Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  19-02-13   1,473  
0
Matne si spomíname, ako nás svojho času p. polankyňa Bohátová uisťovala, že keby raz došlo k predaju Domova pre osamelých občanov na Kapisztóryho ulici, prebehne to úplne transparentne. A tak to aj prebehlo. Úrad NSK v lete 2013 ponúkol spomínanú nehnuteľnosť na predaj s odôvodnením, že "v minulosti tu bol zriadený útulok pre bezdomovcov a  zníženie kapacity útulku malo za následok zrušenie útulku." Predával sa na dvakrát: Prvýkrát na základe uznesenia č. 151/2013 z 34. Zastupiteľstva NSK konaného 8.júla 2013. Inzerát bol zverejnený na verejnej tabuli úradu NSK od 29.7.2013 do 14.08.2013, na webovej stránke úradu aj v Nitrianskych novinách. Neprihlásil sa žiadny záujemca.   


Už o dva mesiace na základe uznesenia č. 243/2013 z 37. Zastupiteľstva NSK zo dňa 28.10.2013 bola súťaž zopakovaná za cenu zníženú o 20%. Oznámenie tentokrát viselo na úradnej tabuli NSK od 08.11.2013 do 28.11.2013. Do tejto súťaže sa prihlásil jeden záujemca, Ing. Karol Suchan, zhodou okolností poslanec NSK za SMER-SD z volebného obvodu Nové Zámky, ktorý hlasoval za odpredaj budovy v oboch prípadoch. Ponúkol minimálnu cenu 39.520,- EUR, za ktorú mu ju výberová komisia v zložení  Ing. Helena Bohátová, PhD., MUDr. Imrich Hugyivár, MUDr. Peter Hudák, PhD., JUDr. Richard Schwarz a Ing. Ladislav Marenčák priklepla.  Zastupiteľstvo NSK odpredaj schválilo na 2. zasadnutí dňa 27.1.2014 uznesením č. 12/2014.

Za štyri roky nehnuteľnosť nedoznala žiadnych zmien a nebol ani žiadny pokus ju akokoľvek využiť.
Od mája 2018 je v ponuke realitnej kancelárie Libra Trade, aktuálne za 89 000,- €.
 


Zatiaľ toľko k osudom bývalej ubytovne pre osamelých ľudí, ktorá bola predaná zastupiteľstvom NSK v januári 2014 záujemcovi, ktorý bol súčasne i predávajúcim, resp. hlasoval o podmienkach predaja.

Táto transakcia sa zrejme nemohla uskutočniť bez asistencie okresnej šéfky strany SMER-SD Ing. Bohátovej, ktorá bola členkou hodnotiacej komisie, a ktorá sa na uvedený objekt priamo z okna svojej riaditeľskej kancelárie na úrade práce deň čo deň pozerá.

V tejto súvislosti by sme jej radi verejne adresovali otázku, či si myslí, že bola táto transakcia etická a či vie niečo o osudoch deložovaných obyvateľov bývalého útulku. A tiež či napr. ona osobne cíti nejakú zodpovednosť za osudy p. Františka a jemu podobných (článok tu...) Za odpoveď vopred ďakujeme.

 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,539 MODIFIED: 2020.03.30 22:14:01.MD5: 0879ed5acb792ff91e3ee55a53a85a4e STATUS: FALSE  This window is : x