Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  20-03-10   874  
0
Mestský úrad uverejnil oznámenie o dnešnom zasadnutí krízového štábu, ktorý schválil zoznam opatrení na minimalizáciu rizík vyplývajúcich z epidémie Korona-vírusu. Zatiaľ chýbajú zmienky o opatreniach na ochranu zamestnancov MsÚ prvého kontaktu, pedagógov MŠ a ZŠ ako aj príslušníkov mestskej polície. Je pozitívne, že zatiaľ nebola obmedzená činnosť materských ani základných škôl. Na tomto mieste informujeme aj o ďalšej pozitívnej správe - nedôjde k zatvoreniu MŠ v mesiaci august, keďže primátor nepodpísal príslušné uznesenie MsZ (túto katastrofu nám takmer privodili naši vlastní funkcionári - článok tu...).  

Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky v súvislosti s koronavírusom prijal nasledujúce opatrenia:
 
 1. od 10. marca sa oficiálne zakazuje organizovanie športových, kultúrnych aj verejných podujatí na celom území krajiny
 2. nariaďuje sa povinná 14-dňová karanténa pre všetkých občanov, ktorí sa vrátia z postihnutých krajín, a to z Talianska, Číny, Južnej Kórei a Iránu
 3. dobrovoľnú karanténu by aj naďalej mali zvážiť všetci, ktorí majú klinické príznaky
 4. za nerešpektovanie nariadenia môže byť občanovi uložená pokuta do výšky 1 650  eur

Viac informácií získate u vášho všeobecného lekára, na www.health.gov.sk  alebo 0800 221 234.

Krízový štáb zrušil mestské akcie do konca marca

V súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 a v zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva krízový štáb mesta Nové Zámky v utorok 10. marca prijal nasledujúce opatrenia:
 
 1. S platnosťou od 10. marca predbežne do 31. marca sa rušia mestské kultúrne, spoločenské a športové akcie na území mesta Nové Zámky.
 2. Uzatvárajú sa mestské športoviská (zimný štadión, mestská plaváreň, športová hala Milenium)
 3. Uzatvára sa kino MIER, turisticko-informačná kancelária v dome kultúry.
 4. Mesto Nové Zámky odporúča, aby obyvatelia mesta zvážili návštevu mestskej tržnice, nákupných centier a miest, kde sa zdržiava väčší počet obyvateľov
 5. Základné školy a materské školy mesta Nové Zámky ostávajú v normálnom režime. Vzhľadom na situáciu mesto Nové Zámky necháva prijatie ďalších prípadných opatrení a obmedzení na rozhodnutie riaditeľov
 6. Informovanie obyvateľov mesta Nové Zámky o aktuálnej situácii bude prebiehať prostredníctvom úradnej tabule a webovej stránky mesta.
 7. Mestský úrad bude služby a stránky vybavovať v úradných hodinách prostredníctvom kancelárie prvého kontaktu a matričného úradu. Komunikácia s odbormi Mestského úradu bude prebiehať prostredníctvom telefonického kontaktu a mailovej komunikácie.


Požiadavky na veľkokapacitné kontajnery

V období jarného upratovania budú na základe požiadaviek skupín občanov v ostatných lokalitách (sídliská, školy, záhradkárske osady) bezplatne rozmiestnené kontajnery v období od 23. marca  do 6. apríla. Svoje  požiadavky  môžete  uplatniť dňa 16. marca iba telefonicky  na číslach 6921 747 alebo 6400 225-7 kl. 247 do vyčerpania veľkokapacitných kontajnerov.

Zákaz návštev v nemocnici a v zariadeniach sociálnych služieb

Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Nové Zámky od 6. marca do odvolania bol vydaný zákaz návštev. Od 11. marca bude obmedzená činnosť všetkých ambulancií FNsP. Všetky plánované ambulantné vyšetrenia, ktoré znesú odklad, je potrebné odložiť a zároveň objednaných pacientov o uvedenom informovať. Predoperačná interná ambulancia pri Urgentnom príjme I. typu bude do odvolania zatvorená. Žiaci Strednej zdravotníckej školy v Nových Zámkoch a študenti Fakulty ošetrovateľstva a sociálnej práce sv. Ladislava sa nebudú zúčastňovať praktickej výučby na oddeleniach FNsP, ani absolvovať teoretickú výučbu v priestoroch nemocnice.
Platí zákaz organizovania verejných podujatí a bohoslužieb v priestoroch FNsP. Pacienti ambulatnej časti fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (okrem pacientov s obmedzenou pohyblivosťou) budú prichádzať bočným vchodom (vedľa Nemocničnej lekárne - viď. foto).
Od 7. marca je zákaz návštev vo všetkých zariadenia sociálnych služieb až do odvolania.

Nebudú bohoslužby

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) rešpektuje zákaz organizovania verejných podujatí v súvislosti s výskytom koronavírusu na Slovensku. V kostoloch od dnešného dňa nasledujúce dva týždne neuskutočnia verejné katolícke bohoslužby. K rovnakému kroku pristúpili aj Evanjelická cirkev augsburského vyznania. Služby Božie nebudú najmenej dva týždne - 15. a 22. marca.

Zrušené predstavenia Nebojsa a programy Vzdušných Zámkov

Do 31. marca sa rušia všetky podujatia naplánované v rámci projektu Mesto kultúry. O ďalšom vývoji a náhradných termínoch zrušených podujatí Vás budeme včas informovať.
Z dôvodu predchádzania šíreniu koronavírusu, resp. spomalenia jeho postupu sa rušia obe marcové bábkovo-divadelné predstavenia – 15. marca Kapitán Kotvička a 29. marca Klaunove sny i následná tvorivá dielňa s Mirom Kasprzykom. Predstavenie Kapitán Kotvička sa uskutoční v náhradnom termíne 20. septembra 2020. O termíne konania predstavenia Klaunove sny s Miroslavom Kasprzykom budeme včas informovať.

Csemadok a KultúrKorzo zrušili oslavy 15. marca

Miestna organizácia Csemadok zrušila všetky programy plánované do 24. marca s tým, že kladenie vencov pri príležitosti 15. marca sa uskutoční v náhradnom termíne.
OZ KultúrKorzo oznámilo, že koncert skupiny Ghymes naplánovaný na 15. marec sa uskutoční 23. októbra 2020. Zakúpené lístky zostávajú v platnosti.

Zatvorené kultúrne organizácie

Galéria umenia Ernesta Zmetáka, Regionálne osvetové stredisko Nové Zámky, Knižnica Antona Bernoláka a Múzeum Jána Thaina sú pre verejnosť od 10. marca 2020  až do odvolania zatvorené. V rámci opatrení knižnica nebude posielať upomienky za oneskorené vrátenie vypožičaných kníh.

Do 15. marca nebudú tréningy

Preventívne sa rušia všetky tréningy HK Lokomotíva Nové Zámky (zatiaľ minimálne od 11. marca 2020 do 15. marca). Tanečná škola VIVA a Tanečná škola Keller Nové Zámky od 10. marca do 15. marca preventívne rušia všetky tanečné hodiny.

Do 23. marca určite bez hokeja a hádzanej

Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) vydal rozhodnutie, že do 23. marca (vrátane) sa nebudú hrať a odkladajú sa na neurčito hokejové zápasy vo všetkých súťažiach, ako aj všetky naplánované priateľské zápasy v ľadovom hokeji na území SR.
Slovenský zväz hádzanej (SZH) ruší plánovaný turnaj Final 4 Slovenského pohára mužov a žien, ktorý sa mal odohrať 14. a 15. marca 2020 v Bardejove, kde malo extraligové mužstvo MHC Štart Nové Zámky nastúpiť v semifinále, ako i všetky súťažné zápasy organizované SZĽH a SZH.

Intenzívnejšie dezinfikovanie vozidiel verejnej dopravy

Spoločnosti ARRIVA na Slovensku prijali preventívne opatrenia na ďalšie zvýšenie bezpečnosti a komfortu cestujúcich i vodičov autobusov. Ich súčasťou je intenzívnejšie dezinfikovanie vozidiel verejnej dopravy. Pre všetky prevádzky ARRIVA na Slovensku boli objednané špeciálne dezinfekčné prístroje, ktoré sú bežne používané na sanitáciu v nemocniciach. V týchto dňoch pristúpili počas riadnej prevádzky k dôkladnej dezinfekcii každého vozidla až do odvolania. Spolu s ochranou cestujúcich pripravila ARRIVA preventívne opatrenia aj pre svojich zamestnancov a zabezpečila aj nákup dezinfekčných prostriedkov.

Opatrenia v Bytkomforte

Bytkomfort, s.r.o. žiada svojich klientov, aby si premysleli osobnú návštevu klientskeho centra spoločnosti a na komunikáciu využívali e-mail alebo telefón. Pre platbu využite internet banking alebo platbu cez účet. Samozrejme, v nevyhnutných prípadoch sú zamestnanci spoločnosti k dispozícii počas hodín pre klientov. Dbajte však na dodržanie diskrétneho odstupu, ideálne 1,5 m, nenakláňajte sa cez pult a nepodávajte ruky. Používajte dezinfekčné prostriedky pri vstupe do budovy.
 


 

A Szlovák Köztársaság Központi Válságstábja a következő intézkedéseket vezette be:
 
 1. március 10-től hivatalosan tilos az egész ország területén sport-, kulturális és nyilvános rendezvények szervezése
 2. mindenkinek, aki a legfertőzőbb országokból, beleértve Olaszországot, Kínát, Dél-Koreát és Iránt, tér haza Szlovákiába, kötelező a 14 napos karantén
 3. az önkéntes karantént továbbra is fontolóra kell vennie mindenkinek, akinek klinikai tünetei vannak
 4. a polgárok 1.650 eurós bírságot kaphatnak a fent leírtak megszegéséért.


 

További tájékoztatást a körzeti orvostól, a www.health.gov.sk honlapon vagy a 0800 221 234-es telefonszámon kaphatnak.

Hivatalos feljegyzés Érsekújvár város válságstábjának 2020. március 10-i üléséről

Érsekújvár város válságstábja a 2020. március 10-iki ülésén a Közegészségügyi Hivatal OLP/2405/84443-as számú 2020. március 9-i határozata értelmében az alábbi intézkedéseket fogadta el:
 
 1. Érsekújvár területén 2020. március 10-i hatállyal előzetesen 2020. március 31-ig szünetelnek a városi kulturális, társadalmi és sportrendezvények.
 2. Zárva tartanak a városi sportlétesítmények (téli stadion, városi uszoda, Millennium Sportcsarnok).
 3. Zárva van a Béke mozi és az érsekújvári Kultúrházban található Turisztikai Információs Iroda.
 4. Érsekújvár városa javasolja, hogy a lakosok fontolják meg a piac, a bevásárlóközpontok, valamint azoknak a helyeknek a látogatását, ahol sok ember fordul meg.
 5. Érsekújvár alapiskolái és óvodái továbbra is normál üzemben működnek, azonban tekintettel a kialakult helyzetre Érsekújvár városa a további intézkedések és korlátozások bevezetését a létesítmények igazgatóira bízza.
 6. Érsekújvár lakosságát az aktuális helyzetről az önkormányzat a hivatali tábla, a város honlapja, a Hírek CN Online, a város Facebook és Instagram oldala, valamint az Érsekújvári Televízió által fogja tájékoztatni.
 7. A városi hivatal az ügyfeleket ügyfélfogadó időben a kapcsolat-felvételi alosztályon és az anyakönyvi alosztályon fogja fogadni. A városi hivatal egyes főosztályaival való kommunikáció kizárólag telefonon és emailben lehetséges.


 

Nagykapacitású konténerek igénylése

A tavaszi nagytakarítás alatt a lakosok csoportjai (lakótelepek, iskolák, kiskertes övezetek) igényt tarthatnak a térítésmentes nagykapacitású konténerekre, melyeket a város több pontján is elhelyezünk 2020. március 23-tól április 6-ig. Igényeiket 2020. március 16-án csak telefonon jelenthetik be az Érsekújvári Városi Hivatal telefonszámain: 6921 747-es, 6400 225-7-es telefonszámon a 247-es melléken, amíg a nagykapacitású konténerek nem fogynak el.

Tilos a látogatás a kórházban és a szociális intézményekben

Az Érsekújvári Oktató Kórház és Rendelőintézetben 2020. március 6-tól visszavonásig tilos a látogatás. 2020. március 11-től korlátozzák a kórházban található összes szakrendelés tevékenységét. Az összes tervezett ambuláns kivizsgálást, melyek halaszthatók, el kell halasztani és a betegeket új időpontokra előjegyezni. A Sürgőségi betegfelvételen található preoperatív belgyógyászati szakrendelés visszavonásig zárva lesz. Az Érsekújvári Egészségügyi Szakközépiskola, valamint a Szent László Ápolóképző és Szociális Munka Kar diákjai nem vesznek részt gyakorlati képzésen a kórház osztályain, valamint a kórház területén elméleti oktatás se lesz. A kórház területén tilos nyilvános rendezvények szervezése és istentiszteletek megtartása. A fizioterápiás, balneológiai és orvosi rehabilitációs szakrendelés betegei (kivéve a mozgáskorlátozottakat) a kórházba az oldalsó bejáraton érkezhetnek (a kórházi gyógyszertár mellett - a fotón).
Március 7-től visszavonásig tilos a látogatás az összes szociális intézményben.

Nem lesznek istentiszteletek

A Szlovákiai Püspökök Konferenciája tiszteletben tartja a koronavírussal összefüggő intézkedéseket és a nyilvános rendezvények szervezésének tilalmát, így a templomokban mától a következő két hétben nem tartanak nyilvános katolikus istentiszteleteket. Ugyanezt a lépést megtette az evangélikus egyház is is. Istentiszteletek két hétig, március 15-től 22-ig nem lesznek.

Nem lesz bábszínház és elmaradnak a Lég(Új)Vár programjai

2020. március 31-ig elmarad a Lég(Új)Vár projekt összes tervezett programja. A további fejleményekről és a törölt rendezvények új időpontjairól időben tájékoztatni fogunk.
A koronavírus terjedésének megakadályozása, illetve annak lassulása érdekében törölve vannak a március 15-re, valamint március 29-re tervezett bábelőadások. A március 15-i Kapitán Kotvička előadásra 2020. szeptember 20-án kerül sor. Miroslav Kasprzyk bábelőadásáról és alkotóműhely új időpontjáról időben fogunk tájékoztatni.

A Csemadok és a KultúrKorzó lefújta a március 15-i programokat, elmaradnak a szakmai napok is

A Csemadok Érsekújvári Alapszervezete tisztelettel értesít mindenkit, hogy a Czuczor Gergely Kulturális és Irodalmi Napok rendezvényei 2020. március 24-ig a koronavírus veszélyének elkerülése végett elmaradnak. A koszorúzást egy későbbi időpont lesz megtartva.
A 2020. március 15-re tervezett Ghymes koncert új időpontja 2020.október 23. A megvásárolt jegyek az októberi időpontra érvényesek.
A XXVII. Érsekújvári Szakmai Napok az országban hozott egészségügyi megelőző intézkedésekkel összhangban egy későbbi időpontban lesznek megtartva.

Bezártak a kulturális létesítmények

A Zmeták Ernő Művészeti Galéria, a Regionális Művelődési Központ, az Anton Bernolák Könyvtár, valamint a Thain János Múzeum 2020. március 10-től visszavonásig zárva vannak. Az intézkedések részeként a könyvtár nem fog felszólításokat küldeni a kölcsönzött könyvek kései visszajuttatása miatt.

Március 15-ig nem lesznek edzések

A HK Lokomotíva Érsekújvár megelőzésképpen minden edzést szüneteltet (min. március 11-től március 15-ig), továbbá a ViVa Tánciskola és a Keller Tánciskola szintén március 15-ig nem tartja meg a táncórákat.

Március 23-ig biztosan hoki és kézilabda nélkül

A Szlovák Jégkorong Szövetség határozatot hozott arról, hogy március 23-ig (beleértve) nem lesznek és határozatlan időre elhalasztja a jégkorongmérkőzéseket, valamint az összes tervezett barátságos jégkorongmérkőzést az országban.
A Szlovák Kézilabda Szövetség törli a szlovák kupa férfi és női Final 4 bajnokságát, amelyre 2020. március 14-15-én került volna sor Bártfán, ahol az MHC Štart Érsekújvár csapata az elődöntőben játszott volna, akárcsak a szövetség által szervezett összes mérkőzést.

A tömegközlekedési járművek intenzívebb fertőtlenítése

Az ARRIVA szlovákiai társaságai megelőző intézkedéseket hoztak az utasok és a buszvezetők biztonságának és kényelmének további javítása érdekében. Ide tartozik a tömegközlekedési járművek intenzívebb fertőtlenítése. Az összes szlovákiai ARRIVA részére speciális fertőtlenítőkészülékeket rendeltek, amelyeket általában a kórházak használnak. Ezekben a napokban egészen visszavonásig minden járművet rendes üzemeltetés mellett alaposan fertőtleníteni fognak. Az utasok védelme mellett az ARRIVA megelőző intézkedéseket hozott az alkalmazottak védelme érdekében is és fertőtlenítőszerek vásárlását biztosította.

Intézkedések a Bytkomfortnál

A Bytkomfort, Kft. felkéri ügyfeleit, hogy fontolják meg az ügyfélközpont személyes meglátogatását, a kommunikációhoz használjak az e-mailt vagy a telefont. Fizetéshez ezúttal használják az internet bankinget vagy a számláról történő fizetést. Természetesen, ha szükséges, a cég alkalmazottai az ügyfélfogadó órákban a rendelkezésre állnak. Viszont kérik az ügyfelek, hogy tartsák be a diszkrét távolságot, ideális esetben a másfél métert, ne hajoljanak át a pult fölött és ne adjanak kezet. Az épületbe való belépéskor használjanak fertőtlenítőszert.
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,591 MODIFIED: 2020.06.02 00:09:45.MD5: c6ad8206bdc603ae024c3c247da15b9c STATUS: FALSE  This window is : x