 8,565 x]
21:03:32 Mestský úrad vs. hlavný kontrolór [2014-11-12; 4,108 x]
21:03:24 A Kormorán együttes koncertje Érsekújvárott [2010-09-07; 3,564 x]
21:02:51 A hét könyve / Kniha týždňa: Strba Sándor, Érsekújvár. A letelepedés első nyomaitól a vár lebontásái... [2014-11-22; 4,457 x]
21:01:06 V stredu sa primátor opäť pokúsi presadiť zmenu školskej budovy pri stanici na nájomné byty...... [2024-04-22; 713 x]
21:01:05 Felvidéki magyar autonómia-elképzelések 1993-ból / Predstavy maďarských menšinových strán o autonóm... [2013-06-30; 2,172 x]
21:00:28 Komolyzenei konzervatóriumi koncert, február 1. [2023-02-08; 836 x]
21:00:00 Posl. Garajová o watson.sk: „Píšu o nejakej intolerancii, čo absolútne nechápem... Pochybujem, že by... [2011-07-26; 3,420 x]
20:59:48 Kniha týždňa: Jozef Leikert, Osudy osobností Slovenska (Ikar Brratislava 2020) [2022-02-08; 1,069 x]
20:59:12 Jubileumi emléklap Érsekújvár jeles szülöttjének Prohászka Marcellnak [2012-09-30; 2,331 x]
20:59:10 Posudky k dizertačnej práci Ing. H. Bohátovej na získanie akademického titulu PhD. a zoznam publikác... [2013-07-22; 4,224 x]
20:59:07 Képtelen történetek Érsekújvárból / Hlúpe historky z Nových Zámkov [2016-09-24; 2,734 x]
20:59:05 Nezadržateľne rastie obludná stavba, ktorú nikto nechcel [2010-09-06; 8,140 x]
20:59:04 Megemékezés a Nagyságos Fejedelemről a Magyar Betlehemben, a felújított Borsi várkastély területén... [2022-04-05; 816 x]
20:58:32 Egy csésze kávé mai cimlaplánya Szabó Noemi világbajnok testépítő [2020-04-02; 3,693 x]
20:58:03 Zmena dopravného značenia a obmedzenie rýchlosti pred križovatkou Dvorská-Bešeňovská [2018-12-14; 2,094 x]
20:57:51 Ústava vám zaručuje právo sa nezúčastniť testovania. Žiaľ právo dožiť sa Vianoc nie... [2020-10-30; 1,525 x]
20:57:42 Poslanec-predseda komisie pre mestské podniky a člen dozornej rady Novocentra sekundoval k utajeným... [2014-11-18; 5,428 x]
20:57:13 G. Kovács László történész pozsonyi előadása Liszt Ferencről [2024-05-02; 248 x]
20:55:38 Két karácsonyi könyvajánló [2013-12-14; 2,714 x]
20:54:12 Dohoda s Brantnerom o splátkovom kalendári je v skutočnosti financovaním jeho pohľadávky cez bankový... [2015-02-11; 4,438 x]
20:53:19 Anatómia jedného podvodu časť 5. Chronológia [2022-10-26; 1,597 x]
20:52:59 Súdna dohra jednej kauzy z roku 2018... [2024-05-20; 502 x]
20:52:48 Obec Dömös a roklina RÁM [2010-09-23; 5,136 x]
20:52:28 Týždenná smrtnosť v Nových Zámkoch počas 3. vlny pandémie Koronavírusu [2022-01-07; 1,683 x]
20:52:27 Egy csésze kávé virtuállis szépségverseny: Horváth Beus modell fitnesz oktató [2016-09-24; 3,351 x]
20:52:10 Protikorupčná letáková kampaň poslanca MsZ B. Bónu v Nových Zámkoch / Bóna Bertalan önkormányzati ké... [2012-05-22; 5,442 x]
20:51:29 Prinesiete aspoň 50 voličkých hlasov? Zamestnanie na mestskom úrade máte isté! [2022-09-22; 1,732 x]
20:51:16 Helytörténet: Sobieski János levelei a párkányi csatáról és Eszergom bevételéről [2013-09-26; 2,945 x]
20:49:47 Výstavba na P.Blahu za Ajaxom sa nekoná. Po škandále s nitrianskou realitkou Mesto odstúpilo od zmlu... [2017-06-25; 3,374 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x