Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  24-07-03   367  
0
Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch a Nitriansky samosprávny kraj Vás pozývajú na vernisáž výstavy Ernest Zmeták – Talianske cesty. Vernisáž: 4. júl 2024 o 17.00 hodine, Termín realizácie: 4. júl – 24. august 2024, Kurátor: Helena Markusková  

Talianske krajiny tvoria významú súčasť tvorby Ernesta Zmetáka (1919 – 2004). Počas jeho života boli najčastejšie prezentované. V rokoch 1947 – 2000 podnikol sedemnásť ciest do Talianska, navštívil jeho najznámejšie lokality, z výsledkov svojich ciest usporiadal trinásť výstav. Pobyty zásadným spôsobom formovali jeho nazeranie. Umožnili mu kontakt s dedičstvom svetovej kultúry, konfrontáciu so svetovým umením, predstavovali inšpiračný zdroj. V Taliansku našiel umenie založené na dokonale zvládnutom remesle. Z výtvarných techník ho oslovila najmä mozaika, ktorú zaviedol na Slovensku a doviedol ju k majstrovstvu.   
    
Počas študijných pobytov kreslil, maľoval, robil akvarely, navštevoval múzeá, galérie a pamiatky. Prešiel Taliansko od severu po juh. Stal sa znalcom krajiny. Obľúbil si najmä Sicíliu a mesto Cefalú, ktoré sa stalo pravideľným cieľom jeho ciest. Talianska krajina so svojou zvláštnou topografiou obohatila jeho tvorbu. Geometrická skladba miest posilnila konštruktívny základ tektoniky a hutnosť tvaroslovia, pod vyplyvom svetla sa vyjasnila paleta Ernesta Zmetáka a rozvinula sa farebnosť diel.

Taliansko poskytovalo dostatočné motívy – pohľady na mestá, more, pobrežie, pláže, panoramatické pohľady. Obľúbenými motívmi umelca boli námestia, ulice a uličky, dvory či mosty. Len výnimočne si zvolil za motív výrazné architektonické dominanty (Nočná katedrála v Cefalú, 1965, Chrám Santa Maria della Novella vo Florencii, 1982). Aj v Taliansku vznikali autoportéty a zátišia – ako doklady o pobyte Ernesta Zmetáka. Vyhľadával netradičné kompozičné výseky, nadhľady a priehľady. Neustále nachádzal nové motívy alebo naopak, znovu spracoval staré, sledujúc premeny vlastného štýlu. Viedol intenzívny dialóg s krajinou i dejinami umenia.

Talianske krajiny charakterizuje fascinácia krásou prostredia. Diela sú prejavom umelcovej vitality, zároveň vypovedajú o jeho vzťahu ku krajine, ktorá ho vyše polstoročia inšpirovala, a bez ktorej by sa nestal tým, kým bol.        
          
Výstava je zameraná najmä na maliarsku tvorbu. Prvýkrát poskytne prehľad talianskych ciest, glosuje mimoriadne plodné obdobia, ktoré obohatili tvorbu „posledného klasika“. Predstavuje diela z verejných a súkromných zbierok. Vznikla na počesť 105. výročia narodenia a 20. výročia úmrtia umelca.   
 
Rodák z Nových Zámkov, maliar, grafik, autor monumentálnych diel a zberateľ, Ernest Zmeták, výtvarné základy získal na večerných kurzoch kreslenia a maľovania (1936 – 1938) u Károlya Harmosa v Komárne. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti u Vilmosa Aba-Nováka a Bélu Kontulya (1939 – 1943). Po návrate na Slovensko (1943), bol mimoriadnym poslucháčom na Oddelení kreslenia a maľovania na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. Skoro sa etabloval na výtvarnej scéne. Už v roku 1946 vystavoval na výstave Československého umenia v Paríži. V rokoch 1949 – 1952 bol asistentom Ľudovíta Fullu na Vysokej škole výtvarných umení, odkiaľ obaja odišli na vlastnú žiadosť v čase rastúceho straníckeho nátlaku. V nasledujúcom období ilustroval rad publikácií (Slovenské ľudové rozprávky, 1959; M. A. Nexö: Ditta dcéra človeka, 1962; Orol vták – výber z poézie Štúrovcov, 1964; Homér: Odysea, 1986). Realizoval mozaiky kostola v Rabči (1951), fasády nemocnice v Prievidzi (1956), tympanónu Primaciálneho paláca v Bratislave (1959), mestských kúpeľov v Banskej Štiavnici (1962), fasády Galérie Ľ. Fullu v Ružomberku (1969), kostola v Lendaku (1969). Za grafiku Útek do Egypta získal prémiu Instituto Internazionale di arte liturgica na XXIX. Benátskom bienále (1958). Ernest Zmeták vybudoval jednu z najväčších, najrozmanitejších a najhodnotnejších zbierok na Slovensku. V roku 1979 založil Galériu umenia v Nových Zámkoch a o rok neskôr jej daroval 2198 diel. Žil a tvoril v Bratislave.
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
13:18:42 Galéria umenia pozýva na výstavu Ernest Zmeták – Talianske cesty [2024-07-03; 367 x]
13:18:04 Hľadajme taký spôsob, Jaro, ktorý zas neovplyvní moju situáciu, veď vieš na čo myslím... Na internet... [2018-07-06; 4,183 x]
13:18:02 Posledný diel uspávacieho show pre primátorových poslancov - dozvuky privatizácie priemyselného park... [2021-09-11; 1,625 x]
13:17:26 O riaditeľke okresnej knižnice bude krajská samospráva hlasovať 19. októbra [2020-10-14; 1,776 x]
13:16:49 Kniha týždňa: L. Fila a kol., Poučenia z covidu (N Press Brat. 2022) [2024-06-23; 220 x]
13:16:13 Egy csésze kávé Tanács Attila gasztronómia-szakértő, mesterszakács és ételszobrásszal [2017-03-06; 3,353 x]
13:14:52 Kto sa bojí Jánosa Esterházyho? / Ki fél Esterházy Jánostól? [2011-03-16; 9,034 x]
13:14:14 Kniha týždňa: Peter Wilfling, Zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Komentár, problémy z praxe, ... [2012-07-25; 4,660 x]
13:13:39 Obchody zo zákulisia 1. reprezentačného bálu mesta? - alebo ako to vidím ja... [2016-02-17; 4,876 x]
13:12:59 Petícia proti soc. zariadeniu na Bratislavskej ceste uspela. Obyvatelia si môžu vydýchnuť [2019-04-18; 2,981 x]
13:10:56 Ešte chvíľku strpenia ... a opravíme chodníky. Radnica na Facebooku - alebo ako to vidím ja... [2016-05-12; 4,620 x]
13:10:16 Galán Géza (1942. május 4 - 2012. dec. 17) [2012-12-18; 3,107 x]
13:09:34 Developer ruinu na Kasárenskej ul. nezrekonštruoval, ale previedol do firmy manželky. Podivné majetk... [2019-11-23; 2,828 x]
13:08:55 Kniha týždňa: Cesta ke Květnu. Vznik lidové demokracie v Československu do února 1948. 1-2. svazek. ... [2019-10-30; 1,267 x]
13:08:15 Môj príspevok k dialógu.... [2019-04-24; 2,950 x]
13:07:35 Ako vážne to myslí mesto s rozvojom športovísk ukazuje kauza s pokútnym predajom Športhotela na Siho... [2020-02-07; 3,286 x]
13:05:32 Odišiel Miloš Sourček (90) [2021-07-03; 1,244 x]
13:04:06 Egy csésze kávé Völgyi Péterné dr. Reich Márta, A Titanic árnyékában - Egy magyar orvos élete c. kön... [2022-09-12; 1,388 x]
13:03:26 Máme mládežnícky parlament [2023-01-28; 1,251 x]
13:02:45 Neprepadnúť konšpiračným teóriám... [2024-06-10; 508 x]
13:02:02 História Občianskeho združenia Lepšia Šaľa [2023-08-23; 729 x]
13:01:20 Predstavujeme think-tank DEKK Inštitút [2023-08-22; 799 x]
12:59:47 Hviezdy a outsideri, alebo: Školské rady len pre lojálnych? [2019-08-14; 2,204 x]
12:58:58 Ako primátor so svojim krúžkom rozhodli o predaji dôležitej mestskej parcely, znemožnili výstavbu op... [2024-07-06; 1,025 x]
12:58:05 Obyvatelia Jeruzalemskej a Pažitnej sú v strehu...  [2022-01-30; 1,707 x]
12:57:57 A hét könyve / Kniha týždňa: Szlovákiai magyar ki kicsoda / Maďari na Slovensku - Kto je kto [2012-05-13; 8,490 x]
12:57:02 Predseda komisie p.Demo vykázal opozičných poslancov z miestnosti... [2020-10-14; 2,150 x]
12:56:05 Opustené objekty na Slovensku [2024-06-24; 314 x]
12:55:06 Jeden človek, dva jazyky... [2014-12-02; 7,600 x]
12:53:46 Zoznam faktúr firiem Brantner NZ a Brantner Kolta, na preplatenie ktorých si mesto berie úver 2 mil.... [2015-03-18; 6,251 x]
12:52:57 Občan všeličo vidí a všeličo si pamätá - alebo ako to vidím ja... [2016-07-15; 4,013 x]
12:52:48 Múltbéli érsekújvári kezdeményezések, szervezkedések: Iródia, 1983 [2017-12-27; 3,268 x]
12:52:17 Kniha týždňa: Dvořáková Vladimíra, Rozkládání státu (Universum Praha 2012) [2022-12-18; 732 x]
12:51:22 Kniha týždňa / A hét könyve: Ladislav Ballek, Pomocník. Rekonštrukcia príbehu. / A segéd. Újragondol... [2012-08-13; 5,615 x]
12:50:47 Máme fontánu, ktorá nemá páru... [2022-06-16; 1,947 x]
12:50:04 Bizarné stavby regiónu - Hotel Gbelce [2018-04-07; 26,433 x]
12:50:02 A JÖVŐNKET MAGUNK ALAPOZZUK MEG! Vadkerty Katalin interjú a Ma7 múltheti számában [2023-01-15; 854 x]
12:49:11 Senki sincs elfeledve. A holokauszt érsekújvári áldozatainak névsora / Nikto nie je zabudnutý. Zozna... [2011-06-19; 11,705 x]
12:47:44 Kniha týždňa: Tomáš Jahelka, Prečo zmizli Ťapákovci (Communio Minerva, 2021) [2023-08-14; 742 x]
12:46:00 Frideczky János, a mecénás... [2013-09-18; 3,329 x]
12:45:33 Popravy legionárov počas československo-maďarského konfliktu v roku 1919 / Legionáriusok kivégzése a... [2013-07-03; 7,796 x]
12:44:30 Egy csésze kávé mai Címlaplánya sánkfalvai Ambrús Mónika énekesnő [2022-04-23; 1,384 x]
12:40:47 Chýbali "chorobní" diskutéri, padli všetky zábrany... Alebo ako to vidím ja. [2016-09-15; 3,953 x]
12:37:19 Kniha týždňa: Pozemková reforma na Slovensku Úradné výsledky PPPK s úvodom povereníka pôdohospodárst... [2020-09-20; 1,412 x]
12:36:14 Krátke úvahy nad rozpočtom 2020 [2019-11-26; 2,754 x]
12:36:07 Júniustól újra indult a Ludas! [2023-10-30; 769 x]
12:36:00 Čo vytiahol kúzelník z klobúka - návrh rozpočtu mesta na r. 2018 [2017-12-05; 4,200 x]
12:34:55 Magyarnak lenni a nagyvilágban - Fodor Barbara (Cleaning with Barbie) [2023-10-26; 987 x]
12:34:02 Film týždňa: Máme, čo sme chceli (SR, 2023) [2023-10-26; 993 x]
12:33:55 Ad neuskutočnené zastupiteľstvo: 12 poslancov by predsa len rado prediskutovalo niektoré návrhy...... [2019-02-02; 2,348 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x