Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  24-04-22   713  
0
Nepodarilo sa to minule a ak budeme mať trocha šťastia, nepodarí sa to ani teraz. Primátor na stredajšie zastupiteľstvo opäť predkladá návrh na zmenu územného plánu mesta, v rámci ktorej sa snaží zmeniť účel školskej budovy pred stanicou, ktorú nechal schátrať aby ju teraz premenil na nájomné byty. Celá operácia sa v NSK (kde je O. Klein poslancom) pripravovala v najväčšej tichosti už dobrý rok a novozámocké zastupiteľstvo sa p. primátor pôvodne nemienil na nič pýtať. Akurát zabudol na územný plán... Preto sa neplánovane otvára diskusia o využití školskej budovy, ktorá sa najviac hodí práve na tento účel. Prečo by sa mala prestavať na byty práve teraz, keď naše mesto potrebuje umiestniť základnú umeleckú školu?  O tom, aká by bola kvalita života obyvateľov budúcej bytovky v tesnom susedstve stanice, kde sa nedá parkovať zato sa hemží asociálmi, ani nehovoriac...  


Zaradenie požiadavky do rozsahu riešenia  Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu Mesta Nové Zámky
 
Mestské zastupiteľstvo v Nových Zámkoch na svojom zasadnutí dňa 27.09.2023, prijalo uznesenie pod č. 154/270923, ktorým schválilo začatie obstarania Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu Mesta Nové Zámky (ďalej len ZaD č.3 ÚPN M) a zároveň uložilo mestskému úradu obstarať tento dokument.  Rozsah riešenia ZaD č.3 ÚPN M bol schválený uznesením MsZ č. 202/13122023.

Nitriansky samosprávny kraj dňa 14.02.2024 doručil svoju žiadosť orgánu územného plánovania s požiadavkou o zmenu funkčného využitia urbanistického bloku (ďalej len UB) 17-16 z územia občianskej vybavenosti (OV) na obytné územie – bytové domy (BD). Žiadosť je odôvodnená plánovanou prestavbou budovy bývalej Strednej zdravotníckej školy na ul. Ľ.Štúra v Nových Zámkoch na nájomný bytový dom s celkovou kapacitou 27 bytových jednotiek. Návrh prestavby rieši aj navýšenie podlažnosti stavby z 2 NP + ustúpené podlažie (podkrovie) na 3 NP bez ustúpeného podlažia (stavba s plochou strechou).  

Navrhovaným riešením požiadavky je začlenenie pôvodného UB 17-16 s výškovou reguláciou stavieb 2 NP do UB 17-15 s výškovou reguláciou stavieb 6 NP.


Súčasný platný stav ÚPN M Nové Zámky
Zrekapitulujme si ako sa na NSK pripravoval tento projekt bez toho, aby sa Novozámčanov ktokoľvek spýtal, alebo informoval. Mätúcim je už samotný názov projektu "Rekonštrukcia budovy bývalej školy a budovy bývalých školských bytov Strednej zdravotníckej školy na ul. Ľ. Štúra, Nové Zámky - nájomné byty - PD“, keďže zdravotnícka škola tu nikdy nesídlila. Z nejakého dôvodu je však aktuálne správcom budovy práve ona a nie SPŠE, ktoré v tejto budove naposledy pôsobilo.

Finančná komisia Zastupiteľstva NSK dňa 07. 06. 2023 prijala uznesenie č. 19/2023, v ktorom odporučila predložiť na schválenie do zaslupiteľstva NSK „Návrh na zmenu rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 4 na rok 2023“, ktorého súčasťou bolo aj vyčlenenie finančných prostriedkov na projektovú dokumentáciu "Stredná zdravotnícka škola, Nové Zámky: Rekonštrukcia budovy bývalej školy a budovy bývalých školských bytov Strednej zdravotníckej školy na ul. Ľ. Štúra, Nové Zámky nájomné byty PD“. O tom, kto a prečo prestavbu školy na byty navrhol nie je v zápisnici ani zmienky, môžeme sa iba domnievať na základe toho, že členkou finančnej komisie NSK je prednostka MsÚ NZ...

Zastupiteľstvo NSK schválilo uznesením č. 125/2023 zo 4. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 26. júna 2023 „Návrh na zmenu rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 4 na rok 2023“, ktorého súčasťou bolo aj vyčlenenie finančných prostriedkov na projektovú dokumentáciu "Stredná zdravotnícka škola, Nové Zámky: Rekonštrukcia budovy bývalej školy a budovy bývalých školských bytov Strednej zdravotníckej školy na ul. C. Štúra, Nové Zámky - nájomné byty - PD“.

Oficiálne by nájomné byty mali zostať vo vlastníctve NSK a mali by slúžiť ako štartovacie nájomné byty pre mladé rodiny, začínajúcich lekárov, chýbajúci stredný zdravotný personál, atď. To je podivné, lebo v tejto lokalite nie je žiadne zdravotnícke zariadenie a aj z dôvodu že NSK v žiadnom meste nitrianskeho kraja nedisponuje takým množstvom bytov. Najviac ich má v Topoľčanoch (24), v Komárne (2), Šuranoch (2), Leviciach-Géni (2), Zlatých Moravciach (3). V Nových Zámkoch NSK doteraz nemal ani jeden nájomný byt a odrazu by ich mal mať úplne najviac - 26...
 

 
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
21:01:06 V stredu sa primátor opäť pokúsi presadiť zmenu školskej budovy pri stanici na nájomné byty...... [2024-04-22; 713 x]
21:01:05 Felvidéki magyar autonómia-elképzelések 1993-ból / Predstavy maďarských menšinových strán o autonóm... [2013-06-30; 2,172 x]
21:00:28 Komolyzenei konzervatóriumi koncert, február 1. [2023-02-08; 836 x]
21:00:00 Posl. Garajová o watson.sk: „Píšu o nejakej intolerancii, čo absolútne nechápem... Pochybujem, že by... [2011-07-26; 3,420 x]
20:59:48 Kniha týždňa: Jozef Leikert, Osudy osobností Slovenska (Ikar Brratislava 2020) [2022-02-08; 1,069 x]
20:59:12 Jubileumi emléklap Érsekújvár jeles szülöttjének Prohászka Marcellnak [2012-09-30; 2,330 x]
20:59:10 Posudky k dizertačnej práci Ing. H. Bohátovej na získanie akademického titulu PhD. a zoznam publikác... [2013-07-22; 4,224 x]
20:59:07 Képtelen történetek Érsekújvárból / Hlúpe historky z Nových Zámkov [2016-09-24; 2,734 x]
20:59:05 Nezadržateľne rastie obludná stavba, ktorú nikto nechcel [2010-09-06; 8,140 x]
20:59:04 Megemékezés a Nagyságos Fejedelemről a Magyar Betlehemben, a felújított Borsi várkastély területén... [2022-04-05; 815 x]
20:58:32 Egy csésze kávé mai cimlaplánya Szabó Noemi világbajnok testépítő [2020-04-02; 3,693 x]
20:58:03 Zmena dopravného značenia a obmedzenie rýchlosti pred križovatkou Dvorská-Bešeňovská [2018-12-14; 2,094 x]
20:57:51 Ústava vám zaručuje právo sa nezúčastniť testovania. Žiaľ právo dožiť sa Vianoc nie... [2020-10-30; 1,525 x]
20:57:42 Poslanec-predseda komisie pre mestské podniky a člen dozornej rady Novocentra sekundoval k utajeným... [2014-11-18; 5,428 x]
20:57:13 G. Kovács László történész pozsonyi előadása Liszt Ferencről [2024-05-02; 248 x]
20:55:38 Két karácsonyi könyvajánló [2013-12-14; 2,714 x]
20:54:12 Dohoda s Brantnerom o splátkovom kalendári je v skutočnosti financovaním jeho pohľadávky cez bankový... [2015-02-11; 4,438 x]
20:53:19 Anatómia jedného podvodu časť 5. Chronológia [2022-10-26; 1,597 x]
20:52:59 Súdna dohra jednej kauzy z roku 2018... [2024-05-20; 502 x]
20:52:48 Obec Dömös a roklina RÁM [2010-09-23; 5,136 x]
20:52:28 Týždenná smrtnosť v Nových Zámkoch počas 3. vlny pandémie Koronavírusu [2022-01-07; 1,683 x]
20:52:27 Egy csésze kávé virtuállis szépségverseny: Horváth Beus modell fitnesz oktató [2016-09-24; 3,351 x]
20:52:10 Protikorupčná letáková kampaň poslanca MsZ B. Bónu v Nových Zámkoch / Bóna Bertalan önkormányzati ké... [2012-05-22; 5,442 x]
20:51:29 Prinesiete aspoň 50 voličkých hlasov? Zamestnanie na mestskom úrade máte isté! [2022-09-22; 1,732 x]
20:51:16 Helytörténet: Sobieski János levelei a párkányi csatáról és Eszergom bevételéről [2013-09-26; 2,945 x]
20:49:47 Výstavba na P.Blahu za Ajaxom sa nekoná. Po škandále s nitrianskou realitkou Mesto odstúpilo od zmlu... [2017-06-25; 3,374 x]
20:48:48 Kniha týždňa: Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Bratislava 19... [2021-01-31; 1,783 x]
20:48:32 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu I. Elektrosvit / Az érse... [2013-06-09; 6,631 x]
20:48:29 Finančná gramotnosť pre každého [2013-09-19; 3,556 x]
20:47:10 Primátor Klein sa opäť angažuje v kasínovom biznise [2022-09-08; 1,083 x]
20:45:52 V Nových Zámkoch práve začal skutočný zápas proti hazardu [2023-03-26; 1,611 x]
20:45:44 Prvoaprílový žart - Logistický portál pre Nové Zámky za 500 tis. Eur / Áprilisi tréfa - Logportál fe... [2011-04-09; 5,772 x]
20:45:39 Horgászverseny gyerekeknek / Rybárske preteky pre deti [2014-05-13; 3,148 x]
20:45:26 Ako chutia kompromisy? Sebadeštrukčné hry v opozičných radoch novozámockého zastupiteľstva...... [2023-12-18; 1,426 x]
20:44:45 A FOTÓZÁS TITKOS VILÁGA I. [2012-01-02; 3,061 x]
20:44:41 Toto mesto je smutné miesto [2010-09-08; 4,025 x]
20:44:26 Už nie sme bojovníci proti hazardu. Najnovšia herňa vyrástla priamo na námestí oproti kostolu...... [2021-05-21; 2,037 x]
20:44:04 73 bodov volebného programu O. Kleina / O. Klein választási programjának 73 pontja [2014-11-17; 5,784 x]
20:43:30 Egy csésze kávé Répásy Zsolt fotóssal [2015-09-29; 4,988 x]
20:43:28 Nechcete zaplatiť, čo ste si kúpili? Vari sa toto robí? Ďalší zúfalý list subdodávateľa ktorý nedost... [2018-06-11; 3,666 x]
20:43:24 Egy csésze kávé Rosta Nikolett Napsugár újságírónővel [2014-09-09; 3,946 x]
20:43:03 A hét könyve/Kniha týždňa: Gömöry János, Emlékeim egy letűnt világról (1964) [2013-08-03; 5,762 x]
20:42:39 Článok v poslednom čísle My/Naše Novosti o trápení obyvateľov vežiaka na Nám. republiky s asociálnym... [2020-01-12; 1,668 x]
20:40:25 Kultúra betónových plotov a súkromných ulíc [2024-05-17; 653 x]
20:40:22 Az Ernő-bástya története. Bokor Klára beszélgetett Gróf Lajos helytörténésszel [2021-01-28; 1,123 x]
20:40:09 Už dva dni riešime... Zaujímavý FB príspevok z 3. februára 2022 [2022-10-07; 1,455 x]
20:39:45 Kauza mestskej skládky: Vyjadrenie žalovaného v 2. kole [2023-05-03; 1,391 x]
20:39:03 Egy Csésze Kávé: Nemere István íróval műfordítóval [2014-11-07; 2,823 x]
20:37:29 Petícia na ochranu právneho štátu na Slovensku [2023-12-10; 961 x]
20:36:58 Keď sa hlbšie klesnúť nedá: novozámocké zastupiteľstvo dnes dosiahlo dno... [2016-09-14; 5,678 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x