Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  24-07-06   1,025  
0
Divák stredajšieho zastupiteľstva mohol sledovať v priamom prenose chod korupčnej machiny, ktorá v novozámockej samospráve drancuje Mesto a jeho obyvateľov. Smutné predstavenie, akýsi virtuálny pamätníček pre zaslúžilých spevákov, lekárov, učiteľov, podnikateľov a vážených občanov, ktorí sa vo voľbách uchádzajú o hlasy voličov aby ich vzápätí predali a okradli. Avšak vystupovali i ďalší aktéri, na ktorých môžeme byť hrdí. Predovšetkým poslanec Marián Balogh, ktorý v konfrontácii s korupčníkmi navidomoči rastie a ak nepoľaví, sám bude prekvapený kam to až dotiahne...   

A zoznámili sme sa aj s MUDr. Jaššom a jeho sympatickou polovičkou, ktorí prišli predstaviť svoj projekt špičkovej chirurgickej kliniky s rozpočtom 4,7 mil Eur, ktorá má v Nových Zámkoch vzniknúť. V nedôstojnej situácii na zastupiteľstve sa ocitli zrejme nedopatrením - významnému chirurgovi možno spoločník porozprával ako jeho brat sprivatizoval Športhotel a ako ľahko možno od O. Kleina kupovať mestské nehnuteľnosti pod cenou...

Manželia Jaššoví boli prítomní počas celej rozpravy a azda pochopili že takto úspešné podnikateľské projekty nezačínajú. Reputácia je najcennejšie aktívum, ktoré sa nedá kúpiť za peniaze a podobný "darček" od O. Kleina je to posledné čo ich špičková klinika potrebuje dostať do vienka.

Koniec koncov do VOS sa zrejme prihlásia i ďalší záujemcovia, ktorí neriešia podobné morálne dilemy a ak sme si správne prečítali návrh p. posl. Valenta na zmenu poradia hlasovania, tak asi aj tušíme ktorí...
 https://www.facebook.com/tv.novezamky/videos/2342397802759523
Sledujte od časovej značky 6:27.

Primátor O. Klein: Ďalším bodom je vystúpenie obyvateľov. K tomuto bodu požiadali o možnosť vystúpenia zástupcovia spoločnosti Pro Ortop s.r.o. p. dr. Martin Jaššo a Karin Jaššová, nech sa páči vitajte.

MUDr. Martin Jaššo: Ďakujem pekne, dovoľte aby som sa najprv predstavil, vážený pán primátor vážené poslankyne, vážení poslanci, volám sa Martin Jaššo pracujem ako lekár tu v Nových Zámkoch. Lekársku fakultu som skončil v 1996. roku, od vtedy som nastúpil na ortopedické oddelenie v NZ, kde pod vedením primára Tornóczyho som pracoval a teda pracujem až doteraz. V tom období sme v NZ vykonávali operácie medzistavcových platničiek, a tento vizionársky počin primára Tornócyzho zaviesť tieto operácie do malého mesta nadviazal potom prof. Rudinský so svojim tímom a bolo obdobie keď v NZ sa operovalo v podstate 3/4 platničiek alebo skoliochirurgických operácií v rámci Slovenska. T. zn. že za týmito operáciami sa chodilo do NZ, tak sa to aspoň hovorilo medzi odbornou verejnosťou. Ja som pred 10-mi rokmi s kolegom založil kliniku jednodňovej chirurgie v NZ kde vykonávame oftalmogické operácie, ortopedické operácie, snažili sme sa tú kliniku vybaviť najmodernejším prístrojovým vybavením a tiež poskytujeme zdravotnú starostlivosť nielen v rámci okresu ale až celého celého Slovenska. Tým chcem povedať že skúsenosti s prevádzkovaním takéhoto zariadenia máme a naše aktivity sú čiste úprimné.

A dovoľte aby som pristúpil k samotnej prezentácii nášho projektu ktorý sme si pre vás pripravili. Prosím prvý slajd.Investičný zámer výstavby zdravotníckeho zariadenia je zameraný na zvyšovanie kvality a efektivity poskytovania zdravotnej starostlivosti. Zámerom predpokladaného projektu je významným spôsobom ovplyvniť kvalitu života obyvateľov a vybudovaním nového zdravotníckeho zariadenia za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti vo vybraných odvetviach. Jeho realizáciou prispejeme k zníženiu čakacích dôb a výkonov, na výkony ktoré sú v regióne enormne preťažené, čím sa zlepší dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre občanov v samotnom meste, okrese, nitrianskom samosprávnom kraji.Poskytovanie zdravotnej starostlivosti budeme realizovať aj v odboroch, v ktoré absentujú v našom meste ako aj okrese Nové Zámky a pri ktorých sú obyvatelia nútení cestovať do vzdialených miest v rámci Slovenska aj zahraničia. Chceme sa zamerať na realizáciu vedy a výskumu v uvedených odvetviach zavedením nových a inovatívnych medicínskych procesov v xxx odboroch, získaním nových špičkových odborníkov ktorí budú prevádzať tieto výkony, vytvorenie vhodných podmienok na získanie a udržateľnosti lekárov a zdravotníckych pracovníkov v našom regióne, poskytovanie špecifických výkonov, ktoré sa na Slovensku ešte nevykonávajú xxx v nových odboroch v rámci okresu NZ hlavne cievna chirurgia, rekonštrukčná chirurgia, efektívnejší prístup k urologickým a onkologickým operáciám. Naša klinika by mala byť zameraná hlavne na inovatívne a špecifické programy zaškolovania a adaptability nových lekárov, vytvorenie a pokrytie problematiky ktoré sú teda odborníkmi, ktorí budú riešiť tieto veci, máme dohodnuté nejaké kontrakty v rámci SK i zahraničia, hlavne v ČR.Potom by sme sa chceli zamerať na operácie sekundárnych plastických operácií detí ktoré boli v detstve operované s rázštepovými ochoreniami, alebo neskôr si vyžadujú plastické a sekundárne úpravy. Poskytovanie dobrovoľných stáží pre študentov lek. fakulty a zdrav. školy a zamerať sa na spoluprácu so zahraničnými klinikami.Toto je v podstate taký orientačný projekt ako by mala vyzerať potencionálna klinika, jedná sa o 3 a pol poschodovú budovu, kde na prízemí by mali byť ambulancie, ktoré budú zamerané na uvedené odbory, na ďalšom poschodí by mali byť 4 operačné sály, ktoré plánujeme vybaviť najmodernejšou vzduchotechnikou, laminárnym prúdením vzduchu čo je relatívne dosť náročné ale v dnešnej dobe si toto už vyžaduje tú techniku ktorá by mala byť zabezpečená. na ďalšom poschodí by mala byť lôžková časť a na najvyššom poschodí sociálne zabezpečenie pre personál, potom samozrejme vzduchotechnika, rôzne výrobne kyslíka, všetky obslužné veci, ktoré samotná klinika poskytuje. Predpokladaná výška investície by mala byť 4,7 mil. Eur. Financovanie uvedenej stavby na uvedený projekt by malo byť kombinované z vlastných zdrojov a samozrejme úveru.Začiatok stavby je plánovaný samozrejme ihneď po obdržaní stavebného povolenia, najneskôr však do dvoch rokov od jeho schválenia. Samozrejme v celom areáli by bol priestor pre parkovacie miesta, takže plánujeme tam vytvoriť 35 minimálne miest aby tam bolo dosť parkovania pre personál a pacientov. V prípade odsúhlasenie našej žiadosti sa samozrejme zaväzujeme k vybudovaniu prezentovaného zdravotníckeho zariadenia a súčasne deklarujeme, že v prípade nezrealizovania predmetného zámeru odstúpime od pozemku a pristúpime k spätnému predaju za kúpnu cenu bez akéhokoľvek ďalšieho nároku. Ešte chcem povedať, že my sme sa pre tento projekt rozhodli hlavne kvôli tomu, že máme dve deti, ktoré jedno už pracuje v zdravotníctve, druhé za chvíľočku začne a boli by sme neradi keby z nejakých dôvodov, že nebudú mať možnosť sa realizovať by odchádzali do zahraničia. Náš profesný život sa viaže na Nové Zámky preto by sme chceli stavbu realizovať v našom meste a myslíme si že kvalita života v tomto meste sa rozhoduje nielen podľa toho že či je tu koľko obchodných centier, ale hlavne aký je tu kultúrny život, športový život a samozrejme poskytovanie sociálnych a zdravotných služieb. Takže pri rozhodovaní by sme vás chceli poprosiť, aby ste brali ohľad na toto, že chceme tu zostať, chceme tu náš projekt realizovať a záleží na vás či nám k tomu dáte priestor. Ďakujem veľmi pekne.

        


Primátor: [13:45] otváram diskusiu ak niekto z poslancov by mal nejakú otázku, nech sa páči

Posl. Marián Balogh: Chcem sa poďakovať že ste prišiel prezentovať tento podnikateľský zámer, keďže doteraz sme videli len žiadosť a teraz ste nám ukázal aj vizualizáciu, vyzerá to pekne. Vzhľadom k tomuto by som mal aj zopár otázok k vašej žiadosti o odkúpenie mestskej parcely na ktorej máte záujem postaviť zdravotnícke zariadenie. Zaujíma ma o aký typ zdrav. zariadenia presne pôjde. Či pôjde o jednodňovú chirurgiu, alebo o operačné výkony, ktoré si vyžadujú dlhodobú hospitalizáciu.

MUDr. Jaššo: to zariadenie by malo byť zamerané hlavne na krátkodobú hospitalizáciu. Preto sú tam aj tie lôžkové časti, lebo sú tam výkony aj v rámci tej cievnej chirurgie, onkológie a ďalších odborov sa realizujú v rámci jednodňovej starostlivosti a potom sú tam také pri ktorých pacient musí ležať 3-4 dni. Na dlhšiu starostlivosť, napr. na 10 dní - nepredpokladáme že by tam niečo také malo byť.

Posl. Balogh: Vzhľadom na to ako som videl tie rozmery a stavba zasiahne do života okolitej obytnej zóny, mal by som otázku na kapacitu zariadenia, počet doktorov a technických zamestnancov. Ide mi o to, že ako som spomínal to zasahuje do kvality života obyvateľov tej danej lokality...

MUDr. Jaššo: Samozrejme sme sa to snažili v súlade s územným plánom, s tým že by tam malo byť okolo 30 zamestnancov s tým že sme zohľadňovali aj parkovacie miesta aj zeleň v okolí, na to sme samozrejme prihliadali. S tým že aj parametre tej budovy sú podľa územného plánu to znamená že nešli sme do nejakých výšok a do nejakých veľkých stavieb.

Posl. Balogh: Územný plán definuje koľko parkovacích miest môžete mať a tú výšku stavby samozrejme. Ako laika ma zaujíma aj priemerný denný počet pacientov ktorých predpokladáte. Koľko ľudí by sa tam mohlo otočiť ak to nie je samozrejme tajomstvo.

MUDr. Jaššo: Cieľom každého zariadenia je ošetriť čo najviac pacientov, v rámci tých odborov ktoré sa tam budú realizovať, tak pokiaľ sa jedná o operačné výkony tak plánujeme 4 operačné sály s tým že by tam pracovali tie odbory, takže ten program tých operačných sál by mal byť čo najviac vyťažený, takže každý odbor má samozrejme inak náročnú operatívu, pokiaľ sa jedná o jednodňovú chirurgiu, tak je to 6-8 výkonov, samozrejme záleží ako náročných a keby sa jednalo o plasticko rekonštrukčné operácie, tak to môžu byť 3-4, ale samozrejme drobných zákrokov ktoré vykonávajú kolegovia, tak ich môže byť 10-15, je tam samozrejme ambulantná časť, tam sa jedná od 30 do 40 pacientov, to znamená že ten počet ako v každom zdravotnom stredisku, samozrejme čo najviac pacientov ošetriť.

Posl. Balogh: Rozumiem, bude tam riadne rušno podľa všetkého. Ako laika ktorý nevyužíva služby súkromných zdravotných zariadení by ma tiež zaujímalo ako prebieha úhrada za výkon pacienta, keď tam príde bežný pacient, trebárs ja by som sa tam prišiel vyšetriť, kto to hradí a akým spôsobom to prebieha.

MUDr. Jaššo: Sú odbory v rámci poskytovania zdrav. staroslivosti ktoré sú zazmluvnené zdravotnými poisťovňami, aj výkony ktoré hradí zdravotná poisťovňa, takže tieto výkony sú plne preplácané zdravotnými poisťovňami a potom sú výkony za ktoré si musí pacient priplatiť. To znamená že podľa špecifickosti výkonu.... Keď chce človek nejakú estetickú operáciu tak si musí priplatiť, keď to bude operácia ktorú hradí vo výkonoch zdravotná poisťovňa, tak ju hradí plne zdrav. poisťovňa.

Posl. Balogh: Keďže to majú hlavne Novozámčania využívať, tak by ma zaujímalo, že v žiadosti okrem iného deklarujete vybudovanie zdrav. zariadenia ktoré prispeje k efektívnejšiemu prístupu poskytovania zdrav. starostlivosti soc. znevýhodneným občanom. Čo pod tým môžem rozumieť?

MUDr. Jaššo: Mysleli sme tým takú vec, že či už kvartálne, alebo v nejakom období v rámci roka budú tam vytvorené nejaké dni, keď budeme robiť nejaké vyšetrenia v rámci cievnej chirurgie, alebo prevencie onko-urologických vecí ktoré budú robené formou nejakých dní zdravia, nejakých takých preventívnych vecí, toto sme mali na mysli.

Posl. Balogh: Ešte k pozemku, keďže žiadosť sa týka hlavne odkúpenia jednej parcely na tento zámer, v žiadosti ste napísali, že uvedený pozemok nie je využívaný, ani sa neplánuje jeho využitie za účelom vybudovania verejno prospešného zariadenia. Môžem súhlasiť, tento pozemok nie je momentálne využívaný a to z jednoduchého dôvodu - mesto na predmetnom pozemku plánuje vybudovať zariadenie opatrovateľskej služby. Momentálne tam prebieha aj stavebné konanie, je pripravený projekt a v rozpočte mesta sú na to vyčlenené finančné prostriedky. Naviac, aktuálne je vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie fin. prostriedkov na rozšírenie soc. starostlivosti. Sem by sa podľa všetkého mohlo zapasovať mestom plánované zariadenie opatrovateľskej služby. Štát na tento účel vyčlenil 70 mil. Eur, táto schéma bola zverejnená 20.5.2024, 21. ste podávali žiadosť, a táto výzva by mala platiť od júna. Pravdepodobne vám táto dôležitá informácia o pripravovanom projekte unikla, možno vás mesto len neinformovalo. Predpokladám, že keby ste o tomto vedeli, tak asi ani tú žiadosť na odkúpenie tohto pozemku nepodáte... Úprimne, som prekvapený že sme tu vôbec začali riešiť Vašu žiadosť, aj keď viem že prešla cez mestskú radu...

Posl. Eva Polerecká: Ja by som len doplnila genézu tohto pozemku, pretože čo i ja pamätám, tak to ste minimálne štvrtý žiadatelia o odkúpenie tohoto pozemku. A posledný žiadateľ p. Martinka, ktorý prišiel na komisiu, keď sme mali ešte komisie, tam chcel stavať materskú školu, občiansku vybavenosť, plus nejaké byty nad tou materskou školou. To bol posledný projektový zámer, predtým tam boli iné, minimálne tri ďalšie. S tým že vtedy, v septembri minulého roku Mesto prostredníctvom odborov deklarovalo, že na tom pozemku prebieha schvaľovanie projektu, je to vo fáze územného rozhodnutia, predpokladám od septembra minulého roku je už vydané, takže tam prebieha stavebné konanie. Mesto do tohoto projektu Pažitná investovalo 53 tisíc Eur, čiže už tam je projektová dokumentácia na tie stavby, a bolo vtedy vysvetlené že má tam byť zdravotné stredisko ktoré má byť súčasťou týchto objektov, zariadení sociálnych služieb, ktoré bude prevádzkovať mesto a vlastne má slúžiť týmto objektom. Ja som to pochopila tak, že tam majú byť nejaké ordinácie, ktoré primárne budú slúžiť tomu, že tí seniori ktorí budú umiestnení v dvoch zariadeniach, že tí spolu s verejnosťou budú využívať toto zdravotné stredisko, takto to bolo vtedy podané. Ja neviem ako mesto plánuje, alebo kde sa momentálne nachádza s týmto, ale v súvislosti aj s tým že teraz je výzva, je možnosť, je to 4,7 milióna investícia, len v tomto roku sme prijali - Mesto - asi v takejto výške úver, ja neviem teda či toto je teraz vlastne ten projekt, že sa má realizovať v takejto forme, že ho má akoby súkromník prebrať túto časť, alebo či Mesto od toho už ustúpilo, keď ustúpilo, prečo kupovalo projekt, neviem. Pre mňa je tu veľa otvorených otázok a neviem či vy máte informáciu že Mesto má takýto zámer a na takomto zámere intenzívne už nejakú dobu pracuje.

MUDr. Jaššo: Tieto informácie ja zatiaľ nemám, resp. sa ku mne nedostali a tento projekt je vyslovene náš súkromný projekt. To znamená že my v kooperácii s mestom sme tieto veci vôbec neriešili. My sme vám prišli predložiť našu víziu, náš projekt ktorý sa týka tohto pozemku. Toľko k tomu.

Posl. Balogh: Ja by som reagoval ešte na predrečníčku ohľadom toho informovania žiadateľov, mám aj ja také informácie že keď majú obyvatelia podané nejaké žiadosti, úrad s nimi tak nekomunikuje, že nevedia aký je výsledok, že či to vôbec išlo do zastupiteľstva, či o tom vôbec zastupiteľstvo jednalo. A teraz je tu ďalší príklad že p. Jaššo si podal žiadosť a nikto ho ani neinformoval o tom že mest tam má plány postaviť toto opatrovateľské zariadenie.

Posl. Gabriel Katona: Chcel by som sa spýtať či je rozdiel medzi poskytovaním jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore ortopédia a poskytovaním starostlivosti v zdravotníckom zariadení so zameraním ambulancia ortopédii.

MUDr. Jaššo: Samozrejme. Jendnodňová chirurgia sú vlastne výkony ktoré v ambulancii kde poskytujete špeciálnu zdravotnú starostlivosť a ambulantnú starostlivosť nemôžete poskytovať. Vy potrebujete mať operačnú sálu a samozrejme vybavenie. A k tej operačnej sále prináležia rôzne filtre, sterilizácia, výroba kyslík aa spústa ďalších vecí, čo samozrejme každé zariadenie potrebuje nevyhnutne.

Posl. G. Katona: Zodpovednou osobou, alebo garantom týchto činností je prosím tá istá osoba v oboch vašich spoločnostiach? (druhou spoločnosťou ktorú má posl. Katona na mysli je Diamond Medical, s.r.o ktorá sídli na ul. J. Kráľa priu reštaurácii Ajax - pozn. Watson.sk)

MUDr. Jaššo: Áno, to som ja.

Primátor: Bolo niekoľko otázok, proprosím p. prednostka keby si bola taká láskavá informovať.

Prednostka Tünde Szekeresová: Ja by som sa chcela spýtať p. poslanca Balogha že koho sme neinformovali, lebo my informujeme všetkých ktorí sa na nás obracajú. Keď sa podávajú žiadosti tak my ich predkladáme, pretože o nehnuteľnom majetku rozhoduje výlučne mestské zastupiteľstvo takže nie je dôvod aby sme to nepredložili mestskému zastupiteľstvu, a to je aj tento prípad. A čo sa týka tej výzvy ktorú ste spomínali, ona nie je pre naše zariadenie, pretože je to výzva v rámci komponentu 13 ktorá sa týka ambulantných sociálnych služieb nízkokapacitných do 12 miest. To nie je prípad mesta NZ. Momentálne v pondelok, bolo možné podávať do piatku na zdrav. zariadenie do 30 miest sociálne zdravotné zariadenie čo je zariadenie pre senbiorov čo sme mali na druhom pozemku, tam mesta aj podalo žiadosť ale dostávame sa do tzv. rezervného zoznamu. Takže to o čom sa tu hovorilo, že áno máme dve zariadenia, my sme sa pripravovali, ktoré mali byť financované z externých zdrojov, to prvé zariadenie z plánu obnovy, tam sme dostali aj pozitívnu hodnotiacu správu a to druhé sme predpokladali takisto z cudzích zdrojov - zo ŠFRB, lebo mesto z vlastných zdrojov takéto zariadenia financovať nevie. A jedna vec je postaviť zariadenie a druhá je prevádzkovať tieto zariadenia. Takže vzhľadom na to, že momentálne nemáme zdroje schválené ani na jedno zariadenie, budeme radi keď sa nám podarí získať prostriedky na to sociálno zdravotné zariadenie pre seniorov na 30 miest. To čo som teraz hovorila že sme sa prihlásili do dodatočne otvorenej výzvy. Takže aspoň keby toto sa nám podarilo boli by sme radi. To je na druhej strane, áno presne. Takže to je Jeruzalemska Pažítná. Takže tákáto je situácia. mali sme ambíciu, ale žiaľ nepodarilo sa.

Posl. Balogh: Prepáčte p. prednostka, nebudem menovať tých obyvateľov, v rámci diskrétnosti nemôžem tu verejne povedať tie mená. A čo sa týka toho, že každý materiál musí ísť do zastupiteľstva, to tiež nie je pravda, Dom politických strán tiež bol navrhnutý, išiel do mestskej rady, mestská rada ho stiahla. Mohla aj tento bod, keďže vedela o tom - v materiáloch je uvedené odbor komunálny tam uviedol že plány a na tej parcele prebieha stavebné konanie. A to by som sa tiež chcel opýtať že v akom to je štádiu. Lebo minimálne 53 tisíc Mesto už do toho investovalo do tohoto projektu. Takže toto by ma hlavne zaujímalo.

Prednostka: Čo sa týka stavebného konania, to vie povedať kolega z odboru územného rozvoja architektúry, ale keď sa predáva nejaký pozemok a sú na to vynaložené nejaké náklady už zo strany mesta, to vôbec nie je problém aby sa to započítalo do ceny. Tým pádom sa to vráti v plnom rozsahu mestu, takže mesto nebude v žiadnom prípade škodné. A ešte čo sa týka predkladania materiálov - prvý stupeň zastupiteľstva je mestská rada. My sme ten materiál predložili, mestská rada ako poradný orgán má právo navrhnúť stiahnutie materiálu. Presne to sa stalo. Presne to bol prípad Domu politických strán. my sme materiál predložili ale nebolo odporúčanie na predloženie na rokovanie MsZ. Takže sme postupovali tak, ako je to v rokovacom poriadku.

Posl. Balogh: To neznamená že ak nie je vydaná výzva na to zariadenie, ktoré tam má mesto v pláne postaviť, my to môžeme zrealizovať kedykoľvek inokedy. A vidím že to smeruje k tomu že my sa ešte o tomto bode budeme rozprávať, kde poslanci budú hlasovať o trom, či predať alebo nepredať, ja som fakt nemilo prekvapený z toho dôvodu že je tu mestská parcela, je tam dôležitá v tej časti mesta a môže plniť funkciu verejnoprospešnú a to že to mesto môže spravovať a bude k tomu diskusia - žiaľ asi to pôjde ďalej a neviem prečo by sme to práve mali predávať súkromnej spoločnosti.

Primátor: Ďakujem veľmi pekne, chcel by som sa poďakovať zástupcom spoločnosti že prišli odprezentovať svoj projekt.... [30:59] končí úvodný blok určený pre verejnosť.

V téme sa pokračuje od [35:50]

JUDr. Závodský: číta predkladaý materiál...

posl. Balogh: Nečakal som, že sa dostaneme až do takého štádia že budeme o predaji tohto pozemku hlasovať, tak som si pripravil pár myšlienok, ktoré by som rád odprezentoval. V prvom rade bude to veľká škoda ak dnes poslanci odsúhlasia predaj tejto mestskej parcely. Ja by som poprosil p. Vrzáka či by mohol zverejniť tú mapku ktorá je na konci toho materiálu, aby aj obyvateľ videl o ktorú parcelu sa jedná.Dôvodov prečo nemôžem zahlasovať za predaj tohoto pozemku je viacero. Ide o pozemok ktorý sa nachádza v zastavanom území na rozhraní Andovskej a Pažitnej ulice, na rohu novej obytnej zóny. za pozornosť tiež stojí rozsiahla výstavba v štvrti s rodinnými domami v tejto časti mesta smerom na Andovce. Predajom tohto majetku prídeme o možnosti rozvíjať toto územie mesta. je dôležité sledovať potreby svojich obyvateľov, sledovať verejný záujem v danej lokalite a v rámci rozvoja mesta táto časť bude potrebovať časom dostupnú a kvalitnú občiansku vybavenosť, či už v oblasti výchovy a vzdelávania, napr. škôlka, alebo napr. plánované zariadenie opatrovateľskej služby, ktoré tam mesto plánuje. Ako som už spomínal, mesto na predmetnom pozemku plánuje vybudovať centrum opatrovateľskej služby, momentálne tam prebieha stavebné konanie, je pripravený projekt a v rozpočte mesta sú na to vyčlenené finančné prostriedky. K tej výzve sa neviem vyjadriť, poprosil by som p. Denisu Felixovú zo soc. odboru MsÚ aby nám k tomuto zariadeniu ešte niečo bližšie povedala.

Ďalším dôvodom prečo nepredať tento pozemok, sú investície mesta do dokumetácie a projektového zámeru. Nás obyvateľov NZ to doteraz stále 53. 760 Eur. Navyše po dokončení objednaných prác projektu to bude zrejme ešte viac. Ak poslanci schvália predaj prostredníctvom VOS a v prípade predajnej ceny 305 tisíc Eur to bude pre mesto "super výhodné". Po ďalšie - od roku 2019 registrujem požiadavku na MsÚ, konkrétne na majetkoprávny odbor na vypracovanie zoznamu evidencie majetku mesta. Doteraz sa to nestalo. Bavili sme sa tu už viac krát p. Závodský aby pripravil tento materiál a ešte raz pripomínam písal sa rok 2019, dnes je 2024 a my tu stále nemáme ten materiál predložený. Pýtal som sa odvtedy minimálne dvakrát ja a ešte aj ďalší poslanci. Som proti tomuto predaju, bol aby to veľká škoda. Prídeme o hodnotný majetok a možnosť zrealizovať plány v prospech rozvoja mesta a hlavne rozvoja tej štvrte v ktorej prebieha masívna bytová výstavba, sú tam rodinné domy, tí ľudia budú potrebovať občiansku vybavenosť, myslite na to a som fakt prekvapený že sme sa dostali do tohto štádia a že sa nájdu poslanci a poslankyne ktoré zahlasujú za predaj tohto hodnotného pozemku.

posl. Iveta Kališová: Ja by som sa chcela tiež k tomu vyjadriť. Keď pôvodné zámery nie je možné zrealizovať lebo mesto na to nemá peniaze lebo ten investor nám to teda neschválil, tak ja si myslím že to zdravotnícke zariadenie je vynikajúca vec a bude určite prínosom nielen pre okres, nielen pre Novozámčanov a ľudí z okolia, ale pre celé Slovensko, lebo ako ste počuli, budú sa tam vykonávať špičkové výkony. Ja by som bol a veľmi rada, keby sa tento projekt schválil. Lebo určite to bude pre dobro veci. Ja som o tom presvedčená.

posl. Balogh: Zúčastnil som sa verejného rokovania mestskej rady, tento bod prešiel za 2,5 minúty ste to vyriešili 5-ti členovia mestskej rady, odzneli tam asi 3 otázky, v rámci toho bolo aj od vás niečo také že to by bolo super a vynikajúce a zdá sa mi že ani slovo nepadlo o tom, že je to mestský pozemok, mesto ho potrebuje a prebieha tam stavebné konanie. Fakt sa čudujem, že toto ste neriešili. Riešili ste ďalšie otázky źe aká bude vysoká tá budova, a tieparkovacie miesta. Tieto tri otázky riešila mestská rada za 2,5 minúty. Deň predtým sme mali stretnutie poslancov, na ktorom som sa rovnako zúčastnil, boli sme tam my traja, vy ste tam bola tiež chvíľočku a my sme tomu bodu venovali minimálne pol hodinu ak nie viac a riešili sme tam projektový záber, to že tam prebieha stavebné konanie a vy tu riešite banálne veci a poviete že to by bolo vynikajúce. Viete čo si myslím, že čo by bolo vynikajúce? Občianska vybavenosť! Pre tých ľudí. keď my p. Závodský povie že máme ďalšie také hodnotné pozemky ako konkrétne na tej Pažitnej a Andovskej, oukej, v poriadku, tak to predajme. Ale ukážte mi tie parcely ktoré sú vhodné v tejto lokalite na občiansku vybavenosť.

posl. Ivan Katona: Čo sa týka samotného prerokovávania tohto bodu ja by som sa v prvom rade absolútne stotožnil s tým čo kolega Maroš balogh hovoril, nemyslím si źe je správne umiestňovať do tejto lokality zariadenie tohto typu. Podľ amôjho názoru v prípade ak by sme sa mali baviť o predaji predmetnej parcely, ja tam za seba dôvod hodný osobitného zreteľa nevidím, najmä z toho dôvodu že sa nejedná o verejnoprospešný účel, keďže sa jedná o zamer súkromnej spoločnosti. Nejedná sa o zámer nemocnice, alebo nejakého verejno-právneho subjektu, je to zámer súkromnje spoločnosti ktorá je zriadená za účelom podnikania a vytvárania zisku. Čiže podľa môjho názoru to nie je absolútne verejnoprospešný účel. Potom verejnoprospešný účel bude čokoľvek. Akýkoľvek subjekt si môže podať, povie poskytujem služby obyvateľom, je to tiež verejnoprospešný účel? Potom každý predaj bude verejno-prospešný. Keby sa väčšina poslancov a p. primátor zhodli na tom, že predať, tak nemyslím si že sú splnené podmienky na postup z dôvodu hodného osobitného zreteľa tak ako to vyžaduje zákon, ale ak by sa zastupiteľstvo rozhodlo, že to predá, tak podmnienky VOS ktoré boli predložené na dnešné zasadnutie by som navrhol doiplniť. Čo sa týka navrhovanej kúpnej ceny vzhľadom - všetci vieme, že za koľko sa predávajú pozemky v Nových Zámkoch, túto sumu považujm za neprimeranú 305 tisíc, dokonca si myslím že aj suma zónová je stále ďaleko pod trhovou sumou, ja si myslím že s prehľadom dnes idú pozemky v NZ od 150 Eur/m2 a preto podávam pozmeňujúci návrh v prípade, ak by sa hlasovalo za VOS, tak navrhujem ako minimálnu cenu určiť 448,500 Eur čo je 150 Eur/m2.

Zažili sme v MsZ rôzne predaje za rôznych okolností, ktoré neboli dodržané. Ja si myslím že v prípade ak by sme aj takýto pozemok mali predať, tak jednou z podmienok ktoré by sme mali vyžadovať j enielen to, aby kupujúci umiestnil na pozemku stavbu zdravotníckeho zariadenia, ale ja by som bol rád, aby ju aj prevádzkoval. A aby sme tam uviedli aj lehotu, v akej to má urobiť. Zažili sme stavby ktoré sa stavali X rokov, preto čo sa týka podmienok VOS podávam pozmeňujúci návrh, kde v rámci podmienok, ktoré sú na str. 6 predkladaného materiálu piata odrážka by sa mala meniť a znieť nasledovne: Kupujúci je povinný umiestniť na pozemku ... a zároveň vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť prvádzkovať zdravotnícke zariadenie a to najneskôr do troch rokov odo dňa zverejnenia kúpnej zmluvy v CRZ. V prípade nesplnenia ktorejkoľvek z vyššieuvedených povinností bude kupujúci povinní uhradiž zmluvnú pokuti vo výške 448,500 Eur a to na základe a vlehote určenej vo výzve mesta NZ. Touto podmienkou si vlastne zabezpečíme to, že pokiaľ investor má naozaj skutočný záujem tam postaviť a prevádzkovať zdrav. zariadenie, tak takáto podmienka by nemala byť pre neho nesplniteľná a tým pádom by sa nemal ničoho báť.

Takisto v prípade ak by z akýchkoľvek dôvodov, či už by to boli subjektívne alebo objektívne dôvody, nedošlo k výstavbe predkladaného projektu - tiež sme takét zažili, zhodou okolností na Andovskej ulici a potom s atento pozeok predal za iných podmienok ako to kúpil od mesta, navrhujem aby sme do podmienok dplnili 7-mu odrážku, ktorá znie nasledovne: Predávajúci a kupujúci sa doholi na vzniku práva spätnej kúpy v prospech predávajúceho, ktoré vznikne v prípade, ak kupujúci v lehote 3ch rokov odo dňa zverejnenia kúpnej zmluvy v CRZ neumiestni na pozemku tvoriacom predmet prevodu dravotnícke zariadenie a/alebo nebude vo vlastnom mene na vlastnú zodpovednosť prevádzkovať toto zdravotnícke zariadenie, pričom kupujúci je povinný uzatvoriť s predávajúcim zmluvu o spätnej kúpe pozemku do 15 kalendárnych dní odo dˇna doručenie písomnej výzvy predávajúceho na uzatvorenie zmluvy o spätnej kúpe pozemku a to za cenu vo výške 448,500 Eur. Týmto by si mesto zabezpečilo poistenie toho, aby v prípade ak by sa zámer nerealizoval, malo možnosť odkúpiť tento pozemok späť z aminimálnu cenu. To znamená nie za predajnú cenu, lebo predajná cena môže byť vyššia v rámci OVS, ale za minimálnu cenu. Vopred hodvorím, keby náhodou p. doktor Závodský chcel uviesť že právo spätnej kúpy je len pri hnuteľných hveciach v zmysle obč. zákonníka, ale občiansky zákonník pozná ja nepomenovanú zmluvu kde je možné dohodnúť právo spätnej kúpy aj pri nehnuteľných veciach. A zároveň aby nedošlo k prevodom tohto majetku počas tých troch rokov, kedy by plynula tá lehota na výstavbu, to sa tu môže stať samozrejme, nepredpokladajme, ale mesto by malo vykonať všetky kroky možné k tomu, aby ochránilo svoje záujmy, navrhujem aby sa doi podnienok OVS doplnila 8-ma odrážka: predávajúci aj kupujúci sa dohodli na vzniku predkupného práva ako vecného práva in rem v prospech predávajúceho - mesta - ako oprávneného k predkupnému právu, ktoré spočíva v povinnosti budúceho kupujúceho ponúknuť pozemok tvoriaci predmet prevodu na kúpu predávajúcemu - mestu NZ - za cenu určenú znaleckým posudkom. Toto predkupné právo by sa zapíslao do katastra nehnuteľností, do časti C príslušného LV aby naozaj absolútnym spôsobom ochránilo záujmy mesta...

Posl. Jaromír Valent: S tými pripomienkami a zabezpečovacími podmienkami kúpnej zmluvy sa asi dá súhlasiť, možn´ap. poslanec Katona keby si zvážil tú zmluvnú pokutu, lebo zmluvná pokut amá odrážať spôsobenú škodu prípadne ušlý zisk, a nemala by byť väčšia ako samotná kúpna cena, čiže toto upraviť aby sme sa nálsedne nedostali do nejakých právnych problémov, ak by také niečo nastalo a teda bola by zmluvn´apokut avyhlásená za neprimeranú. S ostatným áno. Zaroveň by som chcel požiadť p. primátor - dávam procedurálny návrh aby sa o bode 2 hlasovalo ako o prvom. Čiže o návrhu na vyhlásenie VOS ako o prvom bode hlasovať, keďže máme variantne bol 1 bod 2.

Následne je vyhlásená 10 minútová prestávka.

[1:11:24] rokovanie pokračuje hlasovaním o procedurálnom návrhu posl. Valenta o zmene poradia hlasovania: návrh schválený

JUDr. Závodský: K p. posl. Baloghovi či máme zoznam nehnuteľností, samozrejme že tento zoznam máme, každý rok sa vykoná inventarizácia, ktorá je overená auditom, ak veľmi potrebujete tých 80 strán vytlačiť, tak veľmi rád ich vytlačím, avšak poukazujem na skutočnosť že existuje taká stránka ww.mapka.zbgis.sk kde si do hornej lišty zadáte Nové Zámky, uvidíte všetky mestské pozemky ktoré má mesto. K vašej druhej otázke či viem o nejakom inom pozemku, žiaľ takto z hlavy nie, môžem sa na to pozrieť, keďže celý územný plán mesta z jasných a praktických dôvodov nie je možné aby som ho ovládal. K pripomienkam, resp. návrhom p. dr. Katonu, dokážem sa s nimi stotožniť čo sa týka predkupného práva i práva spätnej kúpy, avšak s jednou poznámkou, ktorá vychádza z pracxe, že keď sme v minulosti dávali takéto podnmienky, že začať realizáciu resp. uplatniťz niektoré práva do nejakej doby od zverejnenia zmluvy, s tým sme mali problémy, lebo stavebníci mali problém so získaním stavebného povolenia, lebo tam sú účastníci aj iné inštitúcie, akj obyvatelia, ktorí tam bývajú... Ak dovolíte my sme s týmito inštitútmi počítali a v prípade ak pozmeňovancie návrhy p. Katonu nebudú zapracované, tak tieto inštitúty zapracujeme ale s tým, že podmienkou uplatnenia bude, ak žiadateľ nepredloží právoplatné stavené povolenie, do troch rokov nepredloží právoplatné stavené povolenie tá stavba nebude xxx.

posl. Balogh: p. Závodský môžete mi zopakovať ešte raz kde nájdem zoznam toho majetku? Lebo my sme sa bavili už v roku 2019 o tom, že má byť spravený zoznam dubiózneho majetku mesta, nepotrebného, presne...

JUDr. Závodský: jaj vy ste mali dubiózneho na mysli...

posl. Balogh: Áno dubiózneho. Aby sme vedeli ako sme na tom, že s čím môžeme operovať, čo môžeme predávať. Nie hodnotné majetky aby sme predávali. Aby sme sa bavili o hodnotných majetkoch, o tom že ich ideme predať, že ich nejdeme využiť v prospech obyvateľov mesta. Takže rok 2019, opakujem...

JUDr. Závodský: Ak dovolíte: Mesto nemá vedomosť o Žiadnom dubióznom majetku. Mesto nmôže pristupovať k žiadnemu svojmu majetku ako dubióznemu. Hlavne čo sa týka nehnuteľností. Lebo pre niekoho je napríklad nejaký pozemok dubiózny a zbytočný a sa objaví nejaký projekt alebo okolnosť a ten majetok je využiteľný. Takže nehnuteľnosť ja by som nepokladal žiadnu za dubiózny čiuže nepotrebný.... Samozrejme že pracujeme, akonáhle objavíme nejaký dubiózny majetok (posmešne).

posl. Balogh: Nežartujte prosím Vás, my sme o niečom hovorili... aj konkrétna budova bola...

JUDr. Závodský: Ale kto má právo rozhodovať že dubiózny majetok. Kebyže poviem,

Primátor: Pán kolega, keď môžem poprosiť toto si môžete kľudne vydiskutovať na Mestskom úrade takže túto diskusiu by som teraz ukončil...

Denisa Felixová: Takže otázka bola ohľadom tej možnosti financovania tohoto zariadenia opatrovateľskej služby z Plánu obnovy. Ako som teda spomínala aj na predchádzajúcich mestských zastupiteľstvách, tak v rámci hodnotiacej správy z Plánu obnovy sme získali pozitívnu hodnotiacu správu ešte v marci 2023 aj na zariadenie pre seniorov Ako doma aj an zariadenie opatrovateľskej služby Horizont. Avšak následne výzva ktorá vyšla z Plánu obnovy pozmenila svoje pôvodné znenie tak, že nebolo možné do Plánu obnovy podávať dve žiadosti pre nízkokapacitné sociálno-zdravotné zariadenia do 30 ľudí a práve preto sme sa museli rozhodnúť a keďže lepšia pripravenosť bola pre zariadenie pre seniorov na Pažitnej ulici, takže do tekj výzvy plánbu obnovy išlo toto zariadenie pre seniorov.

Čo sa týka zariadenia opatrovateľskej služby tam teda zostáva už jedine možnosť prípadne využiť budúce výzvy z programu Slovensko alebo ako p. prednostka spomínala zo ŠFRB. Hej, je mi veľmi ľúto že sa stretávame na jednom pozemku dve veľmi dôležité, či už zdravotná služba alebo sociálno-zdravotná služba, kde my máme tú nevýhodu že sme odkázaní na tie iné zdroje financovania ktoré nie sú isté, my nevieme zaručiť v čase podania žiadosti či tie finnačné prostriedky získame a aj kvôli tomu potrebujeme ako mesto komunikovať aj s neverejnými poskytovateľmi socuiálnych služieb, kde je veľmi dôležité aby sme spoločne riešili tú situáciu ktorá v našom meste postupne sa zhoršuje a to je práve veľký počet seniorov a ľudí odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby, kde v roku 2023 index starnutia v meste NZ bol až o 50% vyšší ako v SR a ono sa to odzrkadľuje aj na počte žiadostí o posúdenei odkázanosti, aj o počty klientov ktorí túto službu potrebujú a aj v rámci prac. skupín NSK kde spolu s prof. Rudinským sa intenzívne hovorilo aj o možnosti zriadiť dom ošetrovateľskej služby ako zdravotnú službu alebo teda zariadenie opatrovateľskej služby ako sociálno-zdravotnú službu - je tam tá cesta.

Toto bolo teda zariadenie kde mesto malo reagovať na túto potrebu a ako spomínam je tam aj komunikácia s neverejnými poskytovateľmi, kde v rámci mesta NZ malo vzniknbúť ešte prípadne jedno zariadenie ktoré by prevádzoval neverejný poskytovateľ, tiež to ešte všetko nie je isté kým nie sú podpísané zmluvy, tak tie peniaze nie sú isté a musíme sa vysporiadať s tou situáciou aká aktuálne je. posl. Balogh: Chcel by som sa takto verejne poďakovať Deniske za to, že roky sa venuje tejto práciu a tomuto projektu ktorý sa mal realizovať v tejto časti, že si tomu venovala neskutočné množstvo času aj s tvojimi kolegami, hneď tam cez cestu má vzniknúť zariadenie pre seniorov a v pláne bolo že v rámci toho bude ešte aj toto zariadenie opatrovateľskej služby. Takže roky práce ... a dneska to tu šmahnutím ruky dáme dole... Ono je dosť vysoká pravdepodobnosť že štát bude znova vydávať výzvy a nové výzvy, keďže vieme že populácia Slovenska rapídne starne, v rámci EÚ sme najrýchlejšie starnúca populácia, máme tu veľké množstvo 85-ročných ľudí ktorí sa dožijú takže táto starostlivosť ako taká bude veľmi dôležitá, nie každý si bude môcť dovoliť - a presne na toto je určená možnosť aby sa o to postarala samospráva v rámci kooperácie štátu, verím tomu že takéto niečo bude aj v budúcnosti.

Preto ešte raz poviem, bude to obrovská škoda pokiaľ poslanci a polankyne zahlasujú dnes za VOS alebo za priamy predaj, lebo mesto príde o neskutočne hodnotný pozemok. Ja sa ako laik, p. Závodský, pozriem po okolí v tej časti mesta a ja tam takúto parcelu s takýmto významom, mám tam prístup z mestských pozemkov, nemusím tam riešiť nič s okolitými pozemkami, je to fakt lukratívny pozemok, za lukratívnu cenu ju ideme predať, bohužiaľ a je to veľmi dôležité pre nás. A ja tam nevidí žiadmny taký pozemok, ktorý by sa na niečo podobné dal použiť. A je to macximálen nekorektné aj voči úradníkom ktorí na tom roky pracujú aby sme šmahnutím ruky prišli o takúto príležitosť rozvíjať túto časť mesta.

JUDr. Závodský: Ak dovolíte krátku poznámku, ja to hovorím na klaždom zastupiteľstve, majetkový spracuje všetky materiály, všetky žiadosti ktoré sú a potom sú na to príslušné orgány ktoré o tom rozhodujú. Takže... (zdá sa že táto podivná nedokončená veta p. doktora akoby zrkadlila určité obavy čo sa bude diať až muzika prestane hrať... - pozn. watson.sk)

posl. I. Katona: Len na margo dr. Závodského by som chcel uviesť - ja si mysím že pre mesto je dôležité nie či stavebné povolenie je vydané, ale či to bude postavné. Preto som v mojom pozmeňovacom návrhu okrem iného doplnil aj tú podmienku, že postaviť a prevádzkovať. A čosa týka na kolegu p. dr. Valenta - tá zmluvná pokuta ako jeden zo zabezpečovacích prostriedkov ochrany záujmov mesta je nike vo výške kúpnej ceny, ale vo výške minimálne požiadovanej ceny. Kúpna cena môže byť nasobne vyššia, uvidíme koľko bude. Čiže to v poriadku je, lebo my nepoznáme teraz prípadnú kúpnu cenu, za ktorú by sa to mohlo predať.

[1:28:37] Hlasuje sa o pozmeňovacom návrhu I. Katonu: návrh zamietnutý pomeom 10:10
[1:31:51] Hlasuje sa o predaji: návrh schválený pomerom 11:10
[1:37:00] Hlasovania sa opakujú kvôli manipulácii s hlasovacou kartou poslankyne, ktorá medzitým odišla a s jej kartičkou sa po jej odchode manipulovalo

Číslo hlasovania: 9. PRO-ORTOP, spol. s r. o., predaj pozemku - Opakované hlasovanie bod 6.1 - Pozmeňovací návrh JUDr. Ing. Ivan KATONA, PhD., LL.M. - podmienky do VOS
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: Za: 9, Proti: 0, Zdržali sa: 6, Nehlasovali: 6, Prítomní: 21 Za: Marián Balogh, Lucia Balogová, Peter Danczi, Gabriel Katona, Ivan Katona, Eva Polerecká, Michal Prešinský, Ing. Katarína Slobodníková, Ing. Martin Výžinkár Zdržali sa: Štefan Danis, Norbert Kádek, Péter Nagy, Tomáš Straňovský, Jaromír Valent, Kinga Wursterová Nehlasovali: Karol Borik, Koloman Forró, Iveta Kališová, Monika Kolejáková, Mária Malperová, Lukáš Štefánik Číslo hlasovania:

10. Uznesenie č. 257/260624 Nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta PRO-ORTOP, spol. s r.o. - predaj pozemku Mestské zastupiteľstvo schvaľuje a) spôsob prevodu pozemku parc. č. 1918/234 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2990 m2 vedenom na LV č. 1 v registri „C“ KN, vo výlučnom vlastníctve mesta Nové Zámky, sídlo: Hlavné námestie č. 10, 940 02 Nové Zámky, IČO: 00 309 150, za cenu 305 279,-eur (určenú Znaleckým posudkom zo dňa 31.05.2024 vyhotovený znalcom Ing. Vlasta Machatová, ev. č. 913973), formou predaja v rámci obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

b) podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku parc. č. 1918/234 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2990 m2 vedenom na LV č. 1 v registri „C“ KN, vo výlučnom vlastníctve mesta Nové Zámky, sídlo: Hlavné námestie č. 10, 940 02 Nové Zámky, IČO: 00 309 150, za cenu 305 279,-eur (určenú Znaleckým posudkom zo dňa 31.05.2024 vyhotovený znalcom Ing. Vlasta Machatová, ev. č. 913973), formou kúpnej zmluvy v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.


Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: Za: 11, Proti: 9, Zdržali sa: 0, Nehlasovali: 1, Prítomní: 21 Za: Karol Borik, Štefan Danis, Koloman Forró, Iveta Kališová, Norbert Kádek, Mária Malperová, Péter Nagy, Tomáš Straňovský, Lukáš Štefánik, Jaromír Valent, Kinga Wursterová Proti: Marián Balogh, Lucia Balogová, Peter Danczi, Gabriel Katona, Ivan Katona, Eva Polerecká, Michal Prešinský, Katarína Slobodníková, Martin Výžinkár Nehlasovali: Monika Kolejáková
 

 
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
12:58:58 Ako primátor so svojim krúžkom rozhodli o predaji dôležitej mestskej parcely, znemožnili výstavbu op... [2024-07-06; 1,025 x]
12:58:05 Obyvatelia Jeruzalemskej a Pažitnej sú v strehu...  [2022-01-30; 1,707 x]
12:57:57 A hét könyve / Kniha týždňa: Szlovákiai magyar ki kicsoda / Maďari na Slovensku - Kto je kto [2012-05-13; 8,489 x]
12:57:02 Predseda komisie p.Demo vykázal opozičných poslancov z miestnosti... [2020-10-14; 2,150 x]
12:56:05 Opustené objekty na Slovensku [2024-06-24; 314 x]
12:55:06 Jeden človek, dva jazyky... [2014-12-02; 7,600 x]
12:53:46 Zoznam faktúr firiem Brantner NZ a Brantner Kolta, na preplatenie ktorých si mesto berie úver 2 mil.... [2015-03-18; 6,251 x]
12:52:57 Občan všeličo vidí a všeličo si pamätá - alebo ako to vidím ja... [2016-07-15; 4,013 x]
12:52:48 Múltbéli érsekújvári kezdeményezések, szervezkedések: Iródia, 1983 [2017-12-27; 3,268 x]
12:52:17 Kniha týždňa: Dvořáková Vladimíra, Rozkládání státu (Universum Praha 2012) [2022-12-18; 732 x]
12:51:22 Kniha týždňa / A hét könyve: Ladislav Ballek, Pomocník. Rekonštrukcia príbehu. / A segéd. Újragondol... [2012-08-13; 5,615 x]
12:50:47 Máme fontánu, ktorá nemá páru... [2022-06-16; 1,947 x]
12:50:04 Bizarné stavby regiónu - Hotel Gbelce [2018-04-07; 26,433 x]
12:50:02 A JÖVŐNKET MAGUNK ALAPOZZUK MEG! Vadkerty Katalin interjú a Ma7 múltheti számában [2023-01-15; 854 x]
12:49:11 Senki sincs elfeledve. A holokauszt érsekújvári áldozatainak névsora / Nikto nie je zabudnutý. Zozna... [2011-06-19; 11,705 x]
12:47:44 Kniha týždňa: Tomáš Jahelka, Prečo zmizli Ťapákovci (Communio Minerva, 2021) [2023-08-14; 742 x]
12:46:00 Frideczky János, a mecénás... [2013-09-18; 3,329 x]
12:45:33 Popravy legionárov počas československo-maďarského konfliktu v roku 1919 / Legionáriusok kivégzése a... [2013-07-03; 7,796 x]
12:44:30 Egy csésze kávé mai Címlaplánya sánkfalvai Ambrús Mónika énekesnő [2022-04-23; 1,384 x]
12:40:47 Chýbali "chorobní" diskutéri, padli všetky zábrany... Alebo ako to vidím ja. [2016-09-15; 3,953 x]
12:37:19 Kniha týždňa: Pozemková reforma na Slovensku Úradné výsledky PPPK s úvodom povereníka pôdohospodárst... [2020-09-20; 1,412 x]
12:36:14 Krátke úvahy nad rozpočtom 2020 [2019-11-26; 2,754 x]
12:36:07 Júniustól újra indult a Ludas! [2023-10-30; 768 x]
12:36:00 Čo vytiahol kúzelník z klobúka - návrh rozpočtu mesta na r. 2018 [2017-12-05; 4,200 x]
12:34:55 Magyarnak lenni a nagyvilágban - Fodor Barbara (Cleaning with Barbie) [2023-10-26; 987 x]
12:34:02 Film týždňa: Máme, čo sme chceli (SR, 2023) [2023-10-26; 993 x]
12:33:55 Ad neuskutočnené zastupiteľstvo: 12 poslancov by predsa len rado prediskutovalo niektoré návrhy...... [2019-02-02; 2,348 x]
12:33:19 Magyarnak lenni a nagyvilágban: Camejo Anna utazássegítő [2023-04-29; 1,039 x]
12:32:59 Kriminalita v kraji podľa hlásení Krajského veliteľstva Policajného zboru za obdobie apríl 2008 - ap... [2018-03-31; 18,246 x]
12:32:21 Galéria umenia pozýva na výstavu Ernest Zmeták – Talianske cesty [2024-07-03; 366 x]
12:31:57 Kniha týždňa: Ivana Havranová, Som Jozef Majský (Marenčin PT Brat. 2013) [2024-06-16; 341 x]
12:31:44 Prenájmy v Nových Zámkoch [2024-07-03; 391 x]
12:31:29 Fóliasátras kertészkedés Dél Szlovákiában 1970-1990 / Pestovanie zeleniny pod fóliovníkmi na južnom ... [2023-09-17; 1,024 x]
12:31:12 Situácia na realitnom trhu v Nových Zámkoch [2024-07-01; 605 x]
12:30:55 Bibliografia článkov z denníka Demokratickej strany ČAS z r. 1945-1946 [2014-06-22; 7,516 x]
12:30:35 Realitný biznis pána primátora... [2024-06-25; 724 x]
12:30:13 Zmeny v územnom pláne mesta Nové Zámky [2023-10-14; 1,592 x]
12:29:52 Krátka správa zo zastupiteľstva... [2021-06-10; 1,928 x]
12:29:29 Do zastupiteľstva kandiduje aj predseda Novozámockého bytového družstva [2022-09-24; 1,315 x]
12:28:20 Začne rekonštrukcia hororového domu na Hradnej ulici [2024-05-25; 1,301 x]
12:28:09 Poplašná správa je realitou - okresná šéfka Smeru vyhrala výberové konanie na riaditeľku knižnice. M... [2020-08-24; 2,516 x]
12:27:55 Egy csésze kávé: Kollinger Szabolcsal, a magyar Nick Vujicic-el aki kéz és láb nélkül született... [2014-07-06; 6,893 x]
12:27:37 Ste už na pokraji šialenstva zo zlých správ? Niekto odviedol svoju prácu a zinkasoval za Vás svoje 4... [2024-07-12; 208 x]
12:27:28 S košíčkom a malou dušičkou medzi trhovníkmi. Prineste bločky, nemôžem uveriť, že mi Brantner nehovo... [2018-07-13; 3,231 x]
12:27:02 Jaroslav Nemeš, Pohnuté osudy troch obcí v časoch tureckej nadvlády. Sonda do dejín katastra Palárik... [2015-03-27; 6,092 x]
12:26:49 Benkő Timea: Tanári (részlet a hamarosan megjelenő regényből) [2022-09-01; 1,394 x]
12:26:37 Krátka správa zo zastupiteľstva... [2020-11-26; 2,119 x]
12:26:11 Tvrdošovské šľachtické rody I. - Zemiansky rod Benke de Tardoskedd [2010-11-06; 4,745 x]
12:25:41 Ako by sa o histórii nemalo písať... [2012-03-03; 9,536 x]
12:25:10 Spomínate si ešte na cyklochodník, ktorý mesto muselo zaplatiť, hoci nemuselo? Vysvitlo, že v skutoč... [2018-08-01; 2,864 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x