Úvod / Nyitóoldal
   
 
Eva Polerecká  20-02-28   2,508  
0
Po dva a pol  mesiaci sa konalo prvé tohoročné zasadnutie novozámockého zastupiteľstva. Tentokrát sa za 11 hodín podarilo prerokovať  29  bodov programu vrátane dvoch bodov, ktoré navrhla opozícia. Je potešiteľné, že stúpa záujem verejnosti o vystúpenia na zastupiteľsve. Často je to jediný spôsob, ako nastoliť dlhodobo neriešené problémy. Tu a tam sa dozvieme aj niečo prekvapujúce - pani Kissová z Nám. republiky 1 nám napríklad poskytla informáciu o voľnom mestskom nájomnom  byte v ich bytovom dome. Vraj je obývateľný a dlhodobo voľný. Viceprimátor a súčasne konateľ Bytkomfortu p. Štefánik sa najprv tváril, že o ňom nevie.  Potom si spomenul, ale je vraj v dezolátnom stave. Potom, ako p. Kissová potvrdila opak - nedávno byt v rámci deratizácie navštívila - sa p. Štefánik načisto zamotal - jeho spoločnosť spravuje stovky mestských bytov a on sa v tom už celkom stráca...  

Bude asi potrebné urobiť malú revíziu mestských nájomných bytov a intenzívne sa zaujímať čo sa s nimi deje. Už veľmi dlhú dobu totiž nie je žiadna informácia o neplatičoch a výpovediach či obnovovaní  nájomných zmlúv. Rovnako nevieme, ako p. primátor naložil s uvoľnenými bytmi, ktorými disponuje v zmysle zásad prideľovania mestských nájomných bytov....

Vrámci bodu "Vystúpenie obyvateľov" občan a súčasne poslanec I. Katona stiahol žiadosť svojej spoločnosti  o odkúpenie pozemku za účelom zriadenia parkoviska na ul.G.Czuczora (písali sme tu...)  Z reakcií vyplynulo, že naše Mesto má zatiaľ zvládnuté iba prihrávanie pozemkov za facku poslancom, s opačným prípadom si nevie rady. Hlavne ak nejde o kamarátov a možno si na nich pochutnať na rôznych fan-stránkach p. primátora. Doktor  práv poslanec Valent dokonca skonštatoval, že žiadosť nemožno vziať späť z dôvodu, že ho ako osoby  neboli spôsobilé už ani podať. V tom sa mali Katonovci líšiť od otca viceprimátora, kamarátov z Bratislavy, alebo dalšieho poslanca... Oni všetci spôsobilí boli... Domnievame sa, že spôsobilí sú aj opoziční poslanci, akurát by nemali mať možnosť kupovať  majetok mesta priamo a bez súťaže tak ako sa u nás často stáva (článok tu...)  Máme tu teda precedens, ktorý však kšeftárov zrejme nezaväzuje - ešte v rámci  toho istého zastupiteľstva sa pokúsili o drobnú habaďúru (zmienime sa nižšie)...

Pán primátor sa v doobedňajších hodinách zasadnutia nemohol zúčastniť, o to viac museli mameluci odrážať útoky na privilégiá svojho sponzora. Opozícia si totiž trúfla navrhnúť označenie služobných limuzín logom mesta Nové Zámky, dokonca vybaviť zariadením GPS. Poslanec z primátorovho krúžku P. Meszáros spočiatku nevidel v návrhu problém, ale po 25-minútovej prestávke o ktorú  primátorská "13-ka" súrne požiadala, problém nakoniec uvidel...Zatiaľ je to iba vizualizácia vo Photoshope, ale možno nepotrvá dlho a podľa vzoru Počiatkovej vily v Cannes aj my začneme lepiť na limuzíny nepoctivých funkcionárov nápisy "Majetok mesta Nové Zámky"... (článok tu...)


V ďalšom bode pán Štefánik navrhol pre p. Leba injekciu pre Štrand vo výške 28 tisíc EUR. Potrebuje dobudovať šatne a kuchynku pre personál. Zrejme to v decembri ,keď sa schvaľoval rozpočet nevedel, lebo som sa ho pýtala, či predpokladá aj iné náklady nad rámec schválených 90 tisíc určených na rekonštrukciu  50 metrového bazéna. Je zaujímavé,že zrovna rovnakú sumu stála jeho neoznačená limuzína a rovnakú sumu sme nemali na nákup Športhotela (článok tu...) Na šatne, pred ktorými mala prednosť limuzína, sa peniaze hlasmi 13-ky nakoniec našli. 

Dotácie vo výške 612 tisíc EUR prešli hlasmi väčšiny poslancov tak ako boli navrhnuté (písali sme tu...)

Opäť sa nikto neunúval ozrejmiť, ako sa športová komisia vysporiadala s hodnotiacimi kritériami pri jednotlivých kluboch a prečo ešte stále idú peniaze inam, než na športujúce deti  a mládež.

Problém ako zvyčajne nastal pri schvaľovaní VZN, kde si už 13-ka sama nevystačí. Ich hlasy nestačili na celkom smiešne pomenovanie parkov-neparkov  v meste. Oni  kľudne súhlasia aby sme trávnatú plochu a smetisko na Várdayho, kde je v územnom pláne dodnes naplánovaná výstavba parkovacieho domu, pomenovali ako Melišov park. Stanovisko odbornej komisie, do ktorej sami nominovali členov ich nezaujíma. Potom je tu však otázka, či odborné komisie vôbec potrebujeme?

Rovnako neprešlo VZN o regulovanom parkovaní  na území mesta.11 poslancov sa totiž domnieva, že chce zásadne viac než čo mesto bolo schopné pripraviť a odprezentovať (písali sme tu...)

V diskusii zaznel nespočet argumentov a požiadaviek, ktoré mali byť včas a riadne prediskutované. Nestalo sa a tak sa zrejme k materiálu vrátime. Loptička je na strane radnice a my len skromne odkazujeme, že sme trochu náročnejší než predpokladali. Chceme diskutovať. Chceme vedieť čo bude nasledovať po 1.etape. Chceme relevantné dáta, počty áut, bytov, parkovísk...chceme prebrať možnosti zavedenia regulovaného rezidentského parkovania. Chceme vedieť, kde, kedy a  z akých zdrojov dobudujeme chýbajúce parkovacie miesta, kde bude stáť prvý parkovací dom, kde budú záchytné parkoviská  a v akom časovom horizonte. Naozaj nám nestačí  7 paragrafov na troch stranách a k tomu akési zásady, ktoré upravujú , že komu a za koľko... Neplatíme si armádu úradníkov, aby nám za rok spracovali 3 strany A4... Tu systém pokus-omyl  nezafunguje. Buď to začne radnica riešiť seriózne, alebo prechodný stav,keď môžu všetci parkovať všade si počká na nového primátora.

Ten súčasný úspešne odvolával a nominoval  zástupcov  do školských rád. Štyrom poslancom a jednej poslankyni  sa opätovne neušlo miesto ani v jednej školskej rade z 15 škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej  pôsobnosti mesta. Možno keby viac poslúchali, po jednej nominácii by sa im aj ušlo. Teraz budú musieť ich lojálnejśí kolegovia zasadať naraz v troch –štyroch a to ešte musí vypomôcť aj p. Lebo, p.Szekeresová a p.Hozlárová z MsÚ.

Menšie, ale o to úsmevnejšie prekvapenie spôsobil pokus nominovať poslancov z opozície  do predstavenstva a dozornej rady spoločnosti Novocentrum a.s. a do dozornej rady Hotela Korzo Nové Zámky a.s. 

Po roku si kolegovia spomenuli, že onoho času na začiatku volebného obdobia úplne odignorovali 12 poslancov. Teraz už zistili do čoho ich p. primátor navliekol a tak radi by sa o zodpovednosť podelili. Úplne náhodou neponúkajú pozície v spoločnosti Bytkomfort ani Brantner...

Aj touto cestou by sme sa za pekné gesto chceli srdečne poďakovať. Kolegovia, držte sa a vytrvajte. Nám neostáva iné len vám fandiť a vytrvať tiež. Prípadne, ak by sa uvoľnila stolička dočasného konateľa spol. Bytkomfort s platom a odmenami okolo 7.000 EUR mesačne, možno by sme si dali povedať...

Zlou správou pre rodičov detí v predškolskom veku je, že všetkých 7 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta zostane počas celého mesiaca august zatvorených. Zriaďovateľ nedokáže zabezpečiť prevádzku ani dvoch ako to bývalo doteraz, lebo si učiteľky a personál nevedia vyčerpať dovolenky.

Zaujímavý bod sa dostal aj do materiálu nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta. Taký drobný podvod v štádiu pokusu... Doktor Valent chcel vybaviť priamy predaj parciel pre smeráckeho štátneho tajomníka s manželkou. Vraj to nie je nič nezákonné a ani mimoriadne, ak sa pod materiálom s názvom „predaj pozemku  pod garážou“  skryjú aj nejaké parcely navyše. Vraj si to možno ani nevšimli a aj na komisii  majetkoprávnej vraj dostali zelenú... Trochu ich natrel p.Závodský, ktorý sa v slabej chvíli priznal, že práve o eventualite že si to opoziční poslanci všimnú a stopnú sa s kupujúcim pred pár dňami dohováral, že v takom prípade to treba vziať späť an-blok. Tak sa aj stalo.

S priamym predajom nehnuteľného  majetku bol celkovo problém, nakoľko  radnica nezverejnila zámer predať majetok 15 dní vopred na úradnej tabuli ani na webovom sídle mesta. Po upozornení chvíľku hľadali, nenašli a tak materiál stiahli...

Prerokovali sme vypustenie štyroch  bodov z navrhovaného materiálu týkajúceho sa zmien územného plánu. Materiál ani po roku podrobne neprerokovala komisia územného plánu a radnica si vytrvalo ide svojou cestou.

Petície už zhatili zámer premeniť zelenú plochu na Holubyho na obytnú štvrť a zelenú plochu na ul. Pri Gymnáziu, ktorú mesto pokútne predalo spol. Angers na komplex podobný Bonaparte (článok tu...).  Pokiaľ  k prerokovaniu všetkých bodov jednotlivo  nedôjde, môže materiál dopadnúť rovnako ako  ostatné VZN, ktoré neboli dostatočne odkomunikované. Menšina poslaneckého zboru už totiž neriskuje, že tu bude ďalší  Zúgov či Vajanského. Akurát teraz, je už tá menšina dostatočná!

Pán kontrolór opäť raz nestíha a kontrola v Novocentre, kam sme ho minulý rok vyslali ešte nie je hotová. Drží sa svojho plánu a kontroluje dodacie listy v školských jedálniach. Zrejme stav, že má spoločnosť záporné základné imanie a  stále produkuje straty, ešte znesie odklad.

Aj po tomto zasadnutí očakávame článok na stránkach Castrum Novum v duchu,že poslanci zabránili predaju parkovacích miest na ktoré obyvatelia čakajú. Dovolíme si teda aj touto cestou upozorniť pána redaktora mestských novín, že si v zmysle tlačového zákona uplatňujeme právo na odpoveď. ‚Audiatur et altera pars‘, teda - nech je vypočutá tiež druhá strana.

V bode rôzne sme sa dozvedeli, že verejný činiteľ (dr. Borbély) účinkujúci v reklame môže byť problém, i keď si to on nemyslí. P.poslanec Borbély okrem toho podal trestné oznámenie na bývalého riaditeľa spol. Korzo. Tiež sme sa dozvedeli, že pán poslanec Uhrín je už nezávislý, lebo nesúhlasí s rozhodnutím svojej strany spojiť sa s ĽSNS...

Pokračovanie nabudúce..
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
18:07:07 Správy zo zastupiteľstva 26.02.2020 [2020-02-28; 2,508 x]
18:06:22 Krátka správa zo zastupiteľstva... [2021-06-10; 1,896 x]
18:05:03 V poradí 6. protestný míting v Nových Zámkoch v stredu 3. apríla o 18.00 na Hlavnom námestí [2024-04-01; 619 x]
18:04:36 Kauza tzv. Holotovho domu. Mesto prehralo súd a O. Klein by chcel žalobcom odovzdať okrem 1.5 mil Eu... [2022-08-23; 1,075 x]
18:03:30 Ďalšia parcela pre kamoša? [2018-11-29; 50,427 x]
18:02:28 6 viet trvalo p. prednostke napísať 6 týždňov [2023-01-26; 1,794 x]
17:59:06 Novozámocká Threema - Hovorili sme Lacovi, s týmto ideš proti primátorovi, dobre si rozmysli čo hovo... [2019-09-07; 6,830 x]
17:58:27 Ešte k osudom bývalého útulku pre osamelých ľudí [2019-02-27; 2,086 x]
17:58:10 Dostihový deň v Šuranoch [2016-04-10; 7,411 x]
17:57:53 Kriminalita v kraji podľa hlásení Krajského veliteľstva Policajného zboru za obdobie apríl 2008 - ap... [2018-03-31; 17,047 x]
17:57:09 Vyšetrovanie NAKA je súkromná vec primátora, rovnako aj použitie 200 tisíc Eur za prenájom Korza je ... [2021-04-23; 2,561 x]
17:56:26 Poslancovi Š. Pivodovi sa stále nedarí chytiť mačku za chvost... [2021-12-18; 1,258 x]
17:55:37 Bordello Borbelyo finito. Kontroverzná herňa pred kostolom skončila [2022-01-09; 2,829 x]
17:54:47 Nové Zámky po prvom týždni v karanténe. Ako to vidím ja [2020-03-21; 2,381 x]
17:53:57 Také veľmi nezverejňujeme, aby sme (ne)vytvorili rovnaké podmnienky pre všetkých... Z diskusie na Ms... [2022-12-17; 1,240 x]
17:53:07 Index daňovej spoľahlivosti novozámockých firiem a živnostníkov [2023-06-04; 2,797 x]
17:47:36 Egy csésze kávé: Dr. Komáromi István zeneszerző-, szövegíró-, és előadóművésszel [2014-01-11; 7,269 x]
17:46:50 A kolbászkészítő verseny igazából a kampány része volt / Klobfest sa stal súčasťou volebnej kampan... [2010-11-06; 2,354 x]
17:45:31 Radnica nechala zamurovať opustenú budovu. Bezdomovcom odkazuje: Vaše miesto je pod mostom! [2021-02-10; 1,704 x]
17:45:00 Zatrpknutí bojovníci: Ján Čarnogurský [2023-12-21; 900 x]
17:44:16 Správy zo zastupiteľstva - reformní poslanci zablokovali zvýšenie poplatkov a predaje majetku bez sú... [2020-08-06; 2,557 x]
17:43:52 Výzva na odstránenie nehospodárneho a nezákonného nakladania s majetkom mesta Nové Zámky [2023-07-11; 1,436 x]
17:43:35 Šťastnou náhodou sa pánom Kleinovi a Borbélyovi opäť nepodarilo presadiť avantúru. OZ Za Nové Zámky ... [2021-10-23; 2,326 x]
17:41:52 Primátor stupňuje tlak na Watson.sk [2021-03-17; 2,281 x]
17:41:26 Poslanec Borbély v konflikte záujmov? [2020-08-03; 2,490 x]
17:38:50 Prehľad pohrebných obradov v Nových Zámkoch / Temetési szertartások Érsekújvárban [2013-09-07; 19,209 x]
17:37:03 Exekúcia mestu po nezákonnej Pischingerovskej dražbe nehrozí [2022-08-24; 1,377 x]
17:34:17 Zostávajúci dražitelia Holotovho domu ponúkajú mestu dohodu o urovnaní. Žiaľ ich situácia nie je dob... [2018-07-10; 2,765 x]
17:32:52 Ruské protivojnové pesničky posledného roka [2023-03-04; 1,093 x]
17:32:06 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu V. Konzerváreň Nové Zámk... [2014-01-22; 6,186 x]
17:31:41 Výzva poslancom mestského zastupiteľstva, alebo ako to vidím ja... [2015-06-23; 4,367 x]
17:29:58 Občan všeličo vidí a všeličo si pamätá - alebo ako to vidím ja... [2016-07-15; 3,998 x]
17:24:31 List bratislavskej advokátskej kancelárie primäl primátora k činu: Po roku otáľania podpísal dohodu ... [2023-07-13; 1,341 x]
17:23:25 Finále privatizačného príbehu a.s. Elektrosvit Nové Zámky [2013-05-27; 10,151 x]
17:22:14 Konečne sa podarilo zvýšiť plat primátora - alebo ako to vidím ja... [2016-06-15; 5,710 x]
17:19:23 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu I. Elektrosvit / Az érse... [2013-06-09; 6,562 x]
17:18:47 Ešte chvíľku strpenia ... a opravíme chodníky. Radnica na Facebooku - alebo ako to vidím ja... [2016-05-12; 4,578 x]
17:15:41 Ahojte, volám sa Robo a dnes som si pre Vás pripravil video... [2021-05-15; 1,828 x]
17:14:19 Dostihový deň v Šuranoch - Výborné kone, jazdci i divácka kulisa [2016-05-08; 4,001 x]
17:14:08 Za 3 roky využilo osobný bankrot 433 Novozámčanov [2020-06-07; 3,408 x]
17:13:09 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu II. Elitex Šurany / Az é... [2013-06-11; 8,620 x]
17:12:34 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu III. JCP Štúrovo / Az ér... [2013-06-24; 6,323 x]
17:11:29 Pani poslankyni kvapká kohútik... [2015-06-05; 5,704 x]
17:09:47 Anonymný autor STOP HAZARDU sa opäť ozval... [2022-09-26; 1,359 x]
17:09:34 A hét könyve / Kniha týždňa: Csak áltunk és sírtunk. Az elsö bécsi döntés a kortársak szemével (2018... [2018-11-24; 2,355 x]
17:08:57 Vo veci trestného oznámenia viceprimátora Štefánika: výsluch skončil, otázniky zostávajú...... [2018-11-20; 4,255 x]
17:07:42 Mám pocit, že teraz nastalo obdobie, keď treba tvrdým a radikálnym spôsobom premeniť aj vizualizáciu... [2018-11-19; 3,483 x]
17:04:30 Kto tu nemá kamaráta ten nemá šancu... Zastupiteľstvo opäť rokovalo o dotáciách, tentokrát s prekvap... [2018-06-28; 3,568 x]
17:03:34 Historické názvy novozámockých ulíc / Történelmi utcanevek Érsekújvárban [2012-11-27; 11,157 x]
17:01:55 Kniha týždňa / A hét könye: Agneša Kalinová, Mojich 7 životov. V rozhovore s Janou Juráňovou... [2012-07-07; 5,766 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x