Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  18-11-01   1,976  
0
V úvodnom dieli sme si posvietlili na zmluvu s fy Brantner - korupčný motor pracujúci v suteréne samosprávy, ktorý pohybuje primátorom a poslancami ako figúrkami v mechanickom divadle.
Dnes skúsime načrtnúť predpokladaný obraz budúceho fungovania mesta s OK. V každom z bodov by sme sa najradšej mýlili. A súčasne vyzývame jednotlivých primátorských kandidátov, aby sa k jednotlivým bodom vyjadrili a ponúkli alternatívy...   
 1.  S OK bude mesto pokračovať v nevýhodnej zmluve s Brantnerom a po jej vypršaní uzavrie ďalšiu rovnako nevýhodnú. Milión Eur ročne, o ktoré je zmluva odhadom predtražená, budú mestu chýbať a z toho potom vyplynie aj osud mnohých potrebných investícií uvedených ďalej, ktoré sa neuskutočnia.
 2. S OK sa zachová systém netransparentných mestských firiem, v ktorých primátor usádza vybraných poslancov a kupuje si ich lojalitu. Nebudú zverejňované zmluvy a faktúry uvedených firiem a primátor ich bude naďalej riadiť cez svojich nominantov ako svoje súkromné firmy.
 3. S OK mesto prenechá starú nemocnicu podnikateľom Višňovským. Tí ju zrejme zhodnotia spôsobom  ako sme si od nich zvykli na Dostojevského ulici kde postavili skladové hangáre v zóne rodinných domov, alebo na Zúgove, kde zdevastovali chránenú prírodnú oblasť. S OK uvedená podnikateľská skupina postupne sprivatizuje ďalšie mestské nehnuteľnosti a pozemky v trojuholníku Zúgov-Stará nemocnica-Bytkomfort.
 4. S OK nebudú parkovacie domy v dvoch najfrekventovanejších dopravných uzloch: na žel. stanici a na sídlisku Juh
 5. S OK bude naše mesto naďalej mestom kasín a hazardu. S OK zákaz hazardu nehrozí.
 6. S OK nebude obchvat mesta
 7. S OK nebudú cyklotrasy
 8. S OK mestské zóny naďalej zostanú bez správcov. Odpadky a nešváry sa budú hromadiť náhodne dlho, až kým do nich niekto nezačne búšiť na Facebooku
 9. S OK mesto mezíska krytú tržnicu. Neodkúpi býv. Hobbi (Hypernovu) a nezriadi tam krytú mestskú tržnicu
 10. S OK nikdy nebude transparentný kľúč prideľovania dotácií na šport a kultúru. Protežanti dobre poslúžili v primátorskej kampani.
 11. S OK budú bezdomovci naďalej okupovať okolie žel. stanice a supermarketov a mesto nezriadi celoročný útulok pre ľudí bez domova.
 12. S OK budú neprispôsobiví občania naďalej terorizovať svojich susedov, kutrať sa v kontajneroch na odpadky a pod. S OK nevznikne žiadny program pre sociálne pozdvihnutie Rómov, mesto nebude financovať žiadne zariadenie či klub pre prácu s rómskou mládežou a neposkytne žiadne štipendium pre nadaných rómskych študentov. Nevyvinie žiadne úsilie pre vybudovanie rómskej samosprávy a nezamestná žiadneho rómskeho policajta.
 13. S OK bude pokračovať estráda a nákupy lacných harabúrd ako sme si zvykli za ostatné 4 roky (trampolíny, umelé klzisko, atď.)
 14. S OK budú kamarátom a príbuzným postupne predané zostávajúce mestské nehnuteľnosti: štadión Ganzner (býv. Sigma), voľné priestranstvo medzi nedostavaným pneuservisom a kasínom na ul. Vajanského, trojuholník za novou nemocnicou. Bude sa opakovať pokus predať pozemok za Ajaxom a Hotel Korzo.
 15. S OK bude pokračovať éra súkromných ulíc a rodinných viliek obohnaných vysokým betónovým múrom. Mesto nijako nebude regulovať tento proces - napr. vyššími daňami.
 16. S OK bude pokračovať bytová výstavba zo ŠFRB vo forme hustej zástavby mnohoposchodových bytových domov bez podzemných garáží, zelených plôch a občianskej vybavenosti. V prízemných priestoroch budú miesto obchodov a služieb naďalej umiestňované garáže.
 17. S OK bude pokračovať kampaň proti MUDr. Starzykovi a pyrolíze v areáli novej nemocnice zrejme z  dôvodu kolízie so zámerom predať pozemok za novou nemocnicou.
 18. S OK bude mať mesto naďalej námatkového kontrolóra, ktorý vykonáva nezáväzné a nezmyselné kontroly s náhodnými výsledkami. Ani v budúcnosti sa neodváži vykonať kontrolu v žiadnej mestskej firme.
 19. S OK bude pokračovať zamestnávanie širšej rodiny na MsÚ a biznis s príbuznými
 20. S OK sa bude pokračovať so zvolávaním zastupiteľstiev do miniatúrnej miestnosti s vytesnením verejnosti.
 21. S OK budú zmluvy a faktúry naďalej uverejňované bez príloh, nebudú k dispozícii informácie o mestkých podnikoch, europrojektoch, odmenách viceprimátorov, odmenách členov orgánov a štatutárov mestských podnikov. Vyúčtovanie dotácií bude poskytnuté 1x za 4 roky. Pozvánky na zastupiteľstvá sa budú naďalej líšiť pre poslancov, kde budú nalinkované prerokovávané materiály a pre verejnosť, kde nebudú.
 22. S OK mesto nebude mať participatívny rozpočet, ani transparentný zásobník projektov
 23. S OK mestská polícia nebude zverejňovať svoje denné operatívne hlásenia odovzdávané primátorovi
 24. S OK sa na Hlavné námestie ani pred kino nedostanú slnečníky ani letné pódium. Naopak zrealizuje sa primátorova idea-fixa ohľadom prestavby Hlavného námestia - aleje, jazierko, atď.
 25. S OK nebudú zverejňované video ani audio záznamy z komisií pri MsZ ani Mestskej rady
 26. S OK bude pokračovať vysielanie NZTV a vydávanie bezplatného CN, ktoré na svoju prevádzku v minulosti už strovili areál kasární. Na pokrytie straty mesto predá nejakú ďalšiu nehnuteľnosť - napr. amfiteáter, alebo krytú plaváreň.
 27. S OK o štyri roky opäť prepukne asfaltovacia horúčka na úver
 28. S OK mesto nepodporí začínajúcich podnikateľov a nevytvorí sociálne prac. miesta
 29. S OK budú v centre pribúdať prázdne obchodné priestory, nevyužívané ostanú priestory na stanici aj budovy opustených škôl a podnikov.
 30. S OK ostane neosvetlená väčšina prechodov pre chodcov v meste, Korzo, vitrína so smút. oznámeniami, parkovisko pre bicykle na stanici.


Ste pripravení pokračovať s OK?
 

 
Prečítajte si tiež:


2014-11-17   73 bodov volebného programu O. Kleina / O. Klein választási programjának 73 pontja
2015-03-28   Odpočet primátora Otokara Kleina po 100 dňoch od nástupu do funkcie a Prority rozvoja mesta v rokoch 2014-2018
2015-06-23   Nesplnený sľub... / A megszegett ígéret...
2018-08-20   Za prvý deň videlo videoodpočet primátora Kleina 6500 ľudí
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,591 MODIFIED: 2020.06.02 00:09:45.MD5: c6ad8206bdc603ae024c3c247da15b9c STATUS: FALSE  This window is : x