Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  13-07-22   2,499  
0
V apríli sme informovali o úspešne obhájenej dizertačnej práci Ing. Heleny Bohátovej na získanie akademického titulu PhD.  na tému "Vzdelávanie a príprava absolventov pre trh práce." Dnes pripájame školiteľský posudok k uvedenej práci ako aj tri oponentské posudky, autorkou jednej z ktorých je býv. ministerka sociálnych vecí a rodiny Viera Tomanová. Uvádzame tiež bibliografiu k téme dizertačnej práce a publikácie autorky v tejto nesporne zaujímavej a dôležitej oblasti.  


 

 

 

 

 

 

 

 

{jumi [NZONLINE/addfb.php' style='width:100%;height:800px;border:0px;'>
{jcomments on}
2013-09-11 07:22:47 Lubica
Jeej aky krasny CLANOK , DAKUJEM :-*
Lubka - [url]www.sperky4u.sk[/url]
2013-07-23 18:12:45 Attila
Hurá, pani inžinierka! Veľa zdaru v politickej kariére obohacovania sa. Ešte zopár titulov aj pred meno, nezamestnaným bude určite lepšie...
A trochu pozametať vo vlastných radoch. Tie dve staršie súdružky v kancelárii registrácie už nemajú čo robiť, treba ich poslať snáď do predčasného dôchodku.
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,539 MODIFIED: 2020.03.30 22:14:01.MD5: 0879ed5acb792ff91e3ee55a53a85a4e STATUS: FALSE  This window is : x