Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  11-08-03   1,974  
0
Podľa dostupných správ vedenie elektrotechnickej priemyslovky, ktoré bolo v poslednom období vystavené previerkam a finančným kontrolám zo strany svojho zriaďovateľa - nitrianskeho VÚC, od 1. augusta uzavrelo pracovnú zmluvu s Ing. Bohátovou, poslankyňou samosprávy VÚC.  


Ing. Bohátová  bola v r. 2006-2010 politicky nominovanou riaditeľkou úradu práce (ÚPSVAR) a po pol roku strávenom v evidencii nezamestnaných sa na školu vracia ako zástupkyňa riaditeľa pre technicko ekonomické činnosti.

Keď sme v máji t.r. vyjadrili presvedčenie, že p. poslankyňa prejaví dostatok prezieravosti i politického taktu a zďaleka sa vyhne podozreniu, že svoj poslanecký madát využíva na dosiahnutie osobného prospechu, mýlili sme sa.
2011-08-08 07:59:59 Katarína S.
Ja netvrdím,že teraz má ísť robiť pokladníčku do supermarketu...ale minimálne by sa mala zúčastniť riadneho výberového konania a vyhrať ho !A potom nech je aj riaditeľkou zemegule.Myslím,že pán Oto venuje pani B. až príliš časopriestoru a a popritom sú tu aj oveľa horšie veci.Stále platí,že aj negatívna reklama je reklama.
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,539 MODIFIED: 2020.03.30 22:14:01.MD5: 0879ed5acb792ff91e3ee55a53a85a4e STATUS: FALSE  This window is : x