Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  12-02-09   4,309  
0
Brantner Nové Zámky s.r.o. je jedným z novozámockých "mestských podnikov", ktorého 44% majiteľom je Mesto Nové Zámky a jedným z dvoch konateľov je prednosta mestského úradu. Táto spoločnosť uzavrela 14. 12. 2007 s Mestom Nové Zámky 15-ročnú (!) zmluvu na spracovanie komunálneho odpadu a ďalšie (ne)súvisiace činnosti v celkovej výške 960 mil. korún. Na základe tejto zmluvy vykonáva široký rozsah prác od zberu komunálneho odpadu, cez správu verejného osvetlenia až po údržbu miestnych komunikácií.
Naša žiadosť o sprístupnenie niektorých základných informácií o jej činnosti v uplynulom roku (účtovnej závierky, výročnej správy, záznamu z valnej hromady, zásad odmeňovania a zoznamu sponzorských darov)  bola zo strany spoločnosti odmietnutá. Brantner Nové Zámky s.r.o. sa domnieva že nie je povinnou osobou v zmysle infozákona keďže "nehospodári s verejnými prostriedkami, ani nedostáva obecné dotácie".  

V tejto súvislosti nezaškodí pripomenúť, ako vedenie mesta pri každej príležitosti zdôrazňuje, že mnohomiliónové dotácie na vydávanie bezplatného mestského týždenníka a prevádzku novozámockej televízie vôbec neslúžia na sebaoslavu, ale práve na informovanie verejnosti a v prospech verejnosti, aby sa verejnosť mohla dozvedieť, čo sa deje v jejbezprostrednom okolí, že informácie sú zákonom dané občianske právo, z ktorého vyplýva povinnosť mesta vynakladať nemalé prostriedky... atď. Ako sa ukazuje, niektoré činnosti "v bezprostrednom okolí" občanov sú cez dômyselný systém meských podnikov dokonale skryté od očí verejnosti...

 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,539 MODIFIED: 2020.03.30 22:14:01.MD5: 0879ed5acb792ff91e3ee55a53a85a4e STATUS: FALSE  This window is : x