Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  18-11-01   2,858  
0
V úvodnom dieli sme si posvietlili na zmluvu s fy Brantner - korupčný motor pracujúci v suteréne samosprávy, ktorý pohybuje primátorom a poslancami ako figúrkami v mechanickom divadle.
Dnes skúsime načrtnúť predpokladaný obraz budúceho fungovania mesta s OK. V každom z bodov by sme sa najradšej mýlili. A súčasne vyzývame jednotlivých primátorských kandidátov, aby sa k jednotlivým bodom vyjadrili a ponúkli alternatívy...   
 1.  S OK bude mesto pokračovať v nevýhodnej zmluve s Brantnerom a po jej vypršaní uzavrie ďalšiu rovnako nevýhodnú. Milión Eur ročne, o ktoré je zmluva odhadom predtražená, budú mestu chýbať a z toho potom vyplynie aj osud mnohých potrebných investícií uvedených ďalej, ktoré sa neuskutočnia.
 2. S OK sa zachová systém netransparentných mestských firiem, v ktorých primátor usádza vybraných poslancov a kupuje si ich lojalitu. Nebudú zverejňované zmluvy a faktúry uvedených firiem a primátor ich bude naďalej riadiť cez svojich nominantov ako svoje súkromné firmy.
 3. S OK mesto prenechá starú nemocnicu podnikateľom Višňovským. Tí ju zrejme zhodnotia spôsobom  ako sme si od nich zvykli na Dostojevského ulici kde postavili skladové hangáre v zóne rodinných domov, alebo na Zúgove, kde zdevastovali chránenú prírodnú oblasť. S OK uvedená podnikateľská skupina postupne sprivatizuje ďalšie mestské nehnuteľnosti a pozemky v trojuholníku Zúgov-Stará nemocnica-Bytkomfort.
 4. S OK nebudú parkovacie domy v dvoch najfrekventovanejších dopravných uzloch: na žel. stanici a na sídlisku Juh
 5. S OK bude naše mesto naďalej mestom kasín a hazardu. S OK zákaz hazardu nehrozí.
 6. S OK nebude obchvat mesta
 7. S OK nebudú cyklotrasy
 8. S OK mestské zóny naďalej zostanú bez správcov. Odpadky a nešváry sa budú hromadiť náhodne dlho, až kým do nich niekto nezačne búšiť na Facebooku
 9. S OK mesto mezíska krytú tržnicu. Neodkúpi býv. Hobbi (Hypernovu) a nezriadi tam krytú mestskú tržnicu
 10. S OK nikdy nebude transparentný kľúč prideľovania dotácií na šport a kultúru. Protežanti dobre poslúžili v primátorskej kampani.
 11. S OK budú bezdomovci naďalej okupovať okolie žel. stanice a supermarketov a mesto nezriadi celoročný útulok pre ľudí bez domova.
 12. S OK budú neprispôsobiví občania naďalej terorizovať svojich susedov, kutrať sa v kontajneroch na odpadky a pod. S OK nevznikne žiadny program pre sociálne pozdvihnutie Rómov, mesto nebude financovať žiadne zariadenie či klub pre prácu s rómskou mládežou a neposkytne žiadne štipendium pre nadaných rómskych študentov. Nevyvinie žiadne úsilie pre vybudovanie rómskej samosprávy a nezamestná žiadneho rómskeho policajta.
 13. S OK bude pokračovať estráda a nákupy lacných harabúrd ako sme si zvykli za ostatné 4 roky (trampolíny, umelé klzisko, atď.)
 14. S OK budú kamarátom a príbuzným postupne predané zostávajúce mestské nehnuteľnosti: štadión Ganzner (býv. Sigma), voľné priestranstvo medzi nedostavaným pneuservisom a kasínom na ul. Vajanského, trojuholník za novou nemocnicou. Bude sa opakovať pokus predať pozemok za Ajaxom a Hotel Korzo.
 15. S OK bude pokračovať éra súkromných ulíc a rodinných viliek obohnaných vysokým betónovým múrom. Mesto nijako nebude regulovať tento proces - napr. vyššími daňami.
 16. S OK bude pokračovať bytová výstavba zo ŠFRB vo forme hustej zástavby mnohoposchodových bytových domov bez podzemných garáží, zelených plôch a občianskej vybavenosti. V prízemných priestoroch budú miesto obchodov a služieb naďalej umiestňované garáže.
 17. S OK bude pokračovať kampaň proti MUDr. Starzykovi a pyrolíze v areáli novej nemocnice zrejme z  dôvodu kolízie so zámerom predať pozemok za novou nemocnicou.
 18. S OK bude mať mesto naďalej námatkového kontrolóra, ktorý vykonáva nezáväzné a nezmyselné kontroly s náhodnými výsledkami. Ani v budúcnosti sa neodváži vykonať kontrolu v žiadnej mestskej firme.
 19. S OK bude pokračovať zamestnávanie širšej rodiny na MsÚ a biznis s príbuznými
 20. S OK sa bude pokračovať so zvolávaním zastupiteľstiev do miniatúrnej miestnosti s vytesnením verejnosti.
 21. S OK budú zmluvy a faktúry naďalej uverejňované bez príloh, nebudú k dispozícii informácie o mestkých podnikoch, europrojektoch, odmenách viceprimátorov, odmenách členov orgánov a štatutárov mestských podnikov. Vyúčtovanie dotácií bude poskytnuté 1x za 4 roky. Pozvánky na zastupiteľstvá sa budú naďalej líšiť pre poslancov, kde budú nalinkované prerokovávané materiály a pre verejnosť, kde nebudú.
 22. S OK mesto nebude mať participatívny rozpočet, ani transparentný zásobník projektov
 23. S OK mestská polícia nebude zverejňovať svoje denné operatívne hlásenia odovzdávané primátorovi
 24. S OK sa na Hlavné námestie ani pred kino nedostanú slnečníky ani letné pódium. Naopak zrealizuje sa primátorova idea-fixa ohľadom prestavby Hlavného námestia - aleje, jazierko, atď.
 25. S OK nebudú zverejňované video ani audio záznamy z komisií pri MsZ ani Mestskej rady
 26. S OK bude pokračovať vysielanie NZTV a vydávanie bezplatného CN, ktoré na svoju prevádzku v minulosti už strovili areál kasární. Na pokrytie straty mesto predá nejakú ďalšiu nehnuteľnosť - napr. amfiteáter, alebo krytú plaváreň.
 27. S OK o štyri roky opäť prepukne asfaltovacia horúčka na úver
 28. S OK mesto nepodporí začínajúcich podnikateľov a nevytvorí sociálne prac. miesta
 29. S OK budú v centre pribúdať prázdne obchodné priestory, nevyužívané ostanú priestory na stanici aj budovy opustených škôl a podnikov.
 30. S OK ostane neosvetlená väčšina prechodov pre chodcov v meste, Korzo, vitrína so smút. oznámeniami, parkovisko pre bicykle na stanici.


Ste pripravení pokračovať s OK?
 

 
Prečítajte si tiež:


2014-11-17   73 bodov volebného programu O. Kleina / O. Klein választási programjának 73 pontja
2015-03-28   Odpočet primátora Otokara Kleina po 100 dňoch od nástupu do funkcie a Prority rozvoja mesta v rokoch 2014-2018
2015-06-23   Nesplnený sľub... / A megszegett ígéret...
2018-08-20   Za prvý deň videlo videoodpočet primátora Kleina 6500 ľudí
 
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
12:13:34 Čo môžeme a čo nemôžeme očakávať ak OK Pokračujeme? Časť 2. [2018-11-01; 2,858 x]
12:12:49 Tisztelt barátom, kedves Dénes! [2018-10-31; 1,730 x]
12:11:52 Poskytujú pomoc ľuďom v núdzi. Na návšteve sociálneho centra na šurianskom Kopci [2013-04-17; 7,073 x]
12:11:45 Kto tu nemá kamaráta ten nemá šancu... Zastupiteľstvo opäť rokovalo o dotáciách, tentokrát s prekvap... [2018-06-28; 3,596 x]
12:11:14 A zsűri meg a bunda [2012-12-04; 1,920 x]
12:10:38 Beseda o publikácii Ferenca Kovácsa „Študenti v búrke“ / Beszélgetés Kovács Ferenc "Diákok a viharba... [2012-05-07; 1,829 x]
12:09:59 Ako by sa o histórii nemalo písať... [2012-03-03; 9,528 x]
12:09:40 Máme mládežnícky parlament [2023-01-28; 1,237 x]
12:09:23 Za posledné 3 roky smerovala do novozámockého okresu štátna pomoc 6 miliónov Eur. Kto ju dostal?... [2016-06-11; 9,467 x]
12:09:20 A Magyar Szemle Csehszlovákiával foglalkozó cikkei az 1928-1944 években / Články o Československu n... [2012-05-06; 7,909 x]
12:08:41 Čo zostane z novozámockej hádzanej? / Mi marad az érsekújvári kézilabdából? [2013-06-10; 2,634 x]
12:08:01 Viceprimátor Štefánik hrá o prežitie: podarí sa trestným oznámením prekryť otázky, na ktoré verejnos... [2018-10-16; 4,665 x]
12:07:24 Otázniky okolo financovania kúpy digitálneho vysielača NZTV: Predalo Novocentrum ďalšiu nehnuteľnosť... [2013-08-15; 5,066 x]
12:06:46 Zmluvy o predaji "strašidelných domov" zverejnené! [2010-09-27; 6,408 x]
12:06:09 Stav (ne)zverejňovania videozáznamov a zápisníc zo zasadnutí mestského zastupiteľstva [2012-11-30; 4,426 x]
12:05:33 Zmena dopravného značenia a obmedzenie rýchlosti pred križovatkou Dvorská-Bešeňovská [2018-12-14; 2,121 x]
12:04:56 Szurkoló újságírók [2019-05-27; 2,044 x]
12:04:19 Dokumentumfilm Magyarországról az Al Jazeera tévéadón / Dokument o Maďadrsku v televízii Al Jazeera... [2013-05-27; 1,545 x]
12:03:41 Vyhodnotenie 4. ročníka mládežníckeho futbalového turnaja Móder Cup 2013 [2013-08-13; 4,029 x]
12:03:03 Bránka zamknutá, koncert sa nekoná! Pozadie neuskutočneného koncertu Desmod+Cigánski diabli v ŠH Mil... [2013-03-21; 7,408 x]
12:02:23 Nedorozumenie s kosením sa vysvetlilo. Je to OK. Pre severný Balkán určite... [2021-07-03; 1,650 x]
12:01:44 Smutné naťahovačky nad hrobmi obetí 1. svetovej vojny... [2013-05-27; 5,222 x]
12:01:37 Az Egy Csésze Kávé mai vendége Ludovic Maquet, Makki Lajos, Jan Mesensky [2023-01-22; 3,088 x]
12:01:07 Podarí sa radnici zmeniť zostávajúce parky na stavebné parcely pre developerov? Zajtra sledujte veľk... [2018-09-04; 3,742 x]
12:00:27 A hét könyve / Kniha týždňa: A komáromi nagygyűlés jegyzőkönyve. 1994. január 8. / Manifestačný míti... [2013-05-25; 6,107 x]
11:59:48 Osud "strašidelných domov" jednou z tém predvolebnej kampane v komunálnych voľbách v Nových Zámkoch... [2010-09-26; 6,764 x]
11:59:10 Týždenná smrtnosť v Nových Zámkoch počas 3. vlny pandémie Koronavírusu [2022-01-07; 1,701 x]
11:58:28 Halušky v pohostinstve „U Šimunka“ [2011-06-08; 2,301 x]
11:57:49 Správne konanie voči štatutárom mestských podnikov vo veci neposkytovania informácií bolo zastaven... [2013-07-16; 3,404 x]
11:57:10 Účasť cca 250 ľudí na odhaľovaní sochy je úspechom jej odporcov [2011-07-05; 3,300 x]
11:56:32 T. G. Masaryk (7. 3.1850 – 14. 9.1937) v historickej chronológii na watson.sk / T. G. Masaryk a wats... [2013-03-10; 7,399 x]
11:55:12 Letisztult már... [2012-11-05; 2,998 x]
11:54:30 V Nových Zámkoch skončila trojročná plodná spolupráca zastupiteľstva s primátorom. V afekte si navzá... [2014-02-06; 6,876 x]
11:54:23 ppl. v.v. Štefan Zupko: Dni, keď z oblohy padala smrť. Bombardovanie Nových Zámkov 7. a 14. októbra ... [2013-03-10; 13,897 x]
11:53:49 Baumaxu sa netešia všetci rovnako - obyvatelia z okolia si začínajú uvedomovať negatívne dopady na i... [2013-07-23; 3,039 x]
11:53:08 Pre veľký úspech ... zrušené! Internet v knižnici skončil, počítače putovali do skladu... [2014-09-07; 4,581 x]
11:52:28 Správa hl. kontrolóra o výsledku kontroly oprávnenosti vyradenia majetku mesta za takmer 60 tis. Eu... [2015-02-25; 6,100 x]
11:51:48 Kiállítás a Párkányi csata és Esztergom visszafoglalásának 330. évfordulója alkalmából [2013-09-22; 2,824 x]
11:51:23 Kto platí za odvoz smetí zo súkromných ulíc papalášov? [2019-09-14; 2,894 x]
11:51:04 Veľmi nezvyčajný krok. Spoznali sme meno budúcej primátorky už rok pred voľbami? [2021-11-13; 2,142 x]
11:50:13 Želajte si niečo, dnes padajú hviezdy. Hororová búda spred maďarskej ZŠ je preč... [2021-10-18; 1,683 x]
11:49:21 Škandalózna prax podvojných pozvánok na MsZ, keď verejnosť nemá prístup k prerokovávaným materiálom,... [2019-03-03; 2,331 x]
11:48:20 Kniha týždňa / A hét könyve: Rudo Brtáň, Živé roky 1.- 4. (2000,2010) [2014-01-05; 7,269 x]
11:47:27 Kultúra betónových plotov a súkromných ulíc [2024-05-17; 744 x]
11:47:26 Posl. Garajová o watson.sk: „Píšu o nejakej intolerancii, čo absolútne nechápem... Pochybujem, že by... [2011-07-26; 3,459 x]
11:46:07 Volebný program občianskeho kandidáta na primátora Nových Zámkov [2014-09-16; 6,675 x]
11:45:14 Érintés a mi dalunk [2021-03-22; 1,327 x]
11:44:29 Poplašná správa je realitou - okresná šéfka Smeru vyhrala výberové konanie na riaditeľku knižnice. M... [2020-08-24; 2,509 x]
11:44:24 Katarína Habovštiaková: Ideové, spoločenské a jazykové základy Bernolákovej spisovnej slovenčiny (1... [2012-10-08; 4,155 x]
11:44:23 Tvrdošovské šľachtické rody I. - Zemiansky rod Benke de Tardoskedd [2010-11-06; 4,663 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x